O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

33 elektrická zařízení fabia

56.824 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

33 elektrická zařízení fabia

 1. 1. 22 18 26 AC SP33_27Ve voze ŠKODA FABIA je pro palubní sí použit nový decentrálnísystém.Klíčovou úlohu má v tomto systému centrální řídicí jednotka vozu.V ní je soustředěno mnoho nových kontrolních, sledovacích areléových funkcí.Tato učební pomůcka přináší informace o konstrukci a funkcinových součástí elektrického zařízení vozu FABIA.2 CZ
 2. 2. Obsah Decentrální palubní sí 4 Centrální řídicí jednotka vozu 7 Hlavní části 13 Systémy datových vedení CAN-BUS 18 Panel přístrojů 23 Světla 26 Stírače 29 Nový způsob snímání otáček kol 30 Přídavné odporové topení 32 Pomoc při parkování 34 Zvláštní funkce 36 Vlastní diagnostika 38 Elektrická zařízení - přehled 44 Prověřte si své vědomosti 46 Service Service Service Service Service Service Service Srie evc xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx FABIA FABIA FABIA FABIA FABIA FABIA FABIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Pokyny k prohlídkám, opravám a seřizovacím pracím najdete v dílenských příručkách.CZ 3
 3. 3. Decentrální palubní síPopis a přednostiElektrická palubní sí je konstruována jako de- Přednosti:centrální. – použitím krátkých kabelových svazků jeReléový a pojistkový box byl rozdělen na propo- možno svorkovnice snáze vyhledat a přiřaditjovací místa, reléové a pojistkové boxy. – použití kratších vedení přispělo ke sníženíUvedené součásti jsou umístěny decentrálně. hmotnosti vozuTo znamená, že jsou umístěny v blízkosti mon-tážních a funkčních skupin, ke kterým patří. – snadné se přiřazování zkušebních bodůČinnost elektrického systému ve vozidle je – součásti palubní sítě jsou téměř dokonalerozdělena na více specalizovaných okruhů chráněny před vlhkostíovládaných řídicími jednotkami. – opravy decentrálního palubního systému jsouŘídicí jednotky si navzájem vyměňují informace, pro servisy jednoduššíkteré jsou přenášeny po datovém vedeníCAN-BUS. Nové součásti elektrického zařízení Jejich funkce – centrální řídicí jednotka vozu – sledování spínačů, které nejsou integrovány v komfortním systému (např. přepínač pod volantem) – kontrola napájecího napětí pro spotřebiče a kontrola spotřebičů – propojovací místo systémů BUS (gateway) – propojení (svorka +30) za přístrojovou – rozděluje ve vnitřním prostoru napájecí deskou napětí svorky +30a od pojistkového boxu na akumulátoru k určitým spotřebičům (např. k relé, pojistkovému boxu) – propojovací místa ve sloupcích dveří – mechanicky kódované přípoje (sloupek A, případně sloupek B) – snadnější servisní práce – propojovací místa na na oddělovací stěně – optimální vyhledávání závad4 CZ
 4. 4. Důležitá místa decentrální palubní sítě propojovací místo propojovací místo na sloupku A na sloupku B kompaktní svorkovnice pojistkový box SP33_33 SP33_34 SP33_30 SP33_32 SP33_29 SP33_31 centrální řídicí jednotka vozu pojistkový box SP33_35 na akumulátoru propojení (svorka +30) za přístrojovou deskou SP33_24 CZ 5
 5. 5. Decentrální palubní síŘídicí jednotky řídicí jednotka panelu přístrojů a řídicí jednotka imobilizéru řídicí jednotka ABS 22 18 26 AC 22 18 26 AC centrální řídicí jednotka vozuřídicí jednotkaklimatizace centrální řídicí jednotka řídicí jednotka airbagu komfortní elektriky SP33_23 řídicí jednotka motoru řídicí jednotka servořízení6 CZ
 6. 6. Centrální řídicí jednotka vozuCentrální řídicí jednotka vozu J519 SP33_28Aby se co nejvíce zjednodušil systém vedení a – jsou do ní integrovány reléové funkce, kteréaby bylo v rámci palubní sítě zajištěno účinné dříve prováděla samostatná relé (např. přeru-zpracovávání, případně předávání dat, je ŠKODA šovač)FABIA vybavena centrální řídicí jednotkou vozu.V ní je integrován i gateway. – sleduje určité součásti vozidla, které nejsou integrovány ani v jednom datovém vedeníCentrální řídicí jednotka vozu J519 zaujímá v pa- CAN-BUS, např. přepínač pod volantem alubní síti klíčové místo. Je zodpovědná za prová- pojistkydění následujících funkcí: – sleduje napájení a spotřebu elektrických– je místem propojení obou datových vedení spotřebičů CAN-BUS; CAN - hnacího ústrojí a CAN - komfort – v integrované elektronické části gateway se zpracovávají informace, které přicházejí po CAN-BUS Umístění Centrální řídicí jednotka vozu je umístěna na levé straně za krytem přístrojové desky pod reléovým boxem. Upozornění: Centrální řídicí jednotka vozu je diagnostikovatelná. SP33_29 CZ 7
 7. 7. Centrální řídicí jednotka vozuObsazení PINů (základní vybavení) pojistka couvacích světlometů 1 spínač couvacích světlometů 6 svorka +30 od pojistky SB 43 1 svorka +30 od pojistky 4 svorka +30, propojení A23 6 1 6 vnitřní osvětlení 1 svorka 31 pojistka předních stíračů přední stírače, stupeň 1 přední stírače, stupeň 2 5 kostra 1 spínač houkačky pojistka houkačky vyhřívání skla víka zavazadlového prostoru pojistka vyhřívání skla 5 víka zavazadlového prostoru8 CZ SP33_60
 8. 8. 1 svorka ostřikovače světlometů svorka 58 D PWM LED výstražných světel spínač vyhřívání skla víka zavazadlového prostoru LED vyhřívání skla víka zavazadlového prostoru 6 spínač výstražných světel 1 5 CAN-L komfort 10J 519 CAN-H komfort 15 18 1 6 1 vedení-K svorka S spínač pravých zadních dveří spínač dveří spolujezdce 5 svorka +30 spínač dveří řidiče kostra svorka L 10 svorka 15 spínač levých zadních dveří svorka 50 15 čerpadlo ostřikovačů koncový spínač předních stíračů spínač houkačky 18 potenciometr předních stíračů 1 spínač osvětlení zavazadlového prostoru 6 1 CAN-L hnacího ústrojí externí CAN-L hnacího ústrojí 5 CAN-H hnacího ústrojí CAN-H hnacího ústrojí externí spínač předních stíračů, stupeň 1 spínač předních stíračů, stupeň 2 spínač předních stíračů, cyklovač 10 spínač levých směrových světel CAN-hnacího ústrojí WAKE UP spínač pravých směrových světel spínač motorové kapoty pravá směrová světla CZ 9 16 levá směrová světla
