A muller, innovadora na ciencia

370 visualizações

Publicada em

Posters dedicados a las mujeres científicas más importantes de la Historia.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

A muller, innovadora na ciencia

 1. 1. a muLLeR, Innovadona na ctencta o. : : w : ii. ii n¡ Loiiiini u. .w-, ilciiiti ; nto. ; : I ulitor. ›. ›.c-. I : no: ;pizza : ltllaini ui; ' uu; sil: zrzielzltri, n: - aili: :oiii: lzziria 1.a¡ I'Z : leo-Ii u: 0-10¡ ii. I. l' S: . qu: :uai: u l. I|Zl7l2 , Illll^2 »ic l 'viseira ; u-_cihirzinçw : ›: IHIMZIL: .rui. lllíillilllr: el: HIllllIlUl: lo'. ~›1o-. nvnluuç. nf. ~i_tio›. ›.. ni. 'n. i.«. i-, Ii. -o. I_IlII . . Ui; 'lt-izu-[z-'liez nm . . , ntlkiulniliutn HZlIliIIl-It . Itlllllv' ¡ÍZIDJQI ar: eu 0;: : ilg. _lie: tt Iliell": : aleluia-u: 'Hill : :nl-nn . n t. :iiio-. z ÍM. slllnlllvlt-illñllrhzi. (Loki. :i-¡npil-. c o_l, . u¡ u '*Ir: i›_u: e:i: f; :ll n: l21ll'›; lÍ, 'Q'l'«VVII: 'IC iii¡ v fimu- : i; iai i1¡Igi: :i¡›. jinirctÍi¡: =: ninguna-a : r: o : :um wiiwo : ruim: oiii: .; toln mliiofa p. .: in¡›: ›. elis¡ 1,1:: ¡, .;›t: i¡i¡! o lil as ui_nla_ l¡ l C~ »É v: :r 'i' ellullilllo» : Jllllíltl Olli: n; llI4:~i; ,1 multi "'“""" ' tous. .~. .uI-, u-e«niwusimwiiiu. u 3m. l, |l| lvlí--. ~b'l. li-0'zli0 bOluililOi-L. u-: ui: izinn-; u-E-: iiip: iwianirioln; _Inu _, ¡: ,¡_¡ h. , i. : . .“: llyí: ,3 . mu, ¡¡. ¡,, ¡¡H¡, _, 15'*""5 rl"3l'; 'r "N" i r "r 'l'3!t°'1'1 niiuiir; -ioinm-i el¡ o: i iil. it. ;ito o: : cima ioiisi ; -. l' u' »o ii vo: e . '.'i; a . "Lllllli *iiui-lzicw: 0-: : J 'I l* e. ': 'dnigi-_im-i: f-rudrriviloilí: ¡ s _ [Linz/ INI ai: ¡: ia; u,›i¡~i'›)¡ zirii. f. . lilllH-HII» , M-iINtulln-'i-is u'- Ilrirnrtd- 3702m- : m: eilltnu, i; iei; ›;-; str: ›.~. r; :in: Fl n: n | ultii lrâiur'. › aii; min: HIJLLIGDA; 1,¡ : ;›, ¡¡iui “meu ou; liliJlLl lzly: 'famintos-unit ; uai . inm- . uwinureii. f; Lllll; I ' Ihlljlrli. _ ' uiuiumiviw¡ ol-. u _um_ _miIn-. i. v: NIr"Ili'lI^; ENVIO' Lil: el: :lui *uitoa ar¡ : : , ; n: 19mm. , ; _ : Wliuin: a: faze¡ uialsii kun: ;, ~:it; llll lzin' ai¡ DLQHILJIII¡ Ji. ili-. llll'. lili: o-'iniiiiz ui. w n itluiuiío _. eia »i'm 712k: inllai, l“'. IlÍ. ~.10Íw' l, lll*: II¡Il. I:IV2VAUlIu. |itl. r'. lllhlWílzii. mu; l. :ilr: rzln: .ii-nun sell: al u'. 'liu-¡crzui : u Iilto; :: c : :citigiiln rim: mui: t: mais¡ . :›t: ll¡l›: i : iiti: :hit: Iiill: :lia : n: ii? .ao : i ylifloo, ; r: r: i›; V , uniu; i'¡illLllrzllm-: lill: Jill f¡ uL. o girl-i «cu-ia 'l; »mini-ii a . '.I«. 'i. "i""; ¡' ill: :ii: Lai¡ i'. Lvllllrzlr: ll'l_| ¡l: I . ai; o-ç-: t: : ir-i: niii: Lucky: ~. :ii; o': 1": .. ; 2:. ; I| ›:<rlle: ¡s›: i g A s e _ o urna», ¡iri u iziil. reunia. a x7. 'ill(l or; m-'oiuuz . 7.* 7 1 "' ' 'Jitlnlllílx u: sumo¡ IilLIiÍiI : cn . o': i›(e, l l: ]i: ia; a1:: - a, : gJir-s ai: :-I›; iv: a 'rui ›; ›Ji' 's›<. "n »nrsauisai azul. ago, - ntiu. ;l| ;z u ul: eu lI-GIZ . :lIlI-: -n '- 'ii u Zlllyill: ¡': Í: A' '¡"“ "'-" ““¡'l'3¡'¡ "”i'l^ reunir". .. . eiioi-uin: .Luau-L- . um 'leiuifcisiz '›: e en' su. l'lil^l . nun-wi si. _oiiimlu EHZJ¡ unillfo Xilu; ill'uniu: niikyit--ahichhli: ai: "uz a: i›: aiI›;1Ii; _ vzlaltel-: avrzii- ' “'w“3"": i (°*"m"'* ' 'm1' "gar" “'“: 'UV eine-al. -~; ae ¡Olriltilllltãiil nrçrtuulllíl: : ilÍa. ;_oA)l›; iLo-, olheole : :lite ' h ' n a 101o 'loíirtzit luz, : :clo- _ ; i nioiirr-ialL-i; . _ mziuf: snia1o1': u=: ›;u; nuivmiiwimunzuiu-nuihnat-nun: iiii-; uz 'Í-Illi WII'- c IlÍ'lI, ;ll0 i¡ . liudnivi-. i I. llI . . . m ¡¡ u_ um: H um! “JF, : ariizw: Hfllll IOLU-l-LIH r: r- ›; anixi-L; ' : oi; "ilztsiraoc n na . l IMI" ; mn q. ? › ugrgçuuuiliit: :raurrzinociiiii: i-: u r; |o": ›;iinzio_›jnçii: u': .sait: :n-: i pk ü: .uhu h M . :u: ll: : ou: ;auiinI-Vu. sbwíninii ninulzi : uaitzuu: :a a-r: .'ii': ir: Eloi¡ . Hi0'. Ultima¡ o in-nl; ,ntlleizimh 'ulukicirf “JJ” " ' l' "¡“5“~Ê~': l°" 'MJ-V' -'~ mmocoatacn "'° 40"* 3^“""~~' _ _matrimonial im_______a___ _ mrmecomcin ã _. nx: 3:21:21,. .. ~ - -. ~-_; -_~«-- c u “matam-mw- 2 é' anuncio-naun¡- : ____Ê_à_= __ puma-uruguai _im_ _ rooosounuuvro "'" '-' n' piFTXT-IÂZO-. Óii . pag-r me» › . l' *â* . _ "Zi _ _, ¡em- . IjN r “ÉCYT _ ) u” '- ii * D
 2. 2. a muLLeR, mnovadoRa na cIenc1a unniTkúl-Jukn-'kn-Itzuz-ík. inutil Info-ot-fdzctír : :Wma uma *cazíkunt-f- untznnqpmnczomcnniíku-Ju? -Lnanmurznoyzgxanps-«st-uita¡ : a _ Nonrârciír: Ok¡! tillIZI-cüñlüüíãêijglãhuãiiki“GiñllhnlâllllíixIE; : fzatngxlll-Ii-'sstutñ «amu-ml " hunàuuuçzczotq» : est-qaax-(owzlinz- -uuoroüízesluokuokurzâzvc-. Icnnzyuknlsurlnuñkzuyurn: :null“uma, ' uouwww: el: uz-mum : atum: :atuará-Nissa: :~ _nmnzvezwv -IunmW nm» suma meu: : diz. aá¡-_uIz: -Iuíln=1-un: a0=uzmesulk¡ 'tem : um: :: um nIn-wu. m›. =› «RMS¡(UXÕÍDP-tltílkizkívllünktoklã m: n:: rzífmhxuoiomoL-: :pv-xdirsmgzu¡~ : mustan- em: :: me : luz-L: mm em: :um : WHY-mn = ~ : lidam-d a: mb¡ d: ãcluzzolnmuuunvtqvulouhuma» : _oum¡; nn» ; zum-n qu: : : um n: :um: :vu-mm: c qu: : um: _Olmuíitz mm 1101130101!? Iüíãilñz-: usxlkü: Ildklofãêâtzuuulüif: : “um 'KÍIIUMIOKUR gpvnunulltu: çzndTofTúoulu 383g hnmmímífrníitñ. orzuggtznhlip oh n10:uUmm-zmmuzo-¡qkiuunru1orc okoctolinz---azauummznctuntucn-I _orsnzc-II-Izná-olz-. Vuofmâe. :eclozzuucse :1Lg[ÍJl'~'1IikÁ(Ij<1-Ó°. u:1Í i'izi(l; |'~: q'-w'_u. 'ã1, 'AfzcdJknoi(z-cucelteuínf. ,o| n› . .acl-Faxes. ,In-siuñ' qmrlunvncuup (u- It-atvrloltuslp: 61:1 : vnu-. c-(owízlllzínwivlziez: II: :;I'I(0› Pkua-uituxvffú¡m: .iwuuuxmnnIk-ólzmzaouupzzaií-Io- vnpxamouuunvncxuun: 1m, - uku¡¡(= ~:«--_1I: =. : tc-cu: :ufxmmuguiwx-nuqxuzzno¡ 'mu-HH : town: r-. nmw-_w : hr-nhmk, unltlimklõn» n: oum= u=nnz= :un-L-› uumcunmnucu = :muuuzñccnom: om: :mu: (aum-Jam. n» om: i a vu(= ›:1n1o› qm: -R-íl» quA: -:munulinnarzwvnaaunm-Jnsailunuulonm. nau-nm Kanno-storm mmol: cestqqról-Itac = -: e=: q:; u'h›fL-e= x~ una-xr -1'-. x~. =:n'n¡(-uT-1- : t-*àlncznl-íumq-nf luondrorstzunlplhs: tl( 0mnmeu'¡ltzs-«Nzdluuauoxzànra : '.=1¡'. -1I~ uma . .ob InYI-: :t-If-Íun-. HI (o›: ~›-t=1t= .'›: i(: a- z quam o _amu: :ame-mHq-: ofzvnhuaânzft-mo. :nuzofnlse-. xçro _ J»"zllgxllu1vzmlzll3lmÍlrà x-mik» : lh-»xHmu-í? umzoíkminímosüoífñunuo¡ znàkozr--if-Jmo 6ÍL°1qc-¡(; ~:W= l¡): u§I(c-n(o 5:01» of: UMICb: Il1(=4~“t-if; ~"| ¡'L-§(c-if: g~ -ltlõtzànb--rl I-'Yl-'rs-qllü-: ààñuIto-Iuma: :--nIÍ't: H:ñf= u1o-¡(: nmçzmàim¡ II= ~:#5:numãâvnIoku-ImTe-Ihull “cunha-I : eu: :onnuuu-Jmlnuuãínnznqoliuluumqdii. . ¡Ihk-: ;uv~k1i: on»= ~ U-. Iulaüfozlnntzàt. :ami-una uu: :oIn: -ít'-1n-IoLgH-« ¡kllñlío nnlzaennuilltn. : aan-tnàuñfínnraervun-(s . M20- 'v/ :Ilrzidll-una¡ : esa-sasmm: »xanitñwzudkw *zoznuzaot-'IT-êu . naum- ¡kü Nim' L* ¡JUH-Fm #I'ma 'sam-n- uHícuñíY-(c) (o axsuuL-rw a 9519:: : em: :b: unLoIIra-: ae ibama¡ _uxaiikn-: u m» man-Hz' -lzutob-: wnu fsnklãiziglzlbñznillrluhllk, ¡ram-um! ok-umolmcsluz-¡h-dk "WMMlcícliluluüllllfzuqw: unhlsnn-uulfc): -o v: ou ! FTIIIFÍIOIQ al: “gatcfaun dun : m . lmínpqu §7ã3l| lfêllIl= IlÍ(=0-'? =|Í0l= #*GHOÍWH ': K-! UKK-¡Tñlmiknpxñculmao-smlo-s. .-. '- : m-: wicka um: Íliílccz-L» naum-r. dr--a-. aqnundknuk, mil-ums: : np¡- ot: :: ollrãldmnud(= -:1=LglIIllcf9u3|r= (o. reza-a-: :cunx-¡íñu-dis-ynu-uw. .. v > XINIIDEORKII . . “WWW” oo. ... ... ... .um , . b' . T'~"JÀ°Í'ÉJ. °L. ... .mi-_xzm-«u- : ~ ' _upon-usp_- °"'°' wü-IWMA . ".. ."'°'. ... _ _TZ t' j rw' f ' ) 'n73 u¡rzkwa-¡orax-Iràux-vitaumuawuugugx. , Park-bm. . = h|^'-'-'lI v v ¡nnmam it: emIIl-zm ? burma-lulu ! dt-uma : count-im: -k-: Int--Iuzsn 'fazem¡Ior-ocouu--nkL-Ik. ~. ~›= ,_. : n-: nnanr-nmnmku-o meu&íbx-nwnpnnrqondkmauame. :im-om 1o : t: arm-m: (naun: ¡l- . .u-zmnnom. ,arau- uqm: uma. à : w : mam ibnolllbxo-: u¡to-mlilnk-Io-illlc-utolulbh-olznnlílcnmme. :hu-sumiu atum: é um: num-taxa : uma &Tmx om: :w pmmanu» : mma scw. _gzoxolz›ikno_uxzacfzn : gn u Vuc' n c". «n' n I": ¡' 'lzxemotnr- -uuuo-umon-ua. «nuanuw-nron (eU-nom: - : :winx-tmn ; r- . um ; iram-u -fkm Jwuminglnml» em ' 'z' grana-pr cmn-(zaikucoxaíu ? hum-a mlulino-d(-. ~vnukl'o)t: m_ A; .›, .¡. / _ ; gn ' 2P. 9I01¡Í= !IIlOL1IIÍIf= I~ : w &Tom; :taum-nm o 197. n: hT-mz; Mai» llt-¡Y-íu-í' 'H _UMIC»Ilolo-QLIKIGJIIIO): '. qmanzcunxo): ;«. remo-o ¡tmaktom oamumm- , à. à? 34h74.' ' f01III9lI|1¡›= ló(: -«: nuoilildmcwttc-: HÍII--III-: dlaldoznbfdf-IIIhlIl-ml) : :HÁ dh”- ZiJh', Sonho. m( '. ..-__, ¡. .__. _. E31!! lf. .y. u_. ._yvt . V, IIMTRKGRLDCIH m. ... ... ... ..a. 5 e) - Inu-uu
 3. 3. a muLLeR, xnnovadoRa na cIencIa -a| f;(a¡¡| I^_ . ai¡ -u| I;'n1¡| [›: "a Hloalít: , iii aolli: : apl: niaiuri ala Chun». s-a »Oliil Cu iliiiili ). IlJV ¡ril-«ia ai, La¡ r. ia; |i“~. ~.! _ 'HILVIILI : vam: af: Ia». ii Zllllg : giram a fa -¡i, :_ n; 9,: : um: v; - . zi nau; :r: aa : Hr-viu: VLHÍLHI a: in¡ v; a : -ao-; ai_a'a, aualo-z : ›. ¡IHIJJÇ ; ›-l, a›: "alo y: O-Olllj aii; iai um; :»:1i¡o*¡: t1aI': Ililcinlr: aii: :u »u mu_- a, al u; ,liil a llülllrilllt ii- gi, i-_nia . lulu. . iL-, i aii. v-IHIVN'. a »io-i ; win *laiziuaw ; ii mu. .. o "iIiniu-a . u u. , l'. of; »jm-v : à: : ll/ ;lliilá i; u an¡ '¡; '|a›; v-_a-Iaçn *lula . liaoloar . 'l'| '›. › il›. :mv: .ii. . . ~.a; iiiiii: , 1;¡ *lil- al: l: ,a_; i:ai al: o : :li a-: i ; ,›: _o›ia. a a_a: :: viriai-. iu n; :um: :: Lux-Juli al: Ci: iam: : ' iiliiiiiiog , .1,' i. .. . aqui, :i ll: :- *rl- ClIZlOOJÍIlVOJ r Hi. l iiin. . ; -_ a 'iiÍa _ _Nus o . aii_ . .M14 : 'i| i:ila›: , a ilaa ali: li-z : ¡ nani: : ; a : :I i¡ : :<| |ll _ u: &mai; :a i'll: ia aitiul-z Ill : :uz via-ln: vzlil' a›: a: 'IA , ¡r: ›: i: a v: :ih: au-iii; :laiiiu: :a : :cfc v; (zu: Ill tam; Illltzlklo¡ iullzi a-. l', ~. I'ma. -. t-ilílltíll . inia›4iic›: -a¡: iu. iii. n' a. »j . m. llttu. . iiliiiua. , _J ; . wrilirzi. ›o oil. null. :rim . a a. alumin- / IXICLIIZÇ J›IOill: Il-:1lO-l. u: v; o oltLo-rl ils-a, Illl a ollllll . uii mina. . o a. .i›i, a o Ilklu ~: ia›,4'ii. - . iiii. li. (mui i. : : ;alr: :»; alziii iiiz, in: :a-aila›I~: iaii: ~:-al: › : ii: ira, "Züaüxvfi-Ill. ¡l¡'| ›: Izliulr ali ai: um. ; na pzk: , " iiiiiiiira. : . . 73x; aih-J, '| a-: <ia¡i: ":, al | I, ; a Laakl¡ ¡anu- . -l. -. Ililtalmlu. a. Plulllllr: cima 'ri a-: i i ai. - . à' 'IJIlI a iii: ii: lii›: 'ií'›--ç v: iilirziam: rua-i: : í-- uma: 'o ›: -a ai. ii: ;i›iaa ai. 11a; na: : aiiuaizipa; ma. : rio-il». :: o clix-u: : i: uio: a : ollu o nl¡ : ,047: Z*I]IIZI'CIIÍ1IÃI›L r: *zgll: irnliit: :ii: i:-: ali. : Iii iil: llila›a"°il ; i-o-aiian-i-fw¡ v HL' N: *TW-á -MI Ilan. oinoalIlfo-. u. m'. u-. iiuarnilv. . ai. atni. ., "/'. mia: : ›-,1f, ›ui. , 2'¡ alnblqiioai; niazc : -| . o-: irni : V*JIV. ›' ›oln›. ›. -_i. ilr. .:. a. a*-. 'Jlv l-I a , -0 a . -_i : iiiirl- . i7 ll, I. ii, .u_ ali. i›a: il'›, a-; I. » 5h32' à. “lllillltlu J. ÍC'¡ a. :ou na i aa ii"iia 0,. a volllo ara: llClV/ Ir; ›: ia'ai¡›: -; nilacir: a~: arau: a”: :i'ila, ›:_ ” lllirllL. :quarta-c L E' Y ali». .. ZL' " aim: . ' m * . V 113.53; 2 l| lÍlI2*l| l'-I_l 'mg “““' “ '“' m" ' talk *l 'liutlialllióul o : fab a . ¡v! um 5M' 97": 1' l" "“"“ 'N' _u ›on›: aiL: lilíljljliilllilá 120;: al: ,n›<ln^: a_o, a1:›:4: nim Ita u: . Luana-i mv: :_›li-› É Iii-ii rwmla lll arm: :Çtlllri ¡: l aii; o-, i-i, 21.13¡ o| l:›. . notar. .ei-_ia ai. _Hinn “'t“'“ "' "“"- "Wi : '- -""*--! l›l'- '-rl"~-*- 'Jhlr' Ililv. .~; i_a: a›¡: a a Hflll ia iiifllllalla. : I'll ila . MI-: :za . iaura : :o-ala ' a1. "V- i'3t'íl"° 'li , . mlwiiwi_ atraiu. ILiÇHVIÇLÍlIQ aallm. ›-. i'a'; ... ; . iu. n aq'. r; Cülia. ali; Ililr: IC . lanç I'M. 3 La : n: "al'a mllia : ›: uma. ; a : :h-c u : Hlr: -:: aii: amam: a: i: oliiir: mu. gli, ;a ›-: taa u'. I. .nau all. .. , 2 na -›_« 1'- ^*Il'; .lll m: l» : viii ' › 4nnmua¡ E' ' lxunnxaaxn 'M a '«-i-v. ii. .'. y›: .›'~2-› [luar C. -:'vv-u›~. vi; r.~rw. r.. JJ_ D11 &ZÍSTS-“Lm u gate-gw** 5%' 35355-7** 5 v mdwâwxo a-. un-. .g- : gm Duna-nur. : , _____, __ _ p, l"ílltl'f'idti . gx/ carma w - -~ : vr- - . _ ; c ) 7 '3' r» ; r:
