Cap a un camí diferent

Jaume Cullerés
Jaume CullerésDirector Manager em Ceip rosella
1
CAP A UN CAMÍ DIFERENT
Elena Canadell, Cristina Coca, Verónica Gallardo i Jessica Lanzas.
Quin tema pot ser interessant? Com podem implicar a les famílies?
De quina manera s’implica als infants per a què siguin els
protagonistes del seu aprenentatge? És interdisciplinar?, etc.
Aquests són alguns dels aspectes que ens vam plantejar abans de
començar aquest treball. En un principi la nostra idea era detallar
un projecte, imaginant-nos una situació hipotètica d’aula. Mentre
imaginàvem aquesta situació i debatíem sobre el tema, ens vam
adonar que programant el projecte, aquest s’assemblava molt a les
pautes per realitzar una unitat didàctica. Per tant, per una banda
trobàvem que era massa abstracte i irreal i, per l’altre, no ens
motivava perquè no era la nostra idea de projecte. És cert que s’ha
de planificar i seguir uns objectius pedagògics, però un projecte es
va creant per si mateix de forma viva i espontània.
Gràcies a les nostres experiències, els anys que portem d’estudis i
els temes tractats en l’assignatura de Projectes globalitzadors, com
a futures mestres creiem en l’educació com a eina transformadora
de la societat i per això, ens plantegem quin tipus d’educació, o el
que és el mateix, quin ciutadà o ciutadana volem educar. Així
doncs, apostem per la necessitat de transformar l’educació actual
deixant de banda l’escola tradicional i les seves implicacions:
exàmens memorístics, aules com a espais fixos, treball per fitxes,
etc.
En el nostre cas, apostem per un treball per projectes com a
resposta a aquesta necessitat de canvi real a l’aula, on tots els
professionals que es dediquen a l’educació i conjuntament amb la
resta de la comunitat educativa, hauríem de ser conscients que un
2
dels principals reptes i lluites actuals és treballar conjuntament per
obrir pas a una nova educació i formes de fer, on es dóna
protagonisme als infants i se’ls ajuda a què puguin pensar de
manera autònoma, crítica i prenent les seves pròpies decisions
(Girona, 2016).
Però, què implica realment un treball per projectes? Considerem
que aquest tipus de treball és una resposta a la necessitat de saber
i a l’interès per aprendre que tenen els infants, ja que sorgeix dels
seus interessos i curiositats. A partir d’aquí, es concreta el tema del
projecte i es comença a portar a terme. Fet que per a nosaltres és
essencial per a què l’aprenentatge es construeixi de manera
significativa, ja que els infants tenen interès i curiositat pel que
estan treballant, i per tant, els seus aprenentatges seran
interioritzats més fàcilment i les seves experiències seran molt més
enriquidores.
En aquesta forma de fer, no és tan important el què s’aprèn, sinó el
camí que es fa per aconseguir-ho: tenir curiositat, crear hipòtesis,
fer-se preguntes, ser conscients del que sabem i el que ens
agradaria saber, buscar informació de manera autònoma o amb
l’ajuda de la comunitat (família, barri, etc.) sintetitzar-la, comunicar-
la i relacionar-la amb els coneixements previs o experiències
anteriors (Escola Sadako, 2013).
Per tant, el treball per projectes
fomenta la multidisciplinarietat
afavorint un aprenentatge
globalitzador i la no separació de
matèries, fet que trobem que no
és natural, ja que els problemes i
les situacions reals amb les
quals es trobaran els infants
durant la seva vida, els hauran de solucionar i hauran d’actuar en
conseqüència fent servir totes les capacitats i els coneixements
dels quals disposen.
A més, es té en compte el currículum tot i que d’una manera més
flexible. Es poden donar casos on els coneixements de l’infant
poden anar més enllà del que s’estableix en el currículum de
3
l’etapa, atès que els projectes no tenen limitacions i, així, se’ls hi
dóna l’oportunitat d’aprofundir en continguts que el currículum no
contempla per la seva edat. Tanmateix, cada infant arriba fins on
està preparat, ja que es respecta el seu ritme d’aprenentatge i les
seves necessitats del moment.
Hem de ser conscients que som éssers socials i vivim en comunitat,
per tant des de petits hem d’aprendre habilitats socials, les quals es
posen en joc en el treball per projectes, com ara la solidaritat,
l’empatia, l’escolta activa, el treball en equip, la cooperació, el
companyerisme, el respecte, la tolerància, etc., aspectes que a
l’escola tradicional no es contemplen, ja que es treballa de forma
individual i competitiva.
Sense oblidar-nos del que, per a nosaltres, és imprescindible que
es produeixi en el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu on
tots aprenem de tots i cadascú té l’oportunitat d’aportar el millor de
si mateix, enriquint així la vida de l’aula. Per tant, com actualment