 9. 9. Centrální řídicí jednotka vozu Centrální řídicí jednotka vozu, gateway a zapojení vedení-K +30a -31 J… J285 J104 J234 J500 CAN H CAN L CAN - hnacího ústrojí CAN H CAN L centrální řídicí K J519 jednotka vozu + Gatewaydiagnostická zásuvka CAN H CAN - komfort CAN L J393 J386 J387 J388 J389 J301 SP33_02 Do centrální řídicí jednotky vozu jsou přiváděny V centrální řídicí jednotce vozu je integrována oba CAN-BUS systémy. gateway. Upozornění: V současné době jsou k dispozici ještě diagnostická vedení-K k řídicí jed- notce motoru a k centrální řídicí jed- notce komfortní elektriky. Gateway plní dvě hlavní úlohy: 1. úloha 2. úloha Přijímá informace z jednoho CAN-BUSu Převádí data z vedení CAN-BUS na vedení-K a zpracovává je v nové informace pro a naopak. Při převodu nedochází ke změně dat. CAN-BUS druhý. 10 CZ
 10. 10. 1. úlohaGateway sestavuje části informací z různých datová zprávadatových zpráv v novou datovou zprávu prodruhé datové vedení CAN-BUS. SP33_142. úlohaGateway převádí datové zprávy. centrální řídicí jednotka vozuJe proto spojena jak s diagnostickým vedením-K, diagnostická zásuvkatak i s datovými vedeními CAN-BUS.Gateway tedy dovoluje provádět vlastní diagnos-tiku přes CAN-BUS i v případě, že diagnostický +30a -31přístroj provádění vlastní diagnostiky přímo podatovém vedení CAN-BUS neumožňuje. CAN-APřevádí informace z datového vedení CAN-BUSna vedení-K a obráceně. K CAN-KObsah informací se transformací z CAN-BUSna vedení-K nemění. SP33_13Diagnostický přístroj, který pracuje s vedením-K,„nepozná“, že přenos mezi gateway a řídicí jed- gatewaynotkou probíhá po CAN-BUS. CAN - A = hnacího ústrojí CAN - K = komfort CZ 11
 11. 11. Centrální řídicí jednotka vozuTransformace informací z CAN-BUSv centrální řídicí jednotce vozu(funkce gateway) snímač CAN H - A vnější teploty CAN L - A centrální řídicí CAN H - A jednotka vozu řídicí jednotka motoru, např. s gateway CAN L - A – teplota chladicí kapaliny – volnoběh – zrychlení CAN L - K CAN H - K řídicí jednotka 22 18 26 klimatizace AC SP33_55Využívání jedné informace více systémy neboli Příklad vícenásobného využití informací:vícenásobné využívání informací přes CAN-BUSje jedním ze znaků moderní palubní sítě vozidla. – vnější teplota, je zjiš ována snímačem vnější teplotyDatové zprávy např. z CAN-BUS hnacího ústrojí umístěným v nárazníku a vedena do řídicípoužívá CAN-BUS komfort k regulaci automa- jednotky panelu přístrojů, která je napojenatické klimatizace. na CAN-hnacího ústrojíŘídicí jednotka klimatizace je napojena přes – specifické údaje o motoru,CAN-komfort (CAN-K). např. příliš vysoká teplota chladicí kapaliny, volnoběh, zrychlení, jsou přejímány řídicíK automatické regulaci se využívá také infor- jednotkou motoru (CAN-hnacího ústrojí)mací i z jiných řídicích jednotek, které jsouna CAN-hnacího ústrojí (CAN-A) napojeny. V centrální řídicí jednotce vozu jsou tyto datové zprávy pomocí gateway přetransformovány a připraveny k předání na CAN-komfort. Řídicí jednotka klimatizace je nyní schopna využít tyto datové zprávy k automatické regulaci.12 CZ
 12. 12. Hlavní částiPropojení (svorka +30)za přístrojovou deskouPropojení (svorka +30) za přístrojovou deskou senachází nad reléovým boxem.Přes propojení (svorka +30) za přístrojovoudeskou se provádí rozdělení svorky +30a odhlavního pojistkového boxu na víku akumulátoru. SP33_35Reléový boxDržák relé je umístěn pod propojením (svorka Pozice Relé+30) za přístrojovou deskou, nad centrální řídicíjednotkou vozu. 1 relé čerpadla sekundárního vzduchuVe srovnání se známým provedením reléového 2 relé zapalováníboxu „mikroboxu“ a přídavného držáku relé tvoříreléový box u Fabie jeden díl s jednotnýmipaticemi pro zasazení relé. 3 relé žhavicích svíček 5 relé varovných světel dveří 6 relé ostřikovačů světlometů 1 2 3 7 relé blokování spouštěče Si 5 6 7 8 9 8 relé elektrického přídavného topení Si 1. stupeň 11 12 13 14 15 9 relé elektrického přídavného topení Si * 2. stupeň Obsazení reléového boxu 11 relé pro X-kontakt SP33_51 12 relé řídicí jednotky SDI, TDIReléový box je umístěn v rámu, na kterém jsou u vozidel s přídavným odporovým 13, 14 řídicí jednotka kontroly prasklých topením umístěny 3 přídavné pojistky. vláken žárovek 15 relé palivového čerpadla CZ 13
 13. 13. Hlavní částiPojistkový box na víku akumulátoruPojistkový box je, jak už nadpis napovídá,umístěn na víku akumulátoru. páskové pojistky nožové pojistkyObsahuje maximálně 6 páskových a 10 nožo-vých pojistek. Propojení na plus akumulátoru jeprovedeno pomocí přišroubovaného kabelu.Pojistky chrání jednotlivé proudové okruhy předpřetížením.Počet pojistek je vždy závislý na výbavě auta. SP33_31Pojistkový boxPojistkový box se nachází pod krytem na levémčele přístrojové desky. Jsou v něm umístěnyhlavní pojistky základní výbavy.Rozmístění pojistek je zřejmé z nálepky na víkupojistkového boxu. SP33_3214 CZ
 14. 14. Propojovací místa na sloupku Aa na sloupku BPropojovací místa slouží k propojení elektrickýchskupin ve dveřích se zbylou částí palubní sítěvozidla.Propojovací místa jsou provedena jako svorkov-nice a nacházejí se na sloupku A, případně nasloupku B.Propojovací místa představují podstatné zlepšenía zjednodušení servisních a montážních prací.Propojovací místo na sloupku A:Nachází se na sloupku A v blízkosti horníhozávěsu předních dveří. Ve svorkovnici tohotopropojovacího místa je:1 - napájení reproduktoru2 - zrcátko, CAN-BUS3 - dveřní kontakt, varovné světlo ve dveřích4 - centrální zamykání SP33_33Propojovací místo na sloupku B:Nachází se na sloupku B v blízkosti horníhozávěsu zadních dveří.Ve svorkovnici tohoto propojovacího místa je:1 - napájení reproduktoru2 - dveřní kontakt3 - centrální zamykání SP33_34 CZ 15
