Recenicno ustrojstvo

Iva Babić
Rečenično ustrojstvo
Što je rečenica?
• Dio znanosti o jeziku koji proučava rečenicu i
njezino ustrojstvo naziva se sintaksa (gr.
sýntaxis; slaganje uređivanje).
• Da bi lingvistički odredili rečenicu potrebno je
odrediti njoj nadređenu veću jezičnu cjelinu iz
koje se izvodi
Izreka
• Prirodna i iskustveno utvrdiva cjelina koja se
ostvari kada tko u kakvoj prigodi štogod
izrekne ili napiše zove se izreka.
Ovaj tjedan krenuli smo na predavanja. Ponovno ćemo
imati mnoštvo zadaća i pokušati zaslužiti što bolje
ocjene. Trudit ćemo se nadmašiti sami sebe.
ili
-Hm! Tako dakle..?
Bitno je svojstvo izreke potpunost izrečenoga.
Diskurz
• Jezična cjelina u kojima je utvrdiva ovisnost
jednih jezičnih elemenata o izboru drugih.
• Temeljno mu je svojstvo jezična dovršenost.
• Diskurz traje sve dok izbor novih jezičnih
jedinica ovisi o prethodno izabranim. Gdje
ovisnost prestaje nastupa kraj diskurza.
• Opseg diskurza nije ničim unaprijed zadan.
• Diskurz može biti pjesma od jednog stiha,
priča, knjiga od prvog do posljednjeg slova…
• potpuni jezični izraz koji sadrži sve ono što se
htjelo ili trebalo reći.
• Može biti i nezavršeni, tada ga označujemo s
tri točke (…)
Nemojte opet, jer drugi put, boga mi..
Rečenica
• Najmanji dio diskurza koji i sam može biti diskurz.
• Misao izrečena riječima.
• Gramatička i značenjska veza riječi kojom
prenosimo potpunu obavijest.
• Niz riječi, ili jedna riječ, koja započinje velikim
slovom, a završava točkom, upitnikom ili
uskličnikom ( u pravopisnom smislu), a u
usmenom govorenju bitna je i intonacija kojom
se označava početak i kraj rečenice.
*Će moj košarkaški sutra igrati prijatelj utakmica
Luka.
Moj će prijatelj Luka sutra igrati košarkašku
utakmicu.
Kako se riječi povezuju u rečenicu?
• Tako da jedna riječ otvara mjesto drugoj.
Igrat će
Tko će igrati? Što će igrati? Kada će igrati?
Luka utakmicu sutra
Tko je Luka? Kakvu utakmicu?
prijatelj košarkašku
čiji je prijatelj? moj
Rečenično ustrojstvo
• Predikat
• Subjekt
• Objekt
• Priložna oznaka
• Atribut
• Apozicija
Predikat
• Temeljni rečenični dio koji u rečenici mjesto
otvara samomu sebi i ostalim rečeničnim
dijelovima.
– Ima sljedeća obilježja:
Lice i broj: 1.,2.,3. jednine i 1., 2., 3. množine
Vremena: prošlo, sadašnje, buduće
Načina: kondicional, imperativ
Vida: svršeni, nesvršeni
• Ima sposobnost otvarati mjesto za sve ostale
rečenične dijelove:
Pr. Pročitat ću.
• SUBJEKTU – tko? Ja
• OBJEKTU – što ? Knjigu
• PON – kako? Brzo
• POV – kada? Sutra
• POM – gdje? U učionici.
Predikatne riječi
• One riječi od kojih je sastavljen predikat i koje
izriču predikatna obilježja osobe, vremena,
vida, načina.
• Može biti glagol: Iva uči. (3.o.jd., prezent,
nesvršeni vid)
• Može biti neglagolska riječ: Iva je studentica.
(3.o.jd., prezent, nesvršeni vid)
Glagolski predikat
• sastoji se samo od glagola.
• jednostavan – od jednostavnih glagolskih
oblika (prezent, aorist, imperfekt, imperativ) i
• složeni – od složenih glagolskih oblika
(perfekt, pluskvamperfekt, futur, futur II.
kondicional I., kondicional II.)
