O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mga Sangay ng Pamahalaan

68.962 visualizações

Publicada em

Mga Sangay ng Pamahalaan sa Pilipinas
-Ehekutibo (Tagapagpagananp)
-Lehislatibo (Tagapagbatas)
-Hudikatura (Panghukom)

Publicada em: Governo e ONGs

Mga Sangay ng Pamahalaan

 1. 1. ng Pamahalaan sa Pilipinas Mga Sangay Mrs. Carolina D. Mojica HEKASI VI Teacher Villamor Air Base Elm. School
 2. 2.  Nahahati sa tatlong magkakahiwalay na sangay ang ating pamahalaan. Ang mga ito ay sangay ng Tagapagbatas, tagapagpaganap, at tagapaghukom. At may kanya kanyang mahahalagang papel na ginagampanan ang mga ito base sa Sanligang Batas.
 3. 3. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan  Ayon sa sanligang batas, may karapatang magpanukala, o gumawa ng batas, magbago, at magpasawalang bisa ng batas.  Nahahati sa dalawang kapulungan. Congreso at Senado. Congreso- Binibuo ng higit na 250 na kinatawan na galing sa lungsod, bayan, lalawigan at distrito. Ispiker ang tawag sa kanilang Punong kinatawan. Senado- Binubuo ng 24 na katao na inihahalal ng taong bayan. Senate President ang tawag sa kanilang pinaka mataas na namumuno. Ang Sangay ng tagapagbatas o Lehislatibo
 4. 4. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Ang Sangay ng Tagapagpaganap o Ehekutibo  Ang kapangyarihan ng sangay na ito ay nasa pangulo ng Pilipinas na siyang pinaka mataas na halal na pinuno ng bansa.  Katulong ng pangulo ang kanyang mga gabinete at ang Pangalawang Pangulo sa pagpapatakbo ng pamahalaan.  Ang mga nasabing gabinete ay pinamumunuan ng mga kalihim upang mamuno sa mga kagawaran. Sila ay pinipili ng pangulo upang mabilis na maisakatuparan ang mga programang pambansa.  Ang mga kagawarang ito ay tumutugon sa mga pangangailangn ng mamamayang Pilipino.
 5. 5. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Ang Sangay ng Tagapagpaganap o Ehekutibo  May anim na taong manunungkulan ang pangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Tungkulin ng pangulo ang magpatupad ng mga batas.  Ang pangulo bilang punng Tagapagpaganap o Chief Executive ay may mga sumusunod na kapangyarihan: 1. Pangasiwaan ang lahat ng kagawaran o ahensya ng pamahalaan, kawanihan at tanggapang tagapagpaganap. 2. Ang pangulo ay may kaangyarihang pangmilitar. Siya ang commander-in-chief ng Sandatang Lakas ng Pilipinas.Maaari ring suspindihin ng pangulo ang weit oh habeas corpus. 3. May kapangyarihan ang pangulo na makipag-ugnayan at makipagkasundo sa ibang bansa; 4. May kapangyarihan din siyang magpatawad sa mga nagkasala sa batas, magkaloob ng palugit sa pagsasakatuparan ng hatol o parusa; magbaba ng parusa at magkaloob ng amnestiya.
 6. 6. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Ang Sangay ng Tagapagpaganap o Ehekutibo  Iba’t Ibang ahensya ng gobyerno o pamahalaan. Department of Education (DepEd) Department of Interior and Local Govt. (DILG) Department of Natl. Defense (DND)
 7. 7. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Ang Sangay ng Tagapagpaganap o Ehekutibo Department of Environment and Natl. Resources (DENR) Department of Health (DOH) Department of Labor and Employment (DOLE)
 8. 8. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Ang Sangay ng Tagapagpaganap o Ehekutibo Department of Agrarian Reform (DAR) Department of Science and Technology (DOST) Department of Social Welfare and Employment (DSWD)
 9. 9. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Ang Sangay ng Tagapagpaganap o Ehekutibo Department of Justice (DOJ) Department of Agriculture (DA) Department of Tourism (DOT)
 10. 10. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Ang Sangay ng Tagapagpaganap o Ehekutibo Department of Transportation and Communication (DOTC) Department of Trade and Industry (DTI) Department of Budget and Management (DBM)