 15. 15. Hlavní částiKompaktní svorkovniceKompaktní svorkovnice je umístěna na oddělo- Kompaktní svorkovnice je rozdělena do modulů.vací stěně vlevo, pod mechanizmem stíračů. Jednotlivé moduly jsou barevně odlišeny a navícJe dosažitelná jak z motorového prostoru, tak jsou mechanicky zkonstruovány tak, aby přii z prostoru pro cestující. zapojování nemohl být protikus zapojen do nesprávného modulu. L K I H D C B A P N M G F E SP33_53 Kompaktní svorkovnice – pohled z motorového prostoru Obsazení svorkovnice modul určení modul určení A ESP/ASR H není obsazeno B motor / převodovka I pedály C napájení - motor K panel přístrojů / CAN-BUS / motor D výbava část 1 L klimatizace E systémy zajištění vozidla M bezpečnost proti odcizení F akumulátor +30 N vznětový motor - žhavení zážehový motor - čerpadlo sekun- dárního vzduchu G panel přístrojů P výbava část 216 CZ
 16. 16. Kompaktní svorkovnice umožňuje propojení Použitím jednotlivých svorkovnic modulů sepřední části palubní sítě (v motorovém prostoru) stávají přípojky nezávislé na výbavě vozu as palubní sítí zbytku vozidla. na variantě provedení.Palubní sí je provedena tak, že vedení všech dílů Pochopitelně umožňuje kompaktní svorkovniceobou kabelových svazků lze zapojit do modulů na tomto místě naprosto bezproblémové rozpo-kompaktní svorkovnice z jedné strany. jení palubní sítě. oddělovací stěna propojovací místo střední část propojovací místo přístrojové desky ve střeše SP33_63 zásuvka kompaktní svorkovnice akumulátor propojovací místo pojistkový box Schéma umístění hlavních částí dvou kabelových svazků, které se spojují v kompaktní svorkovnici – optimalizace variant zastavovaných součástí ve výrobě – úspora materiálu Toto uspořádání má tyto výhody: – snížení nákladů – zjednodušení montážních a servis- ních prací – cílené provádění servisních prací CZ 17
 17. 17. Systémy datových vedení CAN-BUSVe vozidle jsou v současnosti použity dva sys-témy datových vedení CAN-BUS s rozdílnouprioritou.Třetí systém (CAN - info) se připravuje.CAN - hnacího ústrojíPriorita 1Přenosová rychlost 500 kbit/s J285 J104 J519 J… J500 J234 SP33_18Propojeny jsou: CAN-BUS hnacího ústrojí vede do centrální řídicí jednotky vozu.J104 řídicí jednotka ABSJ285 řídicí jednotka panelu přístrojůJ… řídicí jednotka motoruJ234 řídicí jednotka airbagu Upozornění:J500 řídicí jednotka servořízení Další informace k CAN-BUS jsouJ519 centrální řídicí jednotka vozu uvedeny v učební pomůcce č. 24. Základní principy odpovídají i zde uvedeným propojením.18 CZ
 18. 18. CAN-BUS hnacího ústrojí centrální řídicí jed- notka vozu J519 řídicí jednotka airbagu J234 řídicí jednotka ABS J104 řídicí jednotka servořízení J500 řídicí jednotka panelu přístrojů J285 řídicí jednotka motoru J… SP33_19 CZ 19
 19. 19. Systémy datových vedení CAN-BUSCAN - komfortPriorita 2Přenosová rychlost 100 kbit/s J389 J387 J301 22 18 26 AC J388 J386 J519 J393 SP33_17Propojeny jsou: CAN-BUS komfort vede do centrální řídicí jednotky vozu.J301 řídicí jednotka klimatizaceJ386 řídicí jednotka dveří řidičeJ387 řídicí jednotka dveří spolujezdceJ388 řídicí jednotka levých zadních dveříJ389 řídicí jednotka pravých zadních dveříJ393 centrální řídicí jednotka komfortní Upozornění: elektriky Další informace k CAN-BUS jsouJ519 centrální řídicí jednotka vozu uvedeny v učební pomůcce č. 24. Základní principy odpovídají i zde uvedeným propojením.20 CZ
 20. 20. CAN-komfort centrální řídicí jed- notka vozu J519 centrální řídicí jed- notka komfortní elek- triky J393 řídicí jednotka 18 22 26 klimatizace J301 AC řídicí jednotka dveří řidiče J386 řídicí jednotka dveří spolujezdce J387 řídicí jednotka levých zadních dveří J388 řídicí jednotka pravých zadních dveří J389 SP33_37 CZ 21
 21. 21. Systémy datových vedení CAN-BUSKomfortní systémCentrální zamykání, varovné zařízení proti odci- Centrální řídicí jednotka komfortní elektriky sle-zení vozidla a další elektrické komponenty duje stavy dveřních spínačů, informace o stavujsou v komfortním systému úzce propojeny. tlačítka Lock/Unlock a o SAFE.Informace jsou předávány částečně přes Komponenty víka zavazadlového prostoru jsouCAN-BUS a částečně po přímých vedeních. přímo spojeny s centrální řídicí jednotkou vozu.Schéma komfortního systému J519 CAN diagnostická zásuvka CAN CAN J393 M A A M R B B dveře řidiče dveře spolujezdce C E W D CAN CAN F F G G M A H A M levé zadní pravé zadní dveře dveře E J E F K F SP33_16J393 centrální řídicí jednotka komfortní elektriky E spínač ke spouštění oknaJ519 centrální řídicí jednotka vozu F zámek dveří - centrální zamykáníA řídicí jednotka dveří G varovná světla v předních dveříchB elektricky nastavitelné vnější zpětné zrcátko H otočná západka ve víku zavazadlovéhoC spínač k nastavování a vyhřívání zrcátek prostoruD ovládací panel ve dveřích řidiče J klika víka zavazadlového prostoru K motor odblokování zadních dveří R relé W součásti varovného zařízení proti odcizení22 CZ