vivim en una societat on la informació l’ha tenim a mà, no és
necessari que el mestre sigui l’únic transmissor de coneixements,
sinó, que a través d’aquest tipus de treball, els infants poden ser els
que troben la informació i aconseguir així que l’ensenyament sigui
mutu i recíproc, fet que afavoreix l’èxit educatiu.
En aquest sentit, quin és el nostre paper com a futures mestres?
Concebem a l’infant com el protagonista de la construcció del seu
propi aprenentatge, amb un rol totalment actiu i com una persona
capaç de reflexionar, ser crítica i pensar per ella mateixa, on el
nostre paper serà fer de guia i acompanyament sense interferir, de
manera directa, en els seus processos d’aprenentatge. En aquest
sentit, entenem que l’educació a l’escola no només ha d’estar
orientada cap als infants, sinó que prové directament d’ells. Amb
això, volem dir que els infants són creadors de coneixements, ja
que de forma natural volen entendre i conèixer el món que els
envolta i per tant, ells mateixos cerquen les eines per fer-ho.
També, som conscients que és una feina en la qual haurem de
desenvolupar i adquirir, si és necessari, certes competències
professionals per garantir l’èxit educatiu, com poden ser la
4
flexibilitat, el treball en equip, l’autoreflexió i l’autoavaluació. Per
això serà imprescindible que duguem a terme una formació
permanent i continuada com també estar obertes als canvis que es
produeixen a la societat i que l’escola ha de donar resposta, o si
més no contemplar-los. D’aquesta manera, estarem preparades per
donar resposta i atendre les demandes i necessitats dels infants i la
societat del moment.
El canvi a les escoles és una realitat, creiem que cada cop hi ha
més tendència a l’oferta d’escoles amb metodologies més obertes i
diferents de les experiències que tots hem pogut tenir de petits i
recordem. Però, sabem que el dia de demà quan entrem al mercat
laboral les dificultats i reticències seguiran estant presents. Factors
com la falta de suport de les famílies, la falta de formació dels
mestres, el desconeixement de societat, entre d’altres, fan que
encara quedi un llarg camí per recórrer i una lluita diària per part de
totes les persones implicades, que apostem per la transformació de
l’educació actual i poder arribar a noves formes de fer. Per això,
serà imprescindible fer una divulgació del treball per projectes i que
pugui arribar a tothom, el suport de les institucions i la voluntat de
tots i totes apostant per una educació de qualitat, es pot arribar a
produir un veritable pas de canvi en l’educació.
Com a futures mestres i com a sabedores de l’educació actual, som
conscients que el treball per projectes també presenta algunes
dificultats, ja que es pot donar el cas de què les famílies no
s’impliquin o que l’equip de mestres no estigui preparat per afrontar
tot el que comporta aquest tipus de treball. Però, també
considerem, com hem esmentat anteriorment, que són dificultats
que amb il·lusió, esforç, creient amb el que es fa i amb l’ajuda de
tota la comunitat educativa, es poden superar.
Per acabar, cal destacar que ens agradaria que aquesta manera de
treballar no fos només a l’etapa d’infantil, com passa a la gran
majoria d’escoles actuals, on aquest tipus de treball no té
continuïtat en les etapes posteriors.
5
Sí que hi ha alguns casos on les escoles de primària ja treballen
per projectes, però, quan aquests alumnes arriben a l’institut es
troben amb un gran canvi, pel fet que hi ha una gran diferència
entre les etapes, començant per infantil on la metodologia és més
lliure, fins a arribar a l’institut on aquesta metodologia és molt més
rígida. Aquest és un dels aspectes pel qual s’ha de lluitar i pel qual
actualment encara hi ha famílies que no creuen o tenen por a
aquest tipus de treball. Considerem que és un aspecte difícil
d’aconseguir i on s’ha d’implicar tota la societat per tal que algun
dia sigui possible. Així doncs, nosaltres com a futures mestres mai
perdrem l’esperança i continuarem creient i apostant per aquesta
nova educació, per tal d’aconseguir el desenvolupament integral i la
felicitat dels nostres alumnes.
“La societat es transforma, i a mesura que sorgeixen nous ideals de
vida, l’escola ha de modificar les seves tendències per tal
d’adaptar-se a les necessitats del present i a les que es dibuixen en
els horitzons de l’esdevenidor.”
Rosa Sensat i Vilà
Referències
Girona JM. (2016). Educar en temps d’incertesa. El diari de
l’educació. Recuperat de:
http://diarieducacio.cat/blogs/rosasensat/2016/04/07/educar-en-
temps-dincertesa-i/
Escola Sadako. (2013). Treball per projectes. Recuperat de
http://escolasadako.cat/infantil/treball-per-projectes/
1 de 5

