duo ritmico para dos clarinetes

629 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
629
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
83
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
4
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

duo ritmico para dos clarinetes

  1. 1. a_ L_. . _ ill_ à , _.. _._II. .“_W_J__. LW__. _ __m_”ü4_. ___1___ . Í _É _E Ta ; E . à, _ _ _ -__ . E. ? m .97 . . __ , . À_ _ M m s. " _. _ an. , _r . _ . Tt an. ñ. . . z __ f_ í a. :mm J . .. _ Í. . . . _ . _ . M, _a_ . . . . . _. L . I : É , í A i . .L A à_ u. : _Em_ . . . Ní a _r É í. 1.2x. _ _L . . .M T. . . _, __. ... í _v_ s» ü. .. . r M . ..LW . .._ ___ _ _íü_ _. ___ . Mmwn _ . L, T . _ 4 _ é___ _à . A . . . . 4:_ É. . __ , _ . , _ , Vl. .. A____, .w . _ í n _í . ..LEE &ea; ?WH z_ z. ;à _. f_ r , . Yf ____í . __ à gm, . .V , í . ___. “a _ü __ _à . .a g. . ff. í . m" u$_›. ..__. _® _am . ..A T . . u. _m g . m.
  2. 2. .Lnmgznqvghan- J l pu4¡_. uÇ-_r¡. s_. un_ r v r. ; : V _ _Ii j Í L-*j* _ -| j Í_ Í 2^j' _' _lj 2 J K : u ¡- -o-n_ a . ..na no-_u pa-: .m _u «nn-n- ai: : 1_1-ç-›U --J . sw-nu z-uzn_ n¡ nun-u ¡. -n. iíf_íjfií¡_í' I 1 : IP-n: w-í-I x_-f Jr? ! I! - . I l. -n_, -.( _ f i2? ur 'of' . r V . J, p. - ¡- 4?' "- . ' çàp. .-_. _._. 'g_. _._, _'- ¡: _rn-: _- -n- vo- : : _uq_- gi. v"pC-: cgfíí-. - p _. 9 Tcrní_l ía' . í : r q_ “ " 77a_ - 7- -= ..cmrl, «--. ..¡u-. r. . W : x 4,42 . 1ÍÍ~ . -15. ”' _ ' _ . Fíh - ". › _ . ' P? ., _ ' . u¡ __. c-l. -- - u¡ ~. -__-¡ Inr- v-Aj--n -ç--z-uç-_s É¡ -__À. É? . _à_ I E¡ ¡-: ¡_À . _~ : uk _ í -íí-T' ívu-úuí í-Tr: _3íí- TIIIZ_Q«T f l¡ : o -n x- u -àêr : nc-c- a ; cw p m2,. : : p: _ 3¡- p --: _Lz~à«cc- 1-¡ IL . _.: up-í-n: : _. çT. _.. _-. _.-___4 . t Q3113. . É 1:1_ . a4 445:; .í. 1a_ .1.¡_; .4__. _.. . PT
  3. 3. «, -._Ãa'wiL “gr- - Lai). .- -. -.- , s *_. ... .-~, .._Aañ't. _ q_ . r-'_«zr-. _. . ;aíL_. ._ _-. _ -_¡= ~.__. :: s-ox-ràa-m-: nuxzn-ucíácu_ -zcgun1-nunuváaunr: ogycnunnocàráín_ngxc axu' n --cu . nunca-px- u'-: ›d'- «nu-q ¡z- ----›c'--w---n'u_-- -*--›-~-cw---rm g--xvz-vn_ -l l -ouax-: rn-ow- »o p --nuz-: wxnvw--J I -1n1--: _-v-v-cl o cru: 1 _i2 - l --Í _ _D_ I- l -íí _ É'- l-I --Í _ -I- 1- l _l s. mn . ~ 17.7' ~ 14' #JL L_- - - x '“ A à_ xT: u-oíípíoT: ucozícíní-: npcxfo-í-í-: ucoxí-í: : f_- : Tuíu-rflÚÍá u_". á=í= níp A77=ÍÍc : :á 21:? " -¡'; =¡. '.: '_. '. = I=¡"7 rfãlÍa-. u-"JSJ _ . Íxz-cl 1 l ›í íon-nt( n: a : :í : :axa 1 A Aí : :nzcf 1 a Aí ín . . r y- " wfpcfa. , _ ñ ' ~7 ~= rrçqcq: , _, 7 , o-(gç r . .r 1a; ._ . . V, .d- . ~. __. ._ _, › . ___ 'CLI l . r _ L--_-. -JT-'L ›-_-_ Jin' a u. . _ . .Eni 4--_. linka t uípíniu-: r-ní. c_: -:--: n': ::-: L:--c: r:ía-: ícn-uxnri. -r --c: .' . r itl'nlíd _n14 a --l -rc --nun-I . r _nt-corn _-c-4W. c _a5 nornk, :raíz o-ínvwol zrnxnciíucn 'l cr--zcqo-í-Ic¡ l _r- : nqdcí-t n¡ . a aí) : t à ; nd lçíj : N _à and : :J : O p: and ç : O n: p: 11v _. , n: ,rywñ . .-V w. ._; _, _ ~, _,y¡, _. , t 7.¡'-* _gm_ __, ~,_. r¡. , , . .ap-T_. _-. .. ~:= ,.r¡. _., -. ¡. . ' p uma _ 7.: r. .. v ; .. › 1 ~_›. um: a l 1 LJ' l ›_ . _._ _. u. ; z -L 1_~ . ~~ . _ ~ r_ ~ : -~ -_ r : --T. _-í: ucí-_-í íjncTuínl : íJtc-u c-? a: : vt. -- --r 11;. , a: : . tn-c 3-' : J : no : :O t urcgíí¡ v¡ ¡odxnygíàc glíí¡ pu¡ Cííígjílti . .