O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Pagsulat11_Agenda
Pagsulat11_Agenda
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

Agenda

 1. 1. AGENDA Filipino sa Piling Larang (Akademik) Isz h
 2. 2. Ano ang Agenda? Dito isinusulat ang mga paksang pag-uusapan sa isang pulong. Lahat ng dadalo sa pulong ay may sipi nito. Maaaring madagdagan o mabawasan ang nakatalang mga adyenda batay sa deliberasyon ng mga ito sa lahat ng kasama sa pulong. Ito rin ay isang mahalagang dokumento sa isang pagpupulong. Isinusulat dito ang tinatalakay sa pagpupulong na bahagi ng adyenda. Nakasulat din kung sinu-sino ang mga dumalo, anong oras nagsimula at nagwakas ang pagpupulong gayundin ang lugar ng pinagganapan nito. Ito ang nagsisilbing tala ng isang malaking organisasyon upang maging batayan at sanggunian ng mga bagay na tinalakay.
 3. 3. Ilang kahalagahan ng pagkakaroon ng adyenda ng pulong: 1. Ito ay nagsasad ng sumusunod na mga impormasyon: a.mga paksang tatalakayin b.mga taong tatalakay o magpaliwanag ng mga paksa c.oras na itinakda para sa bawat paksa 2. Ito rin ang nagtatakda ng balangkas ng pulong tulad ng pagkakasunod-sunod ng mga paksang tatalakayin at kung gaano katagal pag-uusapan ang mga ito
 4. 4. 3. Ito ay nagsisilbing talaan o tseklist na lubhang mahalaga upang matiyak na ang lahat ng paksang tatalakayin ay kasama sa talaan. 4. Ito ay nagbibigay rin ng pagkakataon sa mga kasapi sa pulong na maging handa sa mga paksang tatalakayin o pagdedesisyunan. 5. Ito ay nakakatulong nang malaki upang manatiling nakapokus sa mga paksang tatalakayin sa pulong.
 5. 5. Ayon kay Sudaprasert (2014) Ang Adyenda ang nagtatakda ng mga paksang tatalakayin sa pulong. Ang pagkakaroon ng maayos at sistematikong adyenda ay isa sa mga susi ng matagumpay na pulong.
 6. 6. Apat (4) Elemento ng isang organisadong pagpupulong: 1. Pagpaplano (Planning) 2. Paghahanda (Arranging) 3. Pagpoproseso (Processing) 4. Pagtatala (Recording)
 7. 7. I. Pagpaplano (Planning) Mga tanong na dapat masagot sa pagpaplano ng isang pulong: - Ano ba ang dapat na makuha o maabot ng grupo pagkatapos ng pulong? - Ano ang magiging epekto sa grupo kapag hindi nagpulong? Kung kinakailangan magpulong, linawin ang layunin ng pulong: Ito ba ay pagbibigay lamang ng impormasyon? May mga kailangan bang pagpasyahan? Mahalaga ito upang malinaw kung sino ang dapat na iimbitahan sa pulong.
 8. 8. Magkaroon ng malinaw na layunin kung bakit dapat may pagpupulong. ➔ Pagpaplano para sa organisasyon (Planning) ➔ Pagbibigay impormasyon (may mga dapat ipaalam sa mga kasapi) ➔ Konsultasyon (may dapat isangguni na hindi kayang sagutin ng ilang miyembro lamang) ➔ Paglutas ng problema (may suliranin na dapat magkaisa ang lahat) ➔ Pagtatasa (evaluation, sa mga nakaraang gawain o proyekto)
 9. 9. II. Paghahanda (Arranging) Sa imbitasyon (by letter, text, verbal) kailangan sabihan ang mga taong dapat na sumalo sa pulong ng mga sumusunod: - kailan (petsa at oras) - saan (lugar ng pulong) - ano ang agenda na tatalakayin (mga bagay na pag-uusapan) - pagbasa at pagsang-ayon sa katitikan ng nakaraang pulong - pagtalakay ng ibang paksa na may kinalaman sa nakaraang pulong (pending matters) - Pinakamahalagang pag-uusapan (business of the day), ibang paksa (other matters) - pagtatapos ng pulong (adjournment)
 10. 10. Ang paghahanda ay nakadepende rin sa mga partikular na tungkulin ng mga tao sa pulong. ● Chairman / Presidentn (presiding officer) - kailangang alam nya ang agenda, kung paano patatakbuhin ang pulong, at alam kung paano hahawakan ang mga mahihirap at kontrobersyal na mga isyu ● Secretary (kalihim) - Kailangan nyang ihanda ang katitikan noong nakaraang pulong at iba pang ulat at kasulatan ng organisayon
 11. 11. ● Mga kasapi sa pulong (members) - Kailangang pag-aralan nila ang mga agenda o mga bagay na pag- uusapan para aktibo ang kanilang pakikilahok Sa paghahanda sa pagpupulong: - ihanda ang lugar (mesa, upuan, pagkaing kung kailangan, palikuran, kasiguruhan, seguridad atbp) - mga gagamitin (pisara, whiteboard, chalk, pentel pen atbp) - pag-aralan ang paksa na tatalakayin, kung kinakailangan magtalaga ng taong mas higit na nakakaalam sa usapin
 12. 12. III. Pagpoprose (Processing) Ang pulong ay dapat mayroong mga “rules, prcedures o standing orders” kung paano ito patatakbuhin. Ang ilang mahalagang patakaran (rules) ng pulong at ang tungkol sa mga dumalo (attendance) at pagsasagawa ng desisyon. ❖ Quorum - Ito ang bilang ng mga kasapi ng kasama sa pulong na dapat dumalo para maging opisyal ang pulong. Madalas ito ay 50% + 1 ng bilang ng mga inaasahang dadalo sa pulong.
