O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 9

Kindly check na lang po, ito po yung ginamit ko noong nakaraang panuruang taon 2015. (not completed kase naibigay ko na yung lesson plan ko sa friend ko)

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 9

 1. 1. Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 MODYUL 2: LIPUNANG PAMPOLITIKA, PRINSIPYO NG SUBSIDIARITY AT PRINSIPYO NG PAGKAKAISA I. LAYUNIN Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Natatalakay ang Lipunang Pampolitika, prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa; 2. Napahahalagahan ang prinsipyo ng pakikipagtulungan at pakikipagbukluransa loob ng lipunan; 3. Nakagagawa ng isang profile tungkol sa samahang kinabibilangan. II. NILALAMAN 1. Paksa: Lipuanang pampolitika, prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa. 2. Kagamitan: tulong biswal, presentasyon gamit ang powerpoint. 3. Sanggunian: Modyul pp. 29-36 TG pp. 18-20 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balik-Aral - Ano ang Kabutihang Panlahat? 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Pagpapaskil ng biswal na naglalaman ng 15 na salita na may kinalaman sa paksa. BIbigyang paliwanang ang mapipiling salita. 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) - Presentasyon ng paksa. Magtatala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa napanood na presentasyon. 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Ibigay ang kahulugan ng lipunang pampolitika, prinsipyo ng solidarity at prinsipyo ng subsidiarity a.2. Pagpapahalaga - Para sa iyo, bakit mahalaga ang prinsipyo ng pakikipagtulungan at pakikipagbukluran sa loob ng lipunan? a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Pangkatang Gawain, bumuo ng pangkat na may 7 kasapi. Basahin at unawain ang teksto na makikita sa Modyul pp. 29, gawain 2. Gumawa ng sariling kwento at ibahagi sa klase. IV. PAGTATAYA Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang pinaka angkop na sagot at isulat ang titik nito sa inyong kwaderno. Modyul pp. 25. Susi sa Pagwawasto: 1. c 6. c 2. c 7. a 3. b 8. 4. a 9. a 5. c 10. b V. TAKDANG ARALIN Panuto: Basahin ang teksto tungkol sa Lipunang Pang- ekonomiya sa Modyul pp. 47-51 at sagutan ang modyul pp. 51 (Tayahin ang inyong pag-unawa). Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan
 2. 2. MODYUL 3: LIPUNANG PANG-EKONOMIYA I. LAYUNIN Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Nakapagsusuri ng maidudulot ng magandang ekonomiya; 2. Naipamamalas ang pagtutulungan sa bawat grupo; 3. Nakagagawa ng bahay na matibay gamit ang bbq sticks, papel at masking tape. II. NILALAMAN 1. Paksa: Lipunang Pang-ekonomiya (Paggawa ng Bahay) 2. Kagamitan: Tulong biswal, Bbq sticks, Masking tape, papel 3. Sanggunian: Modyul pp. 7-11 TG pp. 1-10 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balik-Aral - Ano ang Lipunang Pampolitika? 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Paunang Pagtataya (nos. 1-5) Susi sa Pagwawasto 1. d 2. c 3. a 4. b 5. a 3. Pagtatalakay a. Pagsusuri (Analisis) - Paggawa ng Bahay - Gawain 1 (c. Paglinang ng mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa) -presentasyon ng bawat grupo. 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Ano ang iyong natutunan mula sa gawain? a.2. Pagpapahalaga - Ano ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa iba sa pagtupad ng tungkulin? a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Ibigay ang pakahulugan sa mga sumusunod na salita batay sa ginawang bahay. a. bahay b. guro c. palitan d. orasan IV. PAGTATAYA -Paunang Pagtataya (nos. 1-6) Susi sa Pagwawasto: 1. Magkaroon ng maayos na proceso ng pagkolekta ng buwis. 2. Tiyakin ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng batas laban sa korapsyon. 3. Tayahin ang pangangailangan ng mga lalawigan/bayan upang maibigay ang tunay na pangangailangan. 4. Tiyakin ng pamahalaan na mayroong sapat na trabaho para sa mamamayan. 5. Maglunsad ng mga proyektong tunay tutugon sa mga pangangailangan ng tao. 6. Mahigpit na pagpapatupad ng batas sa kalakalan. 7. Ipakilala sa mundo ang kagalingan ng Pilipino sa paggawa ng mga produkto. V. TAKDANG ARALIN Paksa: Lipunang Pang-ekonomiya (Pagpapalalim) Panuto: Basahin ang teksto tungkol sa Modyul 3 pp. 7- 11 at sagutan sa kwaderno ang tayahin ang inyong pag- unawa pp. 11. Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 MODYUL 3: LIPUNANG PANG-EKONOMIYA Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan
 3. 3. I. LAYUNIN Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Natatalakay ang teksto tungkol sa Lipunang Ekonomiya. 2. Nabibigyan ng kasagutan ang mga tanong base sal alim ng pagkakaunawa. II. NILALAMAN 1. Paksa: Lipunang Ekonomiya (Pagpapalalim) 2. Kagamitan: Photocopy ng teksto 3. Sanggunian: Modyul pp. 7-11 TG pp. 1-10 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balik-Aral - Ano ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa iba sa pagtupad ng tungkulin? 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Pagpapabasa ng teksto tungkol sa Lipunang Ekonomiya. 3. Pagtatalakay (Analisis) - Pagsasagot ng mga tanong base sa tekstong binasa. (Tayahin ang iyong pag-unawa) pp. 11 Modyul 3 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Ano-ano ang konsepto ng Lipunang Ekonomiya? a.2. Pagpapahalaga - Ano ang kahalagahan ng lipunang ekonomiya sa buhay ng tao? a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Bilang isang indibidwal, ano ang iyong magagawa sa pagkamit ng mabuting ekonimiya? IV. PAGTATAYA Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Galing sa salitang griyego na bikos at nomos. 2. Ang hinahanap ng gumagawa ay ang kanyang buhay. 3. Kilala sa kanyang prinsipyong proportion. 4. Pagbibigay ng pare-parehong benepisyo sa lahat ng tao sa lipunan. 5. Pagbibigay ng nararapat para sa tao batay sa kanyang pangangailangan. Susi sa Pagwawasto 1. EKONOMIYA 2. HANAPBUHAY 3. ST. TOMAS DE AQUINO 4. PANTAY 5. PATAS V. TAKDANG ARALIN Magdala ng mga sumusunod: - stationary - coloring pen - pencil - eraser - ballpen - marker Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 MODYUL 3: LIPUNANG PANG-EKONOMIYA I. LAYUNIN Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan
 4. 4. Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan: 1. Nalalaman ang mga bagay na nakatulong sa pag- angat ng ekonomiya ng Pilipinas. 2. Naipamamalas ang mga plano/maaring magawa upang makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. 3. Nabibigyang halaga ang pagpaplano upang mapaunlad ang buhay ng tao. II. NILALAMAN 1. Paksa: Lipunang Ekonomiya (Ekonomiya ng Pilipinas, Itinuturing ng Best Performing in Asia) 2. Kagamitan: Laptop, Speaker, Video Clips: https://www.youtube.com/watch?v=kZAypzf8Y40, stationary, coloring pen, pencil, eraser, ballpen, marker 3. Sanggunian: Modyul pp. 13 TG pp. 8 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Balik-Aral - Ano ang pagkakaiba ng pantay sa patas? Magbigay ng halimbawa. 2. Paglinang ng Aralin a. Mga Gawain (Aktibiti) - Pagpapanuod ng video clips tungkol sa “Ekonomiya ng Pilipinas, Itinuturing ng Best Performing in Asia” 3. Pagtatalakay (Analisis) - Modyul Pagninilay Gawain 1 - Sagutan at tatalakayin sa klase - Ilalagay sa portfolio ng ESP bilang output 4. Pangwakas na Gawain a. Paghahalaw (Abstraction) a.1. Paglalahat - Tungkol sa anong mga aspeto ang napanuod na video clips? a.2. Pagpapahalaga - Ano ang kahalagahan ng pagpaplano sa gawain upang mapaunlad ang buhay ng isang tao? a.3. Paglalapat (Aplikasyon) - Ano ang maaari mong ibahaging plano upang makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya? IV. PAGTATAYA Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Ano ang pamagat ng napanuod na video clip? 2. Sino ang propesor na tagapagsalita galing sa Asian Institute of Management? 3-5. Ayon kay Prof., ano ang tatlong bagay na nakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas? Susi sa Pagwawasto 1. Ekonomiya ng Pilipinas, itinuturing na Best Performing in Asia. 2. Prof. Ronald Mendoza 3. Tourism Sector 4. Competetiveness 5. Matuwid na daan V. TAKDANG ARALIN Paksa: Lipunang Sibil Panuto: Dalhin ang mga ss: 1. Manila Paper 2. Marker 3. Bond paper Basahin at magtala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa Lipunang Sibil na matatagpuan sa Modyul 4 pp. 6 ng ESP. Banghay Aralin ni Bb. Siarry Garcia Manalo Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School – City of Biñan

