Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

182269.pptx

 1. BUYRAKLAR VA SIYDIK YO'LLARINING SIL KASALLIGI Abdullayev Anvar Toshkent-2023.
 2. Dolzarbligi  Ayiruv tizimi tuberkulyozi ushbu kasallikning barcha ekstrapulmonar shakllari tarkibida birinchi o'rinni egallaydi. Bu asosan yosh, mehnatga layoqatli yoshdagi odamlarda uchraydi, ammo so'nggi yillarda 20 yoshgacha bo'lgan bemorlar sonining sezilarli darajada kamayishi va 50 yoshdan oshgan bemorlarning ko'payishi kuzatilmoqda. Ko'pgina vrachlar ikkala jins vakillari orasida siydik sil kasalligining bir xil chastotasini ta'kidlaydilar. Siydik-Ayiruv tizimining organlaridan buyraklar ko'pincha zararlanadi, kamroq hollarda siydik yo'llari va siydik pufagi.
 3. Bu spesifik mikroorganizm (Mycobacterium tuberculosis) tomonidan kelib chiqqan buyrak to'qimalarining infeksion zararlanishi. Odatda, buyrak tuberkulyozi 3-10 yil birlamchi sil kasalligidan keyin rivojlangan o'pka yoki suyak tuberkulyozi bilan og'rigan bemorlarda ikkilamchi holatda uchraydi. 1.Buyrak sili
 4. Классификация Buyraklar parenximasining sil kasalligi 1-bosqich, nodestruktiv shakl, po’stloq va medullar zonasida bir nechta kichik yallig'lanish o'choqlari mavjudligi bilan tavsiflanadi va faqat konservativ davo qilinadi. Очаг специфического туберкулезного воспаления
 5. Tuberkulyoz papillit 2-bosqich, cheklangan-destruktiv shakl, unda patologik jarayon papillaga tarqaladi. Konservativ davolanadi, asoratlar bo'lsa jarrohlik usulida davolanadi. Рис. 6. Экскреторная урограмма. Туберкулезный папиллит верхней чашечки правой почки. Рис.7. Экскреторная урограмма правой почки. Туберкулезный папиллит.
 6. Kavernoz nefrotuberkulyoz 3-bosqich, destruktiv shakl Рис.9. Каверна в среднем сегменте левой почки Рис.8. Операционный препарат верхнего сегмента правой почки на разрезе при кавернозном туберкулезе почки: видны крупные каверны (указаны стрелкой), заполненные казеозно-гнойными массами.
 7. Рис.11. Правосторонняя ретроградная пиелограмма при кавернозном туберкулезе правой почки: в верхнем сегменте почки видны заполненные рентгеноконтрастным веществом каверны (1), шейка верхней почечной чашки сужена (2), почечная лоханка деформирована и расширена (3).
 8. Polikavernoz nefrotuberkulyoz 4-bosqich, keng tarqalgan destruktiv shakl- organ funktsiyasining keskin pasayishiga olib keladigan bir nechta kavernalar mavjudligini ko'rsatadi. Рис.12.Поликавернозный нефротуберкулез. Nefrotuberkulyozning asoratlari: SBY AG Buyrak bo'shlig'ining perirenal bo'shliqqa kirib borishi, bu bel mintaqada oqma paydo bo'lishiga olib keladi.
 9. 2. Siydik chiqarish yo'llarining sil kasalligi Bu shish, yara, chandiqlanish, infiltratsiya bilan kechuvchi kosacha jom tizimi, yuqori va pastki siydik yo’llarining M.tuberculosis va M.bovis tomonidan qo’zg’atiladigan infeksion- allergik yallig’lanishi.
 10. Siydik nayi sili Pastki uchdan birida rivojlanadi, vesikouretral og’izchasiga ta'sir qiladi. Siydik nayining ko'plab zararlanishlari ham kuzatilishi mumkin, bu esa strikturalarning rivojlanishiga va buyrakning tez o'limiga olib keladi. Siydik pufagi tuberkulyozi 4 bosqichga bo'linadi: 1.tuberkulyar-infiltrativ 2. eroziv va yarali 3.spastik sistit (qovuqning giperaktivligi) 4.qovuqning haqiqiy bujmayishlari - to'liq obliteratsiyaga qadar.
 11. Patogenez MBT ning buyraklarning kortikal qatlamiga kirib borishi Tuberkulyoz granulomaning shakllanishi (buyrak parenximasining sil kasalligi) Jarayonning medulla va papillalarga tarqalishi (silli papillit) Jomga ochiladigan bo'shliqning shakllanishi (buyrakning kavernoz tuberkulyozi) Sil do’mboqchalari va yangi chirish bo'shliqlarining shakllanishi (silli pielonefroz) Jarayonning tarqalishi - urodinamikaning buzilishi (“O’chgan buyrak")
 12. KLINIKA Dastlabki bosqichlarda buyrak tuberkulyozi yashirin ko’rinishga ega bo'lishi mumkin yoki umumiy holatning buzilishi bilan tavsiflanadi: yengil buzuqlik, charchoq, past darajadagi isitma va progressiv vazn yo'qotish. Buyraklardagi destruktiv o'zgarishlar og'riqsiz umumiy gematuriya bilan birga keladi. Qon ketishi piyelit yoki pyelonefrit rivojlanishini ko'rsatadi, ko'pincha pyuriya bilan almashinadi. Og'riq hissi tabiatan to’mtoq, ammo siydikning chiqishi buzilishi bilan ular buyrak kolikasiga o'tishi mumkin.
