Anúncio

Name a more iconic duo (we'll wait)

osnivač i urednica em Marketing mreža
6 de Oct de 2021
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Name a more iconic duo (we'll wait)(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Name a more iconic duo (we'll wait)

 1. Kampanja za podizanje vidljivosti portala za zapošljavanje Foruma mladih sa invaliditetom
 2. DA LI STE ZNALI DA... osobe sa invaliditetom doprinose privrednom razvoju društva i zato... Većina od ovog procenta predstavlja radno sposobno stanovništvo podrži-prihvati-promeni za društvo jednakih šansi 90% osoba sa invaliditetom u Srbiji nije privredno aktivno
 3. ŠTA ZNAMO O FMI? Portal za zapošljavanje FMI je nedavno kreirao portal koji olakšava proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Portal predstavlja kanal za umrežavanje sa poslodavcima koji tragaju za potencijalnim članovima tima. Dodatno u okviru portala postoji i platforma namenjena upravo poslodavcima u okviru koje FMI pruža podršku poslodavcima u samom procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Podrška Forum mladih sa invaliditetom doprinosi poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u različitim oblastima od vitalnog značaja. Poboljšava njihov položaj kreirajući jednake mogućnosti kako bi svi ravnopravno bili uključeni u privredno i društveno funkcionisanje jedne zajednice
 4. Osobe sa invaliditetom 15- 65 Poslodavaci Privatni sektor Šira javnost Društvo kao celina CILJNA GRUPA
 5. KLJUČNE PORUKE Podizanje svesti o potrebi kreiranja društva koje uključuje sve svoje pojedince u kolektiv, kako društveni tako i radni. Inkluzija Osobe sa invaliditetom takođe doprinose ekonomskom prosperitetu jedne zemlje. Oni su takođe radno sposobni deo stanovništva i imaju iste potrebe kao i ostali ali te potrebe zadovoljavaju na drugačiji način. Društvo jednakih mogućnosti Svi članovi jedne društvene zajednice se razlikuju jedni od drugih i njihove potrebe se razlikuju. Svi članovi društva treba da budu ravnopravni kada je u pitanju zadovoljenje njihovih osnovnih prava, a pravo na rad jeste osnovno pravo. Različiti ali ravnopravni
 6. ŽELIMO DA... što veći broj osoba sa invaliditetom sazna za portal i iskoristi njegove prednosti prilikom pronalaska zaposlenja osobe sa invaliditetom vide portal kao priliku za isticanje svojih kompetencija i sposobnosti što veći broj poslodavaca pristupi portalu i iskoristi ga za umrežavanje i pronalaženje potencijalnih članova tima koji su takođe radno sposobni platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom poslodavcima bude olakšavajući alat koji će im pomoću u procesu pronalaženja adekvatnog kandidata da i jedni i drugi se bolje upoznaju sa dodatnim uslugama koje Udruženje pruža i van okvira programa za zapošljavanje
 7. zastupljenost na web portalima sa visokom posećenošću lifestyle portali podcast gostovanja Digitalni mediji oglašavanje u relevatnom mediju koje obuhvata ciljnu grupu učešće na konferenciji /događaju relevantnom za datu oblast Medijska saradnja A KAKO TO OSTVARITI? Instagram Facebook Saradnja sa osobama od uticaja/osobama sa invaliditetom Promocija portala i usluga FMI kroz: Društvene mreže
