Anúncio

JRaise: Peer to Peer Fundraising

CEO em IsraelGives.org
19 de May de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a JRaise: Peer to Peer Fundraising(20)

Anúncio

JRaise: Peer to Peer Fundraising

 1. ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫עתיד‬? ‫לגיוס‬ ‫חברתיים‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ושיטת‬ ‫תרומות‬"‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬" ‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הסמינר‬10:30 ‫בע‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬"‫מ‬ +972-3-5184052 info@israeltoremet.org
 2. ‫תוכן‬ .1‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫שיטת‬ ‫היא‬ ‫מה‬"‫חבר‬ ‫חבר‬ ‫מתרים‬"? .2‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫להשתמש‬ ‫למה‬? .3‫זה‬ ‫מה‬JRaise? .4‫שאלות‬
 3. ‫תורמת‬ ‫ישראל‬:‫סקירה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬‫בתחום‬ ‫המובילה‬ ‫השרותים‬ ‫ספקית‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫המקוונת‬ ‫הפילנתרופיה‬,‫מ‬ ‫מעלה‬ ‫עם‬-950‫לקוחות‬ ‫בישראל‬,‫בארה‬"‫ובקנדה‬ ‫ב‬. ‫שנת‬ ‫מאז‬2009,‫מ‬ ‫מעלה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫גייסה‬-20,000,000 ‫ש‬"‫מ‬ ‫ממעלה‬ ‫ח‬-65,000‫תורמים‬. ‫טכנולוגיה‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫מספקת‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬,‫שירותי‬‫ייעוץ‬, ‫לישראל‬ ‫מהעולם‬ ‫כספים‬ ‫להעברת‬ ‫ומסלולים‬.‫מציעים‬ ‫השירותים‬ ‫שילוב‬‫לבניית‬ ‫אידיאלי‬‫גיוס‬ ‫מערך‬‫באינטרנט‬ ‫מוצלח‬ ‫כספים‬. ‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬2009‫ע‬"‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬ ‫י‬,‫מגייס‬ ‫האינטרנט‬ ‫בתחום‬ ‫במדינה‬ ‫המוצלח‬ ‫כספים‬.
 4. ‫הישראלי‬ ‫הכספים‬ ‫מגייס‬ ‫של‬ ‫האתגר‬ .1‫משאבים‬ ‫היעדר‬ ‫אחד‬ ‫כספים‬ ‫מגייס‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫גדול‬ ‫שיווק‬ ‫תקציב‬ ‫אין‬ .2‫היעדר‬‫קהילה‬ ‫גדולה‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫אין‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫חברים‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬
 5. ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫יכולתם‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫חברים‬ ‫יותר‬ ‫לגייס‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלכם‬ ‫הקיימת‬ ‫ותומכים‬,‫ותורמים‬? ‫לגייס‬ ‫יכולתם‬ ‫אם‬ ‫מה‬–‫בחינם‬–‫מאות‬ ‫חדשים‬ ‫כספים‬ ‫מגייסי‬? ‫כן‬,‫אפשרי‬ ‫זה‬..
 6. Peer to Peer Fundraising ‫בשיטת‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬"‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬" ‫הגדרה‬: ‫לגייס‬ ‫וקבוצות‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫עמותתכם‬ ‫למען‬ ‫תרומות‬,‫ע‬"‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫י‬ ‫או‬ ‫מהקהילה‬ ‫תורמים‬ ‫ולהתרים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬.
 7. ‫כינויים‬ Person to Person Network fundraising Grassroots fundraising Collaborative fundraising Viral fundraising
 8. JRaise:‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫מהפכני‬ ‫קונצפט‬ ‫העמותה‬ ‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬ ‫הציבור‬ ‫העמותה‬ ‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫הקהילה‬ ‫העמותה‬ ‫הציבור‬
 9. ‫נ‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬'‫מתרים‬ ‫חבר‬ ‫שיטת‬ ‫חבר‬ ‫הרגילה‬ ‫השיטה‬ ‫לרבים‬ ‫אחד‬ ‫אישית‬ ‫לא‬,‫אחיד‬ ‫מסר‬ ‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬ ‫שיטת‬ ‫לרבים‬ ‫רבים‬ ‫אישית‬,‫איטראקטיבי‬ ‫בארץ‬ ‫חדשה‬ ‫שיטה‬,‫בחו‬ ‫היטב‬ ‫מוכרת‬"‫ל‬
 10. JRaise:‫קהילה‬ ‫ויוצרים‬ ‫חברים‬ ‫מתרימים‬ ‫חברים‬ ‫לעמותה‬ ‫חדשה‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫העמותה‬ ‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫חבר‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬ ‫ומתרים‬ ‫קהילה‬ ‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬ ‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