 13. Asosiy diagnostika nuqtalari: Epid. Anamnez: : sil infektsiyasi bilan aloqa qilish, turli lokalizatsiyadagi oldingi yoki hozirgi sil kasalligi, giperergik tuberkulin testlari bo'lgan bolalarning oilasida mavjudligi. Tibbiy anamnez: Jinsiy ayiruv tizimining uzoq muddatli infektsiyasi, standart terapiyaga chidamli, tez-tez retsedivlar bilan; pielonefrit bilan og'rigan bemorda doimiy dizuriya, siydik pufagi hajmining progressiv pasayishi, tosh bo'lmaganda buyrak sanchig'i, gematuriya. Jismoniy tekshiruv: har qanday lokalizatsiyada oqmalar.
 14. Qon analiz deyarli ma'lumotga ega emas. Siydikdagi o'zgarishlar o'ziga xos xususiyatlarga ega nefrotuberkulyoz bilan: siydikning kislotali reaktsiyasi xarakterlidir - pH = 5,0-5,5, piuriya tez- tez uchraydi (50% hollarda), leykotsituriya, proteinuriya, eritrotsituriya Bakteriologik tekshiruv 1.Бактериоскопия: •yorug'lik (Ziehl-Neelsen bo'yicha rang berish); •lyuminestsent; •2.Бак. посев (oziqlantiruvchi muhit Anikin, Finn-2, Levenshtein-Yensen) Laboratoriya tekshiruvi
 15. Patologik tadqiqot 1. Van Gison bo'yicha gematoksilin-eozin bilan to'qimalarni bo'yashda jarrohlik va biopsiya materialini patomorfologik o'rganish; 2. Sil-Nilsen bo'yicha to'qimalarni bo'yash bilan jarrohlik va biopsiya materialini patomorfologik o'rganish.; 3. To'qimalarni immunogistokimyoviy o'rganish
 16. Nur tadqiqotlari Buyrak tuberkulyozini tashxislashda rentgen diagnostikasi muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot, qoida tariqasida, buyraklar va siydik pufagining rentgenografiyasi bilan boshlanadi. Obzor rentgenografiyadan keyin ekskretor urografiya qilinadi. Silni aniqlash uchun angiografiya, radioizotop va ultratovush tadqiqot usullari ham qo'llaniladi.
 17. DAVOSI Konservativ kombinatsiyalangan operativ Medikomentoz davo PTP kombinatsiyasi maksimal kunlik dozalarda ishlatiladi Boshlang'ich kursning davomiyligi individual holatga bog’liq har birida silga qarshi terapiya belgilanadi
 18. Patogenetik davolash Kortikosteroid gormonlar keng qo'llaniladi, yallig'lanishga qarshi , desensibilizatsiya qiluvchi ta'sir qilish va kollagen hosil bo'lishini sekinlashtirish (fibrozni oldini olish ) hususiyati bor. Siydik yo’llari disfunktsiyasi bo'lsa, unda rezorbsiya va reparatsiya jarayonlarni rag'batlantiradigan , shuningdek, to'qima tuzilmalarining mikrosirkulyatsiyasi va o'tkazuvchanligi yaxshilaydigan dori vositalaridan foydalanish tavsiyalanadi : Aloe ekstrakti, lidaza, ronidaza, gialuronidaza, natriy tiosulfat, shuningdek, fizioterapiya. Spastik siydik bilansiydik pufagi organning trofizmini yaxshilash, siydik imperativ chiqarishni bostirishga alfa retseptorlari blokatorlari va antixolinergiklar ishlatiladi.
 19. Jarrohlik bilan davolash Siydikning chiqishi buzilganda buyrak siydik nayini stentlash yoki nefrostomiyani talab qiladi. Buyrakda mahalliy destruktiv jarayon rivojlangan taqdirda konservativ terapiya zararlangan segmentni sanatsiya qilish (kavernotomiya) yoki buyrakning qisman rezektsiyasi (kavernektomiya) bilan to'ldiriladi. Organni butunlay destruksiyasida nefrektomiya ko'rsatma hisoblanadi.
 20. Xulosa Buyraklar va siydik yo'llarining sil kasalligi silning ekstrapulmonar shakllari orasida birinchi o'rinda turadi. Prognoz kasallikning bosqichiga bog'liq. Buyrak parenximasining sil kasalligi va tuberkulyoz papillit bilan konservativ terapiya to'liq davolanishga olib kelishi mumkin. O'z vaqtida bajarilgan organlarni saqlovchi aralashuvlar (rezeksiyalar, kavernotomiyalar, kavernektomiyalar) dan keyin ham prognoz juda “yoqimli”, (agar bu vaqtga qadar siydik yo'llarida siydikning buyrakdan chiqishiga to'sqinlik qiladigan chandiqli-sklerotik o'zgarishlar rivojlanmagan bo’lsa).
 21. Sog’ bo’lasila!
 22. Adabiyotlar • Перельман М.Н., Корякин В.А., Богадельников И.В. Фтизиатрия. Издательство «Медицина», 2015 • Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению урогенитального туберкулеза, 2015