O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Xarxes informàtiques

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Xarxes informàtiques

Nom: Janny Elisabeth Sanchéz Ortiz
Curs: 4B
Índex
1. xarxes informàtiques

2

2. parts d’una xarxa informàtica

3

Router

3

Commutador o switch

3

Targeta de xarxa...
Sistema de numeració
Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari es un codi
numèric que utilitza dos sím...
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Xarxes informàtiques

 1. 1. Xarxes informàtiques Nom: Janny Elisabeth Sanchéz Ortiz Curs: 4B
 2. 2. Índex 1. xarxes informàtiques 2 2. parts d’una xarxa informàtica 3 Router 3 Commutador o switch 3 Targeta de xarxa 3 Transmissió de dades 4 3. Configuració de la xarxa 6 Adreça MAC 6 Adreça IP 6 4. Arquitectures de xarxes 6 5. Sistemes operatius 8
 3. 3. Sistema de numeració Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari es un codi numèric que utilitza dos símbols el 0 i l’1. El nostre sistema de numeració es el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Per convertir números del sistema decimal al binari utilitzem una taula com la següent. 512 256 128 64 32 18 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potencies de 2, a la dreta de tot hi tenim 2º, desprès 21, 22, etc. Es a dir, a la dreta de tot hi posem el numero 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1,2,4,8,16,32... A partir del numero decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els o a l’esquerra no serveixen per res ). Exemple: converteix el numero 150 a codi binari. 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el numero 150 decimal es el 10010110 binari ja que si sumen 128 mes 16 4 i mes 2, dona 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el numero binari a la taula i sumem on hi hagi 1. el resultat d’aquesta suma es el numero decimal. Exemple: qui es l’equivalent decimal del numero binari 10101111? 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 El resultat es la suma de 128 mes 32 mes 8 mes 4 mes 2 i mes 1. per tant, es el numero 175. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit es la unitat mínima d’informació els bits es poden agrupar en: 1 byte 1 8 bits
 4. 4. 1kbyte 1mbyte 1gbytes 1tbyte 1024 bytes 1024kbytes 1024mbytes 1024gbyte 1. xarxes informàtiques una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinaria units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geomètrica determinada. 2. Parts d’una xarxa informàtica Router: aparell que permet connectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a traves de la línia telefònica. 2
 5. 5. Commutador o switch: dispositiu que permet connectar diferents a la xarxa llegeix a informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. Targeta de xarxa: placa que hi ha dins l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa de l’ordinador al switch. 3
 6. 6. Transmissió de dades: mitja utilitzat per a trametràs la informació. Pot ser de quatre tipus:  Cable de coure de parells trenats. Es el cable me utilitzat en xarxes domestiques i en empreses.  Cable Coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica. 4
 7. 7.  Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.  Mitjà sense fil (Wi-Fi) La informació es transmet per ones de ràdio. 5
 8. 8. 3.Configuració de la xarxa  Adreça MAC Número que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest número ve definit de fàbrica i és diferent per a cada ordinador.  Adreça IP Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil de 192.168.0.190. 4. Arquitectura de Xarxa L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositiu. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura. • Bus: Els ordinadors surten d’un punt central 6
 9. 9. • Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. • Estrella: Els ordinadors es connecten a un través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. • Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 7
 10. 10. 5. Sistemes operatius  Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic i permet l’execució normal de la resta d’operacions.  Tipus de sistemes operatius • Windows 8
 11. 11. • Linux. Programari lliure. 9

×