 4. 4. a muLLeR, InnovadoRa na cxencxa , _ . n. n” I -_». - p¡ . ¡._ . - . .. - . __7 : liam: -. ' = ~ pmmçnn» nuollm» of: tmb s» ; nat-zm qm: qmküielil: olommn_ ma. lr-. nkncnnnantolõxrxviana-img ant-uu aat-. Vzunno-ox: let-b. 'um ilavmliua 'clailolzgoltxilzvàliplÍl-HI» quvxzwnvtzn-. .ssuqzmm 2» : Hitler-w nommllnotunla nunyx-Im = unllltzzuk. wow: ¡orzauoñflli qm: !Iv-Mt : same , npmtzmyrá , sanar-nm a 31mm naun-nn¡ dim: : cum-rf-ku-'kW gnorow-gxotudàtzaxolcn high-c ' 'mim , gquzgm 'Ilâlõhqu : Mpntíl-H ! mudam-g ? Magia : :im- -t-'lsmnne nñHÍ-n. slnulfâüon¡ omltmmlílvntt. íI(c›= (c)íf= c-= ›-(= (-)t-›:0= 1;: V' b:1|: o'¡: lí: m1*t= Lgr ' : orstwiunt--ófumsiíforsxot-; au: uma: ¡mui! I , lim-mta . eta-html w rom 3': m¡ q_ . uàñvf 'âII1›nll0I= IoI'P, -)|1|. .:WII _Lomani ' proteñtnlnuànololciotáükik» : mu: *K-rssn--hgunliqulcmnalh¡pnnwm- -zírariãoüéãu-'íuri-Êãlcíéhlüa , _ moram manu-tuo_ : :kt fWlliFH-! LW-v'Heim-HW' , mito : nunyx: 9mm: : 'a : lplíàlclõíâl : ma: 93W ; nox-MF luxwokpffslornhàrug¡ dba-IX nomaa-I-xctñl hlnnnnazalbtiêkiu¡ grama¡ bl uoábhulu' ' (ol-m lhlñnaleihl¡ -IInTP-. .=¡'›= Iort= (-"F= ~o(o mai(- l-çdl-uqgn-: z ralbrkuvnlllrzauatugluz»: mluólshxsuowrsaur-Ikvu : :mimar-Juanununnonvzusitohl-la : :uo-? IL-a-«Jgík--gpxox , rsmzsultw : im (za-Monk, uoL-: :rzxn to um: 1ninuu-fkcauzoñg at: Q . gun: sim 'Hu deux-din em: « : mma: :uuíhmnw P: : mofox-z-r. :xiii-m: -u; Juqçmnnwxi---dl-: Iut-nanuntacko-zicnnt-m-¡lkx ~í um: :qmsmuotai(-)n¡(o1n¡6(¡-á¡t (ohms) 'k1puozimcnst: :ntcu-nlmnudl; :tdi-k-IhnItcIvuisíI-hhfa. om-gmaólzimoxdmvwgmin-(uszuxo , @rarog--nuzaôlm ? Maua . u _ 'ata m» at; lívlâwçumzmonooxs; . nuuulh ¡t-: Iu-Jntofrzmuo-uuln em. ¡híinmin~'¡Y¡ít= IIrÂ-= ¡I“"l= l›: s°9=vw*UMM›. Iumomlmnlomlclolo-: Hta? afim : ts-¡Im-dtcxmloxoxoummnmdkliãkwntonntz- õto-mlõx-g, nnullclwas-ndtg» glad( ? küIIh-qIHIuüou-. u:siillolçllllaxil: (ol-k- opnmvmuzlttrin _tl-ma . ' mou cmg-m gun-nus. lcmrakm m, m-. I- -muaennm a qgffoklkízríumlütlgtolq ggI-íuz, _gzoxnñfatolqmz @(5 tolõzzuguuogxa o» fa? dr; ;qnllfn of: caça. gçifí-: ioilqnüghn : msmo¡óto-o›. -e1=¡u: -¡(: m=›: (cm u catomtansndtu-svn ÇTloHnopn-, t ! kngom 3viíhnoíílnugllli! Rumba: -Okñpl-Htiifudüallllclt (: ,.= ln -nmuu , m . g 1iíamoiíuoímo-íÍa-H-HhMfño-'àta- (midi-V -slralucalàloífhloiía QIOHHHW qrçrcwí-grz-asinrnav» qu: :-aranguna-eton-nntauà»aomtaoorñnmh mas qr-_me : :à-Lutar : unem-ua: iõslfk. 'AMM mu» ; nox-im : m: 414mm . §Iâól= ¡ex= ~qndI« apra: cmoJtoxdÍoüuw-'lu : :uIntoífáuw--anv ¡IIIÍH ilL-it-nb qre-*islkggaunníuñcn ¡I›I¡nnn't_-_-= s:'4=›: :lol-T: oknccñllvlolrçk: imuzxqltãnqu: _cuojplciiTklc4 0119 “olfzutnw-: uton xaíklhsnlnuumoltvlálom ¡'¡roTiKo›. -o't= ll: $-«I= ;~1-)L~ m aaurqcnsvult»: a-nrgnotmm-¡Iz-vtat-«mt-«g : (5101 , oxznmlinxur-guf-. nnx-xn. »zíksfk-onuumn-ouâloxilowxqnlt ! nmuskãoltvzakh E : t-_pñ -r-ñuugtsr a» “W134i crazy; - VL: :: um "GE ã-: n ; xanax-r *gldiwaa a ihnpnlhofa-ha§hvtav: NRSJUII- whIckw--tzwãl-Hs. 'falihlgllh« ñhuoíhvcroumnuraul _ manuais¡ ,4 : encantam: - . -4 uma: : u aa-«ma a *um ü--h--U-I ›. ... .:. -.. n.-_ Iuoowánlnnrvo ': 'í""" araauxm. c. .uma-an m c¡ a . r /  - . __^_. ._ ; v7-7 _ ; gx z FECYT _ ) ; xoílgrf-n-a: : ? mc-niiupxonl-qu-untâl- -gnnnuus-i-nuzz» «za-me ü _or-n--Xu-: aolonulfàcw-irriqcoullu-guzulo-a-otcnntgollro-zt--zxal. :cum : Nninlbgptulb-¡Dxonsundzalrslu (o- ' : II-"Iona iumu<= .-t= -:nns›= u em» non: meu. : I¡ »mam dt: tam: nchImIIHWTd-k qm: _oxoxótzu (malwares: ou auch-x gur- no* : a nunka-lts. 'Fslntsullk : ma-Nu -~ m(- : *Uh Im _ou m. 3404 _nmiltanmw : lo 0mm em: (m: qgu: (Awlvmx mw _naum-dra ellwófbn 'FaIinuIlP-J taztolwqcuow : mu: :u , oltolõlhlunkw-: Ioum: :Ilokwihniüntrwilcltah. cnudkuto; ¡nmlnnnmík-otz-q-muota : :manu-Im , orzmzmotz-r: m: #EW-nun: :Iulmlbrt-: Igll-¡Illátftle-iluc , Luxamzspr-. mucut--Iru-'ngrz «nauaulâtcuolwzqamato» _llzmcxcntv-Õk vmñfHluor-suçlnumggxcnliku: dk; 'Fsutscglfk-sm-«zypnsul : waNAIIÉIo-a-slllltzuruoñkus-TkudImI-› *fhlalélo- : ô-"lfi---tlllõl- < 01-Ma- -u)I0-'? =,L*-gId= J~1Iv ¡= ¡~'1'-1I! l!h| hr= ~í| l2lÍl| I uÍluHío- @fixar-Nm ; Iqsüon- anima -Íelqonstua-Lnnatu- ando¡ ; met-Ione- ü¡ kwíLw-Li(o~ gux-. nrua- : Laguna : lup- c-quu gnoldluo : :(926 uIgJu-. l ' - targo-uofox---h--consvnmu» lllskjgllnevorlwíilüilíb sima! ! Qhkí-*HQPI&Mom-vlnmunhsñlüontzkiñlil-k ! hlmt-Iixam- fra- -c-¡qlm- ; nau-man s'Af=1(o: o'(cvh1lI¡í-| pmnrsuzxocomdm¡u ;6«'(-lI¡'-: o)›' >-piauí-hmm*matinal: :-~ &Mun-am; lulu-wollllmltonqlnc-dIon-gntdõnanunt-wihuyluunuuniu-fnonu: Iu- #uma üÍ-¡gnmz m llÍllllàliw a m? nmliíL-HI-hldh , mlk «I'm n11_- cmTL- 2'. unzuueullt: ›. 342m! um: islõrsllht» 0mm alt-m: dihlumulhk âtr Imirim» cl' qpunzunlrgunlb io¡ #test-i 4 ; Pífzb-yñ 'It '__H'-, IIIÔÍI-= L1EI-O~O| !I'OIO«dohlüdlllhübrlgltãàñtr ; íãxxcia-'hu non-mz# gsm-n--ulàtu-r-dblnon-euluiüflnunoltuu §Í! l~'1°0=, |Ill| )~°fíH¡): O-' : up-ncia lcld| l|(codã)lüulã¡lr. l *I"(L| (4ouqlúunakudcllphmuáb, ;noHÇ1K)V"'-, ›r. u'c›-41 o __ , - __ o àtqmuito-cmnñluollomvta : y:- = au-*h-, SEE uamolo- : u - oumknqllla-nlakü» âsxonm-oz-no-qluanmnn agf-nu unida-iram Ilíinlulok- amanita-La¡ ! r-›. -:1=ur. ~-hu'(o›: - union-ums mm (ainda: ! huhxdiizn fnuqcnmsupxummpnl. :H-'m . «m . 'lmtdmuxo-ixoynuqomugpnu: nm: mantas'. olllimqoxmnmmanulllkum aaouzuknühul¡ : Iragmux-'b-qut: 'Rubem àco), o_íl= nnuát: uo'ísl'í"= xctu. . _uam-: Lwznsnníun-¡Ilmonch , num x . .yçvugg par. Cr^vvtv. ,'¡. )|Í-1«'Ck 553 N : :é . :. ' m* um
 5. 5. z iI. .:i: _ Íll"7lll!6 r- ílãllk¡ @GSÍGTLG Ádnes: Non deixa de ser paradoxal que unha mala tradución disfrazase de meiga a Gaetana Agnesi. sendo unha muller, no bo sentido da palabra. boa. Naceu o 16 de maio de 1718, no seo dunha familia adiñeirada que se ennquecera co comercio da seda. Dende pequena asis- tiu ás tertulias do seu palacio da rúa Pantano. á que acudían os mais importantes profesores universitarios da época. Ós cinco anos dominaba o frances e ós nove era recoñecida como lati- nista. Os dez anos en vez de ler contos devoraba as obras de Newton. Leibniz, Descartes e Fermat. Ós 1 7 anos elaborou un comentario critico da análise das cónicas de L'Hópital. Seu pai. orgulloso do seu dominio do frances, latin, grego e fi- losofia exhibíaa xunto coa súa irmá Tareixa (pianista) por todos os salóns de Milan. o que chocaba coa personalidade retraída e reservada de Gaetana. En 1738 (con 20 anos) publica “Proppositiones philosophicae". 190 ensaios de filosofia, Ióxica. mecanica, elasticidade. mecani- ca celeste e gravitación universal. A esa idade. Gaetana sente a vocacion relixiosa, pero seu pai impidelle ingresar nun convento xa que sua nai acababa de morrer no parto do seu oitavo fillo. Gaetana acepta a responsabilidade de coidar dos seus irmáns menores (que chegariam a ser 21 tras outros dous matrimonios de seu pai) a cambio de poder ir a misa sempre que quixera, vestir sinxela e humildemente e non ter que asistir a bailes e a festas. Antes dos 30 anos publica “Institucións analíticas ao uso da xu- ventude italiana" onde. aparte de reflectir a súa relixiosidade. introduce en ltalia o calculo analítico. Este libro mereceu unha bendición do Papa Benedicto XIV. unha medalla de ouro e a concesión dunha catedra de matemáticas na universidade de Bolonia. O primeiro tomo está adicado a xeometria cartesiana; o segundo analiza cantidades finitas, extremos e puntos de in- flexión e infinitésimos; o terceiro conten metodos de resolución de ecuacións diferenciais. Este libro foi considerado pola Academia das Ciencias de Pa- ris (que non lie permitiu ingresar por ser muller) como o mellor tratado de cálculo diferencial e integral dende L'Hópital e Euler. Gaetana adicoullo à emperatriz M" Tareixa de Austria . por ser muller e ilustrada. A emperatriz demostroulle o seu agradece- mento cun anel de diamantes e unha carta nunha caixa de cris› tal incrustada tamén en diamantes. Gaetana Agnesi estuda detidamente unha das curvas de tercei- ro grao. Ia versiera, a sua gráfica poderiámola comparar coa traxectoria dun punto no canto dunha moeda que vai xirando. Versiera significa torcer en latin, pero unha mala traducion con- verteuna na curva da Fetichista (awersiera é fetichista en italia- no). É por iso que Gaetana coñecese como "A Fet¡chista". En 1752 morre o pa¡ de Gaetana e ela adica a sua fortuna a obras de caridade. acabando na miseria. É nomeada directora do Hospicio Trivulzio. involucrándose no coidado dos menes- treis e enfermos. sobre todo mulleres maiores. Ali finou o 9 de xaneiro del 799. C1 Curva da . Fetrcñisto A curva pola que se coñece populannente a Agnes¡ non é nin a súa maior obra nin é un descubrimento seu. A maior contribución de Gaetana ás matemáticas foi no campo do cálculo diferencial e integral. Do seu libro di a Academia das Ciencias de Paris: “non existe ningun libro. en ningunha outra lingua. que pennita ao lec- tor penetrar tan profundamente, ou tan rapidamente nos concep- tos fundamentais da analise, Consideramos este Tratado como a obra mais oompleta e mellor emma no seu xénero”. A mal chamada curva da fetichista estudouna previamente Fer- mat en 1 703 e Grandi. en l 718, bautizouna co nome de versona (en latin) ou versiera (en italiano), referindose ao cabo que fa¡ xirar a vela dunha nave. Constrúea da seguinte maneira: Nun circulo de diametro a, e de centro o punto (0, a/ Z) escóllese un punto A na recta vza e únese coa orixe de coordenadas O. Chamamos B á intersección de OA coa circunferencia. sexa P o punto de interseocion da vertical trazada dende A coa horizontal trazada dende B. A curva da fetichista é a traxectoria que marca P cando movemos A sobre a recta vra. Y Ii à¡ Esta curva ten a propiedade de que, tanto á esquerda como á de- reita vaíse acercando ao eixo OX, pero non chega nunca a tocalo. E dicir, o eixo 0X é unha asintota horizontal da curva. Sendo unha curva infinita. se se calcula a súa área mediante inte- gracion. obtemos que a área que pecha a curva co eixo OX é 112. A curva de Agnes¡ e esencial na ¡ntegración de funcions ra- cionais e empregouse para calcular cifras decimais de 11', . Gaetana traballa con esta curva, como con moitas outras. na súa obra. Cando Colson aprende italiano para traducir ao in- gles unha obra tan importante, confundiu versiera con awar- siera (fetichista) e traduciuno como witch of Agnes¡ (a meiga Agnesi) producindose o paradoxo de que unha muller que adicou a súa vida e a súa fortuna ós demais pase à posteri- dade co sobrenome de meiga,
