Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de jeneferagustinamagor2(20)

Anúncio

Último(20)

soberanyangpilipinas-171113052543.pdf.pptx

 1. Ang pamahalaan o gobyerno ay isang katawan o grupo ng mga taong namamahala ng isang komunidad o estado at nag-oorganisa ng sistema nito. Kadalasang nagtataglay ang gobyerno ng tatlong sangay—ang lehislatura (tagapagbatas), ehekutibo (tagapagpaganap), at hudikatura (panghukuman). Ano ang pamahalaan?
 2. mamamayan teritoryo pamahalaan soberanya Mga Elemento ng Estado
 3. • Pinakamahalagang element ng isang estado ang mga mamamayang nakatira sateritoryo nito • Mga taong naninirahan sa bansa na siyang nangangalaga, nagpapaunladat nagtatanggol sa kalayaan ng bansa.
 4. Sa kasalakuyang pinakamaliit na estado batay sa populasyon ay ang Lungsod ng Vatican sa Roma samantalang pinakamalaki naman ay ang China.
 5. •Mgasakopnalupa, katubigan, himpapawid na bahagi ngbansang maaaring magamit ng mga mamamayan upang matugunan ang kanilang pangangailangan • Dito naninirahan ang mamamayan ng estado
 6. Ito angahensiyang ng mithiin ng estado. • nagpapatupad ng mga at kaayusang nagpapahayag
 7. pasunurin ang mga dito Sukdulano pinakamataasna Kapangyarihan ng estado o bansang mag-utos at mamamayang naninirahan
 8. permanente may awtonomiya komprehensibo non-transferable(absolute ) walang taning na
 9. Soberanyang Panloob – kapangyarihan • Ng estado ng pasunurin at pamahalaan ang lahat ng mga tao sa loob ng teritoryo nito sa pamamagitan ng iba’t ibang ahensiya ng gobyerno
 10. • Soberanyang Panlabas – ang isang estado ay hindi nakadepende o kinokontrol at pinakikialamanngibang
 11. Makipag- ugnayan sa ang lahat ng mamamayang Pabalikin ang mga ang mga karapatan ng mamamayan Pangalagaan ang pambansang halalan Pilipin o ibang bansa Pangalagaan banyaga Pangalagaan
 12. PagkakaibangEstado at bansa ibang bansa • ngunit hindi lahat ng bansa ay estado •Angbansaay may mgapangkatngmga tao sa ilalim ng isang pamahalaan ngunit walang soberanya •Angestadoay may pamahalaan, teritoryo, soberanya at kinikilalang Angisangbansaay maaaringestado
 13. Ano-ano ang panrehiyonat kinaaniban ng Pilipinas? samahang pandaigdigan na
 14. Oktubre24, 1945 192 mga bansang kasapi San Francisco, California, USA
 15. Nobyembre 6, 1989 21 bansang kasapi Layuning maisulong ang pag-unlad Na pang-ekonomiya at palakasin ang mga bansa sa rehiyon ng Asia-Pacific Australia
 16. Agosto8, 1967 Pagtutulungang pangkabuhayan Bangkok, Thailand at pagbabahagingkaunlarano kasaganaan 10 bansa
 17. •Tagapagtanggolng kalupaan ng bansa sa digmaano anumanguri ngrebelyono paghihimagsikat naglalayong pabagsakin ang pamahalaan
 18. • • Nangangalagaat nagbabantaysaating mga katubigan Nagpapatrolyasaatingdagatat karagatan upang upang makatiyak na walang makakapasok na dayuhan sa teritoryo ng Pilipinas
 19. • • Nagpapatupad ng batas at ordinansa sa pagtatanggol ng buhayat ari-arian Nagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasanngpubliko Imbestigahan at hadlangan ang mga krimen sa bansa •
 20. • Pinangangalagaan nito ang katahimikan sa ating papawirin Sinisiguro nilang walang dayuhan o kaawaynamaaaringmaging banta sa kapayapaan ng bansang daraanan sa himpapawid •
 21. • Dapat ipagtanggol ang teritoryo ng masakopngibangbansaat • Dapat pangalagaan ang kapakanan ating bansa upang upang hindi manatiling malaya ngsambayanangPilipino at kayamanan nito
Anúncio