Recomendados

Projecte passejades por
Projecte passejadesProjecte passejades
Projecte passejadesJaume Cullerés
3.1K visualizações12 slides
Projecte Austràlia por
Projecte AustràliaProjecte Austràlia
Projecte AustràliaJaume Cullerés
4.1K visualizações34 slides
Pla de millora itinerari a i b por
Pla de millora itinerari a i bPla de millora itinerari a i b
Pla de millora itinerari a i bAngels032
255 visualizações6 slides
Informació projecte telemàtic el Roure Gros por
Informació projecte telemàtic el Roure GrosInformació projecte telemàtic el Roure Gros
Informació projecte telemàtic el Roure Groscfma2013
217 visualizações13 slides
Reflexions propostes didàctiques por
Reflexions propostes didàctiquesReflexions propostes didàctiques
Reflexions propostes didàctiquesguest9497575
284 visualizações14 slides
Informació projecte telemàtic el roure gros (2) por
Informació projecte telemàtic el roure gros (2)Informació projecte telemàtic el roure gros (2)
Informació projecte telemàtic el roure gros (2)cfma2013
419 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Programació de la interveció Pràcticum III por
Programació de la interveció Pràcticum IIIProgramació de la interveció Pràcticum III
Programació de la interveció Pràcticum IIILaia Font Fernandez
438 visualizações23 slides
Treball per projectes a la Primària por
Treball per projectes a la PrimàriaTreball per projectes a la Primària
Treball per projectes a la Primàriamcarmendz
13.6K visualizações34 slides
Projecte Educatiu 2009 10 por
Projecte Educatiu  2009 10Projecte Educatiu  2009 10
Projecte Educatiu 2009 10Colegio Amor de Dios de Barcelona
565 visualizações22 slides
Projecte cinema implementacio_producte_final por
Projecte cinema implementacio_producte_finalProjecte cinema implementacio_producte_final
Projecte cinema implementacio_producte_finalpompeufabramollerussa
764 visualizações11 slides
Presentació juny'17 espais i ambients ceip sa joveria por
Presentació juny'17 espais i ambients ceip sa joveriaPresentació juny'17 espais i ambients ceip sa joveria
Presentació juny'17 espais i ambients ceip sa joveriaNieves Tobaruela Mendoza
964 visualizações36 slides
El treball per ambients i el llenguatge oral por
El treball per ambients i el llenguatge oralEl treball per ambients i el llenguatge oral
El treball per ambients i el llenguatge oralb7003872
14.8K visualizações16 slides

Mais procurados(18)