 22. 22. Panel přístrojůPanel přístrojůV panelu přístrojů jsou integrovány následujícísoučásti:– řídicí jednotka panelu přístrojů J285– řídicí jednotka imobilizéru J362– rychloměr– otáčkoměr– ukazatel stavu paliva– ukazatel teploty chladicí kapaliny– kontrolky– vícefunkční ukazatel SP33_11Všechny kontrolky jsou opatřeny světelnými V řídicí jednotce panelu přístrojů J285 sediodami (LED). všechny informace sledovaných funkcíPanel přístrojů lze snadno vymontovat. zpracovávají a předávají dále ke kontrolkámS jeho opravami se však nepočítá a v případě jako pokyny pro jejich rozsvícení, blikání nebopotřeby je nutno jej vyměnit jen jako celek. trvalé svícení. Například nový systém kontroly opotřebení brzdového obložení nebo signály snímače Upozornění: rychloměru. Po výměně je potřeba provést přizpůsobení k ostatním systé- mům vozidla.Svorkovnice na panelu přístrojůSvorkovnice 8pólová: propojení s napájenímSvorkovnice 32pólová: propojení na palubní síVšechna vedení jsou připojena do řídicí jednotkypanelu přístrojů; mezi nimi i CAN-BUS hnacího SP33_12ústrojí. 32pólová svorkovnice 8pólová svorkovniceVlastní diagnostikaPanel přístrojů má vlastní diagnostiku.Funkce vlastní diagnostiky je možno navolitadresou „17“.Ve vlastní diagnostice je možno kontrolovatnásledující součásti:– otáčkoměr – kontrolka rezervy paliva– ukazatel zásoby paliva – kontrolka tlaku oleje– ukazatel teploty chladicí kapaliny – kontrolka teploty chladicí kapaliny– rychloměr – kontrolka brzdové soustavy– zobrazení na displeji – varovný bzučák CZ 23
 23. 23. Panel přístrojůSymboly na kontrolkáchZvýšená funkčnost vozidla s sebou přinášíznačně rozšířený systém kontrolních a varov-ných světel. SP33_08 Symbol Barva Název Druh a význam zobrazení na kon- trolce zelená tempomat svítí, je-li zapnutý tempomat (zařízení, které udržuje zvolenou rychlost) žlutá žárovky svítí, je-li prasklá žárovka brzdového, obrysového nebo potkávacího světla žlutá tlouš ka brzdového svítí, je-li dosaženo minimální dovolené míry obložení tlouš ky brzdových destiček *24 CZ
 24. 24. Symbol Barva Název Druh a význam zobrazenína kon-trolce červená otevření dveří svítí, jsou-li při zapnutém zapalování otevřené dveře * červená víko zavazadlového svítí, je-li při zapnutém zapalování otevřeno víko prostoru zavazadlového prostoru * žlutá hladina kapaliny svítí, není-li v nádržce ostřikovačů dostatek v nádržce ostřiko- kapaliny vačů * žlutá servořízení rozsvítí se po zapnutí zapalování a zhasne po startu motoru * žlutá kontrolka elektro- svítí několik sekund po zapnutí zapalování niky motoru Pokud kontrolka po nastartování motoru nezhasne nebo se během jízdy rozsvítí (případně bliká), zna- mená to, že je závada v systému elektrického pedálu akcelerace (E-Gas). žlutá OBD = On Board svítí několik sekund po zapnutí zapalování Diagnose Pokud kontrolka po nastartování motoru nezhasne (palubní diagnostika) nebo se během jízdy rozsvítí (případně bliká), zna- mená to, že je závada v systému elektroniky mo- toru (respektive v systémech ovlivňujících exha- lace). žlutá ASR = regulace pro- svítí několik sekund po zapnutí zapalování kluzu poháněných Během regulačního procesu kontrolka za jízdy kol bliká. Je-li zařízení vypnuté nebo je-li v systému závada, svítí kontrolka trvale. * Rozsvícení kontrolky je provázeno akustickým 25CZ signálem - pípnutím.
 25. 25. SvětlaPro FABII jsou typické lichoběžníkové světlometys moderní čirou krycí optikou, které odpovídajísoučasnému trendu. potkávací světlo přední obry- dálkové světlo sové světloSvětlometPro výrobu čiré krycí optiky nového světlometubylo použito plastu.Světlomet je jeden celek, který je rozčleněn dodo tří reflexních komor:– směrové světlo– potkávací a přední obrysové světlo– dálkové světloPožadovaného rozptýlení světla se dosahuje tva- SP33_49rem příslušných reflexních komor.Ve světlometu je integrováno i směrové světlo. směrové světloŽárovka směrového světla je oranžová. směrové světlo brzdové světloZadní skupinová svítilnaI zadní skupinová svítilna odpovídá novémutrendu, je rozměrná a dobře viditelná. odrazkaZde však bylo čiré optiky použito jen prosměrové a couvací světlo.Zadní mlhovka a zadní obrysové světlo tvoříjedna dvouvláknová žárovka.Odrazka je součástí krytu zadní skupinovésvítilny. SP33_50 zadní mlhovka / zadní obrysové světlo couvací světlo26 CZ
 26. 26. Varovná světla dveříV obou předních dveřích je zabudováno varovnésvětlo. SP33_09Varovná světla dveří jsou dalším přínosem kezvýšení bezpečnosti používání vozidla v sil-ničním provozu.Varovná světla dveří se zapínají předním dveřnímspínačem integrovaným v zámku dveří.Pomocí relé varovných světel dveří J348, které jeaktivováno centrální řídicí jednotkou komfortníelektriky, se zajiš uje, aby varovná světla nesvítilapři otevřených dveřích trvale, ale jen po omeze-nou dobu. Např. jsou-li dveře otevřené při par-kování, v garáži, atp.Zabraňuje se tak zbytečnému vybíjení akumulá-toru. SP33_10Schéma zapojení F2 M27 J348(např. dveře řidiče)F2 levý dveřní spínač přední J393M27 žárovka varovného světla levých dveří + 30J348 relé varovných světel dveříJ393 centrální řídicí jednotka komfortní elektriky plus kostra SP33_26 CZ 27
 27. 27. SvětlaŽárovkyKontrola výpadku žárovekNěkterá modelová provedení případně některévarianty výbavy disponují novou funkcí, s jejížpomocí je možno sledovat, zda některá z důle-žitých žárovek na vozidle není prasklá.Na výpadek žárovky je řidič upozorněn rozsví-cením příslušné kontrolky.Tato funkce je dalším důležitým příspěvkem kezvýšení bezpečnosti silničního provozu.Sledování výpadku žárovek provádí řídicí jed-notka kontroly prasklých vláken žárovek, která jeumístěna v reléovém boxu na pozici 13, 14. SP33_45 řídicí jednotkaKontrolka „žárovky“ se rozsvítí: kontroly prasklých vláken žárovek– po zapnutí zapalování– při výpadku některé ze sledovaných žárovekSledované žárovky:– zadní obrysová světla, jedna nebo obě žárovky– potkávací světla, jedna nebo obě žárovky– brzdová světla, jedna nebo obě žárovky– třetí brzdové světlo SP33_46 (je hlášen jen úplný výpadek; výpadek jen např. několika LED hlášen není)28 CZ