 11. 11. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Ang Sangay ng Tagapagpaganap o Ehekutibo Department of Foreign Affairs (DFA) Department of Finance (DF)
 12. 12. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Sangay ng Panghukuman o Hudikatura  Ito ay binubuo ng Punong Mahistrado(Chief Justice) at labing-apat na katulong na Mahistrado (Associate Justice).  Tungkulin nito ang pagbibigay hatol sa mga kaso na nasa ilalim ng kapangyarihan ng korte. Ang paggagawad ng naturalisasyon ay nasa ilalim ng Solicitor General.  Nagsasagawa rin ng mga patakarang susundin ng lahat ng hukuman at humihirang ng mga karapat-dapat na opisyal at tauhan ng mga hukuman ang Korte Suprema.  Ang sangay na ito ay nahahati sa dalawang sektor. Ang Natatanging Hukom at Mababang Hukuman.
 13. 13. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Sangay ng Panghukuman o Hudikatura Ang mga Mababang Hukuman  Ito ay binunuo ng mga sumusunod: A. Hukuman sa Pag-aapela (Court of Appeals) B. Hukumang Rehiyonal (Regional Trial Court) C. Hukumang Metropolitan (Metropolitan Trial Court) D. Hukumang Munisipal  Bawat hukuman ay hindi dapat saklawan ng ibang hukuman dahil bawat hukuman ay may kanya-kanyang kapangyarihan. Bawat hukom ay may taglay na katangiang itinadhana ng Saligang Batas o Konstitusyon.
 14. 14. Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan Sangay ng Panghukuman o Hudikatura Ang Tanging Hukuman Ang mga tanging hukuman ay binubuo ng Sandigangbayan, Hukuman sa Pag-aapela at Hukumang Shariah.  Ang Sandigangbayan ay isang tanging hukuman na sumasaklaw sa mga kasong kinasasakupan ng mga pinuno’t kawani ng pamahalaan ng batas kaugnay ng mga paglabag sa batas.  Saklaw naman ng Hukumang Pag-aapela sa Buwis ang lahat ng mga kaso at usaping may kinalaman sa pagbabayad ng buwis.  Ang Hukumang Shariah ay itinatag sa Mindanao para sa mga Muslim. Ito ang hukumang nagpapataw ng parusa sa mga lumalabag sa Batas ng Islam ng Pilipinas.
 15. 15. Pagsasanay: Sabihin ang tamang sagot. 1. Ang Kapangyarihan ng tagapagpaganap/ehekutibo ay nasa kamay ng ____________ Pangulo 2. Ang sinumang mahalal na pangulo ay may ______ na taong panunungkulan. Anim (6) 3. Ang kapangyarihang gumawa, bumuo at magpatibay ng mabibisa at legal na mga batas ay ipinagkaloob sa sangay ng _____________. Tagapagbatas/Lehislatibo 4. Ang Mababang Kapulungan ay binubuo ng ______ ng kinatawan. Two Hundred Fifty (250)
 16. 16. 5. Ang Matass na kapulungan o Senado ay binubuo naman ng ______ na Senador Twenty Four (24) 6. Ang pinuno ng Senado ay ang _____________ na inihahalal ng mga Senador. Senate President (Pangulo ng Senado) 7. Ang Pangatlong Sangay ng pamahalaan ay ang __________ na may kapangyarihang maglapat at magpaliwanag ng batas. Sangay ng Panghukom (Hudikatura) 8. Ang kataas-taasang hukuman ay binubuo ng isang Punong Mahistrado at _______ na katulong na mahistrado. Thirteen (13) 9. Ang Kongreso ay may binubuong _________ kapulungan. Dalawa (2) 10. Ang panunungkulan ng kinatawan ay _______ taon. Tatlo (3)
 17. 17. Pagtataya: Isulat ang tamang sagot sa ¼ na bahagi ng Papel. Sabihin kung Sangay ng tagapagpaganap, Tagapagbatas, o Panghukuman. __________1. Nagbibigay-kahulugan sa Sanligang Batas at sa iba pang batas. __________2. Nagpapatupad ng Batas. __________3. Gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng lahat. __________4. Lumulutas ng mga hidwaan na may kinalaman sa mga karapatan at tungkulin ng mga mamamayan. __________5. May kontrol sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, at tanggapan ng pamahalaan.

×