O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentació Jubilats dia 21/2

553 visualizações

Publicada em

Publicada em: Turismo, Tecnologia
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Presentació Jubilats dia 21/2

 1. 1. Barcelona, 21 de Febrer del 2008 LÍNIES D’ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE JUBILATS I PREJUBILATS DELS EIC
 2. 2. Contingut <ul><li>Objectius de la Comissió </li></ul><ul><li>Resultats de l’enquesta realitzada </li></ul><ul><li>Activitats desenvolupades actualment </li></ul><ul><li>Línies d’actuació futures de la Comissió </li></ul>
 3. 3. Objectius generals de la Comissió <ul><li>Prestar serveis de suport al col·lectiu de Jubilats i </li></ul><ul><li>Prejubilats dels EIC en els àmbits professional i </li></ul><ul><li>personal, en funció de les seves necessitats, </li></ul><ul><li>situació professional, interessos i segment d’edat </li></ul>
 4. 4. Objectius específics de la Comissió <ul><li>Identificar, caracteritzar i segmentar els membres del propi col·lectiu </li></ul><ul><li>Cohesionar-lo per mitjà de mecanismes de comunicació bidireccional (Comissió  Col·lectiu i viceversa) </li></ul><ul><li>Identificar i cobrir les necessitats pròpies del col·lectiu </li></ul><ul><li>Estimular la participació </li></ul><ul><li>Facilitar el procés de transició a la jubilació </li></ul>
 5. 5. Contingut <ul><li>Objectius de la Comissió </li></ul><ul><li>Resultats de l’enquesta realitzada </li></ul><ul><li>Activitats desenvolupades actualment </li></ul><ul><li>Línies d’actuació futures de la Comissió </li></ul>
 6. 6. Fitxa tècnica de l’enquesta <ul><li>Enquesta duta a terme entre el Col·lectiu d’Enginyers Industrials Jubilats i Prejubilats dels EIC, per tal d’orientar les activitats de la Comissió </li></ul><ul><li>Treball dut a terme el primer semestre del 2007 </li></ul><ul><li>Enquesta tramesa a uns 3.800 enginyers industrials de més de 55 anys </li></ul><ul><li>Enquestes rebudes: 799 (índex de resposta del 20%) </li></ul>
 7. 7. Distribució de les respostes per demarcacions
 8. 8. Distribució per edats
 9. 9. Situació actual dels enquestats
 10. 10. Activitats per a les quals existeix un interès més alt <ul><li>Lúdiques i culturals </li></ul><ul><li>De caràcter social no remunerades </li></ul><ul><li>Formatives de caràcter humanístic o de caràcter científico-tècnic </li></ul><ul><li>Remunerades amb dedicació parcial o esporàdica (ús del SEPEP i Directori) </li></ul><ul><li>Altres activitats relacionades amb els esports, els viatges, les afeccions... </li></ul>
 11. 11. Altres resultats destacats de l’enquesta <ul><li>S’ha manifestat un interès preferent per un servei d’assessorament durant el procés de negociació de la prejubilació </li></ul><ul><li>Es demana també un suport al enfocament de les capacitats professionals i personals </li></ul><ul><li>Molts dels enquestats ha mostrat interès en rebre més informació sobre les activitats de la Comissió </li></ul><ul><li>El correu electrònic és el mitjà de comunicació triat preferentment </li></ul>
 12. 12. Contingut <ul><li>Objectius de la Comissió </li></ul><ul><li>Resultats de l’enquesta realitzada </li></ul><ul><li>Activitats desenvolupades actualment </li></ul><ul><li>Línies d’actuació futures de la Comissió </li></ul>
 13. 13. Activitats de la Comissió per àrees. <ul><li>Sociocultural </li></ul><ul><ul><li>Excursions, trobades, actes socials </li></ul></ul><ul><li>Cultura i formació </li></ul><ul><ul><li>Aula d’Extensió Universitària, cursos, conferències, visites </li></ul></ul><ul><li>Suport i assessorament per a la prejubilació </li></ul><ul><li>Visites tècnico-culturals </li></ul><ul><li>Ocupació solidària </li></ul><ul><ul><li>Enllaç amb la Comissió d’Acció i Cooperació </li></ul></ul><ul><li>Economia i previsió per als jubilats </li></ul><ul><ul><li>Amb la col·laboració de la Mútua i la Caixa d’Enginyers </li></ul></ul><ul><li>Suport social als companys </li></ul>
 14. 14. Contingut <ul><li>Objectius de la Comissió </li></ul><ul><li>Resultats de l’enquesta realitzada </li></ul><ul><li>Activitats desenvolupades actualment </li></ul><ul><li>Línies d’actuació futures de la Comissió </li></ul>
 15. 15. Línies d’actuació futures de la Comissió <ul><li>Millorar la comunicació </li></ul><ul><ul><li>donar prioritat a l’ús del correu electrònic i les noves eines de la xarxa </li></ul></ul><ul><li>Treballar per disposar de local social propi </li></ul><ul><li>Fomentar la incorporació dels jubilats a les Comissions dels EIC </li></ul><ul><li>Fomentar la relació amb altres col·legis professionals </li></ul><ul><ul><li>possible incorporació d’alumnes a l’Aula d’Extensió Universitària </li></ul></ul><ul><li>Obtenir atencions especials amb la Mútua i la Caixa d’Enginyers </li></ul><ul><li>Crear els “Esmorzars dels Enginyers Jubilats” </li></ul><ul><li>Activitats esportives específiques a través de la Comissió d’Esports </li></ul><ul><li>Relació amb vídues i vidus dels enginyers/es </li></ul>

×