 28. 28. StíračeAutomatické zapnutízadního stírače F4 E22 VJestliže jsou zapnuty přední stírače a zařadímezpátečku, automaticky se zapne zadní stírač a Mprovede jedno setření.Je to další příspěvek ke zvýšení bezpečnosti sil-ničního provozu.Schéma zapojení J519E22 spínač stíračů předního sklaF4 spínač couvacích světelJ519 centrální řídicí jednotka vozuV motor stíračů předního sklaV12 motor stírače zadního skla M V12 SP33_68Záměrné zablokovánípředních stíračůVozidla vybavená poplašným zařízením (alar- F120mem) mají funkci, která umožňuje zablokovánípředních stíračů.V případě, že jsou přední stírače zapnuté vefunkci cyklovač a otevře se víko motorovéhoprostoru, jde signál ze spínače motorové kapotyF120 do centrální řídicí jednotky vozu. Ta zablo-kuje stírače. Blokace se ruší po zavření víka J519motorového prostoru.Tato funkce přispívá k bezpečnosti mechanikůpracujících na vozidle.Schéma zapojení E22 M V SP33_69E22 spínač stíračů předního sklaF120 spínač motorové kapoty [alarm]J519 centrální řídicí jednotka vozuV motor stíračů předního skla CZ 29
 29. 29. Nový způsob snímání otáček kolNový způsob snímání otáček kol snímací kroužekpro ABS aktivní snímačU vozu FABIA byl ke snímání otáček kol pro ABSpoužit nový systém, jehož základem je tzv. aktivnísnímač otáček.PrincipSnímač se označuje jako aktivní, jestliže pro svojičinnost potřebuje napájení z vnějšku.Bez něj totiž nemůže vysílat signál.Aby mohl aktivní snímač otáček pro ABS,umístěný napevno v hlavě ložiska čepu kola, sní-mat otáčky, potřebuje ještě jeden díl – protikus,který by se otáčel spolu s ložiskem kola. SP33_07Tento protikus bývá označován jako impulznínebo signální kolo. ložisko kolaMagnetorezistivní prvek (polovodič) umístěný vesnímači otáček, mění svůj odpor v závislosti Aktivní snímač je umístěn v hlavě ložiska čepuna magnetických siločarách, které impulzní kolo kola. Ve snímači je integrován měřicí prvekprotínají. a zesilovač.U nového způsobu snímání otáček kol u FABIEje použit snímací kroužek s čtecí stopou. Fukci Přednosti této nové techniky:zubů impulzního kola (viz učební pomůcka č. 26)přebírají magnety na čtecí stopě. – otáčky kol je možno měřit od 0 km/h až zase do úplného zastavení – díly vyžadují málo prostoru pro zabudování – vysoká odolnost proti korozi – malá náchylnost k mechanickému rušení, nebo vzduchová mezera zůstává takřka konstantní – malá náchylnost k přijímání rušivých signálů – lze rozpoznat směr otáčení měřicí prvekZjednodušeně si lze konstrukci představit takto:Na čtecí stopě jsou vedle sebe umístěny malépermanentní magnety, které jsou střídavěopačně orientované – severní pól, jižní pól.Otáčí-li se ložisko kola, ubíhají magnetické zesilovačplošky těsně kolem aktivního snímače. sever jih SP33_03 čtecí stopa30 CZ
 30. 30. Princip činnosti aktivního snímačeV blízkosti magnetických plošek jsou magnetickésiločáry kolmé ke čtecí stopě. Podle orientacemagnetu směřují siločáry bu ke čtecí stopěnebo od ní.Vzhledem k tomu, že čtecí stopa míjí snímačv těsné blízkosti, procházejí magnetické siločáry Ωi snímačem a ovlivňují jeho odpor.Ve snímači je integrován zesilovaný bistabilníklopný obvod, který převádí změny odporu nadvě odlišné hodnoty napětí.Znamená to, že zvětší-li se v důsledku průchodumagnetických siločar odpor měřicího prvku, po- čtecí stopa zesilovač SP33_04klesne proud, který jím prochází. měřicí prvek siločáryZmění-li se orientace magnetických siločar Ω(vedlejší magnetická ploška), zmenší se odpora zvětší se hodnota proudu. SP33_05Protože se na čtecí stopě severní pól a jižní pólstřídají, vznikají působením zesilovaného bista- Ωbilního klopného obvodu pravoúhlé impulzy,jejichž frekvence je měřítkem otáček kola. SP33_06 CZ 31
 31. 31. Přídavné odporové topeníTopný článek PTC(Positive Temperature Coefficient[čti: pozityv tempričr kouifišnt] ) SP33_20 topný článek PTC doplněk výměníku tepla topení ve vozidleMnožství odpadního tepla, které vzniká spalová- Topný článek PTC přeměňuje elektrickou energiiním, a které se využívá k vyhřívání vnitřního pros- z palubní sítě bez časové prodlevy přímo na teplotoru vozidla, je u vznětových motorů menší než určené k vyhřívání vnitřního prostoru.u motorů zážehových. Intenzivním vývojem vzně-tových motorů se tento rozdíl ještě více zvětšuje. Vzhledem k tomu, že se motor díky většímu zatížení alternátoru rychleji ohřeje, začne i kon-Zvláště patrný je tento jev během fáze ohřevu venční topení fungovat dříve.motoru na provozní teplotu. Ohřev trvá dlouho,což snižuje nejen komfort, ale i bezpečnost jízdy.Aby se tato nevýhoda vznětových motorůsnížila na minimum, jsou vozidla se vznětovýmimotory vybavena přídavným elektrickým odpo-rovým topením – PTC, které je určeno k ohřevu Upozornění:vnitřního prostoru. U vozidel se zážehovým motorem se s použitím přídavného odporového topení taktéž počítá, ale jen u vozidel se zvláš komfortním vybavením.32 CZ
 32. 32. Topný článek PTC – zjednodušené schémaTopný článek PTC je umístěn v topení vozidlapod výměníkem tepla. Je tvořen těmito hlavnímičástmi:– izolátor– kontaktní plechy– svorkovnice a žebrování– kovový rám SP33_21– výkonová elektronikaTopné prvky jsou uchyceny a zajištěny v kovo-vém rámu. výměník teplaAby bylo možno přídavné odporové topení dotělesa topení (klimatizace) snadno zabudovat,je zasazeno do plastového rámu.V plastovém rámu je integrována výkonová elek-tronika.Popis činnostiNastavením otočného regulátoru na max. tepelnývýkon dojde k sepnutí mikrospínače umístěného SP33_22na regulátoru a signál „topení zapnuto“ bude Přídavné odporové topeníautomaticky předán do řídicí jednotky motoru.Řídicí jednotka motoru zapne přídavné odporové mikrospínačtopení a reguluje je v závislosti na vnější teplotě a na otočném regulátoru pro volbu teplotynapětí akumulátoru (svorka alternátoru DFM).K dispozici jsou 3 topné stupně. řídicí jednotka motoru 15Topný článek PTC je z tohoto důvodu přes relépřímo spojen s řídicí jednotkou motoru. 21 22 52 73 38U vozidel s klimatizací se regulace topného +15 +15článku PTC od řídicí jednotky motoru provádí DFMpřes CAN-BUS a na otočném regulátoru provolbu teploty pak mikrospínač není. J359 J360Převod zpráv z CAN - hnacího ústrojí (řídicí jed-notka motoru) na CAN-komfort (řídicí jednotka G72 Cklimatizace) se provádí v centrální řídicí jednotcevozu. +30 S S S topný článek PTC 31 SP33_56 CZ 33
