O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

שנה טובה מישראל נגלית לעין

אגרות 'שנה טובה' בטעם של פעם

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

שנה טובה מישראל נגלית לעין

 1. 1. ‫כל‬‫אדם‬‫החי‬‫בארץ‬‫הוא‬‫שותף‬‫בבנייתה‬ ‫ובתולדותיה‬,‫ואלבום‬‫התמונות‬‫הפרטי‬‫מייצג‬‫את‬ ‫מסלולי‬‫החיים‬‫השונים‬‫המתקיימים‬‫בארץ‬‫ואת‬ ‫הקהילות‬‫המגוונות‬:‫בעיירות‬‫הפיתוח‬, ‫בהתיישבות‬‫העובדת‬,‫בהתיישבות‬‫החדשה‬ ‫ובערים‬.‫ישראל‬‫נגלית‬‫לעין‬‫הוא‬‫מיזם‬‫קהילתי‬ ‫לתיעוד‬,‫לגיבוי‬‫ולהצלה‬‫של‬‫תמונות‬‫המדינה‬ ‫והארץ‬,‫תושביה‬‫ותולדותיה‬.‫התצלומים‬‫נשמרים‬ ‫במרכז‬‫התיעוד‬‫המקומי‬‫ומגובים‬‫בארכיונים‬ ‫מרכזיים‬‫וברשת‬‫ארכיוני‬‫ישראל‬.‫הם‬‫ישמשו‬ ‫למחקר‬,‫לעיון‬,‫ללימוד‬,‫לתצוגות‬,‫לאירועי‬‫תרבות‬ ‫ואמנות‬‫חוצות‬,‫לפרסומים‬‫ופתוחים‬‫לציבור‬‫באתר‬ www.israelalbum.org.il.
 2. 2. ‫איגרת‬"‫טובה‬ ‫שנה‬"‫גולבס‬ ‫וחנה‬ ‫ממרים‬,1935 ‫אויגן‬ ‫אלבום‬(‫יאנו‬)‫רוטשילד‬,‫אביב‬ ‫תל‬-‫יפו‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 3. 3. ‫סוכובולסקי‬ ‫שלמה‬ ‫של‬ ‫מחבריו‬ ‫שנים‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫עם‬ ‫טובה‬ ‫לשנה‬ ‫ברכה‬ ‫איגרת‬,1926 ‫סוכובולסקי‬ ‫ושושנה‬ ‫שלמה‬ ‫אלבום‬-‫ורד‬ ‫עין‬,‫השרון‬ ‫לב‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 4. 4. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫וג‬ ‫מדוד‬'‫כהן‬ ‫ולייט‬,1957 ‫אלבום‬‫ג‬'‫כהן‬ ‫ודוד‬ ‫ולייט‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫שדרות‬
 5. 5. ‫נחשון‬ ‫משפחת‬ ‫של‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ברכת‬,1956‫בערך‬ ‫אלבום‬‫אליעזר‬ ‫נחשון‬,‫השרון‬ ‫הוד‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 6. 6. ‫ל‬ ‫ברכה‬ ‫כרטיס‬"‫טובה‬ ‫שנה‬"‫פיינגולד‬ ‫ישראל‬ ‫משפחת‬ ‫בתמונת‬ ‫משובץ‬,‫נתניה‬,1947 ‫בקין‬ ‫רוט‬ ‫רנה‬ ‫אלבום‬,‫טבעון‬ ‫קריית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 7. 7. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫פוניבז‬ ‫מישיבת‬,'1981 ‫אלבום‬‫שטיינברגר‬ ‫משה‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫ברק‬ ‫בני‬
 8. 8. ‫בפולין‬ ‫וגמן‬ ‫וחיים‬ ‫לאה‬ ‫של‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫כרטיס‬,1931‫בערך‬ ‫אלבום‬‫מגן‬ ‫חיים‬–‫חרות‬,‫השרון‬ ‫לב‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 9. 9. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫העליון‬ ‫מהנציב‬,‫סמואל‬ ‫הרברט‬ ‫ר‬ ֵ‫ס‬,1922 ‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫אלבום‬-‫צבי‬,‫ארכיון‬‫הצילומים‬,‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 10. 10. ‫ל‬ ‫ברכה‬ ‫גלויית‬"‫טובה‬ ‫שנה‬"‫הצעירה‬ ‫חיותמן‬ ‫וגישה‬ ‫זכריה‬ ‫משפחת‬ ‫בתמונת‬ ‫משובצת‬, ‫חדרה‬,‫תרצ‬"‫א‬,1930 ‫אלבום‬‫סגל‬ ‫ואביה‬ ‫אליעזר‬ ‫משפחת‬,‫טבעון‬ ‫קריית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 11. 11. ‫פיליסדורף‬ ‫ואריה‬ ‫חנה‬ ‫של‬ ‫תמונתם‬ ‫עם‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫אגרת‬ ‫שבגרמניה‬ ‫קאסל‬ ‫הפליטים‬ ‫במחנה‬,1946 ‫פרינץ‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫רעננה‬
 12. 12. ‫אחרק‬ ‫ניסים‬,‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫בברכת‬ ‫קרוואני‬ ‫לבית‬ ‫אסתר‬ ‫של‬ ‫בעלה‬,‫תר‬ ‫שנת‬"‫ץ‬,1929 ‫אלבום‬‫לוי‬ ‫חמדי‬ ‫לבית‬ ‫אושפיז‬ ‫רות‬,‫הצילומים‬ ‫ארכיון‬‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 13. 13. ‫סמואל‬ ‫ואדית‬ ‫קובה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביד‬ ‫שצוירה‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫סוריה‬ ‫ודבורה‬ ‫יהודה‬ ‫לחבריהם‬ ‫ונשלחה‬,1947 ‫אלבום‬‫סוריה‬ ‫משפחת‬(‫סוריא‬),‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫רחובות‬
 14. 14. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫פפר‬ ‫משה‬ ‫עם‬,1934 ‫אלבום‬‫רוזנר‬ ‫משפחת‬,‫רעננה‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 15. 15. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫מליחי‬ ‫חממה‬ ‫ואמו‬ ‫מליחי‬ ‫מחיים‬,1954 ‫מליחי‬ ‫ומזל‬ ‫חיים‬ ‫אלבום‬,‫העין‬ ‫ראש‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 16. 16. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫יעקובוביץ‬ ‫שרה‬ ‫של‬ ‫תמונתה‬ ‫עם‬'(‫קליין‬ ‫לימים‬)‫העקורים‬ ‫ממחנה‬ ‫בגרמניה‬ ‫קאסל‬ ‫בעיר‬ ‫מנכברג‬,1948 ‫יעקובוביץ‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬,'‫הצילומים‬ ‫ארכיון‬,‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 17. 17. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫אביבה‬ ‫והתינוקת‬ ‫בוזגלו‬ ‫ודוד‬ ‫עזרא‬ ‫לבית‬ ‫מאסתר‬,1950 ‫אלבום‬‫בוזגלו‬ ‫אביבה‬,‫רחובות‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 18. 18. ‫הרמטכ‬"‫בן‬ ‫דוד‬ ‫הממשלה‬ ‫וראש‬ ‫דורי‬ ‫יעקב‬ ‫ל‬-‫הכבוד‬ ‫בימת‬ ‫על‬ ‫גוריון‬ ‫צה‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫במצעד‬"‫ל‬,‫אביב‬ ‫תל‬,1948 ‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫אלבום‬-‫השנים‬ ‫בין‬ ‫צבי‬1930-1952,‫בן‬ ‫יד‬ ‫הצילומים‬ ‫ארכיון‬-‫צבי‬
 19. 19. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לעליה‬ ‫בדרך‬ ‫בגרמניה‬ ‫שצולמה‬,1954 ‫אלבום‬‫פרינץ‬ ‫משפחת‬,‫רעננה‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 20. 20. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫טייבלום‬ ‫יוסף‬ ‫ממנשה‬,1937‫בערך‬ ‫פינקלשטיין‬ ‫טייבלום‬ ‫רבקה‬ ‫אלבום‬, ‫לעין‬ ‫לנגלית‬ ‫השרון‬ ‫לב‬
 21. 21. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫לייזר‬ ‫מנחמיה‬,1933 ‫זסלבסקי‬ ‫רינה‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬
 22. 22. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫קנדינוף‬ ‫ויוסף‬ ‫בורטיניאנסקי‬ ‫לבית‬ ‫מהניה‬,‫נכדותיהם‬ ‫עם‬,1932 ‫אלבום‬‫קנדינוף‬ ‫יששכרוב‬ ‫לבית‬ ‫בנרון‬ ‫רות‬,‫אביב‬ ‫תל‬-‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫יפו‬
 23. 23. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫אלמליח‬ ‫מראובן‬,1963 ‫רוש‬ ‫לבית‬ ‫ושוש‬ ‫ראובן‬ ‫אלמליח‬ ‫אלבום‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫שמונה‬ ‫קריית‬
