Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Performans programı eğitimi(20)

Anúncio

Performans programı eğitimi

  1. “ Yerel Yönetimler” de Performans Programının anlaşılmasının sağlanması ve etkili bir performans programı hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Eğitimin Amacı
  2. PERFORMANS PROGRAMI HAKKINDA
  3. Hazırlama Süreci
  4. Hazırlama Süreci
  5. Kurumun Hazırlık Takvimi Aşama Sorumlular Takvim 1 Mayıs Ayı Sonu 2 3 4 5 6 7 8 Ocak Ayı
  6. ÖNCELİKLİ STRATEJİ VE FAALİYETLERİ BELİRLEME
  7. Kurumun g elişmeye Güçlü yanları açık yanları Fırsatlar Tehditler Kurumun güçlü yanlarını kullanarak fırsatları değerlendirme stratejileri Kurumun fırsatları değerlendirmek üzere gelişmeye açık yanlarını düzeltme stratejileri Kurumun tehditlere karşı koymak üzere güçlü yanlarını kullanma stratejileri Kurumun tehditlere karşı koymak üzere gelişmeye açık yanlarını Düzeltme stratejileri Strateji
  8. Önceliklendirme Örneği FAALİYET ETKİ (A) KAYNAK GEREKSİNİMİ (B) TOPLAM PUAN (A*B) ÖNCELİK (SIRALAMA) FİNANS (F) İNSAN (İ) ZAMAN (Z) ORTLAMA (B)

Notas do Editor

  1. Günümüz stratejik yönetim kavramına gelinceye kadar dört evre geçirilmiştir. Bu evreleri şöyle açıklayabiliriz; (1) Temel finansal planlama dönemi; elde bulunan kaynaklar ile ne kadar iş yapılacağı, yapılacak bu faaliyetlerden ne kadar kar elde edileceği hesaplanmaktadır. Bu evrede çevre ile ilişkiler henüz anlaşılmamıştır. (2) Tahmin temelli planlama dönemi; sayısal yöntemlerin kullanıldığı, geçmiş dönem verilerinden hareket edilerek gelecek dönemlerin tahmin edildiği evredir. (3) Dışa yönelimli stratejik planlama dönemi; işletmenin uzun dönem başarısını etkileyen ekonomik, sosyo-kültürel, politik, yasal, teknolojik, doğal vb. genel çevre koşulları ile o işletmenin faaliyette bulunduğu endüstriye ilişkin koşulların dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. (4) Stratejik yönetim dönemi; 1980’li yıllarda ortaya atılmıştır. Stratejik planlama yanında uygulama ve kontrol evrelerini içine alır.
Anúncio