O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ConversationLab

597 visualizações

Publicada em

More or less in the same direction.

 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

ConversationLab

 1. 1. ConversationLab
 2. 2. Åt samma håll <ul><li>Vi tror ofta att vi förstår varandra. </li></ul><ul><li>Vi tror att vi menar samma sak. </li></ul><ul><li>Men ofta spretar tolkningarna åt olika håll. </li></ul>
 3. 3. Detaljplanering funkar… <ul><li>Detaljplanering funkar. </li></ul><ul><li>Men tar ofta väldigt mycket tid och kraft. </li></ul>
 4. 4. Berättelser ger sammanhang <ul><li>Berättelser är bra för sammanhang. </li></ul><ul><li>Men är mångtydiga. </li></ul>
 5. 5. Bästa av båda världar… <ul><li>Det bästa vore </li></ul><ul><li>om vi kunde få både detaljer </li></ul><ul><li>och överblick </li></ul>
 6. 6. Låt oss börja med…
 7. 7. Tre frågeställningar kring… <ul><li>Goda idéer </li></ul><ul><li>Koppling till planering </li></ul><ul><li>Bygga vidare, förtydliga & improvisera </li></ul>
 8. 8. 1 <ul><li>Under vilka förutsättningar kan grupper, team och företag bäst skapa nya idéer? </li></ul>
 9. 9. 2 <ul><li>Kan ett urval av idéerna kopplas till </li></ul><ul><li>en plan, en strategi? </li></ul>
 10. 10. 3 <ul><li>Går det att bygga vidare, lägga till, dra ifrån, förtydliga och improvisera tillsammans med andra, så att uppgiften går att lösa? </li></ul>
 11. 11. Svaret på de här tre frågorna…
 12. 12. <ul><li>Jajamänsan! </li></ul>
 13. 13. Men hur då då?
 14. 14. ConversationLab <ul><li>Ett verktyg för team-lärande som sätter igång, synliggör & strukturerar en berättelse, </li></ul><ul><li>En berättelse som bildar ett samstämmigt </li></ul><ul><li>och medproducerat ramverk för ett projekt. </li></ul>
 15. 15. Ouch, det var svårt! <ul><li>Ok </li></ul>
 16. 16. ConversationLab, take two <ul><li>Projektledare, deltagare, projektägare och andra intressenter behöver ibland hjälp med att vara på någotsånär samma sida. </li></ul>
 17. 17. Ok, det låter bättre <ul><li>Hur funkar det i praktiken? </li></ul>
 18. 18. ConversationLab, take three <ul><li>Verktyget består av en uppsättning kort. </li></ul><ul><li>Den text som finns på varje kort är framtagen för att fylla </li></ul><ul><li>ett flertal funktioner: </li></ul>
 19. 19. Igångsättande, <ul><li>texten på kortet sätter igång ett samtal mellan deltagarna </li></ul>
 20. 20. Synliggörande, <ul><li>tolkningen av texten synliggör en del av deltagarnas tysta kunskap </li></ul>
 21. 21. Strukturerande, <ul><li>ett antal kort placerade i en viss struktur, en viss sekvens, kan bilda </li></ul><ul><li>en koncept-karta, </li></ul><ul><li>och/eller storyboard för berättelser </li></ul>
 22. 22. Demokratiserande, <ul><li>korten kan också användas för att låta varje deltagare komma till tals </li></ul>
 23. 23. Koka kaffe, <ul><li>får du göra själv. </li></ul><ul><li>Men fyra av fem är inte så dåligt! </li></ul>
 24. 24. En glimt av hur det kan se ut
 25. 25. Höjdled <ul><li>Kort sorterade av deltagarna själva efter relevans ( för deras uppgift ). </li></ul>
 26. 26. Sidled <ul><li>Kort inplacerade på en tidslinje, </li></ul><ul><li>t ex deras projekt. </li></ul>
 27. 27. Favorit i repris
 28. 28. Jajamänsan, nästan vadsomhelst! <ul><li>I det här exemplet ovan är ämnet &quot;Winning Sales&quot;, men det kunde lika gärna ha varit något annat ämne. </li></ul><ul><li>Korten är framtagna för att fungera i princip för vilken frågeställning som helst. </li></ul><ul><li>Så länge det har med projektledning och projekt att göra. </li></ul>
 29. 29. Blended Learning <ul><li>Kort: fysiska, dvs kartong, när vi möts på riktigt. </li></ul><ul><li>Och online, när vi är en bit ifrån varandra. </li></ul><ul><li>Gjort för att passa ihop med de flesta av de nya verktyg, som brukar kallas Web 2.0. </li></ul>
 30. 30. Let me have it… <ul><li>Frågor, applåder och visslingar </li></ul>
 31. 31. ConversationLab John Kellden

×