O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Učenice: 
Jovana Nedeljković 
Marijana Stanojlović
• Durbin je optički uređaj za posmatranje 
udaljenih predmeta. 
• Sastoji se od objektiva i okulara koji su obično 
složen...
• Pošto se durbinom posmatraju udaljeni 
predmeti,može se uzeti da su svetlosni talasi 
koji padaju na objektiv ravanski,a...
• Lik koji se durbinom dobija je izvrnut,za 
posmatranje predmeta na Zemlji potrebno je lik 
ispraviti,to jest okrenuti ga...
• Teleskopi su optički instrumenti koji se koriste 
pri posmatranju veoma udaljenih objekata. 
• Osnovni delovi teleskopa ...
•Sistemi sočiva koji čine 
objektiv i okular ponašaju se 
kao sabirna sočiva. 
•Konačni lik,koji je imaginaran 
i obrnut u...
• Kod teleskopa ovog tipa kao objektiv se 
koristi konkavno ogledalo (sferno ili 
paraboličko). 
• Namenjen je za posmatra...
Njutnov teleskop Kasegrenov teleskop
• Najmanje rastojanje između dve tačke 
predmeta (izraženo u glavnoj meri ili u 
jedinicama dužine), pri kojem likovi tih ...
• Recipročna vrednost granice razlaganja naziva 
se moć razlaganja optičkog instrumenta i 
označava sa R. 
• Moć razlaganj...
• Spektralni aparati služe za analizu,odnosno 
ispitivanje spektralnog sastava svetlosti koju 
emituje neki izvor. 
• U za...
Osnovni delovi spektralnog aparata su: 
kolimatorska cev, prizma velike 
disperzione moći i durbin.
Optički instrumenti
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Optički instrumenti

5.415 visualizações

Publicada em

Nastavna jedinica, utvrđivanje, rad učenika

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Optički instrumenti

 1. 1. Učenice: Jovana Nedeljković Marijana Stanojlović
 2. 2. • Durbin je optički uređaj za posmatranje udaljenih predmeta. • Sastoji se od objektiva i okulara koji su obično složeni iz više prostih sočiva. • Objektiv i okular durbina postavljaju se tako da im se žiže poklapaju,odnosno da njihovo međusobno rastojanje bude jednako zbiru njihovih žižnih daljina.
 3. 3. • Pošto se durbinom posmatraju udaljeni predmeti,može se uzeti da su svetlosni talasi koji padaju na objektiv ravanski,a zraci skoro paralelni.
 4. 4. • Lik koji se durbinom dobija je izvrnut,za posmatranje predmeta na Zemlji potrebno je lik ispraviti,to jest okrenuti ga za 180˚.
 5. 5. • Teleskopi su optički instrumenti koji se koriste pri posmatranju veoma udaljenih objekata. • Osnovni delovi teleskopa su okular i objektiv.U zavisnosti od toga koji optički elementi ulaze u sastav objektiva,delimo ih na: • Refraktorske – objektiv je sastavljen od sistema sočiva; • Reflektorske – objektiv čini(e) ogledalo(a).
 6. 6. •Sistemi sočiva koji čine objektiv i okular ponašaju se kao sabirna sočiva. •Konačni lik,koji je imaginaran i obrnut u odnosu na predmet.
 7. 7. • Kod teleskopa ovog tipa kao objektiv se koristi konkavno ogledalo (sferno ili paraboličko). • Namenjen je za posmatranje nebeskih tela koja uz to često imaju mali sjaj. • Uvećanje ovakvog teleskopa može se izraziti odnosom prečnika objektiva i okulara.
 8. 8. Njutnov teleskop Kasegrenov teleskop
 9. 9. • Najmanje rastojanje između dve tačke predmeta (izraženo u glavnoj meri ili u jedinicama dužine), pri kojem likovi tih tačaka mogu da budu formirani u optičkom instrumentu razdvojeno,naziva se granica razlaganja optičkog instrumenta. • Granica razlaganja kod teleskopa određena je formulom:
 10. 10. • Recipročna vrednost granice razlaganja naziva se moć razlaganja optičkog instrumenta i označava sa R. • Moć razlaganja mikroskopa može da se okarakteriše najmanjim linearnim razmerama predmeta d :
 11. 11. • Spektralni aparati služe za analizu,odnosno ispitivanje spektralnog sastava svetlosti koju emituje neki izvor. • U zavisnosti od namene nazivaju se: • Spektroskopi – služe za vizuelno posmatranje spektra; • Spektografi – spektar se dobija na fotoploči (filmu); • Spektometri – pomoću njih se određuje (meri) talasna dužina pojedinačnih komponenti u spektru.
 12. 12. Osnovni delovi spektralnog aparata su: kolimatorska cev, prizma velike disperzione moći i durbin.

×