O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Tuotteenhallintakonsepti
Jukka Kääriäinen, Raija Kuusela
26.2.2014
VTT
212/01/2015
Miksi tuotteenhallintamalleja on kehitetty ?
 Julkinen sektori on kohdannut viime vuosina
ICT:hen liittyviä h...
312/01/2015
Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli?
 Jos tilaaja alkaa omistamaan ohjelmistoa niin tilaajalle tulee
myös ...
412/01/2015
Mitä on tuotteenhallinta yleisesti?
 Ohjelmistotuotteen hallinnalla tarkoitetaan toimia,
jotka mahdollistavat...
512/01/2015
Olemassa olevan ohjelmiston siirto hallinnan alle
 Tuotteenhallintasuunnitelman tuottaminen
ohjelmistolle.
 ...
612/01/2015
Tuotteenhallintasuunnitelmien esimerkit eri tyyppisistä
ohjelmistoista
 Yhteiskäyttöiset komponentit:
 Demok...
712/01/2015
Rahoittaja
Tuotepäällikkö &
avoimuuden edunvalvoja
Omistaja /
tilaaja
Ohjausryhmä
Kehittäjäyhteisö/
kansalaisr...
812/01/2015
Tuotteenhallinnan roolikuvaukset
Rooli Tehtävät
Ensimmäisen version
rahoittaja
 Rahoittaa ensimmäisen version...
912/01/2015
Tuotteenhallinnan onnistumisen edellytyksiä
 Tuotteenhallinnan rooleihin tulee löytää vastuuorganisaatiot
ja ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Avoimen tuotteen hallinta

