Anúncio

20131030 unikum grundkurs ws

jepe1015
4 de Nov de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 20131030 unikum grundkurs ws(20)

Anúncio

20131030 unikum grundkurs ws

 1. Grundläggande funktioner i systemstödet Unikum
 2. Vårt uppdrag • Skollagen • Lgr11 • Skolverket allmänna råd • Gemensamma riktlinjer för Kunskapsstaden Hbg
 3. Gemensamma riktlinjer för Unikum • Systemstödet Unikum ska användas i grundskolan och grundsärskolan för dokumentation av och för elevers lärande. • Underlag för utvecklingssamtal och elevens skriftliga individuella utvecklingsplan dokumenteras och arkiveras i systemet enligt de regler som gäller i Kunskapsstaden Helsingborg. • Rektor är ansvarig för kvalitetssäkringen av innehållet samt rutiner på skolan. (se Allmänna råd Utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen)
 4. Vad påverkas?
 5. Stöd och hjälp i systemet • Stödmaterial flyttas från Insikten till ”Stöd och tips” i Fronter • Unikums hjälpsida • Nya Unikum i skolan - en introduktion • Guidad tur - Utvecklingssamtalet i Nya Unikum • Workshop Pedagogiskt Center
 6. Kanalval FRONTER UNIKUM • Information/Nyheter som rör skolan • Information till och kontakt med vårdnadshavare, barn och elever (ex. nyhetsbrev) • Lärprocessen/arbetsprocessen för pedagog och elev • Förbereda och genomföra utvecklingssamtal (pedagog/elev/vårdnadshavare) • rekommendation att publicera en terminsplanering i ämnet • Skriftlig individuell utvecklingsplan Mål och bedömning, uppföljning av resultat – prognosarbete och sammanfattning inför utvecklingssamtalet • Kontakt med vårdnadshavare enbart om ovanstående • Pedagogiska planeringar och uppgifter, feedback, feed forward… • Möjlighet för vårdnadshavare att vara ”inbjudna” i rummen. • Mål och bedömning, uppföljning av resultat – löpande i arbetsprocessen • Samarbete mellan olika målgrupper • Länkningar till hbg.se och ev. bloggar etc. …enligt Kunskapsstaden Helsingborgs riktlinjer
 7. UNIKUM Ev terminsplanering för ämnet, som sammanfattning och underlag till omdömen och utvecklingssamtal. UNIKUM Uppföljning av utvecklingssamtalet. Ligger till grund för vidare planering av undervisningen FRONTER Ämnes- och arbetsområdesplaneringar och uppgifter inkl. elevarbeten Undervisning-, arbets- och lärande processen för elever och pedagoger Kontinuerlig uppföljning, feedback och feed forward kopplat till arbetsprocessen och uppgifter - ”löpande dokumentation” Elevernas löpande självskattning, kamratrespons… UNIKUM • Sammanfattning av elevens lärande och utveckling – sammanfattande omdöme i varje ämne eleven läst enl. riktlinjerna. En ”summerad dokumentation” inför utvecklingssamtalet. • Uppföljning av resultat – prognosarbetet enl. riktlinjerna. Ligger till grund för utvecklingssamtalet och vidare planering av undervisningen. • Elevens självreflektion inför samtalet sker förslagsvis i elevens lärlogg.
 8. Den viktiga analysen • Pedagogens fortsatta arbete och planering • Åtgärder och insatser • Resurser och resursfördelning Nationell nivå Kommunal nivå Skolnivå Gruppnivå – klassen Individnivå – eleven
 9. En liten checklista för underlag inför utvecklingssamtalet Är underlaget beskrivande eller värderande av eleven som person? Talar jag om/beskriver jag mot vilka mål bedömningen är gjord? Är underlaget tydligt så att eleven och vårdnadshavare förstår? Är bedömningen i underlaget enbart summativ eller även formativ? Hjälper det eleven vidare i sitt lärande? Talar jag om/beskriver jag vad eleven kan och vad som är nästa steg eller endast vad eleven gjort? Talar jag om/beskriver jag vad som ska utvecklas? Bedöms kvantitativa kunskaper eller kvalitativa förmågor? Jämför med kunskapskraven. Vad skiljer? Vad behöver du förändra?
 10. ”Endast när vi pedagoger blir bättre på att klargöra intentioner och kriterier för lärandet, så att eleverna kan vara delaktiga i lärprocessen, kan deras faktiska resultat bli bättre.” Lisbeth Gyllander
 11. Kunskapsstaden Helsingborg – en del av Helsingborgs stad.
Anúncio