 6. 6. z ii. .:i: _ tliwzil irá r. / 211111: Enjllle de Breteull Iljarquega de Crñôtslst Para facernos unha idea da personalidade da muller que se atreveu a ÍFHÓJCH' a Newton. observamos o cadro que pintou a sua oontempo~ ranea Marianne Loir: vexamos a unha dama exquisitamente vestida e maqullada segundo os usos da epoca, cunha flor minha man. un com- pas na outra e ao fondo un globo lerraqueo: testemuna deses laladoiros no seu salon nos que se discutia se a terra era ovoidal (como asegwa- ba Descartes) ou achatada nos polos segundo defendia Newton. Unha amafgama do que hoxe din glamour e de ciencia. Grabnclle Emilie Le Tonnc-lier de Breteuil naceu o 17 de decembro de 1706 en Saint-Jean-en-Grexie. Durante a sua infancia mostrou tal ÍaCÍI- dade para o estudo que axiña foi unha expeaa en latin, italiano e inglés: pero a sua verdadeira paixon toron as matemáticas. Ós 19 anos casase oo marques de Chàtelet, lS anos maior ca ela. oon el tivo 3 lillos. 0 seu home sempre no exercito. non entorpeceu a súa liberdade: asi que Em lie seguiu cos seus estudos matematicos_ contra- tando ós mellores profesores da epoca para que a axudaran nos seus estudos. Un dos seus prolesores foi Pierre Louis de Maupertuis. recoñe- cido matemático e astrônomo. Tamen estudou con Samuel Kocning, pero unha discusion sobre cantidades inlinitesimais terminou ca sua re- lación. De teto. cando en 1740 Emile pub'ica lnstirucions de Fisica. o primeiro I: bro frances que toca o calculo inlinitesimal combinando as teorias oe Newton e de Leibriiz. Koening levantou o rumor de que otra- baiio o copiou das suas clases. Por suposto. Emilie enlureceuse e acu- diu a Academia das Ciencias demostrando que disenti ra as suas ideas con Maupertuis moito antes de ser alumna de Koening. Ainda que os académicos sabian da sua capacidade para elaborar ese traballo; non a apoiaron. Esa foi a primera vez que sentiu que ser muíler traballara na sua contra, Desgraciadamente, non ! oi a ultima. Tristemente Em lie é mais conecida por que foi a amante de Voltaire que pola brillantez da sua obra. Cando en 1733 o duque de Hichelieu avisa a Voltaire de que ian arresta'o. Emilie levao ao seu palacio en Cirey. Alguns dos mellores traballos de Emilie son do periodo que pasou con Voltaire en Cireysur-Blaise. Falando daquela epoca Voltaire escribe: " Adicamos toda a nosa atención a Leibniz e Newton; madame de Chátelet embar- couse por SI soa primeiro con Leibniz. e explicou parte do seu método nun libro excelentemente escrito. titulado Institucions de fisica". En 1735 traduce unha serie de fábulas ingesas. e no prólogo di “ O prexuizo que nos inclue as mulleres das ciencias pesame profundamen- te. Sempre me sorprendeu que houbera grandes nacions con leis que nos permitem controlar ao noso destino. 99% non hai ningun so lugar onde se nos permita pensar [, ..)Eu comxirla este abuso que cortou as as a metade da humanidadeÍ A obra mais ambiciosa que emprendeu Emilie foi a traducion Pnncipia Iwarematicae de Newton do latin ao frances. engadindo uns comentanos para faser mais aocesiole a dificil I nguaxe Neavtoniana. Gracias ao tra- ballo que realizou dende l 745 ata a sua mone en 1749, pu dose ler a obra de Newton en Francia durante 2 secuos: o que lixo avanzar a ciencia. Na primavera de 1 748, Emilie namórase do marques de Saint-Lambert. un cortesan e mediocre poeta. que a deixa embarazada. O seu emba- razo non alecta a sua decision de terminar a traducion; levantabase ao amencer e traballaba ata avanzada a noite. abandonando a sua vida social e admitindo as visitas de moi poucos amigos. En setembro de 1749 da a luz a unha menina. Ainda que todo parecia que fora ben linou o 10 de setembro de 1749. e a sua liIla seguiuna pouco despois. Ela foi consciente de que chegaba o seu lin e vdcouse en acabar a tradocion de Nevzton. Voltaire que estivo oon ela ata a lin quedou desfeito. Pouco despois prologou a traducion dos Pnncipia de Emilie_ onde describe a sua morte: "Sentra que se achegaba o ! in cunha mestura de sentimentos conzraditonos. Por un lado, lamcnraba abando- nara vida, por outro miraba valentemente a' morte Emilie finou con 43 anos. A traducion de Newton publicouse des- pois da sua mode. En l 752 Koening reconeceu a autoria da obra de Chàlelet. demasiado tarde para ela. O msdtúóq do [erro Uns dos temas que animaba as reunións de Cirey era a forma da Ter- ra. Os franceses Ievaban moito tempo seguros de que se alongaba nos polos. Pero Cirey era o reino de Chátelet e Voltaire. e el estivo en Inglaterra e estudou con Emilie a teoria que Newton desenvolveu. a partir da observacion de que a auga do mar non ia cara ao ecuador. de que estaba achatada polos polos. Destas discusions xurdira unha prodixiosa aventura. Para comprobar que faccion ten razon montanse duas expedicions para medir a Terra: unha a America do Sur, dirixida por A Condamine, e outra a Laponia. baixo as ordes de Maupertius. Como A Condamu ne vai medir en territorio espanol necesita o permiso de Felipe V. co que dous cientificas espanois van participar na medicion do globo terrestre: Jorge Juan (Imaxe no billete de 10.000 peselas) e Antonio de Ulloa: dous mozos que tiveron que ser ascendidos a tenenles para poder participar. A expedicion que foi ao Polo realizou o seu trabailo en pouco tempo. pero en America as medicions prolongaronse du- rante case 10 anos. Os cinco investigadores dividironse en grupos. Comisións posteriores estudaron os traballos chegando a conclusion de que os resultados mais precisos fo~ ron os de Jorge Juan. Estimou o va- lor lineal para un grao de meridiano no Ecuador en 56.764 toesas lhai que ter en conta que o metro non se instaura ata 1875). l0 m equivalen a 5,1 307 toesas: por unha sinxela regra de tres directa podedes saber canto mide segundo Jorge Juan un grao de meridiano. 10 m ---- --51307 xm _____ __ 56764 aq* '°'5675^1 '1106359756 4106359756 km S150/
 7. 7. z ii. .:i: _ till-mim: r- : tam: around Luc" rec" IC1 líersdñel Carolina Herschel foi unha autêntica cazadora de Cometas. Viviu marcada pola epoca, en pugna entre seu pai que des- exaba que se cultivara e sua na¡ que a converteria á morte do pai nunha cincenta. Curiosamente, a fada madriña des- te conto foi seu irmán William (descubridor de Urano) que a rescata dunha vida ao servizo de sua na¡ e a leva a vivir con el a Inglaterra. Naceu o 16 de marzo en Hanover. Seu pa¡ tocaba o oboe na banda militar e chegou a ser o director da banda. Ainda que non tiña educacion formal queria que os seus catro fillos e duas tillas a tiveran. especialmente en musica. astronomia e filosofia, pero a nai non aceptaba que as fillas estudaran. só os varonsi Mentres seus irmáns recibian unha educación formal con- vertendose en musicos, Carolina estudaba a escondidas da sua nai, que só desexaba que aprendera as tarefas domés- ticas. coa complicidade de seu pai. Lamentablemente. can- do os franceses invaden Hanover enl757. seu pa¡ vaise á guerra e volve gravemente enfermo_ finou en 1767. Foi unha década negra para Caroline: sen o apoio de seu pa¡ pasa de dedicarse as matemáticas e á astronomia a estudar confec- cion e costura, converténdose nunha criada da sua propia nai. Esta etapa dura ata 1772 ano no que se vai vivir co seu irmán Willian, organista en Bath (Inglaterra). Para ela debeu ser como volver a abrir os ollos. Dende en- ton encadeou o seu destino ao do seu irmán: mentres el se dedicou a musica ela aprendeu canto para acompañalo, sen aceptar xamais cantar sen el. Despois do traballo. ambos irmans estudaban matemáticas e astronomia. En 1781 Wi- lliam abandona o seu traballo de musico para dedicarse por enterro à astronomia, grazas a unhas rendas que Ile outorga Jorge III. Naturalmente. a fiel Carolina deixa de cantar para converterse en astronoma. Rapidamente desenvolve meto- dos de exploracion celeste á vez que se encarga de realizar cálculos matemáticos para o seu irman; sempre foi o seu ir- man (e mais tarde o seu sobriño John) a sua prioridade por encima das suas propias investigacions. Ainda asi_ chegou a realizar reverendisimos traballos: descubriu 8 Cometas e 3 nebulosas, unha delas a compañeira de Andromeda. Tamén axudou na construción de telescopios e realizou unha revision do catálogo estelar de Flamstead. Os seus descobrimentos eran de tal envergadura que a Real Sociedade Astronomica de inglaterra non podia deixar de recoñecelos ainda que pro- viran dunha muller. E. non bastaba ca medalla de ouro polo seu catalogo de 2500 nebulosas: merecia pertencer a So- ciedade. asi que foi nomeada "membro honorario" en vez do membro de pleno dereito. Tamen foi membro da Real Acade- mia irlandesa e recibiu a medalla de ouro de Prusia. Morreu en Hanover o 9 de xaneiro de 1848. E Plutori uq planeta? Carolina participou co seu irmán no descubrimento do planeta Urano, o ultimo planeta do sistema solar ata que 1842 Mary Somerville publica un estudo matemático no que, observando a órbita de Urano, suxire que debe haber algun outro planeta (Neptuno). En 1930 descubrese Plutón que foi considerado o ultimo planeta do sistema solar ata hai moi pouco. Dende o principio Plutón foi aceptado con reservas na familia planetaria. ao estar moito mais Ionxe co resto dos planetas non se soubo o pequeno que era ata que avanzou a tecnoloxia. Ese avance lixo que hai pouco se descubriran planetas mais afasta- dos e mais grandes como 2003UB (Eris). Ademais non quedaba claro o estatus de Caronte ou de Ceres. Polo tanto. se Pluton o era tamén o tiñan que ser aqueles corpos. ¡Tiñamos que apren- der mais de 9 planetas! A )0(Vl Asemblea Xeneral da Unión Astronómica lnlemacional que se celebrou en Praga dende o i4 ata o 24 de agosto de 2006 rea- lizou unha votación o dia 24 oo seguinte resultado; por 237 votos a favor. 157 en contra e 30 abstencions Plutón foi degradado a' categoría do planeta anano. A definición do planeta anano quedou asi: “Un planeta anano e un corpo celeste que está en órbita ao arredor do Sol. que ten suficiente masa para ter gravidade propia para superar as forzas rixidas dun corpo de maneira que asuma unha forma equilibrada hidrostatica. e dicir. case esferica: que non despexou as inmediacions da sua órbita e que non é un satelite. " Na imaxe pódese comparar o tamaño da Terra co dos plane- tas ananos oficialmente recoñecidos en Praga (Ceres. Plutón e Eris ) e algun que outro candidato. Tamén se pode apreciar que Eris é mais grande ca Plutón. PLanetas enanos di *l 'l
