Kwaliteit van leven, een impressie

Alles van waarde is kansrijk em Zorg voor elkaar Breda
2 de Feb de 2010
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
1 de 22

Mais conteúdo relacionado

Similar a Kwaliteit van leven, een impressie

ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdfECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdfeTwinning_Nederland
Presentatie srv villa abel dag 1Presentatie srv villa abel dag 1
Presentatie srv villa abel dag 1Hans Kroon
Sociale rolversterking dag3 Villa AbelSociale rolversterking dag3 Villa Abel
Sociale rolversterking dag3 Villa AbelHans Kroon
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011IngridToet
Filosofische reflecties rond autonomie van de patiënt – prof. Dr. Yvonne DenierFilosofische reflecties rond autonomie van de patiënt – prof. Dr. Yvonne Denier
Filosofische reflecties rond autonomie van de patiënt – prof. Dr. Yvonne DenierUZ Brussel
Achtergronden mensvisieAchtergronden mensvisie
Achtergronden mensvisieEvelien Verkade

Similar a Kwaliteit van leven, een impressie(20)

Mais de John Beckers

Normaliseren in het Bredase sociaal domeinNormaliseren in het Bredase sociaal domein
Normaliseren in het Bredase sociaal domeinJohn Beckers
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkapZorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkapJohn Beckers
Good to great and the social sectorsGood to great and the social sectors
Good to great and the social sectorsJohn Beckers
Zorg voor elkaar BredaZorg voor elkaar Breda
Zorg voor elkaar BredaJohn Beckers
Alles van waarde is kansrijkAlles van waarde is kansrijk
Alles van waarde is kansrijkJohn Beckers
Meedenken in BredaMeedenken in Breda
Meedenken in BredaJohn Beckers

Kwaliteit van leven, een impressie

Notas do Editor

  1. Achteraf schaam ik me bijna dat ik hierbij ben geweest. Niet dat ik toen niet kritisch was, alleen nog lang niet genoeg. Maar ja, je werkt samen en op een gegeven moment moet je het eens worden over een tekst en dan stem je in. Aan de tekst mankeert overigens niets. Wel aan de aanname dat de organisaties dit samen gaan realiseren zonder dat ze daar zelf voor hoeven te veranderen. Want daar hebben we het nooit overgehad, sterker nog, daar hebben we het nog steeds niet over. Alsof dit paradijs er vanzelf komt als je het maar eenmaal hebt opgeschreven. Dat noem ik ontwerpdenken: in een klein gezelschap iets uitdenken wat enorme implicaties heeft voor eren heleboel mensen, vooral voor hoe ze zich gedragen, zonder daar consequenties aan te verbinden over de manier waarop dat gerealiseerd moet worden. Ik zal dat verduidelijken aan de hand van mijn organisatie, de SOB, want daar hadden we in 2000 te maken met hetzelfde vertrekpunt. Ik laat dit zien omdat ik daarmee straks kom op een van mijn belangrijkste stellingen, namelijk dat organisaties – dus de mensen in die organisaties – die intern niet samenwerken, de klant niet centraal stellen, positiemacht nodig hebben, verantwoordelijkheid uit de weg gaan, niet helder verantwoorden - dat in samenwerkingsverbanden ook niet zullen doen. Samenwerken kun je pas als je intern de zaken op orde hebt. Volgende dia: de fabriek
  2. Martin Buber In zijn filosofische werken komt bij Buber vooral het thema van de dialoog tot uitdrukking. Zijn hoofdwerk draagt de titel "Ich und Du" (Ik en gij) en behandelt de verhouding van de mens tot God en de medemens als existentiële dialogische religieuze beginselen. Deze drukt later een stempel op Amitai Etzioni en het communitaristische denken. De term communitarist (Latijn: communio, "gemeenschap") is een verzamelnaam voor allerlei moderne filosofen die zich bezighouden met de verhouding tussen individu en maatschappij, en daarom vooral te vinden zijn onder de sociale wijsgeren. Zij vragen zich af wat het betekent een enkeling in een gemeenschap te zijn; wat het maatschappelijk verschijnsel individualisering betekent; wat de ontbindingsverschijnselen, die individualisering voortbrengen, zijn; wat het "cement" kan zijn dat een gemeenschap (weer) kan binden. Een bekend communitarist is de socioloog Amitai Etzioni. Bekende communitaristische denkers zijn o.a. Charles Taylor, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre en Michael Walzer. Sociale filosofie is een deelgebied van de filosofie en houdt zich bezig met de vraag naar het ontstaan, de zin en het wezen van de maatschappij. Dat wil zeggen dat zij de verhouding tussen de individuele mens en de maatschappij en haar structuren bestudeert. De sociale filosofie heeft nauwe raakvlakken met de filosofische vakgebieden ethiek en rechtsfilosofie, maar begeeft zich daarnaast op het terrein van de sociale wetenschappen en meer in het bijzonder van de sociologie. Filosofen die zich ook of uitsluitend bezig hielden met sociaal-filosofische vraagstukken zijn onder meer: Plato, Aristoteles, Hobbes, Hegel, Voltaire, Marx, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, alsmede Habermas en recenter Ulrich Libbrecht.