O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Priem PGSAKN 2020

1.809 visualizações

Publicada em

Презентация на Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Priem PGSAKN 2020

 1. 1. 60 години история, опит, традиции, успехи. 60 години по пътя на духовността и професионализма. 60 години не са дистанция във времето, а мост, по който минало и настояще се срещат, допълват и обогатяват. От създаването му в далечната 1960 година до днес многократно се променя статуса и профила на нашето училище, но неизменно високо остава неговия принос в развитието на професионалното образование в област Монтана. Следвайки творческия дух и ентусиазъм, утвърдени в дълголетната история на училището, днес откриваме нови перспективи, утвърждаващи авторитета на професионалната гимназия и призванието й да акумулира знания и да съхранява българския национален дух. ПГСАКН Проф. арх. „Стефан Стефанов“ пише историята си от 1960 година - пише я чрез професионализма на учителите си и чрез успешната житейска и социална реализация на своите възпитаници. Историята на ПГСАКН е букет от романтични младежки спомени, от интригуващи житейски съдби, от начертани духовни следи. ПГСАКН Проф. арх. „Стефан Стефанов“ на 60 години!
 2. 2. история СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ ГЕОДЕЗИЯ Прием
 3. 3. Специалности професия: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК специалност: СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА Учениците изучават два западни езика - немски интензивно и английски, което ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар
 4. 4. Възможността да проектирате и изграждате строителството на утрешния ден, това е специалността „Строителство и архитектура“. За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще, защото професията „строител“ винаги е била търсена и предпочитана. Строителният техник организира, ръководи, измерва и оценява изпълнението на строително-монтажните работи на строителния обект. Участва в разработването на инвестиционни проекти по части- архитектурна и конструктивна, подготвя визи за проектиране, участва в разработването на оферти и тръжни документи.
 5. 5. Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители на обект, във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общините. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квали- фикация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.
 6. 6. Знаете ли че:  Думата Архитектура, произлиза от гръцката дума "Аrkhitekton", която в превод означава главен строител;  Нашият патрон - архитект Стефан Стефанов - проектира площад “Жеравица” и ресторант “Монтанезиум”;  Мостът на Кольо Фичето над река Янтра е единственият строителен обект, на който майсторът е правил макет;  Наклонената кула в Пиза бавно се изправя;  Рилският манастир е основан през Х век през времето на царуването на цар Петър (927-968).
 7. 7. професия: Системен програмист специалност: Системно програмиране Учениците изучават два западни езика - английски интензивно и немски, което ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар Специалности
 8. 8. Бързото разпространение на компютърните технологии и широкото навлизане на софтуерните системи, водят до увеличаване на тяхната взаимо- зависимост и сложност. Системните програмисти са необходими, за да гарантират надеждността и сигурността на информационните системи. Те разработват системен или основен софтуер, методи и инструменти за моделиране, анализ и изграждане на софтуерни продукти, насочени към решаване на проблемите с конфи- гурирането, администрирането, произво- дителността на ИТ системите. Системният програмист използва системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения и създава компютърни анимации.
 9. 9. Отличната професионална подготовка на учениците им дава възможност да се реализират, у нас и в чужбина, като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна индустрия. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като Internet дизайнери - Web дизайн, информационни системи базирани на Internet и др. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалифи- кация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.
 10. 10. Знаете ли, че: Първият компютър е създаден от българин - Джон Атанасов; Първата компютърна мишка е изобретена от дърво през 1964 г.; Интернет е създаден през 1969 г. като ARPANET; Първият имейл е изпратен преди 39 години;
 11. 11. професия: Компютърен график специалност: Компютърна графика Учениците изучават два западни езика - английски интензивно и немски, което ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар Специалности
 12. 12. Професията компютърен график е една от тези, които ви дават възможност да проявите своята креативност, всеки ден да използвате опита си, за да синтезирате нещо ново, да въплътите в живота ваша идея и хрумване, да се развивате и усъвършенствате непрекъснато. Компютърният график създава цялостно оформление на печатни и електронни продукти, като съчетава форми и цвят за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите. Създава рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти. Владее различни специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация.
 13. 13. Завършилите специалността “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като графични дизайнери, компютърни графици, Уеб дизайнери, компютърни аниматори, специалисти по предпечатна подготовка. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.
 14. 14. Знаете ли, че:  За първи път е използван термина компютърна графика през 1961 г.;  Растерните изображения се използват при разработка главно на електронни и печатни материали;  Точките, от които е изграден растерът се наричат пиксели;  През 1996 г. е пусната първата изцяло 3D игра - Quake.
 15. 15. професия: Геодезист специалност: Геодезия Учениците изучават два западни езика - английски интензивно и немски, което ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар Специалности
 16. 16. С дейността на геодезиста започва изграждането на всеки строителен обект - жилищни и промишлени сгради, пътното строителство, водни съоръжения, в минното дело и реновирането на градската среда. Геодезистът работи със специализирана техника, като измерва, обработва резултатите от измерванията и трасира проектните данни. Изучавайки геодезия, фотограметрия и картография, геодезистите получават подготовка и по земеустройство и пътно строителство, което ги прави приложими в много области на националното стопанство.
 17. 17. Завършилите тази специалност могат да се реализират в геодезически, проектански и строителни фирми, техническите служби към общините, Агенция по кадастър, в геологията и археологията и в навигацията. Освен заради романтиката, геодезисти участват в научни експедиции до нови неизследвани земи за съставяне на топографски карти. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.
 18. 18. контакти гр. Монтана, ул. „Панайот Хитов“ 15А Телефони за връзка: 096/ 303 260; 303 261 http://pgsag-montana.com/ pgsakn@abv.bg ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“
 19. 19. БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! НИЕ УЧИМ И УСПЯВАМЕ!

×