O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fejezetek a keresztmetszeti anatómiából - 5. A hasüreg és zsigerek anatómiája

11.922 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Fejezetek a keresztmetszeti anatómiából - 5. A hasüreg és zsigerek anatómiája

 1. 1. „ Fejezetek a keresztmetszeti anatómiából” – Hasüreg és hasi zsigerek anatómiája Dr. Jakab András Lánczi Levente
 2. 4. m. psoas major m. quadratus lumborum m. iliacus diaphragma m. transversus abdominis
 3. 5. m. obliquus externus abdominis mm. intercostales m. obliquus externus abdominis m. obliquus internus abdominis m. transversus abdominis linea alba m. rectus abdominis m. psoas major m. quadratus lumborum m. longissimus thoracis A hasfal szerkezete
 4. 7. T12
 5. 8. L1
 6. 9. L2
 7. 10. L3
 8. 11. L5
 9. 12. Aorta abdominalis ágrendszere <ul><li>„ fali ágak” </li></ul><ul><ul><li>aa. lumbales </li></ul></ul><ul><ul><li>a. sacralis media </li></ul></ul><ul><li>Páros, zsigeri ágak </li></ul><ul><ul><li>a. suprarenalis media </li></ul></ul><ul><ul><li>a. renalis </li></ul></ul><ul><ul><li>a. testicularis / ovarica </li></ul></ul>
 10. 13. Aorta abdominalis páratlan zsigeri ágai <ul><li>Páratlan zsigeri ágak </li></ul><ul><ul><li>tr. coeliacus T12 –L1 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. gastrica sinistra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. lienalis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>aa. gastricae breves </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>a. gastroepiploica sinistra </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. hepatica communis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>a. gastroduodenalis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>a. hepatica propria </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>a. mesenterica superior </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. pandreaticoduodenalis inferior </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aa. jejunales et ilei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. ileocolica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. colica dextra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. colica media </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>a. mesenterica inferior </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. colica sinistra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aa. sigmoidea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. rectalis superior </li></ul></ul></ul>
 11. 14. a. gastrica sinistra a. hepatica communis tr. coeliacus a. lienalis
 12. 15. a. hepatica communis a. gastroduodenalis a. hepatica propria a. gastrica dextra a. gastrica sinistra a. pancreaticoduodenalis superior posterior a. gastroepiploica dextra et sinistra a. lienalis
 13. 16. a. mesenterica superior ágrendszere a. colica media a. marginalis coli a. colica dextra a. ileocolica coecalis & appendicularis
 14. 17. a. mesenterica inferior ágrendszere a. marginalis coli a. colica sinistra aa. sigmoideae a. rectalis superior
 15. 18. Vénás rendszer <ul><li>vena portae rendszere </li></ul><ul><ul><li>v. lienalis </li></ul></ul><ul><ul><li>v. mesenterica superior </li></ul></ul><ul><ul><li>v. mesenterica inferior </li></ul></ul><ul><li>vena cava inferior rendszere </li></ul><ul><ul><li>vv. hepaticae </li></ul></ul><ul><ul><li>v. suprarenalis </li></ul></ul><ul><ul><li>vv. renales </li></ul></ul><ul><ul><li>vv. testiculares / ovarica </li></ul></ul>
 16. 19. T12 L1
 17. 20. L1
 18. 21. L2
