O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Değişim: Neden ve Nasıl?

5.143 visualizações

Publicada em

Change Management: Why and How to Change?

Publicada em: Negócios
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Değişim: Neden ve Nasıl?

 1. 1. DEĞİŞİM: Neden ve Nasıl? Prof Dr. İsmet Barutcugil
 2. 2. Şu anda yapmakta olduklarınızı yapmaya devam ederseniz... Şu anda sahip olduklarınıza (belki de daha azına) sahip olursunuz !
 3. 3. Dünle beraber gitti, düne ait ne varsa, cancağızım, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlâna
 4. 6. Sosyal Çevre Rekabet Teknoloji Devlet Sektör Yasalar Ortaklar Politika Müşteriler Ekonomi Doğal Çevre Uluslararası İlişkiler Dış Güçler
 5. 7. Hizmet Kalitesi Yeni Ürünler Yapı Açık İletişim Sistemler Beceriler Eğitimler Vizyon Kurum Kültürü Stratejiler Ekip Çalışması Yüksek Performans Yeni Elemanlar İç Dinamikler Yöneticiler
 6. 8. Değişimin Adı <ul><li>Demografi </li></ul><ul><ul><li>1905 – 1.5 m 2011 – 7.5 m </li></ul></ul><ul><li>Küreselleşme </li></ul><ul><li>Bilim ve Teknoloji </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Bilgi Ekonomisi </li></ul><ul><li>Bilgi Toplumu </li></ul><ul><li>Demografik Çeşitlilik </li></ul>
 7. 9. Değişimin Sonuçları <ul><li>Toplumsal Bozulma </li></ul><ul><li>Kuralların, Sınırların Kalkması </li></ul><ul><li>Zaman Baskısı </li></ul><ul><li>Müşteri / İnsan Odaklı Düşünme </li></ul><ul><li>Pazarın ve ekonomik koşulların belirsizliği </li></ul><ul><li>Kaynakların yetersiz kalması </li></ul><ul><li>Çevre sorunlarının yoğunlaşması </li></ul>
 8. 10. Küreselleşme: Artan rekabet <ul><li>GLOBALİZASYON: Rekabetin yeni adı </li></ul><ul><li>GLOKALİZASYON: Rekabet Stratejisi </li></ul><ul><li>Küresel düşünmek yerel pazarlamak </li></ul><ul><li>Değişen Dünya Dengeleri </li></ul><ul><ul><li>1800’ler Avrupa yüzyılı </li></ul></ul><ul><ul><li>1900’ler ABD yüzyılı </li></ul></ul><ul><ul><li>2000’ler Asya-Pasifik yüzyılı ve üç kutuplu dünya </li></ul></ul>
 9. 11. Bilim ve Teknoloji <ul><li>Bilgi her yıl ikiye katlanıyor, </li></ul><ul><li>Bilgi geometrik diziyle artıyor </li></ul><ul><li>Bilim adamlarının % 90’ı yaşıyor </li></ul><ul><li>Bilim ve Teknolojiye en büyük yatırımı Japonya, Çin ve Hindistan yapıyor </li></ul><ul><li>5 yıl sonra en çok satılacak 10 üründen yarısı henüz keşfedilmedi. </li></ul><ul><li>Bilginin küreselleşmesi: Birçok şeyin herhangi bir yerde, herhangi bir kişi tarafından yapılmasıdır. </li></ul>
 10. 12. Matbaa & Internet <ul><li>1450 </li></ul><ul><ul><li>Matbaadan önce 10.000 kitap </li></ul></ul><ul><ul><li>Matbaadan 30 yıl sonra 10.000.000 kitap </li></ul></ul><ul><ul><li>Reformlar, Keşifler, Rönesans ve Yeni Çağ </li></ul></ul><ul><li>1990 </li></ul><ul><ul><li>Internet kullanıcısı: 3 milyon kişi (1994) </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet kullanıcısı: 3 milyar kişi (2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul>