 8. Video format Ovaj format je dobio svojih pet minuta i uzeo slavu statičnim postovima na društvenim mrežama. Želimo da ispričamo našu priču i pomoću interaktivnog sadržaja dopremo do ciljne grupe. Prednosti video formata Sadržaj dobija realističniju konotaciju Publika se jednostavnije i snažnije identifikuje sa ovom vrstom formata. Koncept Tri različite priče, tri različite osobe sa invaliditetom koje žive svoj uobičajeni dan prikazan u tri feed videa u trajanju od po 60 sekundi. Videi će biti objavljeni i sponzorisani na Instagram-u i Facebook-u u cilju dopiranja do što šireg audotorijama DRUŠTVENE MREŽE
 9. FAZA I Awarness faza i podizanje svesti o postojanju portala za zaposlenje Videi počinju sa istim prikazom - crnom pozadinom koja simboliše crni zid, zid nerazumevanja koji se može porušiti u svakom videu priča se odvija po posebnom scenariju, osim u prvom u kojem pozadina sve vreme ostaje crna na kraju svakog videa dolazi do preokreta, tj razjašanjenja gde poslednji vizual poentira poruku o inkluziji osoba sa invaliditetom prvi tri videa predstavljaju jednu vrstu teaser-a koji će biti poentirani objavljivanjem četvrtog videa
 10. Scenario Video bez slike (crna pozadina) sa voiceover-om i titlom u videu se čuje glas osobe koja živi svoju svakodnevicu - razgovara sa prijateljima, kolegama, dogovara odlazak na kafu i sl. iz razgovora se zaključuje da osoba radi u prijatnom poslovnom okruženju u kancelariji koleginica prilazi i počinje da objašnjava do najsitnijih detalja kakvu je haljinu kupila i osobi koja je glavni akter videa govori da dodirne tkaninu dolazimo do zaključka da je glavni akter videa slabovida osoba ali prihvaćena i zadovoljna svojim okruženjem i poslom kojim se bavi VIDEO I
 11. Početni vizual VIDEO I Srećan ponedeljak svima koji slave Završni vizual
 12. VIDEO II Video sa prigušenim tonom i blagim zujanjem u kojem osoba obavlja svoje svakodnevne aktivnosti u videu se u pozadini čuje zvuk kuckanja po tastaturi, zvuk štampača, galama i razgovori kolega... potom na ekranu iskaču pop up notifikacije sa dopisivanjima protagoniste filma sa devojkom, klijentom, sa prijateljem... u sledećem trenutku kolega ga upita: Mare, da li idemo na ručak zajedno? Nakon čega mu Mare dodaje svoj telefon sa otvorenom praznom prepiskom da iskuca svoje pitanje i vrati mu kako bi mu Mare odgovorio na pitanje. Scenario
 13. Početni vizual VIDEO II Završni vizual
 14. Scenario VIDEO III Video, kao i prethodni, prikazan iz prvog lica ispred kojeg se nalazi malo neravan i brdovit put. protagonista filma prelazi taj put zadihan i kreće se ka zgradi, javlja se poznanicima koji ga sa osmehom pozdravljaju. ulazi u zgradu i javlja se portiru koji ćaska sa njim, a osoba nastavlja svoj put ka liftu. obavlja radne dužnosti i na kraju radnog dana pozdravlja kolege i u kadru se vidi okretanje točkova na kolicima iz prvog lica. kao i u prethodna dva, ideja je prikazati uspešnu, zadovoljnu i ostvarenu osobu sa invaliditetom koja prevazilazi svakodnevne prepreke i suočava se sa obavezama i dužnostima kao i svi ostali u njegovom/njenom okruženju .
