Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Kontakt

 1. Forum mladih sa invaliditetom Plan kampanje
 2. Forum mladih sa invaliditetom kreirao je portal kako bi olakšao osobama sa invaliditetom potragu za zaposlenjem. Osnažujući ih da hrabro streme ka svojim ciljevima, a povezujući ih sa kompanijama koje su budući poslodavci, portal pruža mogućnost da svako nađe idealan posao ili radnika.
 3. ANALIZA SITUACIJE
 4. Izazov Osobe sa invaliditetom su mahom ljudi akumuliranog znanja, izuzetnih sposobnosti, snažne posvećenosti ali i visoke empatije koja je važna za mnoge poslove. Uprkos tome, na portalu je i dalje veoma mali broj prijavljenih korisnika. Zašto?
 5. Barijere Iako se pretpostavlja da ljudi sa invaliditetom imaju fizičke barijere u potrazi za poslom, realnost je da su veća prepreka one psihološke. Manjak samopouzdanja, samoubeđenje da nisu radno sposobni ili ozbiljni kandidati za posao, direktno utiču na smanjenje motivisanosti – što se navodi kao najveći razlog za odustajanje od potrage za zaposlenjem.
 6. Proces selekcije tokom zapošljavanja izgleda kao iscrpljujuća potraga za osobama koje ispunjavaju beskrajnu listu visokih kriterijuma. Ovo se percipira kao potraga za idealnim kandidatima. To dodatno demotiviše osobe sa invaliditetom, koje često mogu da se osećaju da nisu dovoljno adekvatni. Percepcija procesa zapošljavanja
 7. STRATEGIJA KOMUNIKACIJE
 8. „Nesavršenstvo bi me odvelo dalje od savršenstva.“ - Richelle Mead, spisateljica
 9. Kome se obraćamo? PRIMARNACILJNAGRUPA Radno sposobne osobe sa invaliditetom i ljudi iz njihovog okruženja SEKUNDARNACILJNAGRUPA Kompanije kao i mala i srednja preduzeća, koji su budući poslodavci ŠIRA DRUŠTVENAJAVNOST Građani Republike Srbije Predstavnici relevantnih ministarstava Predstavnici državnih institucija Stručna javnost MEDIJI Televizija i radio Štampani mediji Online mediji Društvene mreže OOH
 10. Ciljevi komunikacije 1. Povećavamo svest o postojanju Portala za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 2. Privlačimo pažnju naše primarne ciljne grupe i motivišemo ih da se prijavljuju na oglase za posao, informišući ih o uslugama na Forumu mladih sa invaliditetom. 3. Podstičemo ostvarivanje saradnje Portala sa kompanijama koje su budući poslodavci. 4. Animiramo kompletnu javnost da se aktivno uključi u potragu za idealnim kandidatima prenošenjem informacije „od usta do usta“.
 11. Koncept: različitost je prednost Za portal koji se bavi zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, upravo njihove posebnosti daju im prednost i čine ih idealnim kandidatima.
 12. ZA NAS STE SAVRŠENI. Slogan kampanje:
 13. KOMUNIKACIONI PLAN Media stunt 03.12.2021. PR content 03.12 - 06.12. Buzz ATL 07.12 – 17.02.2022. OOH TVC RADIO Buzz PR content Gostovanja Intervjui Social media Reportaže Članci Social media Vest dana PR content Event 01.03.2022.
 14. KREATIVNA REŠENJA
 15. MEDIASTUNT Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u robnoj kući IKEA, u nizu kancelarijskih stolica postavićemo i invalidska kolica, poručujući tako da su i oni adekvatni zaposleni.
 16. MEDIASTUNT Ova nesvakidašnja postavka stvoriće eho u medijima i na društvenim mrežama - na taj način počinje naša medijska prisutnost kroz vesti,TV reportaže, PR tekstove i članke. Snažnim PR-om, nastalim upravo zbog kreiranja buzz-a, uvodimo javnost u priču o kampanji Za nas ste savršeni.
 17. MEDIJSKA KAMPANJA ATL kanale koristićemo kao nastavak kampanje, naslanjajući se na PR stunt ali ujedno kreirajući i sopstveni buzz oko poruka koje se plasiraju. Kampanja će privući pažnju šire javnosti neobičnim i provokativnim tonom komunikacije kroz televizijske reklame, radio jingle, bilborde, city lights i inserterom u štampanom mediju.
 18. OOH
 19. Radio jingle Voice over: Ako ne čujete ovu reklamu, za nas ste savršeni. Prijavite se na portal za zapošljavanje Foruma mladih za osobe sa invaliditetom. City lights AKO NE MOŽETE DA UĐETE U OVAJ AUTOBUS BEZ TUĐE POMOĆI, ZA NAS STE SAVRŠENI. Prijavite se na:
 20. TVC Voice over: Ukoliko ne čujete ovu poruku, za nas ste savršeni. Prijavite se na Portal za zapošljavanje Foruma mladih za osobe sa invaliditetom. AKO NEVIDITEOVU REKLAMU, ZA NASSTESAVRŠENI! Prijavite se na:
 21. PROMOAKTIVACIJE Postavljanjem insertera u dnevnim novinama, u obliku vizit karte portala, direktno ćemo pozvati slepe i slabovide osobe na delovanje. Vizit kartom, ispisanom Brajevim pismom, poručujemo: “Ako možete da pročitate ovaj oglas, za nas ste savršeni”. Ujedno animiramo i širu javnost uz potencijal za dalje deljenje ideje na društvenim mrežama.
 22. EVENTTO MOTIVATE Kako bismo se zahvalili svim kompanijama saradnicima koji su pomogli u realiziciji kampanje, organizovaćemo događaj na kome im svečano uručujemo zahvalnice. Događaju će prisustvovati osobe sa invaliditetom i kompanije koje su ih zaposlile, a koji će podeliti svoje iskustvo i motivisati druge.
 23. HVALA! KaktusTalents 2021. Tim Kontakt
Anúncio