Programació de la interveció Pràcticum III por Laia Font Fernandez
Programació de la interveció Pràcticum IIIProgramació de la interveció Pràcticum III
Programació de la interveció Pràcticum III
Laia Font Fernandez438 visualizações
Treball per projectes a la Primària por mcarmendz
Treball per projectes a la PrimàriaTreball per projectes a la Primària
Treball per projectes a la Primària
mcarmendz13.6K visualizações
Projecte cinema implementacio_producte_final por pompeufabramollerussa
Projecte cinema implementacio_producte_finalProjecte cinema implementacio_producte_final
Projecte cinema implementacio_producte_final
pompeufabramollerussa764 visualizações
Presentació juny'17 espais i ambients ceip sa joveria por Nieves Tobaruela Mendoza
Presentació juny'17 espais i ambients ceip sa joveriaPresentació juny'17 espais i ambients ceip sa joveria
Presentació juny'17 espais i ambients ceip sa joveria
Nieves Tobaruela Mendoza964 visualizações
El treball per ambients i el llenguatge oral por b7003872
El treball per ambients i el llenguatge oralEl treball per ambients i el llenguatge oral
El treball per ambients i el llenguatge oral
b700387214.8K visualizações
Presentación Talleres de Aprendizaje 2012/2013 por MaravillasRM
Presentación Talleres de Aprendizaje 2012/2013Presentación Talleres de Aprendizaje 2012/2013
Presentación Talleres de Aprendizaje 2012/2013
MaravillasRM396 visualizações
Xarxa de recursos digitals interactius por Yolanda Roset Aligué
Xarxa de recursos digitals interactiusXarxa de recursos digitals interactius
Xarxa de recursos digitals interactius
Yolanda Roset Aligué2.1M visualizações
Unitat didàctica "El Teatre" por Ruben Cano
Unitat didàctica "El Teatre"Unitat didàctica "El Teatre"
Unitat didàctica "El Teatre"
Ruben Cano1.2K visualizações
Cosmo caixa por Robert Muñoz
Cosmo caixaCosmo caixa
Cosmo caixa
Robert Muñoz494 visualizações
Síntesi experiència 1 por 20001963
Síntesi experiència 1Síntesi experiència 1
Síntesi experiència 1
20001963270 visualizações
Plans de millora por MRURIS
Plans de milloraPlans de millora
Plans de millora
MRURIS761 visualizações
Artículo 4 por lamian
Artículo 4Artículo 4
Artículo 4
lamian152 visualizações
Reunió d'inici de curs 14-15 Primer de primària. CEIP Germans Ochando por Yolanda Gali
Reunió d'inici de curs 14-15 Primer de primària. CEIP Germans OchandoReunió d'inici de curs 14-15 Primer de primària. CEIP Germans Ochando
Reunió d'inici de curs 14-15 Primer de primària. CEIP Germans Ochando
Yolanda Gali3.2K visualizações
Un projecte interdisciplinar: Fem història! por vipremitic
Un projecte interdisciplinar: Fem història!Un projecte interdisciplinar: Fem història!
Un projecte interdisciplinar: Fem història!
vipremitic3.5K visualizações
Nf 1 animació i temps lleure infantil por Laura Garcinuño Velayos
Nf 1  animació i temps lleure infantilNf 1  animació i temps lleure infantil
Nf 1 animació i temps lleure infantil
Laura Garcinuño Velayos1.9K visualizações
Reunió pares novembre'12 por mediasinguerlin
Reunió pares novembre'12Reunió pares novembre'12
Reunió pares novembre'12
mediasinguerlin348 visualizações

Similar a Cap a un camí diferent

Laura l'infant és el protagonista por
Laura l'infant és el protagonistaLaura l'infant és el protagonista
Laura l'infant és el protagonistaJaume Cullerés
596 visualizações4 slides
Connectem amb l'escola por
Connectem amb l'escolaConnectem amb l'escola
Connectem amb l'escolaMaria Porcel Lopez
110 visualizações3 slides
Connectem amb l'escola por
Connectem amb l'escolaConnectem amb l'escola
Connectem amb l'escolaMaria Porcel Lopez
241 visualizações3 slides
Psicologia de l'eucacio prac 1 por
Psicologia de l'eucacio prac 1Psicologia de l'eucacio prac 1
Psicologia de l'eucacio prac 1RogerGallego4
32 visualizações5 slides
Treball aprofundiment por
Treball aprofundimentTreball aprofundiment
Treball aprofundimentLaia Cardús
1.9K visualizações23 slides
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR” por
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”AMPA INS Bellvitge
194 visualizações2 slides

