O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko

 1. 1. Avoimesta datasta palveluja Missä ollaan, mihin ollaan menossa? Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland jaakko@okf.fi - @jaakkokorhonen
 2. 2. Toteutunutta avointa dataa Merkittävimpiä liiketoiminnassa jo käytössä olevia avoimen datan lähteitä. Mitä on avoin data? Konkreettisesti. • GSM, TCP/IP, jne verkkostandardit - w3c organisaationa on määritellyt avointen verkkojen verkkostandardit. Monilla organisaatioilla on omia verkkostandardejaan, jotka eivät ole avoimia. • GPS-data - suuri yksittäinen päätös Yhdysvalloilta sallia kaikkien käyttää heidän gps-sateliitteja • Kansanaapinen ja kielet - kaikki aakkoset ja kielet eivät ole avointa dataa
 3. 3. Toteutunutta avointa dataa • WWW-osoitteet - kaikkien tietoverkkojen osoitteet ja tiedot eivät ole avoimia • Wikipedia - kaikki tietosanakirjat eivät ole kaikkien kansalaisten saatavilla • Postinumerot ja kadunnimet - kaikissa maissa ei käytetä kadunnimiä. Kadunnimet mahdollistaa yksilöiden liikkumisen ilman paikallista opasta.
 4. 4. Toiminnallisia eroja Avoimen toiminnan dynamiikka rakentuu win-win –propositioille nollasummapelin sijaan • Tieto on valtaa Tieto ohjaa päätöksentekoa. Päätöksenteon dynaamikat pätee datan suhteen enemmän kuin mekanistinen resurssiviisaus. • Jakaminen on valtaa. Mitä tuoreempaa tietoa jaetaan, mitä useampia erilaisia kantoja kuullaan, mitä paremmin tietolähteitä syntetisoidaan, mitä enemmän dataa testataan, sitä arvokkaampaa tiedosta kerrannaisvaikutuksellisesti tulee. • Avoimuus poistaa organisaatioiden välisiä transaktiokustannuksia. Avoimuus kiihdyttää taloudellista ja teknologista kehitystä. • Avoimen tiedon kriteerit täyttävän tiedon jakaminen käynnistää spontaaneja, yllättäviäkin prosesseja jotka lisäävät tiedon määrää, parantavat sen laatua ja lisäävät tiedon arvoa. • Tiedon jakamisen prosessi poikkeaa ominaisuuksiltaan fyysisten resurssien tai rahan jakamisen prosessista. Tiedon arvo, määrä ja laatu paranee käytettäessä. Julkisuus, oikeellisuuden tarkistaminen, uudelleenkäyttö ja virheiden poistaminen on luonnollinen seuraus jakamisesta. • Joukkoistaminen helpottuu. Mitä kevyempi oma palautteenkeruumekanismi on, sitä laajemmin voidaan levittää ja kerätä erilaisia havaintoja datasta.
 5. 5. Toiminnallisia eroja Kaikissa liiketoimintasovelluksissa on rajoittava ja mahdollistava komponentti. Liiketoimintaprosessin datan avaaminen minimoi rajoittamisen aihuttamaa transaktiokustannusten kasvua. 1. Markkinoinnin ja oman operatiivisen toiminnan kohdistaminen julkisten tietovarantojen avulla ja intentiotalous. Tehokkaammat työkalut. • Esim Obaman vaalikampanja kohdistettiin vaa-ankielinaapurustoihin avoimen datan avulla. • Autovakuutusten hinnoittelu mallin ja merkin perusteella jaotelluilla onnettomuustilastoilla. • Postinumerot ja kadunnimet logistiikassa. 2. Organisaatioiden välisten transaktiokulujen väheneminen: • verkkokatalogit, tilausjärjestelmät, on-demand logistiikka. Siirrytään tuotteen toimittajan tekemästä markkinoinnista siihen, että asiakas ilmaisee tarvettaan jo kauan ennen ostopäätöstä, tuottaen sujuvoittavaa tietoa helpottamaan toimittajan operatiivista työskentelyä. 3. Yhteiskuntavastuun osoittaminen sidosryhmille: • veronmaksu, työpaikat, omistajatiedot, pörssitiedotteet.
