O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Замърсяване на водите
I. Какво е замърсяване?
• Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови,
нехарактерни за нея вещества (физически
агенти, ...
II. Опрделение
• Замърсяването на водите се дефинира, като
замърсяване на езера, реки, океани и подпочвени
води причинено ...
III. Основни източници за замърсяване
на природните води
• Замърсителите се делят по характер на механични, химични
и физи...
• Основните замърсители на водата са нефта,
детергентите, пестицидите, изкуствените торове
и други.
• Замърсяването с нефт...
• Замърсяването с нефт може да предизвика глобални
последствия върху климата и водата.
• Сред замърсителите много опасни с...
• Особено замърсяване е топлинното замърсяване –
изхвърляне на топла вода. Това води до промяна на
топлинния режим, режима...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

замърсяване на водите

Water pollution

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

замърсяване на водите

 1. 1. Замърсяване на водите
 2. 2. I. Какво е замърсяване? • Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества (физически агенти, химични съединения или биологични видове) или превишаването на нивото на нормалната им средногодишна концентрация. • Замърсяването може да бъде предизвикано от естествени (природни) фактори или антропогенни (дължащи се на човешката дейност).
 3. 3. II. Опрделение • Замърсяването на водите се дефинира, като замърсяване на езера, реки, океани и подпочвени води причинено от човешкото въздействие, което може да доведе до смъртта на организмите и растенията живеещи в тези среди. • То се причинява когато замърсители са изхвърлени директно или косвето във водата без подходяща обработка, за да бъдат премахнати вредните съставки.
 4. 4. III. Основни източници за замърсяване на природните води • Замърсителите се делят по характер на механични, химични и физични. • Aтмосферните води - носят голяма маса измивани от въздуха замърсители с промишлен произход. • Битови води – съдържат фекалии, детергенти, микроорганизми. • Промишлени отпадни води – от разнообразни производствени отрасли. Преобладават от черната металургия, химическата и нефто - преработващата промишленост. • Отпадни води от водния и железопътния транспорт.
 5. 5. • Основните замърсители на водата са нефта, детергентите, пестицидите, изкуствените торове и други. • Замърсяването с нефт и неговите продукти е проблем на вътрешните водоеми и световния океан. В световния океан се изхвърлят 12/15 милиона тона нефт годишно, което е един процент от транспортния нефт. Общата замърсена с нефт площ е около 1/5 от тази на световния океан. Същността на отрицателния ефект от нефтеното замърсяване е образуването на тънък слой на водната повърхност, който нарушава газобмена, възпроизводството, проникването на светлина и топлина. Смята се, че всеки тон нефт покрива 12 квадратни километра от водната повърхност и замърсява до един милион тон морска вода.
 6. 6. • Замърсяването с нефт може да предизвика глобални последствия върху климата и водата. • Сред замърсителите много опасни са детергентите. Те образуват слой пяна със значителна дебелина и могат да възпрепятстват достъпа на кислород. Установено е, че един милиграм на литър предизвиква масова гибел на планктон, пет милиграма на литър понижават рибните ресурси. • Пестициди, мъртва органика, минерални торове. Замърсяването с пестициди води до натрупването им в планктона, така се предава по хранителната верига.
 7. 7. • Особено замърсяване е топлинното замърсяване – изхвърляне на топла вода. Това води до промяна на топлинния режим, режима на аерация и промени във видовия състав. Замърсяването на хидросферата като цяло от екологична гледна точка, е много по- опасно от замърсяването на атмосферата поради: • Процесите на регенериране и самоочистване протичат много по- бавно. • Много по- разнообразни източници на замърсяване • Естествените процеси, протичащи във водна среда са много по- чувствителни към замърсителите, а тези процеси имат огромно значение за живота на Земята.

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Water pollution

Vistos

Vistos totais

2.748

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

5

Ações

Baixados

19

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×