גיוס תרומות מקוון - אמריקה

CEO em IsraelGives.org
19 de May de 2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
1 de 30

Mais conteúdo relacionado

Destaque

איציק דנציגר   שותפים לשינויאיציק דנציגר   שותפים לשינוי
איציק דנציגר שותפים לשינויYonatan Ben-Dor
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013Yonatan Ben-Dor
אודות JRaiseאודות JRaise
אודות JRaiseYonatan Ben-Dor
ירון נוידרפר   אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר   אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיותYonatan Ben-Dor
Donationsystem hebrewDonationsystem hebrew
Donationsystem hebrewYonatan Ben-Dor
Creating online fundraising campaignsCreating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaignsYonatan Ben-Dor

Último

httpsvisturkey.com (1).pdfhttpsvisturkey.com (1).pdf
httpsvisturkey.com (1).pdfRanjeetKumar108130
httpsvisturkey.com.pdfhttpsvisturkey.com.pdf
httpsvisturkey.com.pdfRanjeetKumar108130
T.pdfT.pdf
T.pdfRanjeetKumar108130
A.pdfA.pdf
A.pdfRanjeetKumar108130
Adventure in Triund HillAdventure in Triund Hill
Adventure in Triund HillVikas Kumar
Snorkeling in Andaman Islands.pptSnorkeling in Andaman Islands.ppt
Snorkeling in Andaman Islands.pptAndamanIslands

גיוס תרומות מקוון - אמריקה

Notas do Editor

  1. ניתן להגיע להמונים בעלות נמוכה מאוד וללא צורך בכוח אדם גדול
  2. 60% מהתורמים היו בין גילאי 25-54אבל גם אנשים מבוגרים תורמים – כ-50% מהתורמים היו בין גילאי 45-642. מבוגרים פחות תורמים, אבל בגיל 35-44 (גיל פיתוח מקצועי) אנשים מבצעים פי 2 יותר תרומות באמצעות האינטרנט מאפשר באמצעות אמצעים אחרים, ובגיל 25-34 כמעט פי 4-ואלה הגילאים של התפתחות עסקית וכסף נזיל
  3. למה אתם חושבים שאנשים תורמים סכומים כה גדולים באמצעות האינטרנט?אין מגבלה כמו SMS
  4. אני טוען שזה לא רק אמצעי חדש – זה גם גישה חדשהוארגונים שלא מיישמים את הגישה החדשה, לא ינצלו את האמצעי
  5. אני טוען שזה לא רק אמצעי חדש – זה גם גישה חדשהוארגונים שלא מיישמים את הגישה החדשה, לא ינצלו את האמצעי
  6. אני טוען שזה לא רק אמצעי חדש – זה גם גישה חדשהוארגונים שלא מיישמים את הגישה החדשה, לא ינצלו את האמצעי