O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Diabetes mellitus karolína szabóova

784 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Diabetes mellitus karolína szabóova

 1. 1. DIABETES MELLITUS Karolína Szabóová III.A
 2. 2. Diabetes mellitus • Sužuje ľudstvo viac než 3000 rokov • Podľa WHO je DM vedúcou príčinou úmrtia • V súčasnosti žije v Európe cca 30 miliónov diabetikov • Je skupinou metabolických ochorení, ktorých spoločnou charakteristikou je chronická hyperglykémia spôsobená poruchou sekrécie alebo účinku inzulínu, prípadne ich kombináciou
 3. 3. Diabetes mellitus typu 1 •Vzniká častejšie v detskom veku •Príčinou tohto typu je deštrukcia buniek vedúca k absolútnemu deficitu inzulínu
 4. 4. Diabetes mellitus typu 2 •Týmto typom trpí väčšina diabetikov (cca 90%) •Vyvíja a prejavuje sa v priebehu stredného až vyššieho veku a je spojený s inzulínovou rezistenciou a relatívnym deficitom inzulínu, kedy hladina inzulínu môže byť znížená alebo normálna, ale telo nedokáže inzulín spracovať.
 5. 5. Príznaky •Charakteristickými príznakmi sú polyúria (zvýšená tvorba moču), polydipsia (nadmerný smäd), zhoršená celková výkonnosť a pokles telesnej hmotnosti.
 6. 6. • U niektorých jedincov na diabetickú poruchu môžeme upozorniť:
 7. 7. Diabetická retinopatia •DM je hlavnou systémovou príčinou slepoty v rozvinutých krajinách a príčinou slepoty v produktívnom veku •U diabetika je riziko oslepnutia 10-20x väčšie ako u nediabetika •Keď cievy prasknú • Odtrhnutá sietnica
 8. 8. Diabetická neuropatia • Vyskytuje sa cca u 1/3 diabetikov • Je strata citlivosti • DM môže poškodzovať tenké a hrubé nervové vlákna • Prejavuje sa na prstoch končatín, neskôr na trupe • Diabetická neuropatia môže vyvrcholiť až k diabetickej nohe
 9. 9. Diabetická noha • Vyskytuje sa u viac ako 10% diabetikov •Pri neuropatickej nohe sa môžu vyvinúť následné formy lézie: neuropatický ulkus a digitálne neuróze, neuropatický kĺb a neuropatický edém.
 10. 10. Gravidita a diabetes V súčasnosti sa táto problematika delí do dvoch častí: • Gravidita u známych doposiaľ dispenzarizovaných diabetičiek 1. a 2. typu • Gestačný diabetes
 11. 11. Gravidita u známych doposiaľ dispenzarizovaných diabetičiek 1. a 2. typu • Jej význam je determinovaný vysokým rizikom pre matku a hlavne pre plod, ktorého vnútromaternicový vývoj a životaschopnosť po narodení sú priamo závislé od úrovne metabolickej kompenzácie • Kľúčovou úlohou v patofyziológii (náuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu choroby) hrá fetálna hyperinzulinémia, ktorá vysvetľuje rôzne problémy počas fetálneho vývoja.
 12. 12. Gestačný diabetes • V EU je výskyt GD 2-4% • Je vyhradený pre gravidné ženy, u ktorých začiatok a rozpoznanie diabetu alebo poruchy glukózovej tolerancie spadá do obdobia gravidity • Po ukončení gravidity buď zaniká, alebo ho treba prehodnotiť a preklasifikovať • Medzi základné typy liečby patrí napr. diabetická liečba, pohyb a cvičenie a inzulínová terapia
 13. 13. • Cukrovka nemusí byť veľkou prekážkou života, ak sa s ňou naučíte žiť môže sa stať výzvou. Dôkazom toho sú ľudia ako:
 14. 14. Ďakujem za pozornosť!

×