Similar a Cap a un camí diferent(20)

Laura l'infant és el protagonista por Jaume Cullerés
Laura l'infant és el protagonistaLaura l'infant és el protagonista
Laura l'infant és el protagonista
Jaume Cullerés596 visualizações
Connectem amb l'escola por Maria Porcel Lopez
Connectem amb l'escolaConnectem amb l'escola
Connectem amb l'escola
Maria Porcel Lopez110 visualizações
Connectem amb l'escola por Maria Porcel Lopez
Connectem amb l'escolaConnectem amb l'escola
Connectem amb l'escola
Maria Porcel Lopez241 visualizações
Psicologia de l'eucacio prac 1 por RogerGallego4
Psicologia de l'eucacio prac 1Psicologia de l'eucacio prac 1
Psicologia de l'eucacio prac 1
RogerGallego432 visualizações
Treball aprofundiment por Laia Cardús
Treball aprofundimentTreball aprofundiment
Treball aprofundiment
Laia Cardús1.9K visualizações
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR” por AMPA INS Bellvitge
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”
AMPA INS Bellvitge194 visualizações
Elcamídel'escola por pinetons
Elcamídel'escolaElcamídel'escola
Elcamídel'escola
pinetons491 visualizações
El nostre projecte de socialització por elemerpcast
El nostre projecte de socialitzacióEl nostre projecte de socialització
El nostre projecte de socialització
elemerpcast800 visualizações
Tiralinies gener2014 por gcaldero
Tiralinies gener2014Tiralinies gener2014
Tiralinies gener2014
gcaldero495 visualizações
COL.LABORACIÓ EAP- ESCOLES por Mari Nuñez
COL.LABORACIÓ EAP- ESCOLESCOL.LABORACIÓ EAP- ESCOLES
COL.LABORACIÓ EAP- ESCOLES
Mari Nuñez305 visualizações
PROJECTE CURRICULAR DEL CENTRE por Mari Nuñez
PROJECTE CURRICULAR DEL CENTREPROJECTE CURRICULAR DEL CENTRE
PROJECTE CURRICULAR DEL CENTRE
Mari Nuñez363 visualizações
El treball per contextos por Jaume Cullerés
El treball per contextosEl treball per contextos
El treball per contextos
Jaume Cullerés898 visualizações
El camí de l'escola por pinetons
El camí de l'escolaEl camí de l'escola
El camí de l'escola
pinetons796 visualizações
Emocions anna carpena por M T
Emocions anna carpenaEmocions anna carpena
Emocions anna carpena
M T1.5K visualizações
METODOLOGIA E.I. por Irene Aliaga
METODOLOGIA E.I. METODOLOGIA E.I.
METODOLOGIA E.I.
Irene Aliaga5.9K visualizações
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1] por Es Calidoscopi
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]
Es Calidoscopi160 visualizações
Jornada de portes obertes por escolanovacervello
Jornada de portes obertesJornada de portes obertes
Jornada de portes obertes
escolanovacervello358 visualizações
Jornada de portes obertes por escolanovacervello
Jornada de portes obertesJornada de portes obertes
Jornada de portes obertes
escolanovacervello3.1K visualizações
Escola de dirigents 2010: Les famíles a l'esplai (conclusions formacions) por Esplais Catalans, Esplac
Escola de dirigents 2010: Les famíles a l'esplai (conclusions formacions)Escola de dirigents 2010: Les famíles a l'esplai (conclusions formacions)
Escola de dirigents 2010: Les famíles a l'esplai (conclusions formacions)
Esplais Catalans, Esplac172 visualizações

