Traballo sociais tema 8

148 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Traballo sociais tema 8

 1. 1. TEMA 8: A AGRICULTURA, A GANDARÍA E A PESCA. IVÁN CEBREIRO OLIVEIRA 3º ESO
 2. 2. O SECTOR PRIMARIO. A AGRICULTURA.● UN POUCO DE HISTORIA SOBRE A AGRICULTURA. - Que apareceu no Neolítico, hai aproximadamente 1000 anos.
 3. 3. A AGRICULTURA● O sector primario abrange as actividades relacionadas coa obtención de alimentos para o consumo humano e animal, e de materias primas para a industria. Estas actividades son: a agricultura, a gandaría, a pesca e a explotación dos bosques.
 4. 4. ● A actividade principal do sector primario é a agricultura, e o seu desenvolvemento está moi condicionado por factores físicos. - O clima. - O relevo. - O solo.
 5. 5. AS PAISAXES AGRARIAS● CARACTERÍSTICAS DA PAISAXE AGRARIA. As actividades agrarias que desenvolveu o ser humano transformaron a paisaxe natural. Chamámoslle paisaxe agraria á paisaxe natural modificada co fin de obter produtos da natureza. Esta paisaxe evolucionou para aumentar o seu aproveitamento. As paisaxes agrarias non son todas iguais. Os elementos que caracterizan as paisaxes agrarias son as parcelas, os sistemas de cultivo e o poboamento.
 6. 6. AS PARCELAS OU LEIRAS Unha parcela ou leira é unha división do solo agrario, isto é , un anaco de solo dedicado ao cultivo. As parcelas diferéncianse unhas doutras polo tamaño, pola forma e polos límites. Segundo estes criterios podemos distinguir:● A paisaxe de campos cerrados.● A paisaxe de campos abertos.
 7. 7. OS SISTEMAS DE CULTIVOPara obter os produtos agrarios, os agricultoresempregan diferentes técnicas ou sistemas de cultivo.
 8. 8. POLICULTIVO E MONOCULTIVO Segundo a variedade de produtos que se cultivan nunha zona, distínguense entre:● O policultivo.● O monocultivo.
 9. 9. REGADÍO E SECAÑO Segundo os sistemas de rega dos cultivos, as paisaxes pódense diferenciar entre regadíos e secaños:● Nas paisaxes de regadío.● Nas paisaxes de secaño.
 10. 10. AGRICULTURA INTENSIVA E AGRICULTURA EXTENSIVA Segundo o tipo de aproveitamento do solo, a agricultura pode ser intensiva ou extensiva:● A agricultura intensiva.● A agricultura extensiva.
 11. 11. O POBOAMENTO● O poboamento rural é a parte do espazo rural habitado polas persoas. O poboamento rural pode ser espallado e concentrado.

×