à-cfn , ríl í _qf-_J ,127 í : na I . í : q: vç] -n-l í . _T A_ . .. q. , N. ..? r. ._r. -. . .-FL _1-5. . . _. ._ .75. _ _-_-. 'ar --_. . . 1 ' w v- v' '4 w ' 4 "i5 'f' “*' f' '” " “ rf «_. ._ r La. ._. .1 “à “*~ ; L_. ..+. ; '“°-'. .._ -Já- . .x ““-. ... .___. __; ¡' t " : :4 oí-_í_: ._qní__ íç-. .-í-n-: íy---í-_í . ¡ÊE; :': ::_'. ::ç, -.: ;g¡_§ã_; .jf: í-Zg-: ':: ;L': :rv-; §;: ^:: u'; .'? .: 7.. ç mír" * - _;4: . a É l U-n-y _ J * _ , 74 *m . _,x_¡, L1 4:»- _ r 3': _- ¡ -r= *'. - -. --ÍT: '_ . :'FÍ_7:~', _ Niki), ¡ u": _"rw _ngtnívfq r U: =.çrÍ: I', x7r-u: -;ç(ní f. .. _ . ¡| y -ír 1 r n: na: : w: :u n_ _íu ngm. ; : u . uv -ía nas. : . ít _v _n "'7'Y7 T ,7V7 ' 7717 ' , CT * E ': ' -' 3 ' ~' 4 . o V . _ A , . «- - »- 1' ¡ÍLÉ l 4 L4. 1.' , k _ md, ,. _l , .71 -, .Q3141, , a. q. .. _ ; L InL A 1 F1', _, _vlkL , ,A à: -aj-ànzníT-r-_nuí-tnzaíí_Í›-nEí-àxn _ín-: Tzoçàí: Jrj. U 1 xnotcxíoà! rçzl" -oà-. :§. :r ¡'íhl'. ílí-Çí-Lbíl ¡'15! rt4ícííoàl ¡ : QV a v 1;; c a : t: r _n -. -¡: :-oo-. .¡ y _p -. ::: -c¡_ -¡ ¡ _n -o-n-xn-qo-u¡ y _n 4-. -¡: :n-¡l. 5-'- I u'í : c 1.1:¡ Txúv u: - I*? :C íprát : a 071v í : :v lia 17-1 í: :- c í m! 'E' u? ! *. - -. -r- , '-. ' --“ , .AJ nr í. - *v ^~ J . .r- . _ ' ' ííâc: Étz-íin' . íúníí íí ícà-I _gàvn-í-: nnuc*ngt›'pc__ítoocc'__vtí __. ._. ~.. ::. . Q4í4'@: ' '- 1 I ¡I íu' u¡ TIVÚZ- l 11:1' «l lívuxd1 '12-'14 r- wx-'l 1:11') l "Éváíú l t1¡ A xp c TC lí l Jí¡ í : à í l ! í í íí' í l í! í 22' ní d lí' T n fr __f ›: _ - _ _- (s ~, ›-- . _ 1st, »A wü-_À_ _qué-Az W_ _ <«. M -É- 2íÂ--C_Ç)ÍÉ-I n l -nn. - 1a-» _gn l --n--nà-n --a áíxl a J r--yxaúnyíl cor¡ 711:: : wí : c: 1:1:: _ : cc 4:1 h-o , a
  4. 4. 1' "“'7)J4-'-áÃJ-'7' u. " _T . _T _____ T___. _ _ _fr . _TT, _=MTT__T _____= TTTT ____: _m__T _Té _É _ ___T TT_ ____ T _ _, __. T . .T T_ _em T TTT__T__, _T__. _a_ = n . ___ í . .. _ííh í . ...21 ÍnÉÊTwT, _____ T. ._, _____T . ___, T _____ r T ___ 11.. ._ T . ___. TT__. _TTTT_ _. ._ . ..a T, T ___ u. .T í . . T E: # T7.: s. 4:; == T _r __ m_ -Tfv _T__w_TT. TT __. _TT. __. .__ ____ T T T_ _MH_ . c T TÊ_ : :LT _ETT _____ T ___ __ __. ._ _ _____ _____ É _TT. __. _._ T ___W___TH. ____ ___- __ _T TT _ _____ _T ____ ___ ___T_TT___. _____ T r TT_. T_ET _ à. _ 454W . ___. __. ._ _. ._ . ..m : LT T u . ___ À , Tzu . _.. _. ____ T. , E. . T. " TT _ ____ É _ ____ : um ____ uma. ;ÊT»-_T. _ _ TT _ . _.. _, T. ___ . T __. . T. T T z. T . r . . . .T. :. . . _____ T_ TT__T__ ___ _. T_T TT__, . _T_ __ : TT _____ T _ _ _ TMEEEWT . É. __ _____ ____ ____ T T T TT: __. .__ T _____ r. . _ . -. T. _ T _TT T _____ TT___T. _ T ñ __. .__ _ao _a . ..T __ _____ . ___ T Tur _____ . ___. T __ . _ r _a ____ _____ _ ____ _T _a_ T_______, w _____ _ . . à? ? _hq_ : :T . T. . T _L3 T TJ. . T . ..___-í 4 . _T m¡ r: _HH_ _ 1.. . T_ . .à _mag_ _ T 1.1:_ mí! L. .._mn~ xíLT . . T 14.. . _TL WHÃVCT en: : rui? , TT T . _ _T - . IQ/ d . T. #IL . .WT T T, uwT _m_ _m_ y r. . . . LJ. .ví . a: T l. .L . T . T. .T T . . T_. . . Tum, T . _ _É . B T3 to* _T f'. .11. a¡ u . Il . e 4 .

×