 13. 13. ❖ Consensus - Isang proseso ng pagdedesisyon na kung saan kinukuha ang nagkakaisang desisyon ng lahat ng mga kasapi sa pulong ❖ Simpleng mayorya - Isang proseso ng pagdedesisyon na kung saan kinakailangan ang 50% + 1 (simple majority) ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng mga nakadalo sa isang opisyal na pulong ❖ 2/3 Majority - Isang proseso ng pagdedesisyon na kung saan kinakailangan ang ⅔ o 66% ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng mga dumalo sa isang opisyal na pulong
 14. 14. Pagsisimula at Pagtatapos ng Pulong - Simulan ang pagpupulong sa itinakdang panahon o oras. - Sikaping matapos ang pagpupulong sa itinakdang oras, alalahanin na ang ibang kasapi ay may iba pang nakatatakdang gagawin.
 15. 15. III. Pagtatala (Recording) Ang tala ng pulong ay tinatawag na “katitikan (minutes)”, ito ay mahalaga dahil ito ang opisyal na rekord ng mga desisyon at pinagusapan sa pulong. Hindi lamang kalihim ang dapat magtala, ang mga kasapi dapat ay nagtatala rin upang jhindi nila makalimutan ang pinag-usapan. Mga may mahalagang papel sa pulong: 1. Pinuno (chairperson) 2. sekretarya (secretary/kalihim) 3. mga kasapi sa pulong (members of the meeting)
 16. 16. 1. Pinuno - tinatawag na “facilitator” taga-patnubay o meeting leader - naniniguro na maayos ang takbo ng pag-uusap at pagde- desisyon - parang pulis-trapiko na nagpapaandar o nagpapahinto ng usapan sa pulong Partikular na Gawain ng Chairperson: - nangunguna at nag-aambag sa usapan - kumukuha ng impormasyon at paglilinaw tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan - nagbibigay ng karagdagang impormasyon, naglilinaw at nagpapatawa sa mga usapan - nag-aayos ng sistema ng pulong - namamagitan sa mga alitan o hindi pagkakaunawaan ng mga kasama sa pulong
 17. 17. 2. Sekretarya - tinatawag ding recorder, minutes-taker, o tagatala - responsibilidad nya ang sistematikong pagtatala ng mga napag- uusapan at desisyon sa pulong - tungkulin nya na ipaalala kung ano ang dapat pag-uusapan upang hindi mawala sa direksyon ang grupo at maging tuloy-tuloy ang pag-uusap 3. Mga kasapi sa pulong - sila ang mga aktibong miyembro o kalahok sa pulong - responsibilidad nila na ipaalala sa chairperson at secretary ang kanilang mga gawain - sila angbabahagi, nagpapaliwanag, nagtatanong, makatuwirang pamumuna at gumagawa ng desisyon Maari silang magbigay ng mungkahi o panukala sa pamamaraan ng pulong.
 18. 18. Mga Dapat Iwasan sa Pulong: 1. Malabong layunin sa pulong - Dapat malinaw ang layunin sa pulong, ang may iba’t-ibang paksa ang pinag-uusapan at walang direksyon ang pulong ay nakakawalang gana sa mga kasapi. 1. Bara-bara na pulong - Walang sistema ang pulong, ang lahat ay gustong magsalita kaya nagkakagulo kaya dapat ang “house rules”. 1. Pagtalakay sa napakaraming bagay - Hindi na nagiging epektibo ang pulong dahil sa dami ng agenda at pinag-uusapan, pagod na ang isip ng nagpupulong.