Imenski predikat
Pomoćni glagol biti + imenica
SPONA zamjenica
pridjev predikatno
broj ime
prilog
Neoglagoljena rečenica
• Rečenica ne može biti bez predikata, ali ako je
iz rečeničnog smisla jasno značenje, on se ne
mora izreći.
Vatra!
U pomoć !
Subjekt
• Subjekt je riječ u nominativu sročna s
predikatom (TKO ? ŠTO ?). Obično imenuje
ono o čemu se u rečenici govori.
• Sročnost je slaganje subjekta s predikatom u
osobi, broju i rodu.
Ja čitam. 1.o.jd
Ti čitaš. 2. o.jd
…
– Subjekt po vrsti riječi može biti bilo koja imenska
riječ, npr. :
– imenica: Knjiga je pročitana.
– zamjenica: Ako ona čita, tko piše?
– pridjev: Plavokosa čita, crnokosa piše.
– broj: Jedna čita, druga piše.
– infinitiv: Čitati je korisno.
Neizrečeni subjekt
• Onaj koji se prepoznaje iz predikatne osobe pa
se zbog toga izostavlja iz rečenice
Učim hrvatski jezik.
Besubjektna rečenica
- Rečenica koja nema subjekta
Spava mi se.
Jučer je cijeli dan kišilo.
Objekt
• Rečenični dio u kosom padežu (svi osim
nominativa i vokativa) kojemu mjesto u rečenici
otvara glagol u predikatu.
• Predmet radnje
• Može biti samo riječ koja se može sklanjati
• Sjetio sam se prijatelja.
• Ivan se raduje filmu.
• Luka je pogledao utakmicu.
• Luka misli o sendviču.
• Ivana se bavi rukometom.
Izravni objekt
• U akuzativu bez prijedloga uz prijelazne
glagole:
Nisi kupio kruh.
Pročitao sam izvrsnu knjigu.
• U slavenskom (dijelnom) genitivu uz prijelazne
glagole:
Nemam ni sestre, ni brata. str. 49.
Zbog oblaka ne vidimo sunca.
Neizravni objekt
U rečenicu ga obično uvede neprijelazni glagoli.
Može biti bez prijedloga ili s prijedlogom +
imenskom riječi.
Pitaju za tebe.
Želim razgovarati s tobom.
Priložna oznaka
• Rečenični dio kojemu mjesto u rečenici otvara
predikat, a izriče različite okolnosti u kojima
se vrši radnja.
• Mjesto: Gdje? Kamo? Kuda? Dokle? Odakle?
• Vrijeme: Kada? Otkada? Dokada?
• Način: Kako?
• Uzrok: Zašto? Zbog čega?
• Namjera, posljedica, dopuštanje, pogodbe,
količine, društva, sredstva, izuzimanja str.
57
Apozicija
• Rečenični dio kojemu mjesto u rečenici otvara
imenica ili osobna zamjenica. Apozicija je
imenica u istom padežu kao i imenica ili
zamjenica koja joj otvara mjesto.
Profesorica Marija voli čokoladu.
Mi Slavonci dobri smo ljudi.
Atribut
• Rečenični dio kojemu mjesto u rečenici otvara
imenica. Atribut je pridjev, zamjenica ili broj u
istom padežu kao i imenica koja mu otvara
mjesto (sročni atribut) ili je atribut u
različitom padežu od imenice koja mu otvara
mjesto( nesročni atribut).
• Imam bijeli/tvoj/jedan ogrtač. – sročni
• Imam mnogo ogrtača. Imam ogrtač iz Pariza.
Bacio je šaku pijeska. Volim kolače od jagoda.