Mais de Jaume Cullerés

Masterclass cuina por
Masterclass cuinaMasterclass cuina
Masterclass cuinaJaume Cullerés
138 visualizações1 slide
Projecte final El cirerer por
Projecte final El cirererProjecte final El cirerer
Projecte final El cirererJaume Cullerés
3.1K visualizações12 slides
El conte: treballem per projectes por
El conte: treballem per projectesEl conte: treballem per projectes
El conte: treballem per projectesJaume Cullerés
1.6K visualizações16 slides
Normes de funcionament 09 10 por
Normes de funcionament 09 10Normes de funcionament 09 10
Normes de funcionament 09 10Jaume Cullerés
201 visualizações1 slide
Normes de funcionament 09 10 por
Normes de funcionament 09 10Normes de funcionament 09 10
Normes de funcionament 09 10Jaume Cullerés
180 visualizações1 slide
Organització Td S Alumnat por
Organització Td S AlumnatOrganització Td S Alumnat
Organització Td S AlumnatJaume Cullerés
282 visualizações10 slides

Mais de Jaume Cullerés(12)

Masterclass cuina por Jaume Cullerés
Masterclass cuinaMasterclass cuina
Masterclass cuina
Jaume Cullerés138 visualizações
Projecte final El cirerer por Jaume Cullerés
Projecte final El cirererProjecte final El cirerer
Projecte final El cirerer
Jaume Cullerés3.1K visualizações
El conte: treballem per projectes por Jaume Cullerés
El conte: treballem per projectesEl conte: treballem per projectes
El conte: treballem per projectes
Jaume Cullerés1.6K visualizações
Normes de funcionament 09 10 por Jaume Cullerés
Normes de funcionament 09 10Normes de funcionament 09 10
Normes de funcionament 09 10
Jaume Cullerés201 visualizações
Normes de funcionament 09 10 por Jaume Cullerés
Normes de funcionament 09 10Normes de funcionament 09 10
Normes de funcionament 09 10
Jaume Cullerés180 visualizações
Organització Td S Alumnat por Jaume Cullerés
Organització Td S AlumnatOrganització Td S Alumnat
Organització Td S Alumnat
Jaume Cullerés282 visualizações
Mona por Jaume Cullerés
MonaMona
Mona
Jaume Cullerés250 visualizações
A Belles por Jaume Cullerés
A BellesA Belles
A Belles
Jaume Cullerés197 visualizações
A Belles por Jaume Cullerés
A BellesA Belles
A Belles
Jaume Cullerés201 visualizações
Parts De La Flor por Jaume Cullerés
Parts De La FlorParts De La Flor
Parts De La Flor
Jaume Cullerés39.5K visualizações
Document1 por Jaume Cullerés
Document1Document1
Document1
Jaume Cullerés170 visualizações
Treballeconomia por Jaume Cullerés
TreballeconomiaTreballeconomia
Treballeconomia
Jaume Cullerés198 visualizações

Último

Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 visualizações48 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
15 visualizações37 slides
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
14 visualizações4 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
9 visualizações48 slides

Último(6)

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau15 visualizações
Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256114 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada9 visualizações