 19. 22. L3
 20. 23. Az emésztőrendszer
 21. 24. Oesophagus - nyelőcső
 22. 25. A gyomor, a duodenum és a pancreas
 23. 26. A gyomor <ul><li>Anatómiai részei </li></ul><ul><li>cardia </li></ul><ul><li>fundus </li></ul><ul><li>corpus </li></ul><ul><li>pylorus </li></ul><ul><li>Érellátás (tr. celiacus) </li></ul><ul><li>a. gastrica sinistra (tc) </li></ul><ul><li>a. gastrica dextra (hc) </li></ul><ul><li>a. gastroepiploica sinistra (l) </li></ul><ul><li>a. gastroepiploica dextra (gd) </li></ul><ul><li>aa. gastricae breves (l) </li></ul>
 24. 27. A gyomor <ul><li>Anatómiai viszonyok, „landmarkok” </li></ul><ul><ul><li>cardia: Th11 </li></ul></ul><ul><ul><li>pylorus: L1 </li></ul></ul><ul><ul><li>fundus: gyomorléghólyag </li></ul></ul><ul><li>Határoló képletek </li></ul><ul><ul><li>hepar, lien, ren sinister, diaphargma, colon transversum, pancreas </li></ul></ul>
 25. 28. A duodenum <ul><li>Anatómiai részei </li></ul><ul><li>pars superior </li></ul><ul><li>flexura duodeni superior </li></ul><ul><li>pars descendens </li></ul><ul><li>flexura duodeni inferior </li></ul><ul><li>pars inferior </li></ul>
 26. 29. A duodenum <ul><li>Anatómiai viszonyok, „landmarkok” </li></ul><ul><ul><li>pylorus: L1 </li></ul></ul><ul><ul><li>pars descendens: L1-3 </li></ul></ul><ul><li>Határoló képletek </li></ul><ul><ul><li>hepar, vesica biliaris, ren dexter, colon transversum, caput pancreatis </li></ul></ul>
 27. 30. A pancreas <ul><li>Anatómiai részei </li></ul><ul><li>caput </li></ul><ul><ul><li>processus uncinatus </li></ul></ul><ul><li>corpus </li></ul><ul><li>cauda </li></ul><ul><li>Kivezetőcső-rendszer </li></ul><ul><li>ductus pancreaticus major </li></ul><ul><li>ductus pancreaticus minor </li></ul><ul><li>Vater papilla </li></ul><ul><li>Érellátás </li></ul><ul><li>a. pancreatoduodenalis superior (tc) </li></ul><ul><li>a. pancreatoduodenalis inferior (ms) </li></ul>
 28. 31. A pancreasnedv és az epe kivezetőcső-rendszere
 29. 32. A hasüreg képletei saggitalis keresztmetszeti kép VCI colon transversum caput pancreatis L5 L1 diaphragma duodenum jejunum, ileum vesica urinaria G P AD a. mesenterica superior R R
 30. 33. Axialis keresztmetszeti kép Th11 A Th11 L G H VCI LA
 31. 34. Axialis keresztmetszeti kép Th12 Th12 H VCI G L P VP A VL
 32. 35. Axialis keresztmetszeti kép L1 G J J J CT CD H VB VCI A AMS VP VL P L1
 33. 36. Axialis keresztmetszeti kép L1 H VP VCI L1 G J J CD CT RD RV L P A
 34. 37. Vékonybél szakaszai <ul><li>Patkóbél – duodenum (epésbél) </li></ul><ul><li>Éhbél – jejunum </li></ul><ul><li>Csípőbél – ileum </li></ul><ul><li>Ileocoecalis átmenet </li></ul>
 35. 38. Coecum, ileum, colon ileum colon ascendens appendix vermiformis caecum ostium appendicis vermiformis ostium ileocecale valva ileocecale
 36. 40. Colon részei appendix vermiformis caecum colon ascendens flexura coli dextra colon transversum flexura coli sinistra colon descendens colon sigmoideum rectum
 37. 41. Gastrointestinalis tractus – lumennel rendelkező szervek azonosítása az axialis síkú CT felvételeken
 38. 42. T12- L1
 39. 43. T12- L1
 40. 44. L1-L2
 41. 45. L1
 42. 46. L3
 43. 47. L3
 44. 48. L4
 45. 49. L4
 46. 50. L5/S1
 47. 51. L5 / S1