 24. 24. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫העברי‬ ‫הגדוד‬ ‫ממחנה‬,1918 ‫אלבום‬‫גרא‬ ‫גרשון‬,‫ארכיון‬‫הצילומים‬,‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 25. 25. ‫איגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫קלאצ‬ ‫לבית‬ ‫ואידה‬ ‫סוזן‬ ‫מהאחיות‬'‫י‬,1940 ‫קלאצ‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬'‫י‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫השרון‬ ‫הוד‬
 26. 26. ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫בגלוית‬ ‫משובצים‬ ‫בנימין‬ ‫לבית‬ ‫ושרה‬ ‫יעקב‬ ‫דנינו‬,1974 ‫ומרים‬ ‫ידיד‬ ‫בנימין‬ ‫אלבום‬,‫שמונה‬ ‫קרית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 27. 27. ‫קולאז‬ ‫עם‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫גלוית‬'‫תפילות‬ ‫של‬,‫ואיזכור‬ ‫ברכות‬ ‫רבנים‬ ‫שמות‬,‫תוניסיה‬ ‫אלבום‬‫תוניס‬ ‫יהדות‬,‫הצילומים‬ ‫ארכיון‬,‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 28. 28. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫ברדך‬ ‫וצביקה‬ ‫מאביבה‬ ‫ברעננה‬ ‫אתרים‬ ‫של‬,1953 ‫אלבום‬‫ברדך‬ ‫משפחת‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫רעננה‬
 29. 29. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫וילדיהם‬ ‫כהן‬ ‫ושרה‬ ‫יהושוע‬ ‫מאת‬,1932 ‫אלבום‬‫יעקב‬ ‫משדה‬ ‫כהן‬ ‫משפחת‬,‫טבעון‬ ‫קריית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 30. 30. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫זילברשטיין‬ ‫ממשפחת‬,1974 ‫אלבום‬‫זילברשטיין‬ ‫ופטר‬ ‫ברניקה‬,‫מעלות‬-‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫תרשיחא‬
 31. 31. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫חיותמן‬ ‫שולמית‬ ‫הפעוטה‬ ‫עם‬,1929 ‫סגל‬ ‫ואביה‬ ‫אליעזר‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫טבעון‬ ‫קריית‬
 32. 32. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫לאורה‬‫זמירה‬ ‫רחל‬ ‫ממורתה‬ ‫יצהרי‬,1951 ‫אלבום‬‫יצהרי‬ ‫ואורה‬ ‫מרדכי‬,‫העין‬ ‫ראש‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 33. 33. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬' ‫רקוב‬ ‫אלבום‬–‫בן‬-‫ציון‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫עתלית‬
 34. 34. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫ממשפחת‬‫פלדמן‬,1946 ‫אלבום‬‫גלינינסקי‬ ‫משפחת‬-‫גונן‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫רעננה‬
 35. 35. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫גולי‬ ‫מאמנון‬,1964 ‫אלבום‬‫ברקוביץ‬ ‫משפחת‬-‫ברזילי‬, ‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬
 36. 36. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫טבצ‬ ‫ונחמה‬ ‫משמעון‬'‫ניק‬,1931 ‫אלבום‬‫לוין‬ ‫משפחת‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫ביאליק‬ ‫קריית‬
