O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

западноевропейски регион

Западноевропейски регион

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

западноевропейски регион

 1. 1.  
 2. 2.  Регионалната география е дял от географската наука, който изучава териториално-стопанските съчетания.  Регионите са обширни територии, които обхващат континенти, части от тях или страни.  Те се отличават по своето вътрешно единство, по историческата съдба на народите, живеещи на територията им, по степента на обществено- икономическото им развитие.
 3. 3.  Страните в него се стремят да премахнат границите помежду си(споразумението в Шенген), поради което размерът на територията им постепенно губи значението си.  За стопанското спояване на региона допринасят тунелът под Ла Манш, свързващ Великобритания с континента, и речният път Рейн-Майн-Дунав, чрез който се съединяват Северно и Черно море.  Европейският макрорегион се дели на две групи Източен и Западен.  Западноевропейският регион включва 24 страни, от които 14 са членки на ЕС.  Има широк излаз на Средиземно, Северно и Балтийско море.  Отворен е към Атлантическия океан, което улеснява стопанския контакт между региона и останалите страни в света, включително Япония и САЩ.
 4. 4.  Горски ресурси-най-богатите горски ресурси притежават Скандинавските стани.2/3 от територията на Финлндия са покрита с гори.Дървесината е най-важната суровина за страната.Близо 2/3 от износа на страната се състоят от дървесина и дървесни продукти.Главни купувачи са страните от ЕС.  Води:реки-най-големите в този регион са- Рейн,Сена,Лоара,Гарона,По,Тежу,Дунав,Елба;езера-най-богатата страна на езера в Западноевропейският регион е Финландия,наричат я "Страната на 10000 езера"  Релеф-преобладава равнинно-хълмист релеф . Западна Европа обхваща европейската низина, част от Алпите, Британските острови и Централния масив.  Полезни изкопаеми:въглища- Великобритания,Германия,Франция;нефт и природен газ-Норвегия,Великобритания,Дания;желязна руда- Швеция,Франция,Германия  Климат:умереноконтинентален климат-Северните и Централни части на региона;средиземноморски климат-Южните части на региона
 5. 5.  Основния земеделски отрасъл е животновъдството и по-точно - едрият рогат добитък.  Преобладават хранителната, химическата, текстилната и машиностроителната индустрия.  Във Великобритания процъфтява корабостроенето и корабоплаването.  Страните, които са част от Западна Европа (Франция, Великобритания, Ирландия) са едни от най-развитите в света. Те са важна част от ЕС, тъй като Великобритания и Франция са едни от основателките му. В тези страни индустрията се е развила, развива се и най-вероятно ще продължи да се развива с бързи темпове.  Размерът на БВП, който създават страните от Западна Европа, е един от най- големите в света. Районът е най-мощният пазар в света. Всичко това го нарежда сред трите водещи ядра в единия от икономическите полюси в света – Западна Европа, САЩ, Япония.
 6. 6.  В стопанството на Западноевропейския регион се очертават три типа райони: индустриални, аграрни и туристически.  Промишлени райони. През периода на индустриалната революция бързо развитие получават енергетиката, металургията, текстилната промишленост. Развитието на промишлеността е насочено към създаване на нови производства – екологично чисти, икономични и произвеждащи висококачествени стоки.  Аграрни райони. Аграрното им стопанство е интензивно – механизирано, високодоходно. Тези страни са големи износители на мляко, млечни и месни продукти, грозде и др. В същото време аграрното стопанство е изправено пред решаването проблема за свръхпроизводството на аграрна продукция, преодоляването на които изисква големи средства.
 7. 7.  Туристически райони. Западноевропейският регион е богат на туристически ресурси и това е една от причините туризмът да се превърне в основно перо на доходи за редица страни (Италия, Франция, Швейцария, Испания и др.).  Фактори за развитие на отрасъла в региона са високият жизнен стандарт на населението и високото равнище на урбанизация. Изградени са два големи туристически района: Средиземноморски и Алпите. През последните години се оформиха и туристически центрове извън тези райони  За бързото развитие на стопанството в Западноевропейския район допринася добре развитият транспорт (воден, въздушен и сухоземен).  От особено значение за региона са добре развитите телекомуникации, които го обезпечават с бърза и качествена информация.  Стабилната финансова сфера пък позволява движението на капиталите.  Развитието на стопанството в Западноевропейския регион е насочено към рационално използване на ресурсите на отделните страни за по-ефективно производство.  От особена важност са съвместните производства, чиито изделия носят етикета: произведено в Европа.

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Западноевропейски регион

Vistos

Vistos totais

2.457

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

7

Ações

Baixados

9

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×