Anúncio

Tugasan individu pitos 2012 new

19 de Oct de 2012
Tugasan individu pitos 2012 new
Tugasan individu pitos 2012 new
Tugasan individu pitos 2012 new
Próximos SlideShares
Modul tamadun islam kpliModul tamadun islam kpli
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Tugasan individu pitos 2012 new

  1. TUGASAN INDIVIDU PITO 2012 Sila pilih satu tajuk tugasan daripada setiap kursus Pitos berikut: PITOS 101 Pensyarah : Prof. Madya Dr. Hazri Jamil (Penyelaras) / Dr. Sah Hadiyatan Jawab 1 soalan daripada soalan-soalan di bawah : 1. Bincangkan sumbangan dan ciri-ciri pensejarahan Ranke. 2. Mengapakah pengadilan moral ditentang oleh sesetengah sejarawan dan apakah pula alasan-alasan pihak yang meyokong pengadilan moral dalam sejarah. 3. Mengapakah sumber sejarah perlu ditafsir? Bagaimanakah pula kritikan luaran dan kritikan dalaman dijalankan dalam penyelidikan sejarah. PITOS 102 Pensyarah : Dr. Shahabudin Hashim (Penyelaras) / Prof. Madya Dr. Hazri Jamil TUGASAN 1 – Apakah kaedah pengajaran yang dapat menarik minat murid untuk mempelajari Sejarah? Berikan pendapat anda. TUGASAN 2 – Jika anda terpilih sebagai panel pemilihan guru cemerlang sejarah, bincangkan kriteria-kriteria yang perlu diambil kira terutamanya dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. TUGASAN 3 – Sumber digital sejarah membantu meningkatkan minat murid serta menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sejarah menarik. Berdasarkan pemerhatian anda, sejauh manakah penggunaan sumber digital sejarah dalam kalangan guru sejarah? PITOS 103 Pensyarah : Prof. Madya Dr. Ahmad Jalani (Penyelaras) / Puan Renuka Ramakrishnan TUGASAN 1 – Nyatakan perbezaan antara zaman prasejarah dan protosejarah. Bincangkan zaman Prasejarah di Malaysia TUGASAN 2 – Ciri-ciri ketamadunan telah bermula dalam zaman neolitik dan zaman logam. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pendapat ini? TUGASAN 3 - Kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di Asia Tenggara dikategorikan berdasarkan kedudukan geografi dan sosioekonomi masyarakatnya. Berdasarkan pernyataan ini, bincangkan persamaan, perbezaan dan konsep saling bergantungan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim.
  2. PITOS 104 Pensyarah : Dr. Ku Boon Dar (Penyelaras) / Dr.Mohd Khalid Bin Md.Taib TUGASAN 1 – “Melaka was also admirably equipped to satisfy the physical needs for the traders” [Melaka juga mempunyai persediaan yang baik untuk memenuhi kehendak fizikal pedagang-pedagang] (Barbara & Leonard Andaya, A History of Malaysia, hlm.42). Bincangkan pernyataan tersebut dengan merujuk kepada kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa pada abad ke-15 dan awal abad ke-16. TUGASAN 2 – "Sistem warisan dalam masyarakat yang menjadi asas tradisi kekeluargaan Melaka adalah sistem patrimonial, iaitu jurai dan 'perut' sebelah bapa lebih dipentingkan." Bincangkan pernyataan tersebut. (Muhammad Yusoff Hashim, Kesultanan Melayu Melaka,... hlm. 281) TUGASAN 3 - "Pada dekad-dekad awal abad ke-19, pergolakan politik terus berlaku di Negeri Sembilan...salah satu sebab yang menimbulkan perselisihan pada masa itu ialah perebutan kuasa di antara anak-anak raja." Jelaskan pernyatan tersebut. [Khoo Kay Kim, Negeri-Negeri Melayu Pantai Barat, 1850- 1873: Kesan Perkembangan Dagang Terhadap Politik Melayu,...hlm. 44] PITOS 105 Pensyarah : Dr. Najeemah Mohd Yusof (Penyelaras) / Dr. Subadrah Nair TUGASAN 1 – Perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824 telah menimbulkan pelbagai kesan politik dan sosial. Bincangkan kesan-kesan tersebut. TUGASAN 2 – Pada pendapat anda apakah kebaikan dan keburukan campur tangan British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. TUGASAN 3 - Pada pendapat anda apakah kesan sosioekonomi kepada rakyat akibat kebangkitan semangat kebangsaan Tanah Melayu. PITOS 106 Pensyarah : Prof. Madya Dr. Hazri Jamil (Penyelaras) / Puan Renuka Ramakrishnan TUGASAN 1 – Campurtangan British pada tahun 1874 telah memberi impak yang besar terhadap ekonomi Tanah Melayu.Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pendapat ini? TUGASAN 2 – Apakah yang anda faham dengan maksud gerakan Islah? Mengapakah gerakan ini tidak mendapat sokongan menyeluruh daripada masyarakat Tanah Melayu pada awal abad ke 20?
  3. TUGASAN 3 - Bincangkan kesan sosial dan ekonomi pendudukan Jepun di Tanah Melayu (1942-1945). Sertakan imej sejarah yang berkaitan untuk mengukuhkan perbincangan anda. PITOS 107 Pensyarah : Prof. Madya Dr. Khadijah Zon (Penyelaras) / Dr. Sah Hadiyatan Ismail TUGASAN 1 – Sistem ekonomi Masyarakat Melayu Tradisional berteraskan ekonomi sara diri. Bincangkan sebab-sebab sistem tersebut diamalkan dan apakah pada pandangan anda kesannya terhadap masyarakat Melayu? TUGASAN 2 – Perkembangan sektor perlombongan dan pertanian-perladangan mengubah konsep ekonomi sara diri kepada ekonomi komersial pada kurun 19 hingga awal kurun ke 20. Bincangkan kesan perkembangan ini kepada setiap kumpulan etnik masyarakat yang ada di Tanah Melayu pada masa itu. TUGASAN 3 - Pilih mana-mana SATU(1) Dasar Negara pasca merdeka yang di nyatakan di bawah ini dan beri pandangan anda terhadap implikasi dasar tersebut kepada perkembangan sosio-ekonomi Malaysia: a) Dasar Ekonomi Baru (DEB) : 1971 – 1900 b) Dasar Pembangunan Nasional: 1991 - 2000 c) Dasar Wawasan Negara: 2000 - 2010 ___________________________________________________________________ FORMAT PENULISAN 1. Jawapan dalam bentuk esei 2. Panjang 5-7 m/s 3. Font : 12 (Times New Roman) 4. Jarak 1.5 5. Sertakan rujukan *****SELAMAT MENJAWAB*****
Anúncio