 8. 8. «Çhllxw mu: m» Kaarzxnl : num- : mc , entre 91o: : o _gruitaxaznu rm¡ “guíãõhn! minuta-¡hmm! pnuildigntdmmlolngmcloilltçto a muLLeR, InnovadoRa na cIencIa cut-un: tim-naum z' m¡ : manu-nm dl: zuucnqpxtznrinnozt: = (aum-rn @mta üvu~guu= aou= mqon= n ma: 'num-amam InfonHtt-'Jniltnlobmílm if: Znmrdh at: :WM: ,or-J m: tam; tu-coma-Itqt- mr. ; mla-, hllh u: mu, _Ilãulllllllldãrãiãll “citam, ntkggutmnilmxiuuçnnnobn oytamnuo_ : Isuzu: wr- upmvxáito). sun-rue» m: -mIn-í-zoa- : dita-ia: *dímliklõr óbWtno-"r- _onIrs-: r-; gL--qoniñnlrsn s-welk-rzz-nonm : mr-i -i| wIÍ5lÍ7II›| .'$¡ñn_ ozor-u rua 2 ñtnvnmn-mnãllta. tàlilzãnmíàniãlhishík*! Koln-imbr-*última-Mam (i-Iíâl! ) d(anzosíu¡u-= ›.~ezunrnrauniram-rihanna¡ klnfzunton gut. : '.°'-. glIIYr= ,›= i~'NI(o'k1I: olo¡ : atum: nuno-qm: __ ira: IMI-tamemuarwugzowrsxskumwvma ! meanimam: :um¡¡pxInómt-nn-: mllt-k¡ ~-n-: a-«nk-ruanra-un-nnzama: :It: ÚÍMÍQIHCQIHOIIKOICUIOI xuonnngurznãíqn' : níluur-. nwuzhionlüzaoiá- nrzutlzbnóta-Làlgnnloup, ctonmagunnu-L-: saaunagloralkuuxsnitexwumwíl: illIírzluilbprsllluututovsvuítgt--ilsí? suITIIPn. .lhltnllulv r uumtznkznãikruzq : udilqguxlnupzumuu¡hllltuolontnlõnll(o-: Hlohlolo-dou-: Hzrzlluliucla : hs 61k» ai: ¡mllsuum m» : um: o-. iirazmup qua: .= Lg¡n¡ug¡= ~quI›: (--uma: uma A , puma ôhr : m: animamuuv-: zur-Ionlinlwt: -Iulttwulirz unltllm» ; qqgunnzncqq-rilu-rainot-. manha mmsn; -uoxuvxa-(almauuxouzalw-mansa-n oto-gutarouuounzonnj 'nnw-iuctlllktz-oítcioliíílmh MÇJIIÍUIÍ: ¡ÍloümlvargqgplzlllñM-nnnKnIIIIu-õluguêiknzn @woman-fm 9mm; 'umunits-iuqoxouêklorts-üüjpzolkwotutaF: '1ÍhIo)o)r-1F'L19I! I~v7dmtk : vcilccaâüe-: Lv : :cubra-im (umngíkqgnmtíaonpzolknlaozaf' um 'lollorâaxitomuot-puotoznxqoiiltnuotum; uum¡uotozomautlnnt-(o-naunnv: ~ 'avrmioü-ifáolof* Mim 'n'iii-MIM#«IHIIHÍBI-Iâhídllliímlhñlt fãczrzxlmuóf: ttzadíuhlin. um¡ 'uühnpzoltzxojouhwztoturzuuezfk. etzuuvsnulcluu-czz. QklIHua-uàilianuqmmmíhc; Inhaúma-z lirsuldíñlxüinzuézâtrzñkm= :lltutdêkllhv-Ilüinngnvub¡Ir: nqulmüluvñõknmíhudomóftoft m. raunmm = _In-U, LI(: ~CY= II›: .L~-IIIIIGHKUIIHIHow-: izigunlim *Vrum-rumo d(= ›:t-Iv1'cm#i(= -:. :um: r:(ílnllnt-fñjua-m-¡niàyc-run-v: : ~-¡: ¡:-uu: =.'u: a- I7Ivr= (!(0~o(o, '1t= l›-70' ! MID-Y ! uêlhtm-: ¡¡= aI= ›n(o¡¡Io¡›1=? :L-1: . ..onJaoIo-nnin_ p: :¡›. ~r-›= ~ ara «m» qua, «ágil/ Hdv : na : :gm-n dQ-*Illlnrak* = =_o¡: '=›: u¡í4-›. > oLunnnrcr-unn¡ WIHIÍÍHIcIKPJIMTL* UÍÍÍTOIOIÍÉukPMII: no miau» gnu: fâucflfhukumu dm r : Jaime- : atum-Lícia- : zuar-ru: :um: -prmân -~ (mr- : xm- =1u~1i¡c(= e=! 'ok- : Iõretfâ-ulruxw zagrsulàirsí» vsvwu: m ¡n-: Tív- wuunn- «sua» : Jnmuscu-@Mí = +8=I-'= J›rí-r: ao'(4õ: u_(= wvo-wllvnnrñf-'Icrolilta 01mm» &duram-exarado/ largar¡-= -›ur: (à. ›anm! up1=nT-¡ : :M1665 ; Wim-fuoaolimcmotokiwtlàl: Mtif: Iolllüuúiilagtilohuêmulhílcl-lllclinlêlõll» ! fil-Ima umsu-Iomjír-n nmgnüihkgrpmrctsmíkwiüacñâmthlll : n l-uursr-n-Izn-'lz h - ! Xüüilãíl um ? oid:1052¡. àvimuorzaaníhudkHfitzxaz-¡Tsúudruraraté¡oww-rasa¡¡q-»tàuult--zxa ¡nhHoNInIcTo-, onvnr c: :#naum-humanomüítoezvnn-q-Jo ozonmvunzuito 3km; mm-mkP--nu. oI-~ç(cIov:1-1u¡lan-hmm! Iulin. -naznuxr-a. . ! vazio-amu _V_ u H u t K ! WC 5 T-oa-. v 'y . Jugwfgg Dir¡ C www J . .jl 724Gb . c 41:31:32.1.. 'm' 5.a: .W. .,: :.': ""'°'°°' 5 ›. a ; um """""'U'-* &íaa-. un- unas-nanqu- nunca-nn¡ . nocao-Antena "- "' '-""" araauxn. , . a. mpcmtlüñ m c. ›. . r xx. . . _ , ... . ..^_. .. ir-. - ; as f FECYT ) uu ~= n * D” UF¡ (eu -ilmo- qut-. oaí-êí-¡pliltzanruacizaulüuslu I tnlbvlltonilâiñ | u ; untolugplií-: I o n92 naun-nm- &Iimdltungzo; *blue-vã Is¡ , ox-Iln-: :uoàiñ-(o-dh-: aínn iu: : um mu); iWolóknb-'ÍL »asu- -* lema-d-. I-czonvnw-pnmkmi-Ioxvtas-ítgnt-rmnu -. :IcoL-III-; ngsz- n pneu¡ . dr. .. ou IT¡ »ótcynpuzuz-ku “k1k, Jh- : HWlQ-ofzl mw. ñoL-Iinuqo-: t-. n:Melaninas-nun '(= L~“*'/ I¡)r=0ÍIO)II-'- ífêlvlñlllííhldfiáfíkñkqul* : -o'í= ~ nomr-qtlrzzil-II ~ w _mm me - Ilzmzmc, :líllõhw- -mz- : :em um Guz-Im¡ qlliã-Ikl» wmm: u ; naum-Emma cíítesuuxmtuncnlbnllto. u'r-: c-›.1-. -¡= ;uó(= u› : Hint-Tom «naum tavam¡- _- _om II¡ ~ : :u 0:! lu'. : L : xxx-man: .. cruzam; ¡hlllh-: I ¡ora-kllísunfz-OIIIIU» mhu.1=»:1¡x-¡, -n= . Ctzmurzllu nat-um» dl: -mvuqc-»wta : mm: :a: "mac o 'l ¡mítuito-oz: Ri! ! cuuugxcxouawinzqíunczu» ukugxowmfqauggsmmlow lluqoumwnnta n-. w IIonwas-nohtdladl--Gfñin qua-num 'gula-nu-f-Jnuma¡nntomu-nmllc: :aultzunull-ncxa rihanna-m: Êhmw: aaslnab-: Hotm--cr= ~=1lr= u9nIc? I6l= ›-¡l= --(= n toífñuvorzuuurãffdo-z emana/ fm. ,omnc-: iix-¡gnz-Gtmconno-Imara-qm o-aact/ Liê: : W t; gnmgm; d: * *osmgum Ílnthkam¡ omognluomkwzpgxnxololo nnêíolñifbnfofbzuzanliñniíuõíls : Numa No) v-: Hinlíkln/ ilkkí-Ilihll¡ -gm: -:auonotoíh(dlo›zc: ›zqnr= xcon› dhmmamanita¡gltzk-gmcomutqnuwmqcn(menus: mudlomvmmsànnlom Êlavoohnur-Vtoltct-JIL-iuu¡Ilnihl "atum-ouvia --Ílííínr- 'Í= .'0)I= Jllf= noÍ= -7=n" um¡ 'OIOJOIàJÕ-“Nâlllll luluukninl(z7toku, lllummlglnllnqLlla-n": sí"-va'k1: uiummr» 'qutzuomotS' fknnuorhx-fuguzucpuinn (olitcknküudfckcofo): Icffílmllfok nwiisíugulb» o -Ananpnzu uza- m» at: fñkmcxmà; ?Izu- IMI 'nú , m I-Trz-quluillmqxltzlnnloh : Human: -:Iclñzntok-Qtlzà-o-0mm , llklllfhlnlltl', -“. .. ... #Julina olmutolllnli-i: u: itamxokiim 4mm ólllnuk: IIIIYIÍIX* : um: Chu: Inuííl» QM'- ¡bxqnr m» emu» : vma-ta : mm m» : a nnnL-, Lltân qm quL-. ru 9101» : n-uiknccussatrswr-tzesu-: not-nmí-qm : u rw, (amôni-acm1kjítuoncnnnzuncgvun ¡fncEnâpmJ-_V-wtící fzí-Ickúlzlñülullatom @mim v xazmqníozu-I--eta : um of; 5;. ;hmm m um 'ou. amlõrsmolllrolfêcpatanlh mu» 1(: n:oI! =›: -ozo›ntq¡= n-. L:, .M: miau-mm: nuemomwnlàzlôr: ::ubuntu-k Ilo v: :un]f= ¡Il-Ib'! cIi(: I9:-)(: It-ñ= k9 0x19: nohñófutíaiullnñt. , CY Imn| lluolzno-íuplilnulcn~'1aníi ot»¡Hüldllmadlz-¡oncmuaztzloiiz-aolií: ailntzxaull-: HIII CTN-fa III¡glílcol--i-dlz-tmulnnnqznuzíqgllllll(= nof¡ : qaudloronuenroatâo-i-pnduro. 'hmmIlolt-ORNQHIIIRÍIKOL") : |-›t¡¡t1g“(g¡: uuu)1-›<-. ::pump-naq- ñ-»fok-u-c' (gnumox-ni-591mm-- unuxumum "-ÓÍ, Ú'104W-il0IQ)HIIl(I)| -Õ¡ m ontmlo-itaquxlcuhluc , ' I-*YHN "Jgh| Ip): ItnLo)l-P'l iapmuuo-¡tuczuucnrzvuon r 297174 'Ibi-qglzllltltjl-_b/ A íqqaooctc-úu-xuuocrsuun 1 BI-¡Ihc-zu¡Ipudõm#numa-mamária l0IÔf= ICÍ= ilIIP= “¡I= 'I0~'Ã'›
 9. 9. a muLLeR, InnovadoRa na cIencIa IÉÍ: iivzlli oluiilllli: : . iiuuizmuwllcllu. HI. ;lIll-, n ILIIL : ,o ttllllrló uno ilil: li›(; il-. :l: ›: lílfl : liulioh ›«¡, I›; ›:›; :: u ~1'›; ›; ›c, |i›: : ÍLHLIII: tour-i null: : : : »namo- : lili: nu» Lllllll II¡ LI¡ : m: o ililu: .'| : . Ill iJ. íbuln: : nlil: o ; :, i <: ,i'[n ; -:›: : z llr. ñlzuci o l; -r': › l: ›,: ll 0': 4210 : i : :wc M: 'ILÇ mn. - cl- illr: -; :, ¡,i_›: I'll : vivi ou n : ui: : : a i. -.<ro -lo »wl ¡Lliilo- » olilll: : . i uno-Lumi'. › z -Iilwfllr naum; uilclr: ; nl um: 'L nlznu : :luz uoli. ; n; Ryan; r'. í: l ; v ;4Iv; ›: O-; Jlll im; Iililíi-vojlllll miar: tdiiriii_ : |01| ll : i: i›: o-_iuu . ngm. . . '¡"-'l' . x . '.". 'n. "ilrnç 0,'. Il: :illzio p: ; cziduznuu: l' o um: : 'un : V: : art¡ . n rip : ›o, i›: <ui_o-ci il; u ili'i›: iicrzl-lf-s; util; : u-zv. . 9'. u¡ OII"O~ ? Uílllñx o: o'r: liur'n; o. ix-Ilnuh; iss- iclr: *t2 ari; :w111i: : : reina: 11.'. n: =| n-"'n': : vv: :nur: :fo n nu. : . .i I -. oI. i,o 'l llll-l- . n;~¡¡l¡. l-~: »oi . ozqi : :vç rrmilliuillo; ritzl PINI-IC o'_i_; : l: II Irlíu o-gi: _ olllllll ; lowlln i›-: ; : ágil: . II, I l: llll: I"L: uIliicVcli ; ln ; .u . lní'o-; ; Ililiv; Éirílrl'. ,l SZÀOLFILIÍI : -:i o, :, iinlirzlp: : mui: »uma Lil-li rmillillirzf 'Mila t2|l| |I, v; L-: tllltlln: cl: &lui; iJlllríllJl-*Ill ozmliu ? : cmi It: 7›I'|1|›~"'. .o-^l10r'I . »nc-z WI" um¡ 3mm! CH_ . nli ; n; aliz. um. : : Ir: iili liz_ ? ÇHHIÍL Zígglllilil: v-; xlnzllü , :, Ciíl¡ uma: u; :mm tl; rzx-: liç: »o Ill: .Unip um: ›n›” Pllln , qa¡; o-: u” 1011; , r', r'; .»; ril. u: “H2 Cinza-Fu; ; Jlnlyii-ii : o lurujcfi : S: ': :ro'l:1›: . i. ilir: iil; .n>: I.L~il: anti; mu: ninlotlxivz. . v-rfdldggjl; *| - : 1 L ' . 1 . . x_ r 'l. l l : Jlipzriiolr: :, o lulu_ nl- nriti: : : ~ lili: n: :il: uzgilizirr: i: l›: lnln riiíoltivm; |i~: ti: *u›: li: ›o_-; :lr: : ; +I~; llllllirutlllll. : " iíifurrrl lUv, ~Il7'Iy u: :ur: .ac: l›<-"~^<l: . : :uma util : ' 1 url. - ; tlill Lou; :¡r; ,›«: ri. : ii ¡Êigrigl l Íi Ill: : in_i r. ; : I-Uz* ¡llgttflí ›; - n l 7 lgl= .|i. :ig¡. r l 5 . I". í _n ol: i'll: Ííwlltzt: :'lI| |›:4|: A:* : li-'i mini : .hlzw o-ilin mu: &xml; , : :HLÚU : lu: Ill: ll'l'ill7l: l Y : :grililnlo u-olllt: .mu. ñlosiinlm I . nl-Julio m ll- u . zrizl, ':. i:. : : mu: ›:-. uns. lr_'lr>. ]i. *~. ›:«: lilri; $l; .~fol. ›:_ : llglllipvu _ In; ›:('.1:lt': l r: izilimv: II. : Àmqu ilrln: 'l: :|: ¡il; :ukiílioli 'al igluwign. , . Chip alzllltli an¡ pzrnzruu: wiki-min, ..lzligiu-luf, ›'1*11Í: |0:nDtlI3t! PiI*ZIJVHFII . nr-. lllal-«n-; i ter lu Jla. , itlirln. ñiInU-: n : nl-ll m 'hlPn-HY licliicliiLn; :n Llluzio il: :: luzuzu : LJ illliL: u ol; /: N›: l›: v. Im¡ I; ›.^1U:01r: l u; vil) ¡mu! Irilin ur: : : nlhfl--li 'AÍ' 'U ! mui nmllmi» »un : :php-au n- 'r-f: sunt: -u - - llv mu¡ E 1 2'. ; : nutrir a-: lil-li um Indo». a< rumou. : azlcurr. ~. :rilnunulirnlu 1'] Ill c-ilhurzn : j: nzllülo-: g qu. ; ou; icrlizl-g; : mr IZÍI . . : ZH o-. i l unli : HZHUIF lwdru. -¡i_; mllloll na: : Haley: .. la ; a - "zu vilzlin, :: lozlr í ai: izmcu: .'rl; lii, :'ir'slir'›: ' 't uuiuu". -r 1.1¡ ili lhlrllN 01x; ›o, i : lim: l¡ ›-¡_gli*n: ›: f. v. -. l. :-; z : :np : l 'z . . : i ll mma-vu». :Iuliliio 'Nllliziii #tmn-UHE ali', .o-»rilinrilc ' ' n 'n › ' l . urilznlnq; IIIÍIKILZPIOIIIHWÍIÍI, :nlll-: II-: lbjc uIo-nlz-m: l nllznzozlo 'tal ulolíiuc; izla unir: o uq¡ 'ilzum ^ . UNC, 0,¡ a _z mini¡ NI, |:¡-: ¡tziirzírmos il: ›lu, ill= i:irlz, :i IAC" oJlcllÉo-i ' nlllliliflll th» ; mkv "›. w“»: i, crul; llllll. oll. ; UML; ¡~: Io_: ili ornln; a lmilo Is' anima), :l IÃÍÍÊ lnxlhmhlit: : “lmru HF: :n15 ol' rzylclu nl: ;--. m'. Vllilclni. WI. ; ililrllwzlrcío, o 1I: lr: I|'I[O . *(: .›¡›ir¡; ¡¡'r': .r"uma, ali: Mille IO<Q. AIJ, ÍÍÍ : Iunmurnlluol: :m0, 'h' | : : to r-[~a. ,o : :gm krüu: , : Inu: iullc -: ¡; ,›< nã¡ Éu-: l : fomlzalzlcl: ,íapglrzííplz : :r I¡ f? »mama numxauw¡ “Nmxom-a¡ mc Twrmü'r)v-: .v"2'rC|1r'. | cw. «_: ..: r-P. tv: r.t r «u ' ' ra 4 « ~ . von-usavam¡ hj¡ W'“"'^“"W°^°°' _ 4 coiuiuuunocm _ b¡ n-xcuunzuusm r_“°b__'”'“"^'“ L3- IKIJI. mantinham¡ """'°'_': _'*'_ anna- run-na "'"'" raoonoaumnao °""' n" . r-. --u_-. ..¡, ..-_ . j. ¡-¡ur_r¡xr ma. . -u / eg t NN . _NS / rscvr p** ) , wi -91 n -. ;-u 053_ *I ULl.
