O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

20220818 - Arendalsuka.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 20220818 - Arendalsuka.pdf (20)

Anúncio

20220818 - Arendalsuka.pdf

 1. 1. Erfaringer og forskningsresultater Arendalsuka 2022 Hvordan organiserer man moderne produktutviklingsteam i store organisasjoner?
 2. 2. A-team: Autonome kryssfunksjonelle team Team blir i økende grad brukt som en måte å organisere arbeid på. Autonome kryssfunksjonelle team har potensial til å være en svært effektiv og fleksibel arbeidsform, spesielt i bransjer kjennetegnet av raske markedsendringer, slik som innenfor IKT og finans. Prosjektet gikk fra 2017-2022.
 3. 3. Transformit: Forskning på datadreven digital transformasjon Knowit har fått midler fra Forskningsrådet til 4 år med forskningsprosjekt (2021-2025). Prosjektet skal utforske hvordan vi kan benytte data til å forstå hvordan organisasjoner transformeres, hvordan støtte utviklerteam i deres arbeid og utarbeide metoder for å bruke data til å skape nye produkter og tjenester.
 4. 4. Gjennomsnittlig antall prodsettinger pr uke https://nais.io/
 5. 5. Et eksempel… Fra Oslo kommune…
 6. 6. Vi er rigget for store anskaffelser Leder i Oslo kommune
 7. 7. Vi har ventet 8 måneder på en server Bydel i Oslo kommune
 8. 8. Innbyggere må kjøre taxi fra og til 6 etater for å få gjennom en byggesøknad. Tjenestedesigner i kommunen
 9. 9. Visjon for den digitale transformasjonen Realisere historien om Tim
 10. 10. 14 Felles mål for den digitale transformasjonen Vi forstår innbyggerne våre og tilbyr våre tjenester når de ønsker det og trenger det Vi løser innbyggernes behov uavhengig av offentlig sektors organisering Hver tjeneste som tilbys, skal bygges på Oslo kommunes felles tjenesteplattform
 11. 11. HOWTO: Digital transformasjon - optimalisere for fart Få tak i de beste folka og bygge eget fagmiljø. Gå fra Command & Control til Mission Control. Autonome tverrfaglige team med delegert myndighet. Gå fra store prosjekter til produktutvikling på produktområder. Åpne opp data for innbyggere og næringsliv og invitere alle til å utvikle for kommunen ved å etablere felles dataplattform og utviklerportal for intern og ekstern bruk.
 12. 12. Hva er autonome team? Team med nødvendig kompetanse for å få gjort det de skal uten å involvere andre.. I praksis Forretning, UX, utvikling, drift, organisasjonsutvikler. Full-syklus-team. Fra forskningen Team med autoritet til å ta beslutninger med økonomisk konsekvens.
 13. 13. Produkt vs prosjekt ● Ikke produkt som noe som skal selges, men en måte å jobbe på! ● Slutt med overleveringer! ● Iterere raskt - kontinuerlige leveranser (fart). ● Teamet får penger, ikke prosjektet. ● Måles kontinuerlig på eget veikart og hva de produserer. Fra forskningen Store offentlige prosjekter feiler! Autonomy, mastery, purpose and belongingness.
 14. 14. Behov for å styrke virksomhetenes kompetanse på digitalisering ● Strategiske ledere og personell med spisskompetanse knyttet til digital transformasjon og med erfaringer fra digital endringsledelse ● Ledere som kan ivareta helhetsperspektivet på sektorenes og kommunens digitaliseringsarbeid ● Koordineringsrolle på tvers av kommunens digitalisering ● Veilede virksomheter i egen sektor i hvordan de driver digitalisering Digitale strateger Ivareta helhetsperspektivet (Strategisk) Tjenestedesigner Produkteier Organisasjonsutvikler Forretningsutvikler Roller TeamLead Tjenesteeier Informasjonsarkitekt Backendutvikler TechLead Frontend-utvikler ... Informasjonssikkerhet ● Team med nødvendig kompetanse til å løse oppgaven uten å involvere andre ● Prosess og metoder (verktøykasse) Autonome team (Operativt) Digitale håndverkere
 15. 15. ● Covid-19 testing ● Digital støtte til smitteoppfølging ● Utbredelse av Dignio ● Modell for klinisk oppfølging ● Distribusjon av smittestatus ● Bemanningsløsning ● Smitteoppsporing ● Prøvesvar ● Avstandsoppfølging ● Smittevernutstyr ● ... Oslo Origo Covid-19 HEI Åpen og tilgjengelig by Proaktive personlige tjenester Automatisert saks- behandling Datadeling og gjenbruk Booking Oslonøkkelen Proaktive meldinger Min side Helseveiviser Skjema- utvikling Skjema- studio Informasjons- forvaltning Dataplattform og katalog Utviklings- opplevelse Automatiserte prosesser Kjøremiljø og verktøy Plattform (UKE) Infrastruktur (UKE) Helsedata i Oslo Datateam Storbylegevakt Produktområder som jobber med felles digitale innbyggerløsninger med mange virksomheter Produktområder som jobber med plattform for digital tjenesteutvikling Origos organisering (2021) Produktområder som jobber med spesifikke sektorer
 16. 16. Åpen, tilgjengelig by Booking Oslonøkkelen TL TeamLead UX Design TcL TechLead FE Frontendutvikler FE Frontendutvikler BE Backendutvikler HW Hardwareutvikler PO Produktområdeleder OU Organisasjonsutvikler FU Forretningsutvikler TL TeamLead UX Design TcL TechLead FE Frontendutvikler BE Backendutvikler
 17. 17. Hva er skikkelig bra hos Oslo? Forankret helt i toppen Mye motiverte folk i Oslo kommune Endringsledelse og kompetanse som sentral del av satsingen fra starten av Start med de rette folka
 18. 18. Hva er skikkelig vanskelig hos Oslo? Digital modenhet hos virksomheter Intern organisasjon Origo som satellitt Delingskultur for data
 19. 19. Så hva har vi lært?
 20. 20. Felles retning: Kompensere for autonomitet (storskala) Teknologiradar Community of Practice Styrings/ arkitektur- prinsipper OKR Transparens
 21. 21. Innføring av produktuvikling Bygge kultur, få med hele organisasjonen Bygge nedenifra og ovenifra samtidig Det finnes noen verktøy, forskning og erfaringer
 22. 22. Om hybrid hverdag… Tillitsbasert ledelse enda viktigere Mange team mer effektive Uformelle møter blir borte Kreative prosesser bør skje fysisk
 23. 23. ? knowit.no/forskning @janhenrik

×