O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan Grade 5 1st Quarter Lesson 1 (Agriculture)

Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan Grade 5 1st Quarter Lesson 1 (Agriculture)

 • Seja o primeiro a comentar

Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan Grade 5 1st Quarter Lesson 1 (Agriculture)

 1. 1. PAKINABANG SA PAGTATANIM NG HALAMANG GULAY (AGRICULTURE 5) 1
 2. 2. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan. (EPP5AG-0a-1) 2
 3. 3. PAMANTAYANG NILALAMAN Naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 3
 4. 4. PAMANTAYAN SA PAGGANAP Naisasagawa nang maayos ang pagtatanim, pag-aani, at pagsasapamilihan ng gulay sa masistemang pamamaraan. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 4
 5. 5. PAMANTAYAN SA PAGKATUTO Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan. (EPP5AG-0a-1) Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 5
 6. 6. Tukuyin ang mga sumusunod na larawan. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 6 PANIMULANG GAWAIN
 7. 7. K A B U K I R A N Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 7 PANIMULANG GAWAIN
 8. 8. L U P A Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 8 PANIMULANG GAWAIN
 9. 9. T A L O N G Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 9 PANIMULANG GAWAIN
 10. 10. A M P A L A Y A Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 10 PANIMULANG GAWAIN
 11. 11. O K R A Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 11 PANIMULANG GAWAIN
 12. 12. PAKINABANG SA PAGTATANIM NG GULAY Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 12 PAGTATALAKAY SA ARALIN
 13. 13. Tanong: Sa tingin niyo, ano ang mga dahilan kung bakit tayo nagtatanim? Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 13 PAGTATALAKAY SA ARALIN
 14. 14. Mga Sagot: 1. Upang tayo ay may mapagkunan ng ating pagkain. (Subsistence Farming) Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 14 PAGTATALAKAY SA ARALIN
 15. 15. Mga Sagot: 2. Upang tayo ay may maipagbili o maibenta para kumita. (Cash Cropping) Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 15 PAGTATALAKAY SA ARALIN
 16. 16. Paano nakatutulong ang pagtatanim ng gulay sa sarili? Sa pamilya? At sa pamayanan? Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 16 PAGTATALAKAY SA ARALIN
 17. 17. Pangkatin ang klase sa 3 grupo. Pumili ng paksa. Sa loob ng 10 minuto, pag-usapan ang paksa at isulat sa manila paper ang mga napag-usapan. Pumili ng lider na siyang magbabahagi sa klase ang napag-usapan. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 17 PANGKATANG GAWAIN
 18. 18. Unang Grupo Ikalawang Grupo Ikatlong Grupo Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 18 PANGKATANG GAWAIN
 19. 19. (Sarili) Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 19 PANGKATANG GAWAIN
 20. 20. (Pamilya) Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 20 PANGKATANG GAWAIN
 21. 21. PANGKATANG GAWAIN (Pamayanan) Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 21
 22. 22. PARA SA SARILI 1. Nagsisilbing libangan at ehersisyo 2. Nagbibigay ng bitamin at mineral na kailangan para sa malusog at masiglang pangangatawan ang pagkain ng gulay. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 22 PAGPAPALALIM NG KAALAMAN
 23. 23. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN PARA SA PAMILYA 1. Nagbibigay ng pagkain sa pamilya. 2. Nagsisilbing hanapbuhay at nakadaragdag ng panustos sa pangangailangan ng pamilya. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 23
 24. 24. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN PARA SA PAMAYANAN 1. Nagbibigay ng sariwang hangin 2. Nagdudulot ng lilim at lamig sa paligid at oksiheno na kailangan ng tao 3. Nagpapaganda sa pamayanan at kapaligiran Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 24
 25. 25. PAGLALAPAT NG ARALIN SA PANG ARAW-ARAW NA BUHAY Ano ang iyong mararamdaman kung makita mong lumalaki, lumalago, at namumunga ang iyong mga pananim? Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 25
 26. 26. PAGLALAHAT Ano-ano ang mga pakinabang ng paghahalaman o pagtatanim ng gulay sa ating sarili? Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 26
 27. 27. PAGLALAHAT Ano-ano ang mga pakinabang ng paghahalaman o pagtatanim ng gulay sa ating pamilya naman? Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 27
 28. 28. PAGLALAHAT Ano-ano ang mga pakinabang ng paghahalaman o pagtatanim ng gulay sa ating pamayanan? Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 28
 29. 29. PAGTATAYA Isulat ang TAMA kung ang isinasaad ng kaisipan ay wasto; MALI kung hindi wasto. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 29
 30. 30. PAGTATAYA ___ 1. Mahusay na kalusugan ang paghahalaman. ___ 2. Ang mag-anak ay nagtatanim upang may mapagkunan ng pagkain. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 30
 31. 31. PAGTATAYA ___ 3. Ang pagtatanim ay kapaki- pakinabang at nakatutulong na mapaunlad ang buhay ng sang mag- anak. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 31
 32. 32. PAGTATAYA ___ 4. Nagpapaganda sa pamayanan at kapaligiran at kapaligiran ang mga halaman. ___ 5. Sa isang malaking lupa lamang maaaring magtanim. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 32
 33. 33. PAGTATAYA ___ 1. Mahusay na kalusugan ang paghahalaman. ___ 2. Ang mag-anak ay nagtatanim upang may mapagkunan ng pagkain. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 33 TAMA TAMA
 34. 34. PAGTATAYA ___ 3. Ang pagtatanim ay kapaki- pakinabang at nakatutulong na mapaunlad ang buhay ng sang mag- anak. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 34 TAMA
 35. 35. PAGTATAYA ___ 4. Nagpapaganda sa pamayanan at kapaligiran at kapaligiran ang mga halaman. ___ 5. Sa isang malaking lupa lamang maaaring magtanim. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 35 TAMA MALI
 36. 36. TAKDANG ARALIN Isulat sa kuwaderno ang mga gulay na nais mong itanim at alagaan. Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan (EPP5AG-0a-1) 36

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • EcargOyagnaj

  Sep. 22, 2018
 • georgialacson

  Apr. 6, 2019
 • darlynne16

  Jun. 3, 2019
 • SheenaMae8

  Jun. 6, 2019
 • NoellahGraceTadena

  Jun. 28, 2019
 • francesvalenciano

  Aug. 18, 2019
 • ShieCelso

  May. 16, 2020
 • arnelcalleno

  May. 22, 2020
 • ErikNera

  Jun. 16, 2020
 • giescanan

  Jun. 23, 2020
 • maeabadillo

  Jun. 30, 2020
 • KhangCarolino

  Aug. 17, 2020
 • ElainePaigeGilo

  Aug. 19, 2020
 • GrazelJoyTadeo1

  Jun. 11, 2021

Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan Grade 5 1st Quarter Lesson 1 (Agriculture)

Vistos

Vistos totais

9.923

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

0

Ações

Baixados

252

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

14

×