O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

112

Compartilhar

Baixar para ler offline

Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1

Baixar para ler offline

Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1

 1. 1. Yunit 1: Pinagmulan ng Lahing Pilipino Aralin 1: Ang Kinalalagyan ng Aking Bansa AP5Q1W1 Aralin 1AP5Q1W1 Aralin 1 Yunit I Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino
 2. 2. Yunit 1: Pinagmulan ng Lahing Pilipino Aralin 1: Ang Kinalalagyan ng Aking Bansa AP5Q1W1 Aralin 1 Aralin 1: Ang Kinalalagyan ng Aking Bansa Unang Markahan
 3. 3. Yunit 1: Pinagmulan ng Lahing Pilipino Aralin 1: Ang Kinalalagyan ng Aking Bansa AP5Q1W1 Aralin 1 Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa at kaalaman sa kasanayang pangheograpiya, ang mga teorya sa pinagmulan ng lahing Pilipino upang mapahahalagahan ang konteksto ng lipunan/ pamayanan ng mga sinaunang Pilipino at ang kanilang ambag sa pagbuo ng kasaysayan ng Pilipinas Pamantayang Pangnilalaman
 4. 4. Yunit 1: Pinagmulan ng Lahing Pilipino Aralin 1: Ang Kinalalagyan ng Aking Bansa AP5Q1W1 Aralin 1 Pamantayan sa Pagganap Naipamamalas ang pagmamalaki sa nabuong kabihasnan ng mga sinaunang Pilipino gamit ang kaalaman sa kasanayang pangheograpikal at mahahalagang konteksto ng kasaysayan ng lipunan at bansa kabilang ang mga teorya ng pinagmulan at pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas at ng lahing Pilipino
 5. 5. Yunit 1: Pinagmulan ng Lahing Pilipino Aralin 1: Ang Kinalalagyan ng Aking Bansa AP5Q1W1 Aralin 1 1. Nailalarawan ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa 1.1 Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo gamit ang mapa batay sa ”absolute location” nito (longitude at latitude) 1.2 Natutukoy ang relatibong lokasyon (relative location) ng Pilipinas batay sa karatig bansa na nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon AP5PLPIa-1 Pamantayan sa Pagkatuto
 6. 6. Yunit 1: Pinagmulan ng Lahing Pilipino Aralin 1: Ang Kinalalagyan ng Aking Bansa AP5Q1W1 Aralin 1 1. Natutukoy ang dalawang paraan ng pagtukoy ng kinaroroonan ng Pilipinas(absolute location) 2. Natutukoy ang mga patayong imahinasyong guhit sa globo at kahalagahan nito; I. Pamantayan sa Pagkatuto (Unang Araw)
 7. 7. Yunit 1: Pinagmulan ng Lahing Pilipino Aralin 1: Ang Kinalalagyan ng Aking Bansa AP5Q1W1 Aralin 1 III. Kagamitan sa Pagkatuto LM pahina 4-6 TG pahina 5 powerpoint presentation mapa ng daigdig/globo II. Nilalaman Paksa: Patayong Imahinasyong Guhit (Meridian)
 8. 8. Ano ang tawag dito?
 9. 9. Gawin Mo Gawain 1: 1.Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang natatagong salita. 2.Gamitin ang lahat ng mabubuong salita sa tatlong pangungusap. 3.Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno.
 10. 10. m u d n o
 11. 11. t i e d l a u t
 12. 12. e d r a w k o
 13. 13. a A s y
 14. 14. a a m p
 15. 15. Mga Pamprosesong Tanong: 1.Naging madali ba para sa iyo na pag-ugnay-ugnayin ang mga salita sa gawain? Ipaliwanag. 2. Ano sa iyong palagay ang kinalaman ng mga salita sa aralin?
 16. 16. Ang Pilipinas ay bahagi ng pinakamalaking kontinente sa daigdig-----ang Asya. Nahahati ang Asya sa limang rehiyon,ang Hilagang Asya, Silangang Asya, Timog Asya,Kanlurang Asya,at ang kinabibilangan ng Pilipinas, ang Timog- Silangang Asya. Unawain Mo
