O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Johor tegakkan semula kewibawaan kesultanan melayu melaka

"Ingat Sejarah, Ingatlah Sejarah2u".. :)

 • Entre para ver os comentários

Johor tegakkan semula kewibawaan kesultanan melayu melaka

 1. 1. Ahli-ahli kumpulan• M uhammad R aees• A hmad H elmi• H asan H eng• M uhammad• M uaz F adhli• M uhammad A isamuddin
 2. 2. Mempersembahkan!!!
 3. 3. BAB7: JOHORMENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAANKESULTANAN MELAYU MELAKA
 4. 4. P e ng a s a sanK e r a ja a n J ohor
 5. 5. Pe ru Warisan M e ne san laka Sultan Alauddin Riayat Shah II ialah pengasas kerajaan di tanah besar Johor atau Ujong Tanah. Baginda menguasai semua jajahan takluk Melaka dan menjadikannya jajahan takluk Johor serta mengawal hal ehwal Pahang. Penguasaan Johor terhadap jajahan takluknya diperkukuhkan pada abad ke-17 oleh Laksamana Tun Abdul Jamil. Johor menempatkan wakilnya di Bengkalis, Kampar, Jambi, Siak, dan Rokan. Jajahan takluk Johor akan menghantar askar mereka untuk menyertai angkatan perang Johor apabila diperlukan dan membekalkan barangan eksport kepada Johor. Namun, kerajaan Johor sentiasa diancam oleh kuasa luar seperti Portugis, Acheh, dan Jambi.
 6. 6. U saha J o r M e asai M e ho ngu laka Pada bulan Jun 1551, angkatan perang Perak, Pahang, dan Japara(Jawa) menyerang Melaka tetapi gagal. Serangan itu berterusan sehingga tahun 1564. Pembesar Johor yang terlibat dalam usaha menawan semula Melaka ialah Tan Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil. Gabungan antara angkatan perang Johor dengan askar Belanda sejak tahun 1608, akhirnya berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641. Laksamana Tun Abdul Jamil yang mengetuai angkatan perang Johor telah mengepung Melaka dari darat. Manakala, Belanda menyerang Melaka dari laut.
 7. 7. Kebangkitan A cheh Setelah Melaka ditawan oleh portugis, pedagang dari Benggala, Sri Lanka, Pegu, dan Turki mula beralih ke Acheh. Semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1607-1636), baginda telah berjaya menjadikan Acheh sebagai sebuah kuasa yang kuat. Kemajuan perdagangan antarabangsa menyebabkan Acheh muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang kuat. Acheh telah menyerang Perak pada tahun 1575 dan tahun 1620. Pahang telah diserang oleh Acheh pada tahun 1617. Kedah pula telah diserang pada tahun 1619. Acheh juga manakluk Pedir dan Pasai. Ini membolehkan Acheh menguasai perdagangan lada hitam yang diperlukan oleh pedagang asing.
 8. 8. Persaingan antara J o r de ho ngan A che dan Po gis h rtu Johor, Acheh, dan Portugis telah bersaing antara satu sama lain bagi menguasai jalan perdagangan di Selat Melaka untuk kepentingan masing-masing. Maka, berlakunya peperangan antara ketiga-tiga kuasa tersebut selama seratus tahun dan dikenali sebagai Perang Tiga Segi. Dalam Perang Tiga Segi, Johor dan Acheh ingin mengusir Portugis dari Melaka. Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis. Acheh pula Menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis mahu menghalang perdagangan Acheh. Acheh juga menyerang Johor kerana Johor akan mengancam perdagangan Acheh apabila perdagangan Johor berkembang maju. Portugis pula menyerang Johor kerana mengangap Johor telah berpakat dangan Acheh untuk menyerang Melaka.