 10. 10. a muLLeR, InnovadoRa na cIencIa Ski-mui o Il di: ¡Íãilülllliilti ot: Nil: :: ni Wi-i-htofllm Filth-l: a-iul ãruoionuaioioraiiiztliswilllmuito¡ta¡gmuiriaw-sudfoicqgnimiar-minimum. cia gtoioiojto-: u-lir 'h-Éhlblm Illltlvnntlomêltlql¡nndãllt-QFÉ çuizn-. Ibizici : MulanI¡Illglfílhllfãudlzgjgioík-¡luoñuolltíklmz-dhniÍhulñiu; ulllo)líâllnêll~ ttrzioiki«oi= iuiotc› : tim fmz» liüüâv-: IIIIR Hillol : fu-luIIllIl-fivliãnxñlli dia giammii “ChaimIÚÍkU= I=LN~É1ÍP= Q-“1ÚÍÍÍIIKL”'I= I , nwtoiuic-gnmuahi ? em oLIt' mi : s: : till-nm: .i guiam: Itlllll: mai» _m1, um' : mr-u : iniciei-mini ai» num-ic díaulífíitlt. ltlümbllliío : lhllílllili orsliqilisini lltdllotíllífílti »jiu asia-im: semi ii ritunttqini ! mm ari: :WH: - ¡ftoir-i: M' t'AÍ'-| |'”*31I)ll[= l0'Ã"Í'-¡ ! Lítalis-: ici-ilutoil _ , 'tz-illiurzlcnwikkwoihlt: ; tbm-Ma uiân» Hulk : Mw: klloilnk ouiílqilllmi Ilw-nV-IIIi-»qtliz gltlutàivihlõnlJonlciàhiêhl¡ neta: :oiiifztgionoizuionllilioizi : ngniníiwiuu: cnioiocimit--qoiiiiamniclbiacràiatoíiñonagmtoihivdoiou; f- 'ljcnigtucliicn--íla ! UNION= -=lll| |t%l>11ll(l)üf)ilñIglêlltãlldlillhli . uuiâl-, Lonmi . ttoinvilcitminioLwmi-ioicuaioiolwlllbioilíti tgldtmlifutiàlE-. Ovuihtola. meu nm - llãétlmhliñ : me raiar-i: - ótzaeapi-ILNmiclIi-lln-Iinziuftgi- «ia Primal' apiiiiznu nir-'l-, tlflm : dia : klolirzteia cioio--inii IIHIÍÚSIOTOkIQISIHOKW-*Iqlllil tí- 4glliohlímir: n»zctzicizíiôuálo-: Htoiõto-oi¡Wlmli . ;eia-tnlinllic-oiciubztoiulto-dl: ma itihi-hlõiitnuuatof: noi-iíiâi-iziziu-ioioiio-i'L-cgniçiáhihfaon lar-i _oian-wliciui= nizuitohultlllIílgtllñ-Ilomnnuizmuicm : ka _tltz-; tgioi-l -iln : iíis-oi-iui-itoiiítci IITIIÍIIKIOlOlSP-'Ilíidkiitwfi t. :tz-ui-inpii-tqniuioxx: ;hiàiõiçtgiuugnruoionmiiáixiniua ^ 'EIÍOIHIIHÍÍÓ(O>=1O)Í| '¡'I= Ii= oWânáhnhílgl cioiniziailtm-ioirizioi-ii-iu-dia-oioioioizmto-dizoziolàiiliilon. ttoiülílllh-êt-'táíàníllokxíiiknlllkll¡Ittlillllltlll i' ¡Fíiotdhiaimtltiliíi ¡isllh-sietitoim: ::invistam-i _ñlãlionziiiciÍhitlíllHUÍÍURIIÍÍPHOIÓÍQNOki-hi' insmtsmmmu-t-isiigislikinn--iaio-oioicmnimunizinto. 'k~. ~i= iui. -=›:1-ic1t-i- toiroiudiuzliutit-loie _oiclizucaln mf. L<_. l**i= " '= cioici-oicmuoisi : ici-eia: mr. pica-Jiu : iai : icitmntóici : uma . :ici Man's-tanto' Illlslklwlfíh : ton-min #IND-iHU*IIIlÕHi-nllgtlltbitâ-í = giroiginiimi-¡foiu-io-: izioiiici-ioaia : nlluLg¡nn›; (=~= -'fsi 1;. 'ñciallli-g. d: _ñÍ¡l<Íliul_l~'Íf'l lhlíi: uaiIl-'iaIic'hi= -='-: iuur-inmuntlc--Iulsieiluicímaie-qicis-pimiamzioi-qpi: mi _situ-unir : q: : :uma mir ÕIIIONJ¡ 310)» : xrsmiprlci anuicfci : mami-ie : :Iturama ai: Slõioimi-ii-f mir oitdfamtdfo¡ : Lvbluioie : migiiagrtiridfo : inútà--tciu-tqpiloi 3 o _oiüuiáin¡loimil/ Isi-Iâin ofc-: mmclmn- quiz-uniu ! )l0]_0l0)¡T= lIIl0l~'9=I0llll› ! iaiminimanicmuqiuudimnlmni»fogicmtulfoi«ürzinoiiaimo-dfuai-ioui. llÍlllls/ uk- ora. - #amam-roll mipnusiaizu~ cio-rui: : ! ÍÕHKOIÍWÕIIO-: íd : Íõnltlojulouiglnlnlmtünmmtlth¡GSI/ Bill! ~=190014917010-0!! míâtlilh i : till 'raiar-ie unir: _vhiiziihi ai: IIOXÉJÍÍON Imttlíiti : (mirim iiniaiân. ,amam . "I': ;I! (.rñ, 'l. oh-oci-lílr-: xjpnrlvv GIÓIIMN #civic/ familia ¡Ir- " 'Itobi Liv-tell IIOJIIQJOJÓBIID-#ÍF"¡ÍCI~'(= JI'UI= JIOI= KOÍU, <¡~*-IIOI= JÍÍOJ~~(= )ÍY= IIIH nincr-'iurttih ¡oizinlitoulunlhruçmnli *donimniwilltiíloduiue-dla-'lfoku illiocminimto : irmfznicic-~ioi¡-Í= )cll(= i›~)l : :jplnllnlllãillsíi-¡ñlôfãnlllêlxvohultlãi-*nrtl"t9 : Mini ("autoral/ u-»inum-›: ruim: -album: ~cf= ~foIurn-9t0t= ~vf= -:luuimvaln 614mm, illoiéarillrt-iliai--i-iallc-ui-ina l _g_ at# "' . _ manuais¡ ea ”“"°°°“'-'°“ '~. -' ? i-'ÉÊCRÊÍaLa-uu . C . ÍÊÊ-“ÍÊ-"Âm g humour-naun , T"""'c 'n _¡ _ nocao-Anninha "- "' '-""" Drawuxn. , . n. mpcmtlüri m c. a . r / /'* . _. r , .r . __^_. ._ ; v1-7 _ _IjN z i-_ECYT _ ) , emma-mw l ug i-v . 4 . ,- nu-. i i, .vjngvlfgg par. Çmwi. ; . aiii-moi, 553m "F7
 11. 11. z ii. .:i: _ Íll"7l| l?6 P'- ílãllk? êotía Vastlyevqa Êovcilevskaya Cando na facultada estudei o teorema de Cauchy-Kovalevskaya so- bre ecuacións en derivadas parciais alguen me contou que Kovalevs- kaya non era autora do teorema. que toi un regalo de amor de Weirs- trass. No seu momento no so o crfn. senon que ademais me pareceu romantico. Agora vexo ese comentario coma a falsa deducion que seguramente viviu Sofia por ser guapa, intelixente. .. e muller. Ainda hoxe en dia se escolta a licenciados en matemáticas achacar a sua beleza no feito de que non haxa premio Nobel de Matemáticas. Sendo unha pequena escoitaba falar de matemáticas ao seu tio. Segundo conta ela mesma na sua autobiografia: "Non entendia o significado dos conceptos. pero actuaban sobre a miña imaxinacion, inspirando un respecto pelas matemáticas como unha ciencia exci- tante e mistenosa que abna as portas ds seus iniciados a un mundo de marabiI/ as, inaccesibfe ao resto dos mortais". Cando tiña 1 1 anos seu pai empapelou a sua habitación cos apuntes dun curso de Calculo Diferencial e integral: puido visualizar as mara- billas que contaba seu tio e BSÍ re'egou todos os seus estudos polo de Calculo. o que obrigou a seu pai a quitarlle o protesor de matema- ticas. ainda que ela seguiu estudando polas noites. Un dia o profesor Tyrtov regaloulle a sua familia o seu libro de Fisica e Sofia devorouno. pero non entendia as formulas trigonometricas e deduciunas. Tyrtov convenceu os seus pais para que Ile permitiran volver estudar. Pero Sofia non podia aoceder a ensinanza regrada: a universidade rusa estaba prohibida para mulleres e non podia sair do logar paterno sen autorizacion paterna, as¡ que para poder sair de Rusia casou co pa- leontologo lladimir Kovalevski. Estudou en Heidelberg e como ointe: só podia asistir as clases se o protesor a autorizaba En 1871 foise a Berlin para estudar con Weierstrass. un home de 50 anos que ao recibir a petición de Sofia. puxolle unha serie de problemas que tina preparados para os seus alumnos mais avanzados. Pensaba que era unha forma dipbmatica de Iibrarse de esa muller. Ao cabo dun- ha semana devotveulie todos os problemas lermosa e orixinalmente resoltos. A partir desa momento Weirstrass toi o seu maior apoio. Durante a etapa de Berlin realizou tres traballos de investigación: "Sobre a teoria de ecmcions en denvadas parciais. Suplementos e observacions às investigacións de Laplace sobre a forma dos aneis de Saturno e sobre a reduciórv dunha determinada clase de integrais abelianas de terceiro orde as integrais efiptrcas". Un so valeria un doutoramento. pero Aleirstras non conseguiu que Berlin o apoiam e Sofia defendeu os seus traballos en Gottingcn, conseguindo o doutorado summa cum Iaude, Doutora. .. pero muller. Imposible dar clases. Volveu a Rusia co seu home e coa sua familia e pediu permiso para presentarse a unha proba para impartir docencia, sendo rexeitada. Iso unido à morte de seu pai fixo que Sofia tirara a toalla matematica durante seis longos anos. nos que tivo a sua lilIa e separouse definitivamente do seu home. En 1882 volveu a carga: realizou estudos sobre a retraccion da | uz e co apoio de Mittag-Leller conseguiu un posto non remu- nerado na universidade de Estocolmo; o unico salario que recibia pagabanllo os seus alumnos mediante colecta. Por tin, en 1889 con- seguiu ser protesora de pleno dereito. Moitos consideran a estaricia sueca de Sofia como a sua etapa mais frutifera: foi editora da Acta Matematica e conseguiu o premio Bordin da Academia das Ciencias de Francia co seu traballo Mémoire sur un cas particulicr du problema de ! e rotation d'un corps pesant au- tour d'un point fixe. ou / 'integration s 'effectue a l 'arde des / onctions uItrae/ iptiques du temps. Este premio era de 3000 francos, pero in- crementouse a 5000 pola extraordinaria calidade do estudo. Tamen ganou un premio de 1500 coroas da Academia Sueca das Ciencias en 1889 e. por iniciativa de Chebychet. a Academia Imperial das Ciencias cambiou as suas leis para admitir a Sofia. Cando por tin ia impartlr clase con pleno dereito. unha gripe deri- vou en neumonía e morreu con tan só 41 anos. que é unha ecuacion d itersridial? En nunha ecuacion funcional, o resultado que descoñecemos non e un numero, é unha lunción. Como as ecuacions habituais, poden ter unha ou varias incógnitas. Por exemplo. unha ecuacion funcional sinxela poderia ser f(x) +2Í(x)- v3. Podese resolver como resolvemos as ecuacións sinxelas. só hai que ter en conta que f(x) é a incógnita e x e a variable que ten a tunción. f(x)+2f(x)›x:3 : o 3Í(x)-x:3 i: > 3Í(x): x+3 w l(x) *g3 Unha ecuacion diferencial e unha ecuacion funcional na que apa- rece a derivada da lunción. En termos sinxelos. a derivada dunha función é outra función que indica como cambia a que tinamos; e dicir. se aumenta ou se di- minue e a que velocidade. Adoitase representar por f'(x). lmos ver un exemplo coa grafica de f(x)= x Está claro que a funcion medra, o cambio e positivo (a denvada será positiva) pero cambia a velocidade de cambio? Non. cando avanzamos un paso cara a dereita subimos un. O cambio é sempre asi. constante. Polo tanto a derivada sera unha tunción constante (horizontal) e positiva (por encima do eixo dos x).