 17. 17. 1.Absolute na lokasyon- ay paraan ng pagtukoy sa kinalalagyan ng Pilipinas sa pamamagitan ng latitude at longhitude. 2.Relatibong Lokasyon-ayparaan ng pagtukoy sa kinalalagyan ng Pilipinas batay sa mga anyong lupa at anyong tubig na naakapaligid sa isang lugar. Pagtukoy sa Kinalalagyan ng Pilipinas
 18. 18. Absolute na lokasyon- ay paraan ng pagtukoy sa kinalalagyan ng Pilipinas sa pamamagitan ng latitude at longhitude. Ang globo ay modelo o representasyon ng daigdig. Gamit ito sa pag-aaral ng heograpiya. Ang Globo at Ang mga Imahinasyong Guhit
 19. 19. Heograpiya Ang Heograpiya ay ang pag-aaral ng pisikal na daigdig at atmospera nito pati na ang mga tao rito at ang kanilang ugnayan sa kapaligiran.
 20. 20. May nakikita ba kayong mga guhit pahiga at patayo sa inyong mapa? Hatiin sa apat o limang grupo ang klase. Ipalabas ang kanilang dalang mapa ng daigdig.
 21. 21. Gawain 2: Tignan ang inyong mapa at hanapin ang itinuturo ng palaso. Unahan sa paghanap. Ang grupo na unang makahanap ay bibigyan ng isang puntos. Ang unang grupo na makalikom ng tatlong puntos ay siyang tatanghaling panalo sa gawain na ito. Suriin Mo:
 22. 22. Ito ay matatagpuan sa dulong hilaga ng globo.
 23. 23. Ito ay matatagpuan sa dulong timog ng globo.
 24. 24. Ito ay ang angular na distansiya pahilaga o patimog mula sa ekwador.
 25. 25. Ito ang naghahati sa globo sa dalawang bahagi—ang silangang hating -globo at kanlurang hating -globo
 26. 26. Pagpapalalim ng Pang-unawa Anu-anong mga patayong imahinasyong guhit ang inyong nakita sa globo?
 27. 27. International Dateline Prime Meridian
 28. 28. Ang Prime Meridian ang naghahati sa globo sa dalawang bahagi—ang silangang hating -globo at kanlurang hating -globo Grade 5
 29. 29. International Dateline Prime Meridian
 30. 30. Ang International Dateline ay ang imahinasyong guhit na naghahati sa mundo sa magkaibang araw.
 31. 31. Basahin ang tanong at itaas ang kamay kung alam ang sagot. 1. Naghahati sa globo sa dalawang bahagi: silangang hating-globo at kanlurang hating-globo. 2. Imahinasyong guhit na naghahati sa mundo sa magkaibang araw.
 32. 32. Pag-isipan Mo: Ano ang gamit ng mga imahinasyong guhit? Bakit ito mahalaga?
 33. 33. Subukin Mo Ituro ang kinaroroonan ng Pime Meridian.
 34. 34. Subukin Mo Ituro ang kinaroroonan ng International Dateline.
 35. 35. Takdang-aralin: Anu-ano ang mga pahalang na imahinasyong guhit na makikita sa globo? Isulat sa inyong kuwaderno.
 • NeriUntalan

  Sep. 26, 2021
 • EsmeraldaBarnaha

  Sep. 12, 2021
 • RodrigoValdezJr

  Mar. 4, 2021
 • damascodreena

  Jan. 2, 2021
 • AlvinDaga

  Dec. 29, 2020
 • SweetheartTano

  Dec. 10, 2020
 • JoanBandola1

  Dec. 10, 2020
 • CleofeLadera

  Nov. 21, 2020
 • AlmaPaner

  Nov. 10, 2020
 • KatCruz12

  Nov. 3, 2020
 • JazzchecheOcupan

  Nov. 2, 2020
 • WhiteSoulLyrics

  Oct. 23, 2020
 • AlenrieJoyGarcia

  Oct. 22, 2020
 • MJBelarmino1

  Oct. 10, 2020
 • BELPar1

  Oct. 9, 2020
 • AngelinaVerdera

  Oct. 9, 2020
 • AudreyJeanMondejar

  Oct. 8, 2020
 • GelaineLapuz

  Oct. 8, 2020
 • EulaJomel

  Oct. 7, 2020
 • YvethSmith

  Oct. 4, 2020

Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1

Vistos

Vistos totais

90.878

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

80

Ações

Baixados

1.652

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

112

×