יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראלים

CEO em IsraelGives.org
14 de Sep de 2014
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
1 de 22

Mais conteúdo relacionado

Mais de Yonatan Ben-Dor

איציק דנציגר  שותפים לשינויאיציק דנציגר  שותפים לשינוי
איציק דנציגר שותפים לשינויYonatan Ben-Dor
Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...Yonatan Ben-Dor
Webinar 30.05.2013Webinar 30.05.2013
Webinar 30.05.2013Yonatan Ben-Dor
Donationsystem hebrewDonationsystem hebrew
Donationsystem hebrewYonatan Ben-Dor
Creating online fundraising campaignsCreating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaignsYonatan Ben-Dor
IsraelgivesdonationsystemIsraelgivesdonationsystem
IsraelgivesdonationsystemYonatan Ben-Dor

יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראלים

Notas do Editor

 1. הפילנתרופיה של ישראלים מהווה 0.6% מהתמ"ג, לעומת 1.7% בארצות הברית. הפילנתרופיה של ישראלים לנפש, הגיעה בשנת 2011 ל- 742 שקלים. בארצות הברית הפילנתרופיה לנפש גדולה פי ארבע תרומות ממשקי בית בישראל מהוות 1.2% מתוך ההכנסה הפנויה, לעומת 1.9% בארצות הברית.