 6. 6. Toiminnallisia eroja • 4. Databisnes: avoimen datan käyttäminen organisaation datan rikastamiseen, datajalostusliiketoiminta. Esim. • kaupalliset säätiedotteet, esim. Foreca • Google Maps, Here Maps, • vakuutusyhtiöt, pankit, osakesijoitustoiminta. • 5. Sääntelyviranomaisten avoimuus vähentää myynnissä overheadia, kuten • tietoteknisisssä stardeissa, • rakennustarvikestandardeissa, • kuluttajatuotteiden rekisteröinneissä, • maahantuonnissa, jne. • 6. Asiakkaan kanssa asioinnin avoimuus esim • kuitit datana, • hintavertailut, • kuluttajien tekemät tuotearvostelut. Esim eat.fi tai verkkokauppa.com, https://developer.amazon.com/
 7. 7. Mihin ollaan menossa? Open Knowledge Finland kätilöi avoimen datan seuraavaa paradigmaa http://fi.okfn.org/projects/ •Hajautettu sosiaalinen media •Mydata ja MaaS palvelut •Kansalaislähtöiset prosessit: • budjetointi, • Valmistelu ja • tiedon hallinta.
 8. 8. D-CENT – hajautettu sosiaalinen media Hajauttaminen ja siirrettävyys madaltaa kansalaisten osallistumiskynnystä, kun kontrolli omaan dataan paranee. D-CENT is a Europe-wide project creating privacy-aware tools and applications for direct democracy and economic empowerment. Together with the citizens and developers, we are creating a decentralised social networking platform for large-scale collaboration and decision-making. OKFN and OKFFI are partners in the D-CENT Consortium, alongside with Forum Virium Helsinki, Nesta, Itzel and W3C.
 9. 9. Sujuvuusnavigaattori - MaaS palvelu Avoimen koodin, avoimen datan ja mydata-käytäntöjen mukainen Sujuvuusnavigaattori Oulun kaupungille, Liikenneviraston rahoittama. • Työn tuloksena syntyvät seuraavat materiaalit: 1. Avoin lähdekoodi, joka julkaistaan GitHubissa 2. Oulun seudun kevyenliikenteen väylien julkaisu OpenStreetMap –palvelussa 3. PowerPoint-esittelyaineisto (15 - 30 sivua), jossa on kuvattu työn tavoitteet, menetelmät, lopputulokset sekä työn/menetelmän monistettavuuden mahdollisuudet muilla kaupunkiseuduilla.
 10. 10. Tietopyyntö – kansalaislähtöinen prosessi Avoimen lähdekoodin Freedom of Information -sovellus Froide. Käytössä useissa Open Knowledge Foundation –jäsenmaissa. Project contact: Jaakko Korhonen Tietopyyntö.fi -hankkeessa toteutetaan verkkopalvelu, joka opastaa julkisuuslain mukaisen tietopyynnön tekemisessä. Palvelu mahdollistaa myös joukkoistetut tietopyynnöt sekä pyyntöjen tuloksena saadun datan julkaisemisen.
 11. 11. Datademo – budjetointi vertaisarvioinnilla Project contact: Joonas Pekkanen Duration: 1/2014 - 12/2014 Open Knowledge Finland, Helsinki Region Infoshare ja Sitra käynnistivät 7.2.2014 Datademo-nimisen rahoitusmallin, jolla kanavoidaan ketterästi rahoitusta kehittäjäyhteisön hankkeisiin. Datademon kautta jaettava rahoitus on tarkoitettu helpottamaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta kiinnostuneita tahoja kehittämään avointa dataa käyttäviä ratkaisuja kaikkien hyödyksi.
 12. 12. 6aika – avoin valmistelu Hankerahoituksen edellytyksenä on yhteistyö kaupunkien välillä. Ideat käsitellään avoimesti Forum Viriumin projektitoimiston kautta. http://6aika.fi/ 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyöstrategia Euroopan Unionin vuosien 2014–2020 ohjelmakaudelle. Painopistealueet ovat avoin data, avoimet innovaatioalustat ja avoin osallisuus. Hallinnosta vastaava strategiatoimisto tilasi OKFFI:ltä avoimuuskonseptin hankehakujen ja strategian toteuttamisen avoimien toimintatapojen muotoilemiseksi. Strategian budjetti on kaikkiaan noin 80 miljoonaa euroa.

×