 9. 9. K e g e m ila n g a n K e r a ja a n J ohor • Pad a tah u n 1 641 , j ah an taklu k Joh or m e lip u ti aj wilayah p antai b arat s e m e nanj ng Tanah M e layu u te rm as u k K lang h ingga S ingap u ra. • Ke ce kap an s u ltan d an p e m b e s ar Joh or m e ntad b ir ne ge ri m e ru p akan faktor u tam a Joh or m e ncap ai ke ge m ilangan. • Antaranya ialah ke m aj an d alam ke giatan u p e rd agangan d an p e rke m b angan b id ang p e rs u ratan.
 10. 10. Jo r Se ho bagai Pu Pe sat rdagangan• Johor dapat mengumpul pelbagai hasil dagangan kerana mempunyai jajahan takluk yang luas.• Johor merupakan pelabuhan entreport bagi Kepulauan Melayu dan menjadi tumpuan pedagang asing.• Semasa pemerintahan Sultan mahmud shah II pada tahun 1685 hingga tahun 1699, pusat pentadbiran dan pelabuhan Johor telah berpindah dari batu Sawar ke Riau.• Antara punca kemajuan perdagangan Johor adalah kepelbagaian barang dagangannya.• Di pelabuhan Johor, terdapat pelbagai kemudahan untuk pedagang seperti gudang dan khidmat membaiki kapal.• Perdagangan dijalankan melalui cara tukar barang dan menggunakan mata wang.• Kerajaaa Johor juga cekap mentadbir pelabuhan dan mengamalkan sistem cukai yang berpatutan.• Kerajaan Johor telah mengamalkan sistem naungan bagi menjamin keselamatan pedagang asing.• Orang Laut menjadi pengawal pelabuhan, pengawas perairan Johor, penunda dan penunjuk arah.• Dari segi geografi pelabuhan Johor terlindung daripada tiupan angin monsun.• Johor juga menjadi pusat membuat kapal persisiran pantai seperti banteng, balok, kolek, pencalang, dan pencacap.
 11. 11. Pe m rke bangan Pe ratan M e rsu layu• Johor dikenali sebagai pusat persuratan Melayu sejak abad ke-17.• Pada abad ke-17, Hikayat Hang Tuah turut dihasilkan, hikayat tersebut juga mengagungkan nama Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah empayar Melayu yang agung ketika itu.• Pada abad ke-18, beliau yang menjadi pusat kerajaan Johor telah menghasilkan banyak kerya sejarah, bahasa, dan buku agama Islam.• Pengarang yang terkenal pada masa itu ialah Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji.• Johor juga dikenali sebagai pusat pengajian ilmu agama Islam sejak abad ke-17, terutamanya semasa Makam Tauhid menjdai pemerintahan Jepun.
 12. 12. K e me ro s o ta n K e r a ja a n J ohor• Ke ge m ilangan ke raj aan Joh or m u lai m e ros ot ap ab ila b e rlaku nya p e rs e ngke taan d i kalangan p e m b e s ar d an s u ltan
 13. 13. Perang J o r-J am ho bi Pada pertengahan abad ke-17, Jambi muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di selat Melaka. Jambi mula menyaingi Johor dalam kegiatan perdagangan dan berusaha mendapatkan kebebasan daripada Johor. Jambi telah minta bantuan Belanda untuk menyerang Johor. Peperangan ini telah menjejeaskan perdagangan Johor. Sultan Abdul Jalil Riayat Shah III berundur dan bersemayan di Pahang mulai tahun 1677. Laksamana Tun Abdul Jami mengalahkan Jambi dengan bantuan askar upahan Bugis pada tahun 1679.
