O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Arts Grade 4 1st Quarter Lesson 1

Arts Grade 4 1st Quarter Lesson 1

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

Arts Grade 4 1st Quarter Lesson 1

 1. 1. Content Standard: Demonstrates understanding of lines, color, shapes, space, and proportion through drawing. Performance Standard: Sketches and paints a landscape or mural using shapes and colors appropriate to the way of life of the cultural community. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1
 2. 2. Aralin 1: Mga Disenyo sa Kultural na pamayanan sa Luzon Layunin: A. Nakikilala ang lahalagahan ng mga kultural na komunidad sa Luzon at ang kanilang pagkakaiba sa pananamit, palamuti sa katawan at paraan ng pamumuhay. (A4EL-Ia) B. Nailalarawan ang iba’t-ibang kultural na pamayanan sa Luzon ayon sa uri ng kanilang pananamit, palamuti sa katawan at kaugalian tulad ng Ifugao, Kalinga at Gaddang. (A4EL-Ia at Ib) C. Nakalilikha ng isang sining na ginagamitan ng mga disenyo ng Luzon. (A4EL-Ia) ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1
 3. 3. Noong kayo ay nasa ikatlong baiting napag- aralan ninyo ang iba’t-ibang uri ng maskara at putong (headband) na maaaring gamitin sa isang selebrasyon o pagdiriwang. Magbigay nga ng mga halimbawa nito? ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1
 4. 4. Ano anong mga linya, kulay at hugis ang katulad nito sa maskara at putong na maaaring gamitin sa selebrasyon? ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1
 5. 5. Ang mga kultural na pamayanan ng Luzon ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay hango sa kalikasan o sa kapaligiran. Ang mga Ifugao ay naninirahan sa hilagang Luzon. Makikita ang mga disenyo sa kanilang at kagamitan tulad ng araw, kidlat, isda, ahas, butiki, puno, at tao. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1 DESINYONG IFUGAO
 6. 6. Makukulay ang pananamit at palamuti ng mga Kalinga na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Napakahalaga sa kanila ang mga palamuti sa katawan na nagpapakilala sa kanilang katayuan sa lipunan. Madalas gamitin ng mga Kalinga ang kulay na pula, dilaw, berde at itim. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1 DISENYONG KALINGA
 7. 7. Ang Gaddang naman sa Nueva Viscaya ay kilala at bantog sa paghahabi ng tela. Ang mga manghahabing Gaddang ay gumagamit ng tradissyunal na hakbang sa paghahabi na may mabusising paglalagay ng mga palamuti gaya ng plastic beads, at bato. Ilan sa kanilang mga produktong ipinagmamalaki ay ang bakwat (belt), aken (skirt), at abag (G-string) na gawa sa mga mamahalin at maliliit na bato. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1 DISENYONG KALINGA
 8. 8. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1 May nakikita ba kayong pagkakaiba sa kanilang paggamit ng linya, hugis, at kulay? Nakikita rin ba ang paulit-ulit na disenyo sa kanilang mga gawa? Ano-anong mga disenyo ang inyong nakita sa larawan? Saan maaaring ihalintulad ang mga disenyong ito?
 9. 9. GAWAING PANSINING Mga Hakbang sa Paggawa ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1 Kagamitan: Mga bagay na karton gaya ng baso o mga kagamitan na maaaring makuha sa kalikasan at iba pa, lapis, krayola, o oil pastel. 1. Kumuha ng isang karton o iba pang bagay na mayroon sa inyong lugar na maaaring gamitin para guhitan ng mga disenyo.
