Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Šaba(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Šaba

 1. ŠABA Nađa Olić Maksim Ristić tim KAMPANJA ZA PROMOVISANJE PLATFORME ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 2. I pored postojanja platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ove osobe, kao i poslodavci, su slabo informisane o njoj. Mali broj i jednih i drugih koristi veliki potencijal jedne tako dobro osmišljene platforme. Pored ovoga, postoji i stalan problem niske zaposlenosti osoba sa invaliditetom u našem društvu. PROBLEM / INSIGHT
 3. ZADATAK Podići awareness i upoznati, pre svega, osobe sa invaliditetom, kao i poslodavce, sa postojanjem ove platforme i njenim mogućnostima.
 4. C I L J N E G R U P E : Primarna: Osobe sa invaliditetom Sekundarna: Poslodavci Tercijarna: Opšta javnost (staratelji, prijatelji…) REŠENJE Koristeći masovne medije, ali i nove kanale komunikacije, na kreativan i nesvakidašnji način, jasno komuniciramo postojanje platforme, njene prednosti, a sa druge strane i činjenicu da su osobe sa invaliditetom i te kako sposobne da obavljaju veliki broj poslova i budu ravnopravan deo društva. Sloganom koji je pitanje, ali ujedno i odgovor, ohrabrujemo osobe sa invaliditetom i govorimo im kako ne treba da postoje barijere između njih i zaposlenja.
 5. ŠTA NAM FALI? s l o g a n Svesni smo i određene doze provokativnosti ovog slogana, koji može ukazivati i na fizičke nedostatke koji osobe sa invaliditetom mogu imati. Upravo ovakvim sloganom poručujemo delu društva koje na invaliditet gleda kao na nedostatak, da invaliditet nije prepreka za dobro obavljanje posla. Snaga ovog slogana ogleda se u njegovoj višeznačnosti. Prvi način njegovog tumačenja je samo pitanje koje postavljaju osobe za invaliditetom - “šta nam fali?” - fali nam zaposlenje. Drugi način na koji se tumači jeste u narodu ustaljena fraza kojom odgovaramo kada nas neko pita: “Možeš li da uradiš to?”. Odgovor koji se često daje jeste: “Naravno, šta mi fali?”.
 6. Inspiraciju za krovni i prateće vizuale pronašli smo u zvaničnim simbolima vrsta invaliditeta. Ova četiri simbola smo nadogradili onime što osobama sa invaliditetom “fali” kako bi bile sastavni deo društva. INSPIRACIJA ZA VIZUALE
 7. VIZUALI Tako smo, dodavši im jasne simbole nekih zanimanja - laptop, headset, šraf sa maticom i kuvarsku kapicu - nedvosmisleno iskomunicirali šta je to što im nedostaje - POSAO! Tu nedvosmislenost smo dodatno osnažili kolornom distinkcijom. Dodati simboli su uvek u istoj boji kao i slogan.
 8. Ovaj vizual ćemo koristiti u navećem broju slučajeva jer je on najšire prihvaćen simbol osoba sa invaliditetom, a ostale vizuale ćemo koristiti tamo gde usko targetiramo osobe sa invaliditetom i one koji se susreću sa preostalim simbolima. KROVNI VIZUAL
 9. Ono što je bitno je da osobe prilikom predstavljanja kažu da su trenutno nezaposlene. Nakon toga bi Jovan Memedović, voditelj kviza, imao kratku repliku na to kako je vreme da se problem nezaposlenosti osoba sa invaliditetom rešava, kako je naša platforma odličan način za to i kako od tog dana počinje kampanja “Šta nam fali?”. LANSIRANJE KAMPANJE Kao “veliko otvaranje”, odnosno impozantan početak kampanje, iskoristićemo jedan od najmasovnijih medija - televiziju. Ideja je da “preuzmemo” kviz Potera na RTS-u tako što će u jednoj epizodi ovog kviza svi učesnici biti osobe sa invaliditetom. K o m u n i k a c i o n i k a n a l 1
 10. Još jedna velika prednost je što Jovan Memedović ima Instagram stranicu koju prati preko 260 hiljada ljudi i na njoj bi mogao objaviti post posvećen ovoj emisiji i temi. Lansiranje kampanje se može poklopiti i sa Međunarodnim danom osoba sa invaliditetom koji je 3. decembra. Može biti iskorišćen i neki drugi kviz, poput Slagalice, kako bismo imali kontinuirano pojavljivanje našeg učesnika ili učesnice. BENEFITI Ono što je ključni benefit ovakvog korišćenja televizijskog programa (kviza) jeste što osobe sa invaliditetom pokazuju da su ravnopravne, da posediju znanje potrebno za rad i da su konkurentne kada je reč o zapošljavanju. Ujedno, ovakvo korišćenje televizijskog prostora je potpuno besplatno, pokriva veliki broj gledalaca, kako iz naše ciljne grupe, tako i ostatak ljudi (poslodavci, staratelji, prijatelji…). Pored toga, eventualnu novčanu nagradu bi mogli donirati samom forumu ili platformi.
 11. PARKIRALIŠTA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM K o m u n i k a c i o n i k a n a l 2 Ovime koristimo medij koji je svojstven našoj ciljnoj grupi i usko targetiramo osobe za invaliditetom. Još jedna od prednosti ovakvog načina komuniciranja jeste što se može sprovesti u saradnji sa gradskim institucijama i Parking servisom u vidu humanitarne akcije i besplatno. Iskoristićemo parkirališta za osobe sa invaliditetom kao kanal komunikacije. Preuredićemo određeni broj parkirališta, na prometnim lokacijama u više mesta širom Srbije i iskoristiti ih kao medij putem kog se obraćamo našoj ciljnoj grupi.
 12. BRENDIRANJE VOZILA JAVNOG GRADSKOG PREVOZA K o m u n i k a c i o n i k a n a l 2 Brendiraćemo vozila javnog gradskog prevoza našim vizuelnim identitetom na mestima predviđenim za osobe sa invaliditetom i tako ova mesta povezati sa ostatkom kampanje. Iskoristićemo i rukohvate na kojima ćemo Brajevom azbukom ispisati poziv i potrebne informacije.
 13. BRENDIRANJE MESTA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
 14. PRINT OGLAS K o m u n i k a c i o n i k a n a l 3 U jednom izdanju domaćeg mesečnog lista ćemo napraviti celu stranicu posvećenu portalu koja će biti ispisana i Brajevom azbukom.
 15. DRUŠTVENE MREŽE K o m u n i k a c i o n i k a n a l 4 Kao influenserku predlažemo Milicu Knežević (milica_knezevic) koja je i sama osoba sa invaliditetom i obrađuje teme vezane za osobe sa invaliditetom. Njen profil ima blizu 18 hiljada pratilaca. Ideja je da napravi jedan video post posvećen predstavljanju platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na društvenim mrežama ćemo praviti sponzorisane objave koje će pratiti celokupnu kampanju. Možemo koristiti Facebook i LinkedIN kao primarne kanale komunikacije i upućivati ljude na sajt Foruma mladih sa invaliditetom i platformu za zapošljavanje. Postovi mogu biti napravljeni tako da budu prilagođeni i osobama sa oštećenim vidom i sluhom - tako što će biti titlovani i pročitani.
 16. PUBLIC RELATIONS Celokupna kampanja biće ispraćena i PR člancima u raznim publikacijama.
 17. HVALA
Anúncio