 33. 33. Pomoc při parkováníAkustická pomoc při parkování – vzaduPomoc při parkování pracuje na bázi ultrazvuku.Pomáhá řidiči při parkovacím manévru a během snímačcouvání ho pomocí akustických signálů včasvaruje, pokud se blíží k překážce a překročil by nepřerušovaný tónminimální vzdálenost od ní.Patří mezi mimořádné výbavy vozidla. přerušovaný varovný signál řídicí jednotka pomoci při parkování akustická signalizace SP33_52 pomoci při parkování - bzučákKonstrukcePomoc při parkování v sobě zahrnuje: Ve vzdálenosti asi 30 cm od překážky se přeru-řídicí jednotku pomoci při parkování, bzučák a šovaný varovný signál změní v nepřerušovanýčtyři snímače , které jsou schopny ultrazukové tón.signály jak vysílat, tak i přijímat.Funkce PrincipPo zapnutí zapalování se provede samokontrola Čtyři snímače = ultrazvukové měniče jsou umís-systému. Po ní dojde k aktivaci řídicí jednotky těny v ozdobné liště zadního nárazníku. Pracujípomoci při parkování. Pokud zůstane zapnuté jako akční členy i jako čidla; tzn., že ultrazvukovézapalování, zůstane aktivní i řídicí jednotka signály vysílají i přijímají.pomoci při parkování. Řídicí jednotka pomoci při parkování J446 řídíPo zařazení zpátečky se zařízení automaticky vysílání a přijímání ultrazvukových signálů.uvede v činnost. Systém pracuje na principu echolotu = vysíláníAkustický varovný signál se začne ozývat při a odraz ultrazvukových vln (zde mezi autem acouvání ve vzdálenosti asi 1,60 m od překážky. překážkou).Se snižující se vzdáleností od překážky se prod- Snímače přijímají vlny odražené od překážkylevy mezi varovnými tóny zkracují. (tzv. echo). Z doby, která uplyne mezi vysláním ultrazvukového signálu a přijetím jeho odrazu od překážky – echa, vypočítává vyhodnocovací prvek snímačů vzdálenost od překážky.34 CZ
 34. 34. Vyhodnocovací prvek snímače přijaté signály(echa) digitalizuje a posílá do řídicí jednotky vyhodnocovací prvekpomoci při parkování.V řídicí jednotce pomoci při parkování se vyhod-nocuje doba, která uplynula od vyslání ultrazvu-kového signálu do přijetí jeho odrazu - echa.Časy se vypočítávají pro každý snímač zvláš .Z rozdílných časů snímačů se triangulací vypo-čítává vzdálenost vozidla od překážky.(Triangulace = určování polohy zaměřovánímtrojúhelníkové sítě.) Upozornění: Po zapojení přívěsu je pomoc při par- kování nefunkční. snímač pomoci při parkování SP33_64Vlastní diagnostika +30 + 15Systém pomoci při parkování je diagnostikova-telný.V případě, že se po zapnutí zapalování a zařazení S S F4 H15zpátečky ozve tón, trvající asi 3 sekundy, a za vo-zidlem se nenachází žádná překážka, znamenáto, že je v systému závada. J446Schéma zapojeníF4 spínač couvacích světelJ446 řídicí jednotka pomoci při parkováníG203 snímač pomoci při parkování, levý zadní - krajníG204 snímač pomoci při parkování, levý zadní - středníG205 snímač pomoci při parkování, G203 G204 G205 G206 pravý zadní - středníG206 snímač pomoci při parkování, pravý zadní - krajníH15 akustická signalizace pomoci při parkování 31 SP33_62 CZ 35
 35. 35. Zvláštní funkceZvláštní funkce při nehoděBezpečnostní systém vozu FABIA obsahujezvláštní funkce, které se v případě nehody J... J234automaticky spustí a pomohou tak v rámcimožností vzniklou situaci zmírnit.Jedná se o následující funkce: CAN-hnacího ústrojí– odemknutí dveří centrálním zamykáním– zapnutí vnitřního osvětlení a varovných světel J519 J533– odpojení dodávky paliva CAN-komfortPopis činnosti J17 J393Vlivem zpoždění, ke kterému nárazem dojde,se aktivuje snímač nárazu v řídicí jednotceairbagu J234. SE SESignál je veden po CAN-hnacího ústrojí do cen-trální řídicí jednotky vozu J519 s gateway J533a dále po CAN-komfort do centrální řídicí jed-notky komfortní elektriky J393.Odemknou se dveře, rozsvítí se vnitřní osvětlení azapnou varovná světla. Zároveň jde signál onárazu z řídicí jednotky airbagu po CAN-hnacího SE SEústrojí do řídicí jednotky motoru. M G6Řídicí jednotka motoru odpojí relé palivovéhočerpadla. Přeruší se napájení palivového čer-padla, čímž se zastaví dodávka paliva k motoru. SP33_70 Upozornění: Signály se do řídicích jednotek dostá- vají po datovém vedení CAN-BUS.36 CZ
 36. 36. J519 +30 +15 S CAN - H /A S CAN - H /K CAN - L /A CAN - L /K S W J17 SE + A J234 J... J393 - S G6 M M5 M18 M19 M7 M6 M831 31 SP33_71 Kódy barev, legenda = CAN-A (hnacího ústrojí) J17 relé palivového čerpadla CAN-K (komfort) J234 řídicí jednotka airbagu J393 centrální řídicí jednotka komfortní elektriky = výstupní signál J519 centrální řídicí jednotka vozu M5 žárovka levého předního směrového světla = plus akumulátoru M6 žárovka levého zadního směrového světla M7 žárovka pravého předního směrového světla = kostra M8 žárovka pravého zadního směrového světla M18 žárovka levého bočního směrového světla A akumulátor M19 žárovka pravého bočního směrového světla G6 palivové čerpadlo SE zavírací jednotky J… řídicí jednotka motoru W vnitřní osvětlení vpředu CZ 37