 11. JRaise:‫אינטרטיות‬ ‫וקהילות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫מינוף‬ ‫העמותה‬ ‫וקידום‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫חברים‬ ‫פייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫מפיץ‬,‫ומייל‬ ‫טוויטר‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫מפיצים‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫וחבריהם‬ ‫האלה‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קיר‬ ‫דרך‬
 12. ‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫להשתמש‬ ‫למה‬? .1‫חדש‬ ‫לציבור‬ ‫להגיע‬ ‫לכם‬ ‫מאפשר‬,‫הציבור‬ ‫באמצעות‬ ‫הקיים‬. .2‫כספי‬ ‫ערך‬ ‫שמביא‬ ‫לציבור‬ ‫תורם‬ ‫שלא‬ ‫ציבור‬ ‫הופך‬ (‫צעירים‬,‫עניים‬.) .3‫של‬ ‫ותחושת‬ ‫מעורבות‬ ‫מגביר‬"‫קהילה‬." .4‫סקר‬(2010:)75%‫אם‬ ‫לעמותה‬ ‫יתרום‬ ‫מהציבור‬ ‫ע‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫יתבקשו‬"‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫י‬(62%‫חבר‬ ‫אם‬ ‫יבקש‬)
 13. JRaise
 14. JRaise:‫מערכת‬‫ההתרמה‬‫החברתית‬ •‫אינטרנטים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫עצמו‬ ‫לארגון‬ ‫או‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫מאפשרת‬ ‫ברשת‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬. •‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫לחברים‬ ‫ועוזרת‬ ‫החברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫את‬ ‫ממנפת‬ ‫מחבריהם‬. •‫אישיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫אפשרות‬,‫ארגוניניים‬,‫קבוצותיים‬ ‫או‬. •‫שלכם‬ ‫הארגון‬ ‫או‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הגרפי‬ ‫לעיצוב‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫ניתן‬. •‫רב‬ ‫היא‬ ‫המערכת‬-‫לשונית‬(‫עברית‬,‫אנגלית‬,‫צרפתית‬)‫ומאפשרת‬ ‫מ‬ ‫תרומה‬-22‫מטבעות‬.‫על‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫מספקת‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫מקומי‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫ובריטים‬ ‫אמריקאים‬ ‫לתורמים‬ ‫להעניק‬ ‫מנת‬. •‫התרומות‬ ‫למערכת‬ ‫מתחבר‬MySite,‫בפורמט‬ ‫קבלות‬ ‫הדפסת‬ ‫כולל‬ PDF.
 15. ‫יחודיות‬ ‫המקוונת‬ ‫ההתרמה‬ ‫למערכת‬JRaise‫ומאפיינים‬ ‫יכולות‬‫שאף‬ ‫אחרת‬ ‫מערכת‬‫מציעה‬ ‫אינה‬: •‫שפות‬ ‫ריבוי‬:‫הינה‬ ‫המערכת‬‫באנגלית‬,‫וצרפתית‬ ‫עברית‬.JRaise‫ליצור‬ ‫מאפשרת‬ ‫גם‬‫שפות‬ ‫במגוון‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫קמפיינים‬,‫ו‬‫את‬ ‫למנף‬ ‫למתרימים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫קשריהם‬. •‫ממס‬ ‫ופטור‬ ‫מטבעות‬ ‫ריבוי‬:‫המערכת‬ ‫דרך‬ ‫התרומות‬ ‫כל‬‫מס‬ ‫לצורכי‬ ‫מוכרות‬ ‫בארה‬"‫ובבריטניה‬ ‫ב‬.‫ליצור‬ ‫ניתן‬ ‫ישראליים‬ ‫לתורמים‬ ‫קבלות‬‫בפורמט‬PDF‫ולצרפן‬ ‫אוטומטית‬‫הממותג‬ ‫התרומה‬ ‫אישור‬ ‫לטופס‬(‫תרומות‬ ‫אלפי‬ ‫תגייסו‬ ‫אם‬ ‫שימושי‬ ‫מאוד‬ ‫קטנות‬.) •‫מלא‬ ‫מיתוג‬ ‫בעלת‬ ‫מערכת‬ ‫יצירת‬‫שלכם‬ ‫לקמפיין‬ ‫או‬ ‫לארגונכם‬ ‫המותאם‬, ‫ה‬ ‫בכתובת‬-URL‫שלכם‬ ‫הייחודית‬.
 16. JRaise:‫קמפיינים‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ .1‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫החגים‬ ‫לקראת‬,‫המס‬ ‫שנת‬ ‫סוף‬,‫שהיא‬ ‫מטרה‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫גדול‬ ‫אירוע‬ 2.‫התרמה‬ ‫קמפיין‬ ‫ספורט‬ ‫אירוע‬ ‫חשובה‬ ‫מטרה‬(‫אדמה‬ ‫רעידת‬,‫ילדים‬,‫וכד‬)
 17. JRaise:‫קמפיינים‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬
 18. ‫התרמה‬ ‫לקמפיין‬ ‫דוגמא‬
 19. ‫מדליקים‬ ‫מאפיינים‬ ‫כמה‬(‫וחשובים‬:) ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫מיתוג‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫דרך‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫הפיצו‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫ואת‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫ראו‬ ‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫יעד‬ ‫התורמים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ ‫ותרומותיהם‬ ‫התרמה‬ ‫לקבוצת‬ ‫הצטרפו‬ ‫לקמפיין‬ ‫עדכונים‬ ‫העלו‬ ‫טוויטר‬ ‫תגית‬ ‫העלו‬ ‫מאפיינים‬
 20. ‫מוכחת‬ ‫הצלחה‬ •‫ב‬-JRaise WL,‫בגרסת‬Beta,‫במסגרת‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫כבר‬: ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מרתון‬ •‫ירושלים‬ ‫מרתון‬ •‫צליחת‬‫הכנרת‬(Swim For Sadna) ‫מ‬ ‫למעלה‬-100‫נוצרו‬ ‫התרמה‬ ‫עמודי‬. ‫מ‬ ‫יותר‬-238,000‫ש‬"‫באמצעות‬ ‫גויסו‬ ‫ח‬1,181‫תרומות‬. ‫גייס‬ ‫מתרים‬ ‫כל‬2,380‫ש‬"‫בממוצע‬ ‫ח‬. 58%‫מישראל‬ ‫מהתרומות‬,42%‫מחו‬"‫ל‬. ‫הממוצעת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬202‫ש‬"‫ח‬.
Anúncio