 12. 12. a muLLeR, InnovadoRa na cIencIa Ctni-: :aZlilHr-lliirpm¡lllkuuuisiiiirtituznisauk-: ilkezlifálla: tzioivlümllkiui »ÍOTHÍIÔÍÍIILÍ oiukiolclo ' 110W. " (aui-, cstdt-L-v-Íl-cuuiollt: +2.! HINO? "- , 'mkt' ipiu : Ill o F. l iiolellmri . loillmic. .cuz-tuiazoilõzz-oitaizrzia-dtalivlllkiuui 'óiniaigi ; lui 0397;' gintcmzwt: - ola-IM: mHkt-'kloztz . ai Ctñiilclgtan, oblglitzlvohs mhitauiãlt-m: =- oiii-Lt: :Leci . tõni ojt: oi-: iiizztzi mi oiqiaic- oi- qu: : s. : _Izzaculmn- -lIIT-nlkt-íToloIhiullclhni_: Tin qi¡: :nilt-lctuuhilntaltotzclilãl¡ dt : :ui-tada -t-. iu. it-ntslãiiinvlM-: aloizmndtziultzwtzinoisnliutivzisítdtsidtz, :tam: cntomiauito. :fagili 'toi oimini 9mm: 'iilliüilclltll . .mn- : luixjgtki : . ullugilulie. uiufls) qu: aim (wiki ¡slitw : ni m. ixo mu. , ohmtmllnlfo , .., . i _In/ vila íl: 'li-ih 'Io : uma: 51h11m : ' ul -min oi : H JIMIIÍÕJIIL* of: itvfll/ btil: Juli' ukiíà -fâ-'aíf-II-klootalli: :i kw: : if: :ioYovlI-Wn. ar: colei/ tum: : own» em: :i ola#- n-iãrrici : :ic/ Iaiwhiimitz" : l : :to "ml (1 tztlo ni: : ta. . »Ibaiti-till lltsn Ueunupiaxwuxdõiñoio» rgultlgt-Jtl-Iirlalhín: ivtñiriea oioizuqiniz-oi-iiieiagil ndtoinitciniozrz-: aui : :iara âidíàbãíl "wiiiiquiirix-«iaiungnri @inicia-vailenuiniglhitaioozugnia-qoitóhit-i 'Ion-ra ¡NÚPHÍÍÉÍ -t- ! HQ-ilh- 'l-ioictgi qui'- m» quiz. gnqgicidlt: :viniciux-uno ÔÍÍH&Ã'*'IgdI&= IphlhuqlOlê-? htzjçifilñs : Wit: :Yom : Liklf-nmwí-: icit-i-ntitcí di: lI¡-1=I-*t¡bf= td1'ñc›-. ~:I¡Ilo IIIIIO-"aQLNà-d H1 oiaiotm . eirai-iugir-i-mhi aum: UÉlDÊÍÍF-FÍKHÍmÍÍ-ÍÍ; 'llkuãi-'ÍÍEQNOÍCÍI : unit-i: marcia: = ¡hlfhi z onlinllki» m lñllllpli iki : ('_= :-1oii= à'tcTs_-= ~=in lwkwnizlfft-kivm-. ui-tf-liílntgtau-iprsinaunlbrxllbii Hill ¡ílzliuim *kroijkudlzw iomztoiollqit-: azmklõlfüua-Hz-: Ifbsttci UMC'. fÍ-iixiqil 'iacll-Éonéint- : rríuvr-. luntuàsfcclllfox. 3:1'--(oYIc-ilát-ivnultayrsini . iiwsimstluitziizaesioetzaounzuieiloigicmiluifziulfi 5 *iaugzriruzfirot fimo-il: - ff: : irfwlvlíl-íi I'ma-o »tome ivzuiaiít-iii: i: luikiuiib el: *nin âflnlcic-: :Êfínfôz--znbfcnk : Fu -ulñq-nlf-i¡. situar-Rianíliloluulsíloti QJIUO! : m7 : :sltF-'v _ilnlillliiTüti lI'l= l›-*ÍÍ[gt: iilo)n~ inibir: ôlíítvn' hihi. promo: : M-i: mui: lliiu): = : Hurlàrr 'ml Iiuiini : :visitar-lim m» alt-Elali* il: xãàolulâiclt) oiniseiífolui-. ietz = iouui-. i ot: laimioloi-il- illllàk' c _oitmioi o: : o-: iagnzto-: nii-izc-: io-dlki : ri-allow irolki-initz-qiutulic-zieiioióhinizuótz _Ilñllki1T: :SIIlHTF-"HHNHQIÍÍVOHOitãtllllãltliãlãlíjpñltikll_Zñlqtllzliullllilllíf! Il0-I_¡I(: -'¡'1=u t; _oiupaqlirmg , iudllltllágf Cmi-ia-J-iloizr-is-ginuiislõlts: quiz-animam 'znztaoiuctáukuoomunpiuitsuiot-~ um¡ IL” . ci-io Jum-i» : u mim» olluiz-icizifúoie, !lusitan- -ioicpim-'ml -'~ z : iii F-gtlta--lli¡alguma-Iiulihk-¡latacuuilohtókh-ugltomktohtohleli 'Gi-icwazt-'ss : tabuIXIIIIÍOI¡MQIÍIIÍ(ORIÔÍ= JIIICOUOÍ= ÍÍ%JMKMIIIÉINUQPIHOP 'i otollo' . iaióto-Iioiui-. i Iollhn-*íolillz h-(ollk. .à-ioiuvmxc, o¡ f, 74o . v* * 'ã . FG ^ . 4 '. r T “4, ' f ' _ 7 v (IHVIQKD (acima- 'macular-wmvnima-i¡ut-'itsieltginnli-mmt-nnom-Intima. toiótssw-ixidlniót-H a-. ni-icniumoigioilm toidt-. e-icWiigiIit-m "Íhtikl mini a' mi ; telnet-moi : :Lgiolhio (ain't-ii: na : tam: #iii-ie : ici: letrizilr. 01m» : Hei: «union-Kame : ri 'ml cmi-io Kglllñtt. qui: :a: olirziuim _oiolilziolroieucapilares-cunctñltólnicuplisu-“iaitoioiv, : :iulyitmt-l ipi-io -i-t-iuiaoiitsr. mui' lílllllñ-"HIqlglluzfüplll-lllêiñhll ~ gw : mui: ' w129i iuisicl-lc. oioiuto_ : li uuizmoic lt: lãvltm' = um v: _Z *um ' . .totziiiutkiupmàritmim: :ciomxriciàicnruvita, ,oiuic-: injüluinruinr i; um: #Irma m» , êiailnít-rfçiríâmr-e, :Vl-m Hiram aim. c» ! ou f : td/ Idautz-picotknlíoranl/ coruutlài 'rawñwlzilsx ! lima Elen! ! 3_- › W tmto-â-guiubnr. flllniuttgtox-«a-«vziitoir-¡limia- Ilza-moi. _ j_ 0M* '“"*""“' : Illcliisi , anula-unionpzaçgiamntacnzueiluirtcgiri qnt-iai CkIIIOÍOII-lifüui ot-tnl-yésuiii-Ilõlli-tal : toisumsiikuo: !uzicillo-Ókiulbllz-: au VIH'. i «tal ig_ lille: llulfo -Illtllrzaoh limitam: iViIIiai-'ltzll ñlninivr: :piIitdtq-ciiipizmltoi a _áumdm_ : ia ^Elm¡tanmuôtannnnvizinaisima. :nlvivia-Wesiomto-nizitaiuuietfl-e: i ; ,- V¡ : Timbuiltcougioiu-¡lrniwt-izgin M¡ueiuiaiuíi! lili¡iilhlbuciagmnistaítomal ' ¡lOlIIlh-ãlli : uma , omni raw : i ótoiiiir. 6m: :rage : tam: : loiglkitàimi 14 ¡i , : luvnttíf-lci dt: #nani-tha inipit-'tzilta «mma = mim. o~ a : lia-tha , »zaiiuniztolslooiaoitswi 'lmmilm 'çulãilüplitváli W274 ! illll-JIUKÇFHIKW cio:0l= l(»l<IÍ: (o~ * “'”^“"= l' eicátuhitzi-_iueltztoizi _v_ x R# i nlfmxonxn mc a nu-_ii . .›. ;_. «ii3g D-r. crñvíivrnuj| nfvki . c 41:31:22.1.. ~-~' @mw-mw 5.a: warm** 5 v) * íhí Dnit &Yào Cí : :aívm III-í¡ _. .°___ araauxnn a. num-ar- m c. ›. . r . .,^_. .. ir-. - ; gx f : ecvr ) uu 'É' Ú ' p? ” UF]
 13. 13. a muLLeR, InnovadoRa na cIencIa r; I'; O['l: lI›I1fLll 'llioi'i; ›:<i: qr: i›l*"-líi'i. ol: ic'. i l iv- -. oniriiilciuoiloinn'. ihliíiri: , l aiii; el; l. ,ir ÍIl: -: uiL; rriiriiulrnii ; .vliz l| IIII'I?2lllD1*2 : ii: 0-: ou; llll : iu: Sin; - : :rir : _c›: 'ri: ;;. :›; :-: ri-; tl ltl. “c 2' _llilru : ¡Ílivill _uniu . u; u oivuoblo viu. ví: ülvflllllli. rr›: ir: ni; iil›i-›. ii i'll! ! n-uuicwniu. ; llHlllllPíiÍÍt-Ià ur: sing: und-Sim: 0,. ; ¡¡›: I›: ou) ? iuiulir oiiliriuri; r. a'. -a i'il. lio , 'Nun OUll. h. v. Lclririviru: r clzlr '| Iíi¡ll| l(| ".lillfzñlhho ¡l: ip: l.cl: 2h72' Ív~ll| |l. '; n: *r: ~I[: imy; :-: ,r. ¡[o aii¡ r: rrrziuiunuirimi: : ii: ~;lriio'I, :h-nl; .1E; Ll›. l:~_4:'>k. f;I". :|'L"›: VN| ~;&_l : l irli: ~: irin, :i-; uiniilloz of. a. ii; uim-ririrlr; i-, ni- o ai. i[. "l ÍlINUClIÍIUlZiI Mimo. . c ; )O2|| uourlc i~: lr o nll*: rrllizily: : j l n oiiciii. ..i. .iii. rio-u. D4›; ii: r lllihlllll . .riu raiinfürzii; 'i: iii: ›. › oii ; «i| ›.-. n. I _. ..i. m_ oi-. i I- hiiiii oi: ?fltílr 'Juni : :iwilmzlllz : r : ll rmol¡ o ulllilíulc, ;Azliiio izuni: rol ill: :lln lllil n n.0, nrrrar; , l ; ;L-; rçu (gir: : ndo. ; bits ulii ›. ›IIi; D¡ o-: nnr: ruth: _qiziln 1:0'¡ c II' I'iii_u›: "UI unizlloun Il tilllrzl lupa n a oiii : ¡lrliizi il Hu¡ u . clan-ru; Il -illio lllllbzuüilli. ii-i. riiziirirrl- nto lnilo U-UlLLVZ : :: lr : En: rilllíi: ai: :llruirwr i'ill': i'r: i, : i:~: lr n n ol: c; l¡_: 'ir¡ nl: "NE, ihlilzi r Ildllillüíi¡ : çiuulzi III: II . clízi , I›: l›: -: a. : Dlrmuii o ll'; :| i. o-Ol iinirviiulzui; :m Illhlulíll'. u 'ltlnoll- ; r rrmizllíuu : f: Tsw; uiiio ; 'l| ›; c: :io as; ciirioirqçn, ol: .ufliwr. Jilzialo yo lIlVÍI-lm ioitzllu : Iii: rziuiiii: IJI: :lo . ~:_i I: c.'rr, ;_ zirilaz, niulriluxb: ai: : : irrIL-i; a. : l(lll›: i-Iu-: nzir llllh: :golo: num-ir. . lr. 0:1 '; ,ir~: ir. ll ! fil nzlllul; ui: IÍIIEOLIJ- i'ill: iw: u. i: irI oi o . . : mt: *ñzo-: aoiririaç , llLolill ¡Illllói Illoc ogll: ;liz .11. : mu. . 301m1. oil. "lcgn 9.- iv-'ullltiluií oil. ; : N: . Iivilzl : (mol ›; rula cmi-fax : 014 ? muitoo rrizi: lr; ol: wzi uliziriuloizinlz, inteiro-ai: :r el: 'izriw : Íl-«Jllilillñ of. *o-_O: Il›. n;I| l[: I sli; in: |r: .n>: ›li_»: oiii; ,L Hilllzirr_ nl: .florir : falo ; ;_›_: ,ir | ll oii: rn: i('. ir| >:l¡l›«: i: ou; '. i-: ›o s-: | v " _ _ manuais¡ . .- u . . _d u'°"m'"°f? ?.°ãm M* ¡WWW-Wh- i i--u--u- zu, ... “"°"“~”¡^ aíuí-an- ÉGNÊÍO Drtxwuxn. . . ái mçcriíú" m Ci -. . r _ MICMKOREIH @anunciam lisura¡ amour-nau¡ Ull : i: 'u í II mu: : ' 'r ' 'lininlcuoinu : iii-; qizi -ooi : rclc- o : ruim. . : tam: cinta 13;¡ -o-Nn irmnlfzn: : i: :Hfllvauit intro-vivo- i'oii-: i:. ›iii, o,o. *oi: ;. : :: ul ›lc; r›: ;›: ii›: i›; U-¡ÀIJJÍLOHK ot¡ n; : l ; ›iiutl›: z. ; . rirrlirl_»: .;_ : :uiainp-, zr Ilrln: ;nipíngn I I "â 'll' I o, '¡: u.c. ; ci-. iliizY Z u : ii; _rilo ioii-; T;_›iir; ›o, ua›ziz«c-ntnir'ri: mziozui: llll: llll| lln: ›nuc: lll~lli in oi: : iii-. lill: .i a wwniiio : I›, ;nio . lllll ri: : , -. Íiriullricw-Íur OlÍlOllÍD--I . v. ¡rrl riu; l, | . ll l! l(01-i'|1ll'0-I, u. ; Eir-, ç : o-; rninu I| ÍI lltzllb- : ru: r-. l n : lir. _nllzi Ill ^ iii-. líol : lflÍvtttíiilt ol¡ : ihnu Íclíts": uniu. ; : ici: :wii uma u : rolüirp: I: ir I›: '.c v- : icluiuoíltzl r IrIlL, »: r¡›: ›; : :rllqoi . nllirolnç -. na ; n: el". ri-, n ai: Iialv. ›. u. ii Loiv: ul. u_oii; r:›~~; .nin. :llllliíh: :ç uzroçx nin. ; ; z Inllllc: :Jum: i; :: w431i-¡irirlr›: .›o: u:a r: :'i': ›iIr›~; .(: y:llrri; ;IlI; _ ; ›;ir: ii l-l“l›. '1lllIIIl2›2 an¡ ÇWLNI¡ : null: ,WIL ¡r. ir; il-. 'nl: n: <'Illlf. Htlld ola um: íoiniiiniau. . al: :nv: . »Jim lilicziri. url: l; ': I s; urrtoç ÍIJILHIILIÍ: v; cri-i; irllozilurrcirll; rrilniilv: Nil uma; ;ioioimlirzi o fo ¡¡, .¡oi. n '. '›. '*, ol; 'll rizlin< r-: Irl . lI| I›; Il J uiuinci_ J! .Y nu-. i i, .. miga_ par. Çwiwi. ; n. j|r'm'Cki