 37. 37. Vlastní diagnostikaFABIA má rozsáhlou vlastní diagnostiku.Zejména centrální řídicí jednotka vozu je schopnarozpoznat a zobrazit značný počet závad.Systémy na vozidle, které jsou schopnyvlastní diagnostiky řídicí jednotka panelu přístrojů a řídicí jednotka imobilizéru řídicí jednotka ABS 22 18 26 autorádio AC centrální řídicí jednotka vozu 22 18 26 AC řídicí jednotka klimatizace centrální řídicí jednotka komfortní elektriky řídicí jednotka airbagu SP33_44 řídicí jednotka řídicí jednotka motoru servořízeníVlastní diagnostiku lze provádět diagnostic-kým přístrojem V.A.G 1552, V.A.G 1551 neboVAS 5051.Diagnostická zásuvka je umístěna pod krytemodkládacího prostoru řidiče. SP33_73 SP33_4038 CZ
 38. 38. Provádění vlastní diagnostiky pomocí +30a -31 řídicí jednotka motorupřístroje, který nekomunikuje přímos datovými sběrnicemi CAN-BUS CAN-hnacího ústrojíV tomto případě se informace do zkušebníhopřístroje vedou ještě po vedení-K.Kromě propojení s centrální řídicí jednotkou vozujsou v současnosti ještě k dispozici samostatná Kdiagnostická vedení (vedení-K) pro spojení s ří- J519dicí jednotkou motoru a s centrální řídicí jednot- + Gatewaykou komfortní elektriky. diagnostická zásuvkaAby mohl diagnostický přístroj pracovat, jsoudiagnostické informace předávány na vedení-K CAN-komfortpřes gateway, která je integrována v centrální centrální ŘJ komf. elektrikyřídicí jednotce vozu (viz také gateway). SP33_57Diagnostické propojení CAN-hnacího ústrojí +30a -31Pomocí procedury login je možno se J519 CAN-hnacíhopřímo napojit přes diagnostickou zásuvku CAN-H ústrojína CAN-hnacího ústrojí (v servisních službáchse zatím nepoužívá). CAN-L K CAN-komfort diagnostická zásuvka SP33_61Provádění vlastní diagnostiky pomocí pří- gatewaystroje, který komunikuje přímo s datovýmisběrnicemiDiagnostické informace jsou vedeny pouze +30a -31po datových vedeních CAN-BUS.Samostatných diagnostických vedení (vedení-K)již není použito, nejsou zapotřebí. CAN-hnacího ústrojíS postupujícím rozšiřováním diagnostickýchpřístrojů, schopných komunikovat přímos datovými sběrnicemi, se vlastní diagnostikaprovádí stále častěji přes datová vedení. CAN HProto mohou vedení-K ve vozech postupně J519odpadnout. CAN L + Gateway Upozornění: Přesné pokyny k vlastní diagnostice diagnostická zásuvka jsou uvedeny v příslušných dílenských CAN-komfort příručkách. SP33_58 CZ 39
 39. 39. Vlastní diagnostikaObsazení svorkovnice Pin Vedení 3 CAN-H hnací ústrojí 8 7 6 5 4 3 2 1 4 kostra 6 CAN-H hnacího ústrojí, spínaný* 16 15 14 13 12 11 10 9 7 vedení-K 8 CAN-L komfort v současnosti obsazeno 9 CAN-L komfort SP33_59 11 CAN-L hnací ústrojí 12 stínění * v servisní síti se nevyužívá 14 CAN-L hnací ústrojí, spínaný* 15 vedení-L 16 + 12 VPřizpůsobení po výměně dílůJestliže jsou v rámci servisních prací vyměněnyurčité díly, je potřeba provést jejich přizpůsobeník ostatním systémům vozidla pomocí diagno-stického přístroje.K přizpůsobení - funkce 10 - je potřeba znát PIN(z angl. Personal Identification Number [čti: per-sonl ajdentyfikejšn nambr] = osobní identifikační KÓD!číslo).Toto číslo se nachází na nálepkách nebo přívěs-cích nových přístrojů pod ochrannou vrstvou. Měněný díl Potřebné přizpůsobení panel přístrojů imobilizér stav ujetých kilometrů zobrazení servisních intervalů Upozornění: charakteristika tacho- K provádění přizpůsobení je nutno metru vždy používat aktuální verzi dílenské příručky „Elektrická zařízení“! řídicí jednotka imobilizér motoru klíček vozidla imobilizér40 CZ
 40. 40. Kódování Novinka!Kódováním řídicích jednotek se příslušné řídicíjednotce „sděluje“ rozsah výbavy vozidla nebourčuje země, ve které je vůz provozován. Novin- Kódováníkou je vytváření (sestavování) kódového čísla. Kóduje se: – řídicí jednotka motoruKódování je prováděno ve výrobním závodě. – panel přístrojůJestliže však dojde v servisních službách ke (jako náhradní díl se dodává již kódovaný,změně výbavy, (např. vybavení vozu bude jde jen o přezkoušení kódu)rozšířeno o vytápěné sedačky nebo o závěsné – centrální řídicí jednotka vozuzařízení), případně bude muset být řídicí jednotka – gatewayvyměněna, musí být kódování provedeno znovu. – řídicí jednotka ABSPro zjištění kódového čísla, je potřeba sečístodpovídající hodnoty příslušného vybavení.Příklad kódování centrální řídicí jednotky vozu Upozornění: Kódování se provádí pomocí diagnos- tického přístroje. Postup tvorby kódového čísla je u všech Výbava Hod- řídicích jednotek stejný. nota zadní stírač s komfortním spínáním 8192 impulzně řízené odjiš ování víka zava- 1024 zadlového prostoru Příklad: Určení kódu u vozidla s následující výbavou: snímač deště 512 ostřikovače světlometů 256 zadní stírač s komfortním spínáním 8192 impulzně řízené odjiš ování víka vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 128 zavazadlového prostoru 1024 vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 128 vyhřívané přední sklo 64 vyhřívané sedačky 32 vyhřívané sedačky 32 čtyřdveřové provedení 16 řízení vnitřního osvětlení 8 čtyřdveřové provedení 16 dálkové odjiš ování víka zavazadlového prostoru - zabudováno 2 řízení vnitřního osvětlení 8 ––––– aktivní řízení zátěže 4 kódové číslo: 9402 dálkové odjiš ování víka zav. prostoru 2 Na displeji se zobrazí kódování řídicí jednotky přívěs 1 (např. 09402): 6Q0937049 BORDNETZ-SG. 1524 Kodovani 09402 WSC xxxxx SP33_67 CZ 41