 11. 13. Bilgi Ekonomisi / Bilgi Toplumu <ul><li>21. yüzyıl ülkelerinin refahını bilgiye ulaşma düzeyi belirliyor. </li></ul><ul><li>Bilgi ekonomilerinin rekabetçi üstünlüğü katlanarak artıyor </li></ul><ul><li>Bilgi çalışanları en yüksek geliri elde ediyor </li></ul><ul><li>Toplumda şeffaflık-etik değerler öne çıkıyor </li></ul><ul><li>Etkinlik-fayda artarken maliyetler düşüyor </li></ul><ul><li>Eğitim, sağlık, eğlence sektörleri büyüyor </li></ul>
 12. 14. Toplumsal Bozulma <ul><li>Ahlak anlayışı değişiyor </li></ul><ul><li>Otoriteye saygı kalkıyor </li></ul><ul><li>Suç oranları yükseliyor </li></ul><ul><li>Yeni suç türleri ortaya çıkıyor </li></ul><ul><li>Çalışma, iş ahlakı bozuluyor </li></ul><ul><li>Gelir dağılımı bozuluyor </li></ul><ul><li>Demografik yapılar değişiyor </li></ul>
 13. 15. Kurallar / Sınırlar <ul><li>Yasalar / kurallar daha zayıf işliyor </li></ul><ul><li>Devlet düzenleyicilikten vazgeçiyor </li></ul><ul><li>Ülke sınırları daha kolay geçiliyor </li></ul><ul><li>Duvarlar / sınırlar yıkılıyor </li></ul><ul><li>Gümrükler önemini kaybediyor </li></ul><ul><li>Cezalar caydırıcı olamıyor </li></ul><ul><li>Yasa tanımamak özendiriliyor </li></ul>
 14. 16. Zaman Baskısı <ul><li>Bilginin son kullanma tarihi </li></ul><ul><li>Rekabet: zamana karşı yarış </li></ul><ul><li>“ İkinci en iyi” bir anlam taşımıyor </li></ul><ul><li>Randevular dakikalarla veriliyor </li></ul><ul><li>Gelecek çok çabuk geliyor </li></ul>
 15. 17. İnsan/Müşteri Odaklı Düşünme <ul><li>Şirketlerin en değerli varlığı=İnsan </li></ul><ul><ul><li>Çalışan + Yönetici + Müşteri </li></ul></ul><ul><li>Yeni Paradigma: Müşteri / İnsan merkezli düşünme ve davranma </li></ul><ul><li>Temel Amaç: Müşteri bulmak ve müşteriyi elde tutmak </li></ul><ul><li>Rekabet Avantajı:Entelektüel Kapital= Çalışan Bilgisi+Şirket Bilgisi+Müşteri Bilgisi </li></ul>
 16. 18. Değişimin Anlamı <ul><li>Yeni satış fırsatları </li></ul><ul><li>Tam, doğru, güncel pazar ve müşteri bilgisi </li></ul><ul><li>Daha düşük satın alma - stok maliyeti </li></ul><ul><li>Daha düşük satış fiyatları </li></ul><ul><li>Daha etkili ve verimli müşteri hizmetleri </li></ul><ul><li>Müşteri için seçme özgürlüğü ve genişliği </li></ul><ul><li>Hizmetlerde uygunluk, rahatlık ve hız </li></ul><ul><li>Sosyal sorumluluk </li></ul><ul><li>Çevreye ve insana duyarlılık </li></ul>
 17. 19. Kalanlar & Gidenler & Yeni Gelenler <ul><li>10 yıl öncesinin 500 büyük firma listesinde yer alanların yarısı bugün o listede yer almıyor. </li></ul><ul><li>10 yıl önce adı bilinmeyen firmalar bugün 500 büyük firma listesinin yarısını oluşturuyor. </li></ul><ul><li>Bugün bir şirketin ortalama ömrü 14 yıldır. </li></ul><ul><li>21. yüzyılın kazananları orta ölçekli şirketler olacaktır. </li></ul><ul><li>Kalıcı olan şirketlerin ortak özelliği “Vizyoner Olmak”… </li></ul>
 18. 20. Kalıcı Olmak
 19. 21. Neden Değişim? <ul><li>Varlığını korumak </li></ul><ul><li>Kazanmak </li></ul><ul><li>Rekabetçi üstünlüğe sahip olmak </li></ul><ul><li>Büyümek ve gelişmek </li></ul><ul><li>Güçlü ve saygın olmak </li></ul><ul><li>Mutlu, huzurlu ve güvenli olmak </li></ul>