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • oliviaDomingo1

  Jun. 8, 2019
 • QUEENIEGOMEZ

  Jun. 10, 2019
 • gsp040711

  Jun. 11, 2019
 • LeahAyuban

  Jun. 12, 2019
 • airamlanie

  Jun. 23, 2019
 • CherrieMae4

  Jul. 14, 2019
 • HasherAbdulgani

  Jul. 16, 2019
 • MaribelNeo1

  Jul. 20, 2019
 • JoyCausing1

  Sep. 28, 2019
 • RejeanGetalla

  Oct. 12, 2019
 • MarisolLanzarote

  Dec. 16, 2019
 • luisaziur

  Jan. 15, 2020
 • MaryAnnCandiesRanara

  Feb. 6, 2020
 • LuzSabado

  May. 21, 2020
 • AbeGyll

  Jul. 23, 2020
 • LeaJoy4

  Jul. 24, 2020
 • ljramirezaranez

  Jul. 24, 2020
 • FeRoquetaSernicula

  Aug. 3, 2020
 • VanessaCruz185

  Sep. 15, 2020
 • NiaGier

  Oct. 21, 2020

Kindly check na lang po, ito po yung ginamit ko noong nakaraang panuruang taon 2015. (not completed kase naibigay ko na yung lesson plan ko sa friend ko)

Vistos

Vistos totais

31.592

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

8

Ações

Baixados

1.345

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

67

×