 48. 52. A máj <ul><li>Elhelyezkedése: </li></ul><ul><ul><li>jobb hypochondrium, epigastrium, bal hipochondrium </li></ul></ul><ul><ul><li>felső határa: 5. borda felső széle (legmagasabb pontja) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alsó határa: jobb bordaív vonala a medioinguinalis síkig; transpyloricus sík a középvonalban; 8. bordaporc csúcsa </li></ul></ul><ul><li>Lebenyek: </li></ul><ul><ul><li>lobus hepatis dexter </li></ul></ul><ul><ul><li>lobus hepatis sinister </li></ul></ul><ul><ul><li>lobus quadratus </li></ul></ul><ul><ul><li>lobus caudatus </li></ul></ul><ul><li>Szalagok: </li></ul><ul><ul><li>lig. falciforme hepatis </li></ul></ul><ul><ul><li>lig. teres hepatis </li></ul></ul><ul><ul><li>lig. coronarium sinistrum et dextrum </li></ul></ul><ul><ul><li>lig. hepatorenale </li></ul></ul><ul><ul><li>omentum minus: lig. hepatogastricum et hepatoduodenale </li></ul></ul>
 49. 54. A máj makroszkópos anatómiája <ul><ul><li>lobus hepatis dexter </li></ul></ul>lobus hepatis sinister margo inferior vesica fellea diaphragma <ul><ul><li>lig. falciforme hepatis </li></ul></ul>lig. teres hepatis lig. coronarium
 50. 55. A máj makroszkópos anatómiája 2 lobus hepatis sinister <ul><ul><li>lobus hepatis dexter </li></ul></ul><ul><ul><li>lobus quadratus </li></ul></ul>lobus caudatus lig. coronarium v. cava inferior v. portae hepatis a. hepatica propria vesica fellea lig. venosum lig. teres hepatis
 51. 56. A máj kettős vérellátása arteria hepatica propria v. portae hepatis ductus choledochus arteria hepatica sinistra / dextra / intermedia VCI
 52. 57. Májsegmentumok <ul><li>Couinaud </li></ul><ul><li>lobus caudatus: I. </li></ul><ul><li>bal lebeny </li></ul><ul><ul><li>lateralis: II., III. </li></ul></ul><ul><li>jobb lebeny </li></ul><ul><ul><li>medialis: IVa / IVb </li></ul></ul><ul><ul><li>inf.: IV-V-VI </li></ul></ul><ul><ul><li>sup.: VII – VIII - IX </li></ul></ul>
 53. 59. Májsegmentumok demonstrálása az IMAIOS felületén
 54. 64. Epeutak és az epehólyag vesica fellea (biliaris) ductus pancreaticus orificium ductus pancreatici; papilla duodeni major ductus choledochus (biliaris) ductus hepaticus (communis) ductus cysticus
 55. 66. Lép <ul><li>Elhelyezkedés: 8-11 borda; </li></ul><ul><li>bal hypochondrium </li></ul><ul><li>Részei: </li></ul><ul><ul><li>facies diaphragmatica </li></ul></ul><ul><ul><li>facies gastrica </li></ul></ul><ul><ul><li>facies renalis </li></ul></ul><ul><ul><li>facies colica </li></ul></ul><ul><ul><li>hilus lienalis </li></ul></ul><ul><li>Vérellátás </li></ul><ul><ul><li>a. et v. lienalis </li></ul></ul>
 56. 71. Vese <ul><li>Részei: </li></ul><ul><ul><li>hilus renalis (vesekapu) </li></ul></ul><ul><ul><li>sinus renalis (veseöböl) </li></ul></ul><ul><ul><li>pelvis renalis (vesemedence) </li></ul></ul><ul><li>Elhelyezkedése: </li></ul><ul><ul><li>Th12, L1-2 magasságában </li></ul></ul><ul><ul><li>jobb lejjebb: 12. borda a felső pólusa fölött; alsó pólusa: subcostalis sík alatt </li></ul></ul><ul><ul><li>bal: 12. borda 1/3-2/3 arányban osztja; alsó pólusa: subcostalis sík </li></ul></ul><ul><li>Vérellátás: </li></ul><ul><ul><li>a. et v. renalis </li></ul></ul><ul><li>Mellékvese: </li></ul><ul><ul><li>vesék felső pólusán, vese zsíros tokján belül </li></ul></ul><ul><ul><li>cortex, medulla </li></ul></ul>ureter
 57. 72. BAL JOBB VCI AO T12 L3 T12 – L1 L3
 58. 73. T12
 59. 74. L1
 60. 75. L2
 61. 76. Főbb képletek azonosítása IMAIOS
 62. 79. L2
 63. 80. L3
 64. 81. L4
 65. 82. L5
 66. 83. S1
 67. 84. Előadások online www.slideshare.net/jakaba
 68. 85. Klinikai esetek <ul><li>http://www.eurorad.org/case.php?id=721 </li></ul><ul><li>http://www.eurorad.org/case.php?id=755 </li></ul><ul><li>http://www.eurorad.org/case.php?id=3613 </li></ul><ul><li>http://radiopaedia.org/articles/acute-pancreatitis </li></ul><ul><li>http://radiopaedia.org/articles/congenital_diaphragmatic_hernia </li></ul>

×