 10. 10. 2. Mag-isip ng disenyo mula sa mga kultural na pamayanan ng Luzon tulad ng Ifugao, Gaddang, at Kalinga. 3. Iguhit ang napiling disenyo sa karton o kahon gamit ang lapis. Maaari ring gumamit o umisip ng sariling disenyo gamit ang mga hugis, kulay, linya, at ang prinsipyong paulit-ulit. 4. Kulayan at punuin ang mga espasyo ng mga disenyo ang inyong iginuhit, at sundan ito ng krayola o oil pastel para lalong maging kaakit-akit ang iyong likhang-sining. 5. Kung wala nang idadagdag, puwede nang itanghal ang ginawang likhang-sining at humanda sa pagpapahalaga. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1
 11. 11. Pagprepresenta ng mga likhang-sining ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1 Pagpapalalim sa Pag-unawa: 1. Ano-ano ang tatlong kultural na pamayanan sa Luzon ang nabanggit sa ating talakayan? Isa-isahin ang kanilang pagkakatulad. 2. Paano ninyo ginamit ang iba’t-ibang uri ng linya, kulay, at hugis sa paggawa ng mga disenyo.
 12. 12. Tandaan: Ang mga disenyong kultural sa Luzon ay isa sa mga pamana ng sining a ating bansa. Kaakit-akit at kanais-nais sa paningin ang kanilang mga likhang disenyo na ginamitan ng iba’t-ibang linya, hugis, at kulay. Ilan sa mga ito ay ang mga inukit o nililok na kahoy at mga damit na may iba’t-ibang burda. Karamihan ng kanilang mga ginagawang disenyo ay hango sa kalikasan o maging sa kapaligiran tulad ng dahon, tao, bundok, at mga hayop. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1
 13. 13. Repleksyon: 1. Kung kayo ay naninirahan sa mga kultural na pamayanan ng Luzon, paano ninyo pahahalagahan ang mga katutubong sining o disenyo na mayroon dito? 2. Kaya mo ba itong ipagmalaki? Paano? ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1
 14. 14. Pagtataya: Lagyan ng tsek ang kahon batay sa antas ng iyong naisagawa sa buong aralin. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1 Mga Pamantayan Nakasunod sa pamantayan nang higit sa inaahasahan (3) Nakasunod sa pamantayan subalit may ilang pagkukulang (2) Hindi nakasunod sa pamantayan (1) 1.Natukoy ko ang iba’t-ibang disenyo na nagtataglay ng mga element at prinsipyo ng sining sa mga gawa ng mga taga Luzon
 15. 15. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1 Mga Pamantayan Nakasunod sa pamantayan nang higit sa inaahasahan (3) Nakasunod sa pamantayan subalit may ilang pagkukulang (2) Hindi nakasunod sa pamantayan (1) 2. Nalaman ko ang mga disenyong kultural na pamayanan na nagmula sa Luzon 3. Nakagawa ako ng isang likhang- sining a tulad ng mga disenyong mula sa Luzon
 16. 16. ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1 Mga Pamantayan Nakasunod sa pamantayan nang higit sa inaahasahan (3) Nakasunod sa pamantayan subalit may ilang pagkukulang (2) Hindi nakasunod sa pamantayan (1) 4. Napahalagahan at naipagmama - laki ko ang mga katutubong si - ning na gawa ng mga kultural na pamayanan sa Luzon. 5. Naipamalas ko nang may kawi - lihan ang aking ginawang likhang sining
 17. 17. Takdang Gawain/Kasunduan Magdala ng sumusunod na kagamitan: 1. Lapis 2. Krayola o oil pastel 3. Bond paper ( A R T ) Yunit 1: PagguhitQ1

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • AileenCapundan

  May. 22, 2020
 • LenieMaeDupalco

  Jun. 9, 2020
 • ChristineMarygraceTomampoc

  Jun. 14, 2020
 • HazelPerez15

  Jun. 26, 2020
 • heyMendoza

  Jun. 29, 2020
 • GuilletaTulot

  Aug. 2, 2020
 • HANERISAMACAYLAS

  Aug. 8, 2020
 • RosannieGuevara

  Aug. 20, 2020
 • TintinDorado

  Aug. 31, 2020
 • JayEmMauricio

  Sep. 9, 2020
 • LarkAlexClyne

  Oct. 3, 2020
 • HannaPuguon

  Oct. 12, 2020
 • RonaMayPallorina

  Oct. 13, 2020
 • NicaDamaso

  Oct. 17, 2020
 • VaughnGabrielSantos

  Oct. 28, 2020
 • JayQuines1

  Jan. 11, 2021

Arts Grade 4 1st Quarter Lesson 1

Vistos

Vistos totais

27.256

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

147

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

16

×