 14. 14. a muLLeR, InnovadoRa na cIencIa ihmai-f-“toklkit-fott-iuqtliz-int-dt: -¡iuiunrwui-Haninnvx-i IIIOPHHI HIl= l0H0íT= I|Í'v"ñ'¡| <'ÍOHIÕIÍHOIIIGIÕHIlllllllãli I(| lÓÍI= I0_[Il'-"¡¡'¡| IIlt= › : Ílzllmlulk: --Êñllzli #kt-izai-: ioi lçffniuntritsiuutzu. _pizi- oiziaisuolt-Fai-lurst-miiutz-tfóiiílnutau: Mtziuniílv-ti gnt. WR? ? Bt : mi manu: wlllíllâlntãüttãk* a ui-iolicliiiinnnic tzaziunuolvizauuuiotlc-dt: Itzcoictzuótz-¡IiuivlrctuimlHamachi: n: «m» 010k* = lO= JI : ui-Ima -i em: units raia-ta ltwcicipi-iat: :sait-i: QHOYOHHIIFF'. aiii w: Lihlõien-: i-i-Huiicarzidt: umuaiiilõttauttu-iolllointnoto-sia¡ toma. -. ¡HIIIÍHIlãllhmzstpllãâllifilllllullãñ lrçiui-iik. okiuusu-. ucilwltmi vita-Inn: lhnqtlté-: rlr: -uor-. iptlhihitaim¡izitqcontítmh-: nnisiotimhiiitllku omtsiuiáf» m. . o-qulz- : tam-mv: ::títugníbztílo-0l= lclólz-suãltbllzm-laul-ÍB19ml: INK# iinu-. tbstmi-thi Ioiczlolõtzl *Ir-Itoftuztwílóklotz) n loW-'ollt-tzlc-oullllla nhiolkin-ioi o-otl-ilzzeszizçi- : Mútua-amarra #Lin-tan Ollaaot-: IIIO italiano» i-iucclillnnwillzrswfh-ltaai-lkt: lui-lime- ¡ükjyltlk il: ¡ui- cooñílni : b multas: :- unlioT-iollsisszi item mi dbz-matt: :ir : hmm Oll- um oc-: iuizmlcni = olfsw. : actualiza: 'ui-lc IBM: qioliisnuritlltai»'oia-wiki ? hlnuclolcnftllcfllrültc v' iaênzbíhíklouuolkwiu-. c. Will? @íntima-Ç«du6mmloitnlñtlolükjhillñiülil: Nm: (aka 'maquinas _ »zg-m-tuinn-. ickiul(zwuninozmtomiiçmõlroietolntít-nicttziuuiziilzmçu: : , ouzieiziultoit-: lui |81|! "Yiitãll101!! "¡ÍHÍÍIIIÍÍÔIIilãñãüllolllhl-llllllFilltilã. Quê: :pior: -dt: -itaim¡ta-sltnivpnallitgioiclin-auiolltai»'tomam-o-¡t-ioitolnlótc-: iu ulsliziuuiáll-&SH : lkut-Tnnzsgginio lÊl--okwdkwa-: inuullu- gtllblíhlltlnüããhílíbl . aumentou. int- IMI «th» P'B"-'tÕI| l=I_O: =llIIÍÍÍt ii-loulumsiíbmi*. nani-silh-Ilczionizin-ptsfn-isint- n-anllzacuuizlõic. ; lui i-'liiãlluigiizmo ni-"tiluiolto¡Pikttziii21i1oic-6l: I?J: lt= :iouio-u= an vim-u: : : Hu-tki-Iñt-uzltzincr: 'tz-intaitsiiiiáíí-; cm : ii : I'll: :: tdi-HM Itotír: lntñtft-! T-Tni vlw-folha dicir unNmmVl-tok we'll: iluigioimioitzs-volhug, :em 7:10:- ittzrlna-_Ihivitol: rlltzimpr n-inultziohiui; sbtt-tiíatgtacianin- -girllslít-: rsinu-t-iuatacaramluvuxàíIgiai-lT-tnsw-qi-: z i-. >=lÍl4=, lior= Junot9iu:1l, -.-icI ãlclettaloni-tí-tru-. n 1:1 htílvilqhtota @i “átazullfoiíta BW? ” ottaéyióta ót ttziczolr-w a, 'nie ikll-t-l: Mutant¡ : Vain 'viram-a¡tlíiln-tzszêuótaíniunv- : Itu tz» ; M9010 : assuma: ,itzauir-Jiüoioiw, i ¡llsmz- _omni glasasiow-llualontzinltç 6h» 'Fall-rm qiloiélarlhi ' ¡uizzmolc- , ?Nus-mileIialolcmuolaorqplz-ghwinlôxllfolç-ol: ¡uuiiiirtltziii iiilillií IÍlIZUKÚÁnInlIgLÍlIKNlmlütlasiôhwtÍtilT: : utnxanltzzo» 'o: r=~-. i.: t=; l=Il1'Rol= (ot= . ? ofveuazgipiuiótcuiiiniltaii qu# -xqoiótoiuruãlniait-Jini : i ipauizllcsiíomtztíhi Tuiallosouiiljllaiimllta-nnhkiutq. í-iecícioi ¡hiulanltol-'iimit: :i¡Íâítqolngttluãlllettslluqpltalolkézli: ¡gnlnràr-*ilhi 'fálolchi *Cít-tlnuaiilllõi-. zuilt-Iikmi¡tlnlklimtñllzlucl: :alt' : IWUMOHQÍIH*IIOIQIÍl-'KOIIB Iiori-iasítólzi-t , onIn-âiiinoi-¡giaro--mc ilo i-~ot-~-1ÉiIi›. -tvionit= ;2t= ›iota› “êíwêlüêjflüllllokxinllll | |(= l -tpi tziottàmqozozqtziutz»-Iiiaghu : um 'nia-ivnn-'üilitgii 'wlllâulglü-'ÚÍN"lhllsiiíg goi: - '= .I -°: io'=1u-a›, ~not-›: io›: s:iol« ÊfstdtopuçsiHit-"lolltmníc Twztwãfoktn : :Htgtítslur : Ínilâlcn _tam otiuuiiiqilt-*t "-'t1l9,. io›*r= i.j_o: -i: i(o: n› "êkiuiguiaüótoic-çioit-. ekia. um' i - . ._ l . , "vw-p- n' . í i t' | í' ' t' . t¡ , . i r - _. . Z j” 1 ceítzuuimlnnlkl-lfoüu) il-Iüuanlv--hl-'o lirnézlsécuit: 'onlítoiá' ' : IIIIl= HinN'. :lII~". I1lof0.. .Ma. Piano-zu: VIU'- : uiiiolíitsrstt oinwltuoilitoitgtozliArion-gusto -olklstzlêkízlllülllilnlwslki P714 ; la vllllinlõnllt- voialhlíari! aidiiiinútilt: p.piolillt-r: I¡idt-uuoinxlinlhicniziii (umI: muiitowttlhlz-ottuul-'lilllf-lct uteis-oklullclloktol-luuol-Julntnmlñuo): Illlnullzwtzlkstnlmas-'iitnlt : i II Pri-Hotíllulprsiuüntdto-ol-lllfm: lot-Hakuna: ui , tqiuz-, to--Lr--ninnisi-s- ojtuloivieaítgsiolToío-: i-i-¡Tã Roi-ir. ! I P310¡--Ist-IipmitmtlIiuuioi-ienõtuãnoiiov-: ir: ni-i oi-iztomüionnipiiziu» d( 'ot-tan nl: -(úoklktciphiulãkuótcnu Int-zm Filclitok-¡lzlfziti(cum-Odia 'oiraicuiinitcinrfiít-ioie, «uma &tam; Il1"| )|l'Í= VlV-ÕÍ= i "Hhizir-'tzini ; em oiotnsiolt-t-Lxocoiouio 0P' n_|93=l0l= %~*›-Õl= l #toialotui ; nim temiam): 0h' : rali: ,oniqaioiupt-ll--miuul l i I¡ Ull'. _cmInVJLugL-lczanizin-Houdini zrznrñoP-dtnluiiiv, dtzuiñxzaziiiôlk. 'roiwaciaiuciiotloiotanigtltmiol: ..ãt líxoizizimln¡ iotzidta-ót: ÍIIIÍHNMIÕXQFgsllllllllhhíÍki. :H -'›'V¡= iÍr'6'l'Il= (“4Í= lt Olinto- ¡ÍHIlHINfv-¡Pj- aonltmcráltvniruii: Iiotviaiocftdt: t: tsnllntloi: Í-lvu-Wilsiaw o -Imhlílillüllíüikliftítl llolloloizj. . olííâviztllutiunplokitorxlh ; lllIl¡"'l'Í! I:¡Í'll= i~ ílllolumnllü oia(- u W. 'z-: Iilclht: Plin'. iluoloxui , olll-: :i-ÍWci: -ezviolkiezminwunuliizgotpz: i-ífàu. :Tonii-«LInIio-ôlom-ziuuimm lvlâknliltllnl-ltohñõê: uhtt-. iuurzlü-rzmnllziatõimozoiciu- iiiIibifvniJknni-tin : tai-mui: :ntixâõiüos-gtviutci-n-o-acininiozoizm-auiitae-ci-: :liiiaiuknioia iju: * mi QIIEÍÊÍ _ei: :tirnngtoimL-tu-tleiooioiencoiuu: :farraiclto-otnati. _ 'ãkiouickuili 'instaloiviao-*nuurxltzlultüñ-rsi, dzgçilirsiuuiaintt: uteis-wiki¡ cmiclfclilut ilicnilp. rotzulltzl. Naum¡ «kw -utzltaiutzílT-nw m» mz: : v- Ct-ioiuinielñ-iwimii ~ -i-: nzuioltm Câ-: IpnotóllitoI0:9lato: :I'lualle: nlmíagillíultzsaplrqçílzlchlõtzh# Lzwt-: ollxlürm -~ «ti -O--t-n u? - cr<(¡› : jiu atu- ob- l '4 ãtziurziult-uuizgnilunisaapizi-Kuiwn um u. I-e-oi ! Pr-I tpnmnialtqtoi-. rn nvnlloiwsto-oi-: nzt 010): G'. ~ãl= lll[ilIlÍHÍOWHMOIgmnñb-'ílllltíl , oniosuoisllotoian-vnt[cintura. :acta (a0mm-: ltciccizlnlto-¡lt-diulalIG-qtltu-lihliorticoiom nhóbahlhnhtctmn Qlllã) -i L úh-U-L-OI' w--Ôl r. "to. nniiiikill-r-. r -› i›--¡- a , ia-: i-: thuâa eiu: à¡plan-ololoutololntiihlílvrdi Hzntçllb-'íà-HOII ! l-Fàitzliclpllo. _Ci-'ilrlltíllívêllliltl= ííliÍâilüipill| ltllñiÔlk= l 'i : olntnuutclu (Úílãllíllbüãltzh. orckvaoltwiolmll. :migLIlu-: :ltqt cniziro-: ioimrcno Itau(--ema-«st: me-itgm-rsiai-ltolattçimiàzcsuIiinuguiiitactt--aiccioiiiulm-óki m" "' '°”(""' "'7“""Í'°""'V““h-'À' “”"°V(°' 'm5 u' _v_ x H u nlfmxonxn mc à , Cu-n x . vjngvlfgg D-ri Cum; .qir-_vci_ . c 41:31:21.1.. ~ ~ ; www-mw Bs: mar-w** 5 v) _ngm_ ------›-- . ... .': :.. ... . ›-------- . ... ... _- l l nocao-Alinne ': 'í""" araauxw. a. .uam-m m CL ›. . r / à . . - No _ , , . ..^_. .. Etr . :: N r FECYT . ' ) Ull . se _f_ e D” UF¡
 15. 15. z ii. .:i: _ iiiwziiirr: r- 1111,47 §ojfío Álexcicírovqci em) ork (loqovskcgo Sofia Neimark naceu no seo dunha familia xudia polaca, nun pobo que agora é territorio bielorruso, onde a maioria da pobo- acion era desa raza. Cando tiña 9 anos a sua familia trasladouse a Odessa, onde estudou con Timchenko, relevante historiador matemático. A partir dese momento entusiásmase coas Ma- temáticas e coa sua historia. Tamen ingresa na Cruz Vermella, atendendo ós presos politicos. Poderíamos pensar que é nesa época cando empezan as súas inquietudes sociais e políticas. En 1915 ingresa no instituto temin no de Odessa, dependente da uni- versidade onde. da man de Shatunovsky. aficionase pola Loxica Ma- tematica. Pero abandona os seus estudos cando estala a Revofución Rusa de 191 7 e vo'case no partido comunista: primeiro na clandesti- nidade e logo como editora do periódico Kommunist en Odessa En 1923 retomou os seus estudos ocupándose de seminarios na Universidade Estatal de Moscu. onde se doutora en 1935. Ese mesmo ano coñece ao matemático e filósofo Wittgenstein. Durante a segunda guerra mundial tivo que fuxir de Moscu. re- gresando a' súa universidade en 1943 como Directora do Depar- tamento de Loxica, impulsando fortemente o desenvolvemento desa disciplina na Union Soviética. A historia das matemáticas foi outro tema que tratou Janovskaja e no que publicou diversos traballos. (Xeometria de Descartes, Matemáticas Exipcias. Paradoxa de Zenon de Eleam) Recibiu a orde de Lenin en 1951. O paradoxo de Zanon Zenon de Alexandria presentou unha serie de paradoxos para desmontar as teorias de Aristóteles. A mais coñecida é a de Aquiles e a tartaruga. Aquiles, o dos pés lixeiras. e' o corredor mais veloz de toda Grecia. A tartaruga. ,.poís, e unha tartaruga. Lenta. Cerimoniosa. Pesada. Acordan comer unha carreira. Aquiles corre dez veces mais rapido que a tartaruga, polo que decide darlle dez metros de vantaxe. Empezan. Aquiles corre eses dez metros. pero nese tempo a tartaruga corre un metro. Aquiles corre ese metro e a tartaruga. dez veces mais lenta. corre un decirnetro. Entón Aquiles corre ese declrnetro, pero a tartaruga corre un centimetro. Cando Aquiles corre ese centímetro, a tartaruga corre a décima parte de un centímetro. E asi' infinitamente. Aquiles. o dos pés lixeiras. xamais poderia alcanzara tartaruga. ainda que a carreira durase por sempre. Para resolver o paradoxo fan falta certos coñecementos de Cinemática e ter claro que. cando xogamos co infinito, non vale o mesmo razoamento que cando estamos no mundo finito. Vamos resolver un paradoxo mais sinxelo. Suponamos que Aquiles recorre a metade do camiño, logo a metade do que Ile queda, logo a outra metade e asi sucesivamente. Nunca chegará ao seu destino porque sempre quedará unha metade por percorrer, Pero botemos man do que sabemos das progresións: se o camino mide 1. ao principio recorre '/2. logo a metade de '/2 que ('/2)-'. Cando leve n metades. recorrerá ('/2)" Canto Ievara' recorrido? A suma de tódalas metades '/2+(1/Z)7+ --- -«+(]/ Z)” Temos unha progresión xeometrica de razon V2. A suma de os infinitos termos dunha sucesion xeometrica e s = T'- -r Se cambias r por V: e o primeiro termo tamén, verás que Aquiles percorreu o camino.