1 de 24

Recomendados

Rečenično ustrojstvo vježba por
Rečenično ustrojstvo vježbaRečenično ustrojstvo vježba
Rečenično ustrojstvo vježbaJasna Kondza-Stanicic
85.2K visualizações9 slides
Analiza lirske pjesme por
Analiza lirske pjesmeAnaliza lirske pjesme
Analiza lirske pjesmeIvana Čališ
26.1K visualizações1 slide
Hrvatski ja-volim-6-prozirnice por
Hrvatski ja-volim-6-prozirniceHrvatski ja-volim-6-prozirnice
Hrvatski ja-volim-6-prozirniceJosipa Kopilovic
3.5K visualizações9 slides
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti por
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnostiŠenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnostiIva Babić
12.6K visualizações13 slides
Sintaksa gramatičko ustrojstvo rečenice por
Sintaksa gramatičko ustrojstvo rečeniceSintaksa gramatičko ustrojstvo rečenice
Sintaksa gramatičko ustrojstvo rečeniceAnitaToma
629 visualizações24 slides
Realizam i naturalizam por
Realizam i naturalizamRealizam i naturalizam
Realizam i naturalizamHrvatski Jezik
12.7K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Rečenični i pravopisni znakovi por
Rečenični i pravopisni znakoviRečenični i pravopisni znakovi
Rečenični i pravopisni znakoviHrvatski Jezik
2.2K visualizações5 slides
Frazemi por
FrazemiFrazemi
FrazemiIvana Čališ
41.4K visualizações19 slides
Epika por
EpikaEpika
EpikaDanijela Mikadi
54.5K visualizações41 slides
Ivan gundulić osman por
Ivan gundulić osmanIvan gundulić osman
Ivan gundulić osmanIvana12345
4.7K visualizações17 slides
Rješenja vježbe (testa) por
Rješenja vježbe (testa)Rješenja vježbe (testa)
Rješenja vježbe (testa)Pogled kroz prozor
25.1K visualizações2 slides
Glasovne promjene por
Glasovne promjene Glasovne promjene
Glasovne promjene Ivana Čališ
54.5K visualizações23 slides

Mais procurados(20)

Rečenični i pravopisni znakovi por Hrvatski Jezik
Rečenični i pravopisni znakoviRečenični i pravopisni znakovi
Rečenični i pravopisni znakovi
Hrvatski Jezik2.2K visualizações
Frazemi por Ivana Čališ
FrazemiFrazemi
Frazemi
Ivana Čališ 41.4K visualizações
Epika por Danijela Mikadi
EpikaEpika
Epika
Danijela Mikadi54.5K visualizações
Ivan gundulić osman por Ivana12345
Ivan gundulić osmanIvan gundulić osman
Ivan gundulić osman
Ivana123454.7K visualizações
Rješenja vježbe (testa) por Pogled kroz prozor
Rješenja vježbe (testa)Rješenja vježbe (testa)
Rješenja vježbe (testa)
Pogled kroz prozor25.1K visualizações
Glasovne promjene por Ivana Čališ
Glasovne promjene Glasovne promjene
Glasovne promjene
Ivana Čališ 54.5K visualizações
Nezavisno složena rečenica vježba por Ivana Čališ
Nezavisno složena rečenica vježbaNezavisno složena rečenica vježba
Nezavisno složena rečenica vježba
Ivana Čališ 53K visualizações
Vrste predikata kviz por Ivana Čališ
Vrste predikata kvizVrste predikata kviz
Vrste predikata kviz
Ivana Čališ 27.9K visualizações
Glasovne promjene zadaci s rjesenjima por Ivana Čališ
Glasovne promjene zadaci s rjesenjimaGlasovne promjene zadaci s rjesenjima
Glasovne promjene zadaci s rjesenjima
Ivana Čališ 35.1K visualizações
Povijest hrvatskog jezika do 20 por Ivana Čališ
Povijest hrvatskog jezika do 20Povijest hrvatskog jezika do 20
Povijest hrvatskog jezika do 20
Ivana Čališ 32.8K visualizações
Veliko i malo početno slovo por Ivana Čališ
Veliko i malo početno slovoVeliko i malo početno slovo
Veliko i malo početno slovo
Ivana Čališ 85.8K visualizações
Zamjenice vjezba s rjesenjem por Ivana Čališ
Zamjenice vjezba s rjesenjemZamjenice vjezba s rjesenjem
Zamjenice vjezba s rjesenjem