 15. Početni vizual VIDEO III Završni vizual
 16. FAZA II Video IV - Nastavak awarness faze i priprema za engagement fazu kroz objedinjeni video sa isticanjem krovne ideje. Kroz distribuciju četvrtog videa ideja je objediniti prethodna tri i dati krovnu ideju koja predstavlja prihvatanje i inkluzija osoba sa invaliditetom na različitim radnim mestima u jednoj kompaniji. To bi se postiglo prikazom iz trećeg lica naših aktera koji se sreću na hodniku u firmi u kojoj rade. Ovaj susret bi simbolizovao pozitivno radno okruženje u kojem oni egzistiraju, obavljaju svoje poslovne dužnosti, druže sa kolegama i imaju aktivan privatni život. poslednji vizual u četvrtom videu poentirao bi cilj kampanje i pozivao ciljnu grupu da se prijavi na oglas za posao na kojem ne postoji "ali" odnosno da posete portal za zapošljavanje Udruženja, registruju se i iskoriste njegove prednosti. Scenario
 17. FAZA II Saradnja sa osobama od uticaja na njihovim kanalima društvenih mreža Ideja je da to bude osoba sa invaliditetom koja je ostvarena u svojoj profesiji i ima određeni javni uticaj putem kojeg može preneti poruku o kampanji i povećati njenu vidljivost Predlog: Nataša Kovačević i Nemanja Tadić Obzirom da su oboje još uvek aktivni sportisti svojim primerom pokazuju da ništa nije nemoguće i da za svakoga treba da postoji oglas za posao bez ''ali''
 18. DIGITALNI MEDIJI Podcast Ideja je iskoristiti prostor podcasta kao medija koji je doživeo ekspanziju tokom vanrednog stanja. Putem njega bismo prikazali pozitivne primere iz prakse kroz razgovor sa predstavnicima kompanija koje su uvele inkluziju u poslovanje, kao i zaposlenim osobama sa invaliditetom koje su se ostvarile na tržištu rada. Native tekstovi Kroz distribuciju native tekstova ideja je ispričati priče o pozitivnim primerima inkluzije kako bi se šira javnost informisala i ohrabrila na kreiranje pozitivnih promena u okviru društvene zajednice. Testemonijali Deljenje iskustva od strane osobe sa invaliditetom u pogledu procesa zaposlenja putem portala i samog procesa inkluzije u određenu kompaniju - koji su koraci bili neophodni da se dođe do zaposlenja i koje su to prednosti koje je osoba ostvarila prijavivši se za posao putem portala za zapošljavanje FIM.
 19. PREDLOG PODCASTA Urbani razgovori Važne teme 1 na 1 Pojačalo Podcast posvećen preduzetnicima i onima koji to žele da postanu Oblakoderov salon Razgovori o temama koje se tiču mladih - podcast magazina Oblakoder Agelast Podcast Razgovori o temama širokog spektra, od kulturoloških, ekoloških do filozofskih i običnih životnih priča.
 20. U kasnijoj komunikaciji life statements se mogu iskoristiti kao prilagođen content za društvene mreže. Content bi predstavljao formu statičnih postova koji bi bili deljeni na Instagram i Facebook profilima. Content bi podrazumevao izradu motivaconih citata na osnovu pozitivnog iskustva koje je određena osoba sa invaliditetom imala prilikom procesa zaposlenja na portalu za zapošljavanje. content takođe može da sadrži i izjave poslodavaca koji su prošli kroz ovaj proces i koji žele da podele svoje pozitivno iskustvo u pronalaženju člana svog tima putem portala za zapošljavanje. TESTEMONIJALI
 21. MEDIJSKO PARTNERSTVO Lice Ulice Medij koji deli iste vrednosti kao FMI, obzirom da im je inkluzija, socijalno i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa jedna od osnovnih tema. Ideja je ostvariti saradnju kroz pričanje pozitivnih primera iz prakse, kao i poziva na akciju u vidu deljenja nalepnica sa QR kodom koji vodi direktno na portal za zapošljavanje. Na ovaj način će i platforma uspeti da stigne do što većeg broja ljudi, upravo na mestu gde je najveća gužva, a to je ulica. Saradnja sa Ringier Axel Springer native tekstova testemonijala pružanjem opštih informacija promovisanjem native tekstova bliczena.rs ana.rs noizz.rs Kroz saradnju sa medijskom kućom obezbediti oglašavanje i promovisanje: Blic.rs kao mainstrem portal može da doprinese u podizanju vidljivosti kampanje i to: Native tekstovi i testemonijali mogu biti plasirani i na portalima
 22. PREDLOG NALEPNICE
 23. Sve predložene aktivnosti su u skladu sa low budget i ne zahtevaju hiper produkciju sadržaja Saradnja sa uticajnim ličnostima podrazumeva da saradnju na dobroj volji od strane predloženih osoba Medijska partnerstva takođe podrazumevaju pro bono saradnju s obzirom na društveno odgovorni karakter koji kampanja ima i podložna su izmenama u skladu sa spremnošću medijske kuće da ih realizuje na humanitarnoj osnovi. BUDŽET
 24. HVALA NA PAŽNJI Tim: Name a more iconic duo ispred kog stoje Bojana Krstić & Nađa Šoškić
 25. Name a more iconic duo tim kada čuju da je inkluzija prosperirala u Srbiji
Anúncio