Ppt001 pnl, que es

Há 11 anos 1157 Visualizações

Què és moodle

Há 12 anos 332 Visualizações

Avaluació en ea d

Há 12 anos 312 Visualizações

Videos i tècnica d'screen casting

Há 12 anos 482 Visualizações

Creació d'un tutorial amb pic pick

Há 12 anos 280 Visualizações

Elaboració material ud

Há 12 anos 288 Visualizações

La guia docent tutor

Há 12 anos 289 Visualizações

La guia didactica

Há 12 anos 262 Visualizações

Característiques de la fad

Há 12 anos 173 Visualizações

Dinàmica de l'aprenentatge global

Há 12 anos 454 Visualizações

Proves actitudinals

Há 12 anos 306 Visualizações

Proves pràctiques

Há 12 anos 250 Visualizações

Proves de coneixements

Há 12 anos 300 Visualizações

Planificació estratègica (dafo)

Há 12 anos 1979 Visualizações

Estils d'aprenentatge d.a. kolb

Há 12 anos 1275 Visualizações

Canals i llenguatge

Há 12 anos 213 Visualizações

Posicions comunicatives

Há 12 anos 288 Visualizações

Metodes d'e a

Há 12 anos 722 Visualizações

Estratègies metodològiques

Há 12 anos 745 Visualizações

L'aprenentatge

Há 12 anos 691 Visualizações