 37. 37. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫ודוד‬ ‫ממיכל‬‫צרפתי‬,1950 ‫אלבום‬‫אליעזר‬ ‫קצנשטיין‬‫וענת‬,‫העין‬ ‫ראש‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 38. 38. ‫ברכה‬‫החדשה‬ ‫לשנה‬‫לרפאל‬‫מאיר‬‫בית‬ ‫מקבוצת‬ ‫מחבריו‬‫הערבה‬,1949 ‫אלבום‬‫מאיר‬ ‫משפחת‬,‫ביאליק‬ ‫קריית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 39. 39. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫חיותמן‬ ‫מתחיה‬,1929 ‫סגל‬ ‫ואביה‬ ‫אליעזר‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫טבעון‬ ‫קריית‬
 40. 40. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫רצאבי‬ ‫מאוהד‬,1970 ‫אלבום‬‫רצאבי‬ ‫וישורון‬ ‫רינה‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫העין‬ ‫ראש‬
 41. 41. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫מולכו‬ ‫לימים‬ ‫גטניו‬ ‫מעליזה‬,1935 ‫מולכו‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫השרון‬ ‫הוד‬
 42. 42. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫כהני‬ ‫ומאיר‬ ‫מידידה‬,‫אביב‬ ‫תל‬,1929 ‫סגל‬ ‫ואביה‬ ‫אליעזר‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫טבעון‬ ‫קריית‬
 43. 43. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬,'1935‫בערך‬ ‫אלבום‬‫ברקוביץ‬ ‫משפחת‬–‫ברזילי‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬
 44. 44. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫משלום‬‫אשוול‬,1965‫בערך‬ ‫בית‬ ‫תנועת‬ ‫אלבום‬"‫ר‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫העין‬ ‫ראש‬
 45. 45. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫לשנה‬'‫חיה‬ ‫ממשפחת‬ ‫רבינוביץ‬ ‫לבית‬'‫פרנק‬ ‫וצבי‬,1931 ‫אלבום‬‫פרנק‬ ‫וחוה‬ ‫מאיר‬ ‫משפחת‬, ‫אביב‬ ‫תל‬-‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫יפו‬
 46. 46. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫לשנה‬'‫גליק‬ ‫לבית‬ ‫מהאחיות‬,‫שבח‬ ‫וציפי‬ ‫כהן‬ ‫אלכסנדר‬,1931 ‫אלבום‬‫כהן‬ ‫צבי‬,‫אביב‬ ‫תל‬-‫יפו‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 47. 47. ‫בחיפה‬ ‫צוקר‬ ‫ממשפחת‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ברכת‬,1951 ‫שטייגמן‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫ביאליק‬ ‫קריית‬
 48. 48. ‫אגרת‬'‫ומאושרת‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬',1933 ‫אלבום‬‫גלוסקא‬ ‫משפחת‬‫ידי‬ ‫על‬‫גל‬ ‫אילנה‬,‫אביב‬ ‫תל‬-‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫יפו‬
 49. 49. ‫נחשון‬ ‫וברוניה‬ ‫אליעזר‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫עם‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ברכת‬, 1948‫בערך‬ ‫אלבום‬‫אליעזר‬ ‫נחשון‬,‫השרון‬ ‫הוד‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 50. 50. ‫חברים‬‫ושותפים‬‫יקרים‬, ‫בפרוס‬‫עלינו‬‫השנה‬‫המתחדשת‬‫אנו‬‫מבקשים‬‫למסד‬‫את‬‫הקשר‬‫עם‬ ‫קהילת‬'‫ישראל‬‫נגלית‬‫לעין‬'‫ולהיערך‬‫לשנת‬‫הפעילות‬‫הקרבה‬. ‫כדי‬‫להמשיך‬‫לקבל‬‫עדכונים‬,‫מידע‬‫ורגעים‬‫מיוחדים‬‫מן‬‫העבר‬ ‫אנא‬‫הירשמו‬‫בלינק‬‫המצורף‬. ‫כאן‬ ‫לחץ‬ ‫להרשמה‬‫כאן‬ ‫לחצו‬ ‫להרשמה‬ ‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫בישראל‬ ‫חדשה‬ ‫שנה‬

×