 20. 22. Değişime Uyum mu? <ul><li>Değişime uyum sağlamak ya da değişimi izlemek yeterli değildir. </li></ul><ul><li>Kazananlar değişimi izleyenler değil değişimi öngörenler ve başlatanlardır. </li></ul><ul><li>Değişimi başlatanlar tozu dumana katarlar </li></ul><ul><li>Değişimi izleyenler tozu dumanı yutarlar </li></ul>
 21. 23. Kalıcı Olmak <ul><li>Öğrenme </li></ul><ul><li>Kişisel Değişim </li></ul><ul><li>Ekip Çalışması </li></ul><ul><li>Kurumsal Dönüşüm </li></ul>
 22. 24. Kurumsal Değişim / Dönüşüm <ul><li>Öğrenen Organizasyon </li></ul><ul><li>Bilgi Organizasyonu </li></ul><ul><li>Ağ Organizasyon </li></ul><ul><li>Sanal Organizasyon </li></ul>
 23. 25. Kurumsal Değişim ve Dönüşüm <ul><li>Değişim durumsaldır. Yer, yöntem, yönetici, politika, prosedür değişir. </li></ul><ul><li>Dönüşüm, yeni duruma uyum sağlamak için insanların geçirdiği psikolojik süreçtir. </li></ul><ul><li>Değişim dışsal, dönüşüm içseldir. </li></ul><ul><li>Dönüşüm olmazsa değişim işe yaramaz </li></ul><ul><li>Değişmesi gereken; tutumlar, alışkanlıklar ve davranışlardır. </li></ul>
 24. 26. Kurumsal Öğrenme ve Değişim <ul><li>Kişisel öğrenme ve değişimden kurumsal öğrenmeye ve değişime geçiş </li></ul><ul><li>Yapılan işleri iyileştirmek için öğrenmek </li></ul><ul><li>Geleceğin işlerini yaratmak için öğrenmek </li></ul><ul><li>Dünya standartlarında bir şirket olmak </li></ul>
 25. 27. Dünya Şirketi Olmak Üreten Uygulayan Yenilik yapan Bütünleştiren
 26. 28. Vizyon ve Ortak Değerler Yönetim Yapı Strateji Sistemler İnsanlar & Beceriler İş Süreçleri Sosyal Çevre Rekabet Teknoloji Devlet Sektör Yasalar Ortaklar Politika Müşteriler Ekonomi Doğal Çevre Uluslararası İlişkiler
 27. 29. Dünya Şirketi: Zengin ve Başarılı <ul><li>Zengin ülkeler eski olanlar, büyük olanlar ve doğal kaynakları bol olanlar değildir. </li></ul><ul><li>Başarılı organizasyonlar büyük, eski ya da zengin olanlar değildir. </li></ul><ul><li>Başarılı olan şirketler; doğru tutum, doğru alışkanlıklar, doğru düşünce ve davranışlar, doğru ilişkiler ve doğru insanlar ile çalışanlardır. </li></ul>
 28. 30. <ul><li>Sürekli müşterilerinizi düşünün ve onların ihtiyaçlarını karşılayın. Gerisi kendiliğinden gelir. </li></ul><ul><li>“ Ben ne istiyorum?” diye sormayın. “Onlar ne istiyor” diye sorun. </li></ul><ul><li>Beş yıl önceki çalışma tarzınızı düşünün. Eğer hâlâ aynı şekilde çalışıyorsanız, başınız dertte demektir. </li></ul><ul><li>Küresel konuları izleyin. Bunlar işinizi bir şekilde etkilemektedir. </li></ul><ul><li>Geniş kapsamlı, uzun dönemli düşünün. </li></ul>Doğru tutum, düşünce ve davranış
 29. 31. Doğru alışanlıklar, ilişkiler ve insanlar <ul><li>Yanınızda bilgisayar taşıma alışkanlığı edinin. Yarın buna çok ihtiyacınız olacak. </li></ul><ul><li>Her iki-üç yılda bir okula gitmeye hazır olun. Hepimiz güncelliğimizi hızla yitiriyoruz. </li></ul><ul><li>Bilişim teknolojisi artık bir uzmanlık alanı değildir. Karar verme sürecinin bir parçasıdır. </li></ul><ul><li>Eğitime ve insana yatırımı artırın. Bilgi işçileri pahalıya mal olacaktır. </li></ul><ul><li>Alışkanlıkları, ilişkileri, insanları değiştirmek bir tercih meselesi değildir. </li></ul>
 30. 32. Teşekkürler [email_address] www.rcbadoor.com

×