Ivana Čališ 28.4K visualizações
Lirika por Danijela Mikadi
LirikaLirika
Lirika
Danijela Mikadi40.3K visualizações
Sinteza sedmi jezik por Ivana Čališ
Sinteza sedmi jezikSinteza sedmi jezik
Sinteza sedmi jezik
Ivana Čališ 3.6K visualizações
Jerome David Salinger, Lovac u žitu por Danijela Mikadi
Jerome David Salinger, Lovac u žituJerome David Salinger, Lovac u žitu
Jerome David Salinger, Lovac u žitu
Danijela Mikadi43.4K visualizações
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr... por Danijela Mikadi
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Danijela Mikadi30K visualizações
Hrvatski romantizam, Ilirizam ( I I I) por Hrvatski Jezik
Hrvatski romantizam, Ilirizam ( I I I)Hrvatski romantizam, Ilirizam ( I I I)
Hrvatski romantizam, Ilirizam ( I I I)
Hrvatski Jezik5.7K visualizações
Padeži vježba por Ivana Čališ
Padeži vježbaPadeži vježba
Padeži vježba
Ivana Čališ 95.3K visualizações

Recenicno ustrojstvo

 • 2. Što je rečenica? • Dio znanosti o jeziku koji proučava rečenicu i njezino ustrojstvo naziva se sintaksa (gr. sýntaxis; slaganje uređivanje). • Da bi lingvistički odredili rečenicu potrebno je odrediti njoj nadređenu veću jezičnu cjelinu iz koje se izvodi
 • 3. Izreka • Prirodna i iskustveno utvrdiva cjelina koja se ostvari kada tko u kakvoj prigodi štogod izrekne ili napiše zove se izreka. Ovaj tjedan krenuli smo na predavanja. Ponovno ćemo imati mnoštvo zadaća i pokušati zaslužiti što bolje ocjene. Trudit ćemo se nadmašiti sami sebe. ili -Hm! Tako dakle..? Bitno je svojstvo izreke potpunost izrečenoga.
 • 4. Diskurz • Jezična cjelina u kojima je utvrdiva ovisnost jednih jezičnih elemenata o izboru drugih. • Temeljno mu je svojstvo jezična dovršenost. • Diskurz traje sve dok izbor novih jezičnih jedinica ovisi o prethodno izabranim. Gdje ovisnost prestaje nastupa kraj diskurza. • Opseg diskurza nije ničim unaprijed zadan.
 • 5. • Diskurz može biti pjesma od jednog stiha, priča, knjiga od prvog do posljednjeg slova… • potpuni jezični izraz koji sadrži sve ono što se htjelo ili trebalo reći. • Može biti i nezavršeni, tada ga označujemo s tri točke (…) Nemojte opet, jer drugi put, boga mi..
 • 6. Rečenica • Najmanji dio diskurza koji i sam može biti diskurz. • Misao izrečena riječima. • Gramatička i značenjska veza riječi kojom prenosimo potpunu obavijest. • Niz riječi, ili jedna riječ, koja započinje velikim slovom, a završava točkom, upitnikom ili uskličnikom ( u pravopisnom smislu), a u usmenom govorenju bitna je i intonacija kojom se označava početak i kraj rečenice.
 • 7. *Će moj košarkaški sutra igrati prijatelj utakmica Luka. Moj će prijatelj Luka sutra igrati košarkašku utakmicu.
 • 8. Kako se riječi povezuju u rečenicu? • Tako da jedna riječ otvara mjesto drugoj. Igrat će Tko će igrati? Što će igrati? Kada će igrati? Luka utakmicu sutra Tko je Luka? Kakvu utakmicu? prijatelj košarkašku čiji je prijatelj? moj
 • 9. Rečenično ustrojstvo • Predikat • Subjekt • Objekt • Priložna oznaka • Atribut • Apozicija
 • 10. Predikat • Temeljni rečenični dio koji u rečenici mjesto otvara samomu sebi i ostalim rečeničnim dijelovima. – Ima sljedeća obilježja: Lice i broj: 1.,2.,3. jednine i 1., 2., 3. množine Vremena: prošlo, sadašnje, buduće Načina: kondicional, imperativ Vida: svršeni, nesvršeni
 • 11. • Ima sposobnost otvarati mjesto za sve ostale rečenične dijelove: Pr. Pročitat ću. • SUBJEKTU – tko? Ja • OBJEKTU – što ? Knjigu • PON – kako? Brzo • POV – kada? Sutra • POM – gdje? U učionici.