Avoimen tuotteen hallintakonsepti

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Avoimen tuotteen hallinta

 1. 1. Tuotteenhallintakonsepti Jukka Kääriäinen, Raija Kuusela 26.2.2014 VTT
 2. 2. 212/01/2015 Miksi tuotteenhallintamalleja on kehitetty ?  Julkinen sektori on kohdannut viime vuosina ICT:hen liittyviä haasteita mm. seuraavista asioista  Vahvaa toimittajariippuvuutta  Suuria kustannuksia kehittämisestä ja ylläpidosta  Keskinkertaista tai huonoa palvelutasoa palvelutoimittajilta  Julkisella sektorilla on alettu hyödyntämään mallia, joissa ohjelmiston omistajana (IPR) on tilaaja ja ohjelmiston elinkaaresta vastaa tilaaja. Tällaisia palveluja on esimerkiksi  SaDe -ohjelman palvelut  Palveluseteli -ratkaisu  Kohti kumppanuutta -ratkaisu
 3. 3. 312/01/2015 Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli?  Jos tilaaja alkaa omistamaan ohjelmistoa niin tilaajalle tulee myös tuotteenhallinnan vastuu tai sen järjestämisen vastuu  Se on sovittu toimintamalli, jonka avulla julkisen sektorin toimijat hallitsevat yhteisesti kehittämää ja rahoittamaa ohjelmistoa.  Keskeisinä asioina on kuvata tuotteenhallintasuunnitelma jossa, määritellään ohjelmiston:  Omistajuus ja muut roolit sekä niihin liittyvät käytänteet.  Tuotteen elinkaarenhallinta.  Tuotteen jatkokehittämisen rahoittaminen.
 4. 4. 412/01/2015 Mitä on tuotteenhallinta yleisesti?  Ohjelmistotuotteen hallinnalla tarkoitetaan toimia, jotka mahdollistavat ohjelmiston hallitun kehityksen ja kehityksen seurannan sen elinkaaren aikana.  Tuotteenhallinnasta tai sen järjestämisestä vastaa tuotteen omistaja.  Tuotteenhallinta vaatii osaamista sekä kokemusta. Monesti tuotteenhallinnan arvo huomataan vasta kun ongelmat alkavat kasaantua ja on työlästä ja kallista alkaa korjaamaan tilannetta.
 5. 5. 512/01/2015 Olemassa olevan ohjelmiston siirto hallinnan alle  Tuotteenhallintasuunnitelman tuottaminen ohjelmistolle.  Muodostetun suunnitelman esittely sidosryhmille sekä palautteen keruu.  Ohjelmistosta tuotetun dokumentaation vastaavuuden tarkastaminen vasten dokumentaatiopohjia.  Muodostetun suunnitelman mukaan toimiminen. Ohjelmiston tuotteenhallinta. => Iteratiivinen työskentelytapa
 6. 6. 612/01/2015 Tuotteenhallintasuunnitelmien esimerkit eri tyyppisistä ohjelmistoista  Yhteiskäyttöiset komponentit:  Demokratiapalveluiden tyylit –komponenttien (UI-komponentit) tuotteenhallintasuunnitelma.  Palvelu, joka tarjotaan valtiolta kansalaiselle ja muille organisaatioille:  OtaKantaa –palvelun tuotteenhallintasuunnitelma.  Kuntien kautta tarjottava palvelu kansalaisille:  Kohti Kumppanuutta –ohjelmiston tuotteenhallintasuunnitelma. https://wiki.julkict.fi/julkict/projektit/avoimen-tuotteen-hallinta (Tuotteenhallinnen aineistopaketti (.zip) => WS_3 & tuotteenhallinnan suunnitelma/Kohti_Kumppanuutta_Tuotteenhallintasuunnitelma.doc) Tehdään keväällä 2014 (SADe) Tehty jo 2013 (Kohti Kumppanuutta)
 7. 7. 712/01/2015 Rahoittaja Tuotepäällikkö & avoimuuden edunvalvoja Omistaja / tilaaja Ohjausryhmä Kehittäjäyhteisö/ kansalaisraati -Julkaisut + lähdekoodi. -Dokumentaatio ja ohjeet. Vaatimukset, muutokset, virheiden korjaukset, julkaisusuunnitelma, tiekartta. Toimittaja / ohjelmistotalo / integraattori Tuoteomistaja Uudet ominaisuudet, ideat,… Toimittaja / ohjelmistotalo / integraattori Tuoteomistaja Toimittaja / ohjelmistotalo / integraattori Tuoteomistaja Jakelupaikan ylläpitäjä Tuotteen hallinnan järjestäminen itse tai valtuuttaa tehtävään. Ylin päätäntävalta ohjelmiston kehittymisestä. Päätöksenteko tuotteenhallinnan käytännöistä. Huolehtii tuotteesta Ohjausryhmän mandaatilla, että ohjelmisto kehittyisi yhteisöä palvelevaan suuntaan. Tuotteenhallinnan roolit Tuottavat ohjelmistojulkaisut tilauksen mukaan
 8. 8. 812/01/2015 Tuotteenhallinnan roolikuvaukset Rooli Tehtävät Ensimmäisen version rahoittaja  Rahoittaa ensimmäisen version kehityksen.  Velvoittaa mallin mukaiseen toimintaan osana ensimmäisen version rahoituspäätösprosessia.  Käynnistää hallinnan suunnittelun ja toteutuksen kyseiselle ohjelmistolle yhdessä Omistajan kanssa (organisoituminen ja toiminnan käynnistys, hyväksyy hallintasuunnitelman). Omistaja  Tuotteenhallinnan järjestäminen joko itse tai valtuuttaa toiset tehtävään.  Uudelleenkäytön seuranta ja raportointi.  Mahdollisten liittymismaksujen keräämisen hoitaminen Tuotepäällikkö (Toiminnallinen omistaja)  Käynnistää ja koordinoi yhteisön toimintaa ja Jakelupaikassa toimimista.  Kommunikoi eri toimijoiden kanssa.  Kutsuu yhteisöpalaverin ja Ohjausryhmän koolle. Toimii palaverien koordinaattorina ja sihteerinä.  Huolehtii, että toimitetussa ohjelmistoversiossa on ne ominaisuudet, jotka Ohjausryhmä on sopinut siihen toteutettavaksi ja että muutokset on toteutettu, testattu ja dokumentoitu hyväksyttävällä tavalla.  Raportoi ohjelmiston uudelleenkäytöstä rahoittajalle. Avoimuuden edunvalvoja  Huolehtii tilattavan ohjelmiston lisenssin avoimuudesta  Tekee toimitetulle ohjelmistolle jakelupaikan vastaanottotarkastuksen = kaikki tarvittava dokumentaatio, metadata, versiotieto, yhteystiedot, ym olemassa kuten tuotteenhallinnan suunnitelmassa on sovittu. Varmistaa lisenssin avoimuuden.  Tehtävää voi myös suorittaa Tuotepäällikkö. Integraattori  Yhteisön tilauksen mukaan toteuttaa, testaa, tarkastaa ja toimittaa uuden perusversion ohjelmistosta.  Suorittaa tarvittaessa kolmannen osapuolen tuottamien toiminnallisuuksien integroinnin perusversioon.  Tuottavat ohjelmistosta tarvittavat tuotteenhallinnan suunnitelmassa määritellyt dokumentaatiot ja toimittavat ne Yhteisölle (Tuotepäällikkö & Avoimuuden edunvalvoja). Räätälöinti ja käyttöönottopalveluja tarjoava ohjelmistotalo  Räätälöivät / ottavat käyttöön ohjelmiston oman asiakkaansa (julkisen sektorin toimija) tarpeeseen (muokkaukset, käyttöönottoprojekti, ylläpito).  Luovuttavat ohjelmistoräätälöinnistä lähdekoodin, dokumentaation ja muun vaadittavan tiedon tarvittaessa perusversioon integroimista varten. Ohjausryhmä  Päättää ohjelmiston kehityksen tiekartasta ja seuraavan julkaisuversion sisällöstä sekä tuotteeseen, tuotteenhallintaan ja sen roolitukseen liittyvistä muista asioista.  Ohjausryhmä voi kutsua mukaan tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.  Ylin päätäntävalta ohjelmiston kehittymisestä. Kehittäjäyhteisö  Toimii intressiryhmänä tiedonjaolle ja ideoiden/tuoteparannusten keruulle.  Kokoontuu määräajoin (esim etänä) Tuotepäällikön kutsumana ja koordinoimana. Jakelupaikan ylläpitäjä  Jakelupaikan muodostaminen tuotteenhallinnan suunnitelman mukaan  Jakelupaikan administraatio. Käyttöoikeudet, kehittäminen, opastus, ym.
 9. 9. 912/01/2015 Tuotteenhallinnan onnistumisen edellytyksiä  Tuotteenhallinnan rooleihin tulee löytää vastuuorganisaatiot ja henkilöt:  Toimijat rooleissa kehityksen aikana (SADe-ohjelma) ja sen jälkeen eivät välttämättä ole samat.  Tuotepäällikön rooli on tärkeä ja vaativa.  Päätöksentekomalli tulee olla määriteltynä (roolit ja vastuut).  Tarvittava jatkokehittämistä tukeva dokumentaatio ja sitä vastaava ohjelmistojulkaisu lähdekoodeineen on saatavilla.  Toiminnan rahoitus mietittävä kehittämisen ajalle (SADe- ohjelma) ja sen jälkeen (kun SADe-ohjelman rahoitusta ei enää ole). Lisäksi:  Palvelun/ohjelmiston kehitysmalli voi eri palveluissa olla erilainen (agile, perinteinen, …).  Varmistuttava, että tuote/palvelu leviää käyttöön.

×