Cap a un camí diferent

  • 1. 1 CAP A UN CAMÍ DIFERENT Elena Canadell, Cristina Coca, Verónica Gallardo i Jessica Lanzas. Quin tema pot ser interessant? Com podem implicar a les famílies? De quina manera s’implica als infants per a què siguin els protagonistes del seu aprenentatge? És interdisciplinar?, etc. Aquests són alguns dels aspectes que ens vam plantejar abans de començar aquest treball. En un principi la nostra idea era detallar un projecte, imaginant-nos una situació hipotètica d’aula. Mentre imaginàvem aquesta situació i debatíem sobre el tema, ens vam adonar que programant el projecte, aquest s’assemblava molt a les pautes per realitzar una unitat didàctica. Per tant, per una banda trobàvem que era massa abstracte i irreal i, per l’altre, no ens motivava perquè no era la nostra idea de projecte. És cert que s’ha de planificar i seguir uns objectius pedagògics, però un projecte es va creant per si mateix de forma viva i espontània. Gràcies a les nostres experiències, els anys que portem d’estudis i els temes tractats en l’assignatura de Projectes globalitzadors, com a futures mestres creiem en l’educació com a eina transformadora de la societat i per això, ens plantegem quin tipus d’educació, o el que és el mateix, quin ciutadà o ciutadana volem educar. Així doncs, apostem per la necessitat de transformar l’educació actual deixant de banda l’escola tradicional i les seves implicacions: exàmens memorístics, aules com a espais fixos, treball per fitxes, etc. En el nostre cas, apostem per un treball per projectes com a resposta a aquesta necessitat de canvi real a l’aula, on tots els professionals que es dediquen a l’educació i conjuntament amb la resta de la comunitat educativa, hauríem de ser conscients que un
  • 2. 2 dels principals reptes i lluites actuals és treballar conjuntament per obrir pas a una nova educació i formes de fer, on es dóna protagonisme als infants i se’ls ajuda a què puguin pensar de manera autònoma, crítica i prenent les seves pròpies decisions (Girona, 2016). Però, què implica realment un treball per projectes? Considerem que aquest tipus de treball és una resposta a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre que tenen els infants, ja que sorgeix dels seus interessos i curiositats. A partir d’aquí, es concreta el tema del projecte i es comença a portar a terme. Fet que per a nosaltres és essencial per a què l’aprenentatge es construeixi de manera significativa, ja que els infants tenen interès i curiositat pel que estan treballant, i per tant, els seus aprenentatges seran interioritzats més fàcilment i les seves experiències seran molt més enriquidores. En aquesta forma de fer, no és tan important el què s’aprèn, sinó el camí que es fa per aconseguir-ho: tenir curiositat, crear hipòtesis, fer-se preguntes, ser conscients del que sabem i el que ens agradaria saber, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajuda de la comunitat (família, barri, etc.) sintetitzar-la, comunicar- la i relacionar-la amb els coneixements previs o experiències anteriors (Escola Sadako, 2013). Per tant, el treball per projectes fomenta la multidisciplinarietat afavorint un aprenentatge globalitzador i la no separació de matèries, fet que trobem que no és natural, ja que els problemes i les situacions reals amb les quals es trobaran els infants durant la seva vida, els hauran de solucionar i hauran d’actuar en conseqüència fent servir totes les capacitats i els coneixements dels quals disposen. A més, es té en compte el currículum tot i que d’una manera més flexible. Es poden donar casos on els coneixements de l’infant poden anar més enllà del que s’estableix en el currículum de
  • 3. 3 l’etapa, atès que els projectes no tenen limitacions i, així, se’ls hi dóna l’oportunitat d’aprofundir en continguts que el currículum no contempla per la seva edat. Tanmateix, cada infant arriba fins on està preparat, ja que es respecta el seu ritme d’aprenentatge i les seves necessitats del moment. Hem de ser conscients que som éssers socials i vivim en comunitat, per tant des de petits hem d’aprendre habilitats socials, les quals es posen en joc en el treball per projectes, com ara la solidaritat, l’empatia, l’escolta activa, el treball en equip, la cooperació, el companyerisme, el respecte, la tolerància, etc., aspectes que a l’escola tradicional no es contemplen, ja que es treballa de forma individual i competitiva. Sense oblidar-nos del que, per a nosaltres, és imprescindible que es produeixi en el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots i cadascú té l’oportunitat d’aportar el millor de si mateix, enriquint així la vida de l’aula. Per tant, com actualment