 41. 41. Vlastní diagnostikaCentrální řídicí jednotka vozu J519Obrovský význam centrální řídicí jednotky vozuv elektrickém zařízení vozidla se odráží i v jejídiagnostice.Pomocí vlastní diagnostiky je možno rozpoznata zobrazit mnoho druhů závad na spínačích,tlačítkách, spotřebičích, pojistkách, datovémvedení, relé a řídicích jednotkách.Podmínka pro kontrolu:všechny elektrické spotřebiče jsou vypnuté SP33_28Adresa centrální řídicí jednotky vozu = 09,na diagnostickém přístroji se zobrazí„Bordnetz-SG.“ Přehled volitelných funkcí: 02 - Výzva k výpisu chybové paměti 03 - Diagnóza akčních členů 05 - Mazání chybové paměti 06 - Ukončení výstupu 07 - Kódování řídicí jednotky 08 - Načtení bloku naměřených hodnot 10 - Přizpůsobení02 - Výzva k výpisu chybové pamětiV současné době je možno rozpoznat 46 různýchzávad.Příklad: Displej V.A.G 1552 Možná příčina Možné Odstranění závady závady projevy závady 00887 ♦vadné tlačítko – Zkontrolovat vedení ⇒ Elektrická Tlačítko varov- vadné ♦uvolněný kontakt funkční pro- schémata, Hledání závad, Mon- ných světel E229 ♦koroze ve svorkov- blémy tážní místa. nici – Zkontrolovat svorkovnice. – Vyměnit tlačítko. 00899 nesmy- ♦vadná pojistka nefunkční – Zkontrolovat vedení ⇒ Elektrická Pojistka motoru slný ♦uvolněný kontakt stěrač schémata, Hledání závad, Mon- stěračů S128 signál ♦koroze ve svorkov- tážní místa. nici – Zkontrolovat svorkovnice. – Vyměnit pojistku.42 CZ
 42. 42. Vlastní diagnostika gateway J533Gateway, která je součástí centrální řídicí jed-notky vozu, se označuje také jako diagnostickérozhraní datové sběrnice J533. KVlastní diagnostikou gateway je možno zjiš ovatzávady datového vedení CAN-BUS. J533Podmínka pro kontrolu:všechny elektrické spotřebiče jsou vypnuté SP33_65 CAN-označení číslo gateway součásti verze softwaruAdresa pro „datovou sběrnici gateway“ = 19;na displeji se zobrazí: 6N090991 Gateway K < — > CAN 1522Přehled volitelných funkcí: Kodovani 00014 WSC xxxxx SP33_6602 - Výzva k výpisu chybové paměti05 - Mazání chybové paměti06 - Ukončení výstupu07 - Kódování řídicí jednotky08 - Načtení bloku naměřených hodnot Upozornění: Při provádění vlastní diagnostiky kte-02 - Výzva k výpisu chybové paměti réhokoliv systému je třeba postupovat podle dílenské příručky „ElektrickáV současné době je možno rozpoznat 32 různých zařízení“ pro vůz FABIA.závad.Příklad : Diplej V.A.G 1552 Možná příčina Možné projevy Odstranění závady závady závady 01314 bez komunikace ♦vadný CAN-BUS není možno provést – Zkontrolovat ŘJ motoru ♦není zamontována diagnostiku CAN-BUS. řídicí jednotka 01330 bez komunikace ♦vadný CAN-BUS není možno provést – Zkontrolovat Centrální ŘJ kom- ♦není zamontována diagnostiku CAN-BUS. fortního systému řídicí jednotka J393 CZ 43
 43. 43. Elektrická zařízení - přehledNová elektrická zařízení - přehled Rozdělení funkcí celkového systému auta na více specializo- vaných řídicích jednotek, tzn. decentrální konstrukce elek- trického zařízení. Koordinace všech úkolů v centrální řídicí jednotce vozu a místo propojení mezi oběma datovými vedeními CAN-BUS v rámci palubní sítě. Gateway v centrální řídicí jednotce převádí data z vedení CAN-BUS a sestavuje informace z datových zpráv ve zprávy nové. Pozměněná propojovací místa na dveřích (sloupek A případně sloupek B). Propojování nebo odpojování součástí palubní sítě, které jsou v motorovém prostoru nebo uvnitř vozu, se děje přes kom- paktní svorkovnici na oddělovací stěně. Rozdělení svorky +30a pojistkového boxu na akumulátoru na jednotlivé spotřebiče přes propojení (svorka +30) za přístrojo- vou deskou. Všechna relé jsou umístěna v homogenním reléovém boxu. U svělometů a couvacích světel použita čirá optika. Kontrola důležitých žárovek, v případě jejich výpadku se rozsvítí kontrolka. Upozorňování následných účastníků silničního provozu na otevřené přední dveře - varovná světla dveří. Autorádia - připravuje se diagnostikovatelný systém. dodáváno seriově dodáváno na přání44 CZ
 44. 44. Nový způsob snímání otáček kol pro ABS pomocí aktivního snímače. Akustická pomoc řidiči během couvání při parkovacím manévru. Přídavné odporové topení k vyhřívání vnitřního prostoru vo- zidla – PTC-článek – u vznětových motorů. Více kontrolek v panelu přístrojů. Provádění vlastní diagnostiky přímo přes datové vedení CAN-BUS. (Předpokladem je diagnostický přístroj, který pra- cuje přímo s datovými sběrnicemi.) Nově řešené zapínání vyhřívání vnějších zpětných zrcátek pomocí otočného knoflíku; po 20 minutách se automaticky vypíná. Vyhřívání skla víka zavazadlového prostoru se po 20 minutách automaticky vypne. Pozměněné přizpůsobování imobilizéru k řídicí jednotce motoru a opačně. Nové označování svorek (D+/B+/DFM) na přípojích alter- nátoru. Vytváření kódového čísla sčítáním odpovídajících hodnot, které představují určitou výbavu - i v rámci servisních služeb! Kódová čísla nejsou čísly tajemnými. Jsou pro imobilizér, řídicí jednotku motoru a klíček zapalování k dispozici tak, jako dříve. Při zapnutých předních stíračích automaticky jedenkrát setře zadní stírač, jakmile se zařadí zpátečka.CZ 45
 45. 45. Prověřte si své vědomostiKteré odpovědi jsou správné?Někdy je správná jen jedna,může jich být správných i více;třeba jsou správné všechny!1. Centrální řídicí jednotka vozu A. nahrazuje centrální řídicí jednotku komfortní elektriky. ? B. je propojovacím místem systémů BUS. C. reguluje napětí v palubní síti dle okamžité potřeby.2. Na co se při servisních pracích, týkajících se výměny centrální řídicí jednotky vozu, nesmí zapomenout? A. Zadat tajný kód. B. Provést nakódování. C. Že výměnu lze provádět bez diagnostického přístroje.3. Které úkoly provádí gateway? A. Převádí data z vedení CAN-BUS na vedení-K a naopak. B. Kontroluje činnost centrální řídicí jednotky vozu. C. Ukládá si do paměti závady všech řídicích jednotek.4. Panel přístrojů je nutno přizpůsobit A. po jeho výměně. B. vždy, když je vozidlo v servisu. C. vždy po výměně akumulátoru.5. Palubní sí obsahuje dvě datová vedení CAN-BUS. A. Tato pracují jen pro řídicí jednotky, které jsou napojeny na jejich systém. B. Komunikují spolu přímo, nebo jsou spojena přes kompaktní svorkovnici. C. Jejich datové zprávy jsou v centrální řídicí jednotce vozu pomocí gateway převáděny a dávány k dispozici dalším datovým vedením.46 CZ

×