 • 12. Predikatne riječi • One riječi od kojih je sastavljen predikat i koje izriču predikatna obilježja osobe, vremena, vida, načina. • Može biti glagol: Iva uči. (3.o.jd., prezent, nesvršeni vid) • Može biti neglagolska riječ: Iva je studentica. (3.o.jd., prezent, nesvršeni vid)
 • 13. Glagolski predikat • sastoji se samo od glagola. • jednostavan – od jednostavnih glagolskih oblika (prezent, aorist, imperfekt, imperativ) i • složeni – od složenih glagolskih oblika (perfekt, pluskvamperfekt, futur, futur II. kondicional I., kondicional II.)
 • 14. Imenski predikat Pomoćni glagol biti + imenica SPONA zamjenica pridjev predikatno broj ime prilog
 • 15. Neoglagoljena rečenica • Rečenica ne može biti bez predikata, ali ako je iz rečeničnog smisla jasno značenje, on se ne mora izreći. Vatra! U pomoć !
 • 16. Subjekt • Subjekt je riječ u nominativu sročna s predikatom (TKO ? ŠTO ?). Obično imenuje ono o čemu se u rečenici govori. • Sročnost je slaganje subjekta s predikatom u osobi, broju i rodu. Ja čitam. 1.o.jd Ti čitaš. 2. o.jd …
 • 17. – Subjekt po vrsti riječi može biti bilo koja imenska riječ, npr. : – imenica: Knjiga je pročitana. – zamjenica: Ako ona čita, tko piše? – pridjev: Plavokosa čita, crnokosa piše. – broj: Jedna čita, druga piše. – infinitiv: Čitati je korisno.
 • 18. Neizrečeni subjekt • Onaj koji se prepoznaje iz predikatne osobe pa se zbog toga izostavlja iz rečenice Učim hrvatski jezik. Besubjektna rečenica - Rečenica koja nema subjekta Spava mi se. Jučer je cijeli dan kišilo.
 • 19. Objekt • Rečenični dio u kosom padežu (svi osim nominativa i vokativa) kojemu mjesto u rečenici otvara glagol u predikatu. • Predmet radnje • Može biti samo riječ koja se može sklanjati • Sjetio sam se prijatelja. • Ivan se raduje filmu. • Luka je pogledao utakmicu. • Luka misli o sendviču. • Ivana se bavi rukometom.
 • 20. Izravni objekt • U akuzativu bez prijedloga uz prijelazne glagole: Nisi kupio kruh. Pročitao sam izvrsnu knjigu. • U slavenskom (dijelnom) genitivu uz prijelazne glagole: Nemam ni sestre, ni brata. str. 49. Zbog oblaka ne vidimo sunca.
 • 21. Neizravni objekt U rečenicu ga obično uvede neprijelazni glagoli. Može biti bez prijedloga ili s prijedlogom + imenskom riječi. Pitaju za tebe. Želim razgovarati s tobom.
 • 22. Priložna oznaka • Rečenični dio kojemu mjesto u rečenici otvara predikat, a izriče različite okolnosti u kojima se vrši radnja. • Mjesto: Gdje? Kamo? Kuda? Dokle? Odakle? • Vrijeme: Kada? Otkada? Dokada? • Način: Kako? • Uzrok: Zašto? Zbog čega? • Namjera, posljedica, dopuštanje, pogodbe, količine, društva, sredstva, izuzimanja str. 57
 • 23. Apozicija • Rečenični dio kojemu mjesto u rečenici otvara imenica ili osobna zamjenica. Apozicija je imenica u istom padežu kao i imenica ili zamjenica koja joj otvara mjesto. Profesorica Marija voli čokoladu. Mi Slavonci dobri smo ljudi.
 • 24. Atribut • Rečenični dio kojemu mjesto u rečenici otvara imenica. Atribut je pridjev, zamjenica ili broj u istom padežu kao i imenica koja mu otvara mjesto (sročni atribut) ili je atribut u različitom padežu od imenice koja mu otvara mjesto( nesročni atribut). • Imam bijeli/tvoj/jedan ogrtač. – sročni • Imam mnogo ogrtača. Imam ogrtač iz Pariza. Bacio je šaku pijeska. Volim kolače od jagoda.