 19. 19. 4. Pag-atake sa indibidwal - May mga kasama sa pulong na mahilig umatake o pumuna sa pagkatao ng isang indibidwal. Nagiging personal ang talakayan, kaya’t dahil dito nagkakasamaan ng loob ang mga tao sa pulong. 5. Pag-iwas sa Problema - Posible sa isang pulong ay hindi ilabas ng mga kasama ang problema ng organisasyon. Sa halip, ang binabanggit nila ay iba’t-iba at walang kabuluhang bagay para maiwasan ang problema. 6. Kawalan ng pagtitiwala sa isa’t isa - Walang ibubunga ang mga pulong na walang pagtitiwala at pagbubukas sa isa’t-isa.
 20. 20. 7. Masamang Kapaligiran ng Pulong - Masyadong maingay o magulo ang lugar ng pinagpupulungan kaya hindi magkarinigan. Minsan naman ay napakainit ng lugar o maraming istorbo gaya ng mga usyoso na nanonoood, nakikinig o nakikisali, magkakalayo ang mga kinalalagyan ng mga kasamahan, dapat ang pinuno ay nakikitsa at naririnig ang lahat. 8. Hindi tamang oras ng pagpupulong - Ang miting ay hindi dapat natatapat sa alanganing oras - tulad halimbawa ng tanghaling tapat, sobrang gabi o sa oras ng trabaho ng mga manggagawqa.
 21. 21. Sino ang mga kasamang nakakagulo sa pulong?? 1. Mr. Huli (Parating Huli) - nahihinto ang takbo ng pag-uusap dahil kailangang ipaliwanag at ulitin sa nahuling dumating kung anong nangyari o napag- usapan 2. Mr. Umali (Maagang Umaalis) - umaalis kaagad kahit hindi pa tapos ang pulong. Kadalasan ay hindi nakakasama sa pagdedesisyon sa huling bahagi ng pulong at siya pa minsan ang reklamador.
 22. 22. 3. Mr. Sira (Sirang Plaka) - pauli-ulit ang sinasabi dahil maaaring hindi nakikinig o talagang may kakulitan lang o gumagawa ng sariling “papel” o gustong palaging “bida”. Dahil dito nauubos ang oras ng pulong 4. Mrs. Duda (Parating Nagdududa) - Anumang tinatalakay sa pulong ay pinagdududahan o pinagsususpetsahan. Ang tingin niya ay laging may masama o negatibong balak ang grupo o ang ilang mga kasama. Walang tiwala sa kakayahan ng kasamahan 5. Mr. Iling (Laging Umiiling-iling) - Parang laging hindi tanggap ang sinasabi ng mga kasama sa grupo, na sa tuwing may sasabihin ang kasamahan ay pailing- iling na wala namang sinasabi
 23. 23. 6. Miss Gana (Walang Gana) - Bagamat pisikal na nasa pulong, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar ay may ibang ginagawa; nagbabasa, nagdo-drowing, hikab ng hikab, natutulog atbp habang nagpupulong 7. Mr. Whisper (Bulungero) - Nakakainis at nakakailang dahil kahit nagsasalita ang mga kasama sa grupo ay bulong siya ng bulong (pangiti-ngiti pa kung minsan) sa kanyang katabi. Para bang may intrigang sinasabi sa katabi. 8. Mr. Apeng Daldal (Daldalero) - Halos sa buong pulong, siya at siya na lamang ang nagsasalita. Kadalasan din siya ang may pinakamalakas na boses, at madalas ay “out of topic”
 24. 24. 9. Miss Tsismosa - Nagdadala ng kung anu-anong balita, tsismis at intriga na walang katuturan sa pulong. Dahil dito, nauubos ang oras ng pulong sa kanyang mga kuwento. 10. Mr. Henyo (Masyadong Marunong) - Ayaw magpatalo kahit kanino. Ayaw din niyang makinig sa mungkahi ng iba dahil akala niya ay siya ang palaging tama. 11. Mr. Pal (Paalis-alis) - Habang nagpupulong, paalis-alis (pupunta ng cr, tatawag sa telepono o cellphone, makikipagkuwentuhan sa iba, at kung anu- ano pa ang pinagkaka-abalahan) pero pagbalik ay maraming tanong
 25. 25. 12. Mr. Tang (Tagasunod) - Taga-tango at nakikisanay sa lahat ng nangyayari sa pulong at walang sariling opinyon, kundi sama-sama lang sa mas maraming kasama. “Mr. Chairmain I moved for the adjournment of the Meeting…” “I second the motion” Now ladies and gentlemen, there is a move for adjournment and duly seconded. Meeting adjourn… Mr. Chairman presiding until next meeting.

×