Anúncio

PPT bahasa jawa pasinaon 3

SD Hj. Isriati Baiturrahman 2
18 de Sep de 2020
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de SD Hj. Isriati Baiturrahman 2(20)

Anúncio

PPT bahasa jawa pasinaon 3

  1. SINAU BASA JAWA PASINAON 3 PERISTIWA ALAM
  2. PIWULANG 1 PRASTAWA  Prastawa kuwi pada karo peristiwa sing narik kawigaten  Tuladhane : kobongan, kebanjiran,gempa bumi,gunung jebluk, perampokan, lan sakpiturute  Kedadeyan sing kaya mangkono ora bisa di kiro-kiro kapan tekane lan sepiro gedhene. Mula kita kabeh kudu waspada.  Waspada tegese kudu njaga lingkungan kanthi becik. Njaga papan panggonan dhewe-dhwe kanthi lanthiping pamawas  Anane prastawa kudu iso dijupuk hikmane kanggo pengiling urip
  3. Wacanen Teks prastawa kanthi swara cetha !
  4. Piwulang 2 Maca Bathin Beda karo maca tekhnik.  Maca bathin kuwi luwih dhisikake pemahaman utawa pangerten kanggo ngerteni isine wacan.  Teknik maca bathin digunakaake kanggo nglatih daya pangeling-eling lan daya panangkepe pikiran bab informasi sing diwaca.  Maca bathin ora nganggo swara, mung ngandelake mripat lan pikiran, tangane utawa drijine ora entuk nudingi, sirah uga ora oleh obah melu arahe wacan
  5. : Ayo maca bathin
  6.  Piwulang 3  Nulis topik karangan  Cara gawe karangan :  1. kudu duwe topik sing arep digawe karangan  2. topike kudu podo karo undherane bab sing arep di crito  Nyunting karangan =tegese dicermati banjur sing ora apik didandani,sing kakehan di buwang, yen ana sing kurang di tambahi  Maca karangan kudu :  1.pacopan sing cetha  2.intonasi swara , panjng pendek e kudu cetho lan trep
  7. Gladen ! Wacana wacananbab Gunung Gamping kaca 41-42 , lan kerjakke gladen kaca 43 no 1-5 ing buku paket mu !
Anúncio