vivim en una societat on la informació l’ha tenim a mà, no és necessari que el mestre sigui l’únic transmissor de coneixements, sinó, que a través d’aquest tipus de treball, els infants poden ser els que troben la informació i aconseguir així que l’ensenyament sigui mutu i recíproc, fet que afavoreix l’èxit educatiu. En aquest sentit, quin és el nostre paper com a futures mestres? Concebem a l’infant com el protagonista de la construcció del seu propi aprenentatge, amb un rol totalment actiu i com una persona capaç de reflexionar, ser crítica i pensar per ella mateixa, on el nostre paper serà fer de guia i acompanyament sense interferir, de manera directa, en els seus processos d’aprenentatge. En aquest sentit, entenem que l’educació a l’escola no només ha d’estar orientada cap als infants, sinó que prové directament d’ells. Amb això, volem dir que els infants són creadors de coneixements, ja que de forma natural volen entendre i conèixer el món que els envolta i per tant, ells mateixos cerquen les eines per fer-ho. També, som conscients que és una feina en la qual haurem de desenvolupar i adquirir, si és necessari, certes competències professionals per garantir l’èxit educatiu, com poden ser la
  • 4. 4 flexibilitat, el treball en equip, l’autoreflexió i l’autoavaluació. Per això serà imprescindible que duguem a terme una formació permanent i continuada com també estar obertes als canvis que es produeixen a la societat i que l’escola ha de donar resposta, o si més no contemplar-los. D’aquesta manera, estarem preparades per donar resposta i atendre les demandes i necessitats dels infants i la societat del moment. El canvi a les escoles és una realitat, creiem que cada cop hi ha més tendència a l’oferta d’escoles amb metodologies més obertes i diferents de les experiències que tots hem pogut tenir de petits i recordem. Però, sabem que el dia de demà quan entrem al mercat laboral les dificultats i reticències seguiran estant presents. Factors com la falta de suport de les famílies, la falta de formació dels mestres, el desconeixement de societat, entre d’altres, fan que encara quedi un llarg camí per recórrer i una lluita diària per part de totes les persones implicades, que apostem per la transformació de l’educació actual i poder arribar a noves formes de fer. Per això, serà imprescindible fer una divulgació del treball per projectes i que pugui arribar a tothom, el suport de les institucions i la voluntat de tots i totes apostant per una educació de qualitat, es pot arribar a produir un veritable pas de canvi en l’educació. Com a futures mestres i com a sabedores de l’educació actual, som conscients que el treball per projectes també presenta algunes dificultats, ja que es pot donar el cas de què les famílies no s’impliquin o que l’equip de mestres no estigui preparat per afrontar tot el que comporta aquest tipus de treball. Però, també considerem, com hem esmentat anteriorment, que són dificultats que amb il·lusió, esforç, creient amb el que es fa i amb l’ajuda de tota la comunitat educativa, es poden superar. Per acabar, cal destacar que ens agradaria que aquesta manera de treballar no fos només a l’etapa d’infantil, com passa a la gran majoria d’escoles actuals, on aquest tipus de treball no té continuïtat en les etapes posteriors.
  • 5. 5 Sí que hi ha alguns casos on les escoles de primària ja treballen per projectes, però, quan aquests alumnes arriben a l’institut es troben amb un gran canvi, pel fet que hi ha una gran diferència entre les etapes, començant per infantil on la metodologia és més lliure, fins a arribar a l’institut on aquesta metodologia és molt més rígida. Aquest és un dels aspectes pel qual s’ha de lluitar i pel qual actualment encara hi ha famílies que no creuen o tenen por a aquest tipus de treball. Considerem que és un aspecte difícil d’aconseguir i on s’ha d’implicar tota la societat per tal que algun dia sigui possible. Així doncs, nosaltres com a futures mestres mai perdrem l’esperança i continuarem creient i apostant per aquesta nova educació, per tal d’aconseguir el desenvolupament integral i la felicitat dels nostres alumnes. “La societat es transforma, i a mesura que sorgeixen nous ideals de vida, l’escola ha de modificar les seves tendències per tal d’adaptar-se a les necessitats del present i a les que es dibuixen en els horitzons de l’esdevenidor.” Rosa Sensat i Vilà Referències Girona JM. (2016). Educar en temps d’incertesa. El diari de l’educació. Recuperat de: http://diarieducacio.cat/blogs/rosasensat/2016/04/07/educar-en- temps-dincertesa-i/ Escola Sadako. (2013). Treball per projectes. Recuperat de http://escolasadako.cat/infantil/treball-per-projectes/