 14. 14. Pe bu K u re tan asa Laksaman Tun Abdul Jamil mengambil alih tugas Bendahara sebagai pelantik dan pemangku raja pada tahun 1632. Pada tahun 1677, Laksamana Tun Abdul Jamil telah melantik menantunya menjadi sultan Johor dengan gelaran Sultan Ibrahim Shah. Pengaruh dan kuasa Laksamana Tun Abdul Jamil tidak disenangi oleh Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Beliau telah mengenepikan Bndahara Tun Habib Abdul Majid semasa melantik Sultan Mahmud Shah II yang berusia sepuluh tahun menjadi sultan Johor pada tahun 1685. Bendahara Tun Habib Abdul Majid yang sepatutnya menjalankan tugas sultan berasa tidak puas hati. Persengketaan antara kedua-dua pembesar ini telah menjejaskan kestabilan politik negeri Johor. Apabila Laksamana Tun Abdul Jamil meninggal dunia pada tahun 1688, Bendahara Tun Habib Abdul Majid mendapat semula kuasanya.Beliau berusaha menyatukan pembesar Johor. Apabila Bendahara Tun Habib Abdul Majid meninggal dunia, Tun Abdul Jalil dilantik menjadi Bendahara Johor.
 15. 15. Pe bu Takhta re tan Sultan Mahmud Shah II dianggap sebagai seorang sultan yang zalim. Kezaliman tersebut menyebabkan baginda dibunuh oleh seorang pembesar. Peristiwa ini dikenali sebagai “Sultan Mahmud Mangkat dijulang”. Bendahara Tun Abdul Jalil telah dilantik menjadi sultan Johor dengan sokongan pembesar dan rakyat. Penguasaan kesultanan Johor oleh keturunan Bendahara menimbulkan rasa tidak puas hati Raja Kechil dari Siak. Pada tahun 1717, Raja Kechil telah menyerang Johor dengan bantuan angkatan perang Minangkabau. Pada 21 Mac 1718, Raja Kechil telah berjaya menguasai Johor. Akibat daripada perebutan takhta dan peperangan, kemakmuran Johor mulai merosot.
 16. 16. Penglibatan B u di J o r gis ho Apabila Raja Kechil menjadi sultan Johor, Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV, telah membuat pakatan dengan raja Bugis lima bersaudara untuk mengusir Raja Kechil bagi mendapatkan semula kuasa. Pada tahun 1722, Raja Kechil dapat dikalahkan dan Raja Sulaiman ditabalkan menjadi sultan Johor yang baru. Orang Melayu Johor berasa kuasa mereka terhakis manakala orang Bugis pula mempertahankan kedudukan mereka. Pertikaian antara orang Melayu Johor dengan Bugis berterusan apabila hendak melantik sultan yang baru. Pembesar Johor telah meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Bugis dari Riau pada tahun 1784. Pada tahun 1802, orang Bugis kembali semula ke Riau. Persaingan antara orang Melayu Johor dengan orang Bugis berlaku sekali lagi dan tidak dapat diselesaikan. Sementara sultan Johor bersemayan di Lingga, Riau terus dikuasai oleh orang Bugis.
 17. 17. Pengaru S yarikat H india Timr h u Be landa Pada abad ke-17, Syarikat Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie, V.O.C) bertapak di Betawi. V.O.C bimbang penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor akan mengancam kedudukan Belanda di Melaka. Beberapa pertempuran telah berlaku antara pihak Belanda dengan orang Bugis. V.O.C dapat menawan dan mengusir orang Bugis. Apabila Belanda menguasai Riau, jawatan Yamtuan Muda dan sultan dihapuskan.
 18. 18. KesimpulanM e lang aw abad ke 9 J o r mnjadi le ah dan nje al -1, ho e m be cah. Pe bu ku antara pe be te rpe re tan asa m sar lahmnim lkan kacau e bu -bilau dan mle ahkan J o r S e em ho. lain itu cam r tangan ku lu dalam pe e , pu asa ar mrintahn J o r ju te mnim lkan pe ho ga lah e bu lbagai m asalah yang akhirnya mnyee babkan ke han ke jatu rajaan J o r Ole ho. h yang de ikian, kita se ajarnya mngam iktibar m w e bil daripada ke e so dan ke han ke mro tan jatu rajaan jo r ho su paya peristiw ini tidak akan be lang lagi. a ru

×