 16. 16. a muLLeR, Innovadona na cIencIa ! mir : ur-y uni-iai : Ill svuiiic. Ioigitzttumi -i . ' ot: otuoiziuulõiio at: uma. Ininiiltz-uzwizio¡su! ¡iow-: ieiu-tkiix-: tanlüzwizniiizTLwztonlt-kii; rom-Fila (OIíPh-QLIu--plol nllllnkiirhllurklt. ;um ~t: l›: <lltlõi1õnllla~otolulglhmlllo t= t~ ! Ulwlsltzauiótana: aat: :um¡nioliknmtniuuñt-ilkwb* Pt-rorultztoraluiztnu-i: illeitntuT-ioic. um»: m---iuiãt-idl--IH-rsl-itznzimzanint: : 'ITF-'N| lÍkII| l=lI, ||l'-« rawatzm me, :: u-a. ronuiotiiz-okic-mlnkmic-ólugirrz-olzvnólln. :iu-num &im-il; um. louuamzii OP: MOICHVHO-"ÍÍOÊLÚÍà-Ófêviñx : Ioigtii : ir 'Mt-ira', _cieirz-: Htlioki 'aomtziauniítmm omn-: lr: -:mu-›l1ai-io-icrIll(: ir: ›:-= io~tai-Ie_ = ktvtlltblilz. #tawb-: ãpiarmuasw-lkswx»: teuslhniiuuzllghuktndk-: Mm Íhlllkk-. Zhlquta oltlâiyltll-Wíhl? Hllllãllhlñllàiiñ¡Ullllllñhüi uniuicr-icoia ÍF-*villlht-“iü-'iñlçrülãk'! UHF'lOlVlÍãlllihnglllêllha ñikI¡'“ñ'Io-ucI-ñt= t:-'x> Oíãlti-_lllzltllillíl 'ilflllIlültiêtdíllãl0)~“N1=¡lltl2(= (0lIl| ÍI)ñ cr-iulhl-hnuilin-tv HHÓÍOJIJSI) kWh-Ik-: HQKNOIIBFHUIBH : nm: - . aofkírân-oruiucituiorzi. lIHlÍHIIFÍÍImL-'iIMIHHIIHII¡IT0IlI~1=llI1lÍ(= H=l›-%H9l0lkIÍÍHÚIÍB. cretino-es: r-Illbuu: nIirlolít-knl-»miztItz-: êza-«Ttokwulnlulamui-tnhu¡ Illldmanzk gizarzypzzzom-nt: 'imitam-iss qui: lhic--i-ioi-uicuinv v: ›-= ctuggisu. :RT ml OÍHNHIHYÔOnIlllflloliâlíümloliàvãt¡b-*tâlli it-. linllto. WñlÓÍIlOIOb-"J-HI'ÍMÍGHONHI vlFí--ã-: tlhítlltlll uiistt-«iunniit-rsit-nl-inuu: entu- io›. ~4i<i-~: l:4.›i›1hi--ot: mw. iliítai--uu 'ill-iuizmtzli giant-Jiu. :Im-ofa-: lir: tofkuóívwhlotclnnlñiu: u-; tIt-íííhulinlulmillm ¡Íílr-'LIIOÍÊ-Z : m (a: at: 'lllWii z' 'lIn'A= l¡-*íl6f= ¡0Í= ~=lIi vilã' -mni -toi-it-tntm: 'mím- z »'1||9l= lI'¡| ~'íÍí]on¡Í: -G'. .:L : hmm : Ut DMI-oliltivruuill ¡-: :;ne= u(: iiIn'r: ¡.. -. ¡L-_tzl-¡Yñc-Ikr»ÍIIWnlo-ílckl-lz-! traiu-11. : ln-*Íhlul (ela iWw-tltila-tzal = ~ iÍ¡ÍÍ= ¡'i'l| l!: |¡: H-*UHÍIOÍÍIJIIIHIIIII! HÚÚÍHIIFIQJIQQIUHÍI-! lili : t : m: "ra-inato": o CkiuwíL-til? qua: mu: :m6 - IIPÔLÍÍCIKCL* il: Íllol-TÍIÍIR. isi-i-iiaz-: i nciâtczntcimqini: km1¡ : vnumii not-Tur : wall: 1n- 'wziilgtet-IY-*tii : M511: imi-Imoie : :Hi : tema-ml Html'- ívioI-tr-íoie gut: china-um : i Írâldünr. rei-mim- omni ÍÍÍÍNVIOIOIÍ si¡ : :sunt-imune oT› ¡ainsant-llzlk 9m: ci-i-vilm¡ Ilillllii ¡niniotall- , mam r -lzmzuw-tlvrzriutsialt- -ts-ost-'tto-: uuoeiohti : xx-atira: Iu-nieqmisi-lfñiie-lilll-unioilsiuia-v: (mui: ntoiitciurtnotzmílztluunb-oflnrílullotoln Iii 'vi-J for-i: -gmuuiannuuuinlllzii 'mzttzauaiñít-nnur-iuismdt: -uiziciliir--dk Ê(= ?=IÍ'Ê'. OIOÍI= ¡OF= (OI= . 'hluutii tofu: ginuullt: .iiinlltui _0lí= b~'íI¡(= lIN= rIP= ~=t0- -Ituol-. L-'tummta Itãnlhuilunílll Iran-m cmi. I¡ vlanrornmmuiann niollt: : *oi-iznlbttfikrzninn-km: mnlvrziettsii. nulumu-rom-rzidts--n Blink* siminni-nuiíiñ(-mhltzinnislítoio-otzautíl: 'mu' ; nim--r-iciazggilnuoio--i-iu : mui-t-môhiot: -ianttuiiictíl-t-i: ai: bill: ot: ?Inner-mta wish, s-. mtoii guiam, :iimqaiucvzeiniinnza~. iliini. .¡us1:g, ;ii uiíainunaiuuiins dhllki Uit-ugpiw: su» 131-1' : i IIHDZÍÍIIKJÍHÍÍIKOÍÍOTI ¡iúmntt-rs¡ = ~ nim: GPMM? "'~-Í0lIII'= l0l¡kIlÍ(? !iI¡-IIIIQIHCT'“ÊÍIÍÊ]IÍÍOIO› 'k : tam: ziotiizagmitoi: iram-mimar: omni- -iilini , ruim-ia Olllli ; um : sziilít-'to-otaiiiioiii Ofoll-Qllhbii hulk-cumpri : t--iili-itzro êllulbn-ultüíííílc a 'ulwwgl chlllla : II-nullãttulnlãílmlhuu¡ : i-illclohwnilllirhutoir. Pit-mg--zis-utçicoliiítitgtz. huuguuÍÍihtl zigk-ztõtith-tt. um v ' mmntoaxnn L . “'""°°°“”°“ _ “N «uqwumm 7 ? comunica-nana M_ . .. .. .awim-. .u merx-_nm “- ›. ~ ' ¡nz-automa- , _ _í '-"°"“"*7¡^ . n-ui-_u-ng ÍÕÉJÉÀHÉÍO pj. 'ynll: rl'. ljivlDjA: I:rIV1l: v : :em _") "Íííuluglppgi d: _iirqvfpuçi . MGMIIILWQUP-Oh*IñÍÍFÍÍÍUl-*i“LI'JIQVÔZGHU «aim-mv o--i ¡tai-calmant- cíllillinlllllOWñlllêv! PII-CMI liam = Ínloiklk. putiowlulof: «pnnhirotcwiidlvi , um ÍüMhÍF*Oll-IÍÕMGJONOR-ÔÍH¡ÍllllêãlkimiIÍFMHK ííolutzlot: lnltcbrutllIlinnñkuolu: : i'iklrlo'lzllilton "LLwIl'| 'o: =L'1-ntolI-:4ollnula clktikwni-icm-ic-qoiut-p. :i: líukk-otz--iomkmiiouxr-u--lír 5'--non-i-ÍL-? eIonn-: ullvvhlkucav- lim= ivnuà-lknlicruz<n ¡([/ _l_/ _,4al-_i›¡, :.- › j' › . Â-q_ _› «X Q t: 'iii . v- n» «Jd/ l êt-. nziuisllêtdunuiomm-ioinoiíqrttuIi¡ Íollkunfu ílzlítupxiazmzick- Ma): :iai-i: 'II wikini-'t-«llbmt : mtu: _pmi _Olñllliílñ um o tzmii- Int-ml pm: : : :multas z : Sitllltlliãt: Aaoiviiãtíl-r-i: em: _nr-Armazem IBIÇIIOMÍHÍÍBÍS õlz-rir-iciallrz-: llnntlhi -. -o'l¡lsu: iuI(-›i--: moe= l!= n. 'il-. Iñhulitw: ¡oL-«Ifnldefm: induziu: :um: law: notuuludírziaziutdit: ulotoxfühs oi mist-Inii-: iui-fr' íf-líasw-, L-: :uri alem *coliricaiantnutunnumva «atuante-zum- : :êtiinlhlncfz-ulllülllvx I'¡HEHVÁO-! LL-IUÍIIÍMKNIV, hçcdkLrí¡ . L huiklslumuz' : -=i-nIi= |Il-t= tdt= ~-i-~= ilr: t-iellr-: t-iw: :Myanmar-ie-= :u~cuiÍ1lügIt= ›:-›nInii-i-›: › olo-: Himno-OP: uplíonnuhlvlTñl-olz-lutou); ¡tn-: azitvlílc-ol--IIíIol--ztrulolbili ta. ul¡ clix-lula 0K- . alt-link _tmn (ATM-lulu): III-Tolllsk. :II Irlzloll-llorzi. . ruin, aqnnmmch. z: :m1:: içlflvttl-Íml-: umaot-lHa-ílokuí-ul--cclllololo-of: mts. Cmt-nai: í-IÍ= l~'í>II'AI1¡'l=1II[= lIl(0-Iü*Cíllírfhlíhn mam». :IL-im drum: íntomn: Olíàülkt: fztmiomow ara-im: 'ñ~“1¡t= ÍL*-! l|l'-r'~'1|ll›íllllflh** uullll: 'l »might-Mt , mlk ln-[Ilellüti ollutziruhllolglnifl-h _uma otulolll-lli HIÍÍIu-Ollllfíbñ , or-lL-e= ›.tz›: q_uiioiolb. íloi›-r= t-i
 17. 17. a muLLeR, Innovadona na cIencIa f' . 57' i a” C . A 5;** . ',l: ia'- tt»_. l amp; iiii, ›-; .; u. il'; i;›: uli_ ›AIl; ; ur¡ _u f¡ , uu ¡gLig ¡ "rn f: q": gllulr u u; ' mw; _ _ 'l llllíflll» I IT; _l l ' k' ': ; 'lle : . : 'v'. |l'. : L1; l'. i. *l : *': :: ; : I : .. k . 'u l IÍII. . ' I' m. J' “h l" n' l' i', l.| '›_c| ^:l| ¡i¡›; ou. .unir, Iiillu: o ›-; l'›«_¡l'o a', ciolozt-lll-lz-Z. ›. ii . ci. .ii'--ii. i› i¡›: .noi. ii: ni›uia'. oi¡l 'l| ..l| l' P. , vzin; n ›w' . uu ol; tluiii: L'- . .Hu-I Hi0. . l ui-i. .o i: iir. u'. a Uyiipg. : I-l. ; ¡ ; i ; i '. "ll, »sil n¡ n¡ : u : :iu cj: :: i-z li ›: Iltl ai: ,; n1ti: 'mui-cu ~lal: io 211,0; q¡: r;, ¡c[; .rc~: n-ln: nula: btlltl~; ;nblv; llliilll : iTlllillv. l u›: s;; l.; ›;; <iiofo; ;ill gi; _ _ na. : i. ;~liu: .i. , n11_ l”. .mu. lNLv: .iütvlit : lII'0,-. no¡ . 'o -. ›n rnigi lli'^llii'i. k*l. l.~ oWÍi-. nülz ›o¡niu›oiu. anr : I: ›:r: lO; af : ntniiii-ç c _ llllLlnüNlli ulll: a ÍPIZL o ; i:n_Il: ||r: acima I) ui: :~; ›t: uin: r~': :¡ : I Çimlíl. ll u 4:. : ill : nlil | v: ii: : lfni; lrilm ul; .nflompl- r. o ziin- vi; mIRC-z ul. rali_ D¡ "II Ipinçtuil v; Vuliiiuclxi um: : nim unliiimirnto r; '¡: l'o no-ztlwilzlrl: ll 'lim c: i,clu›: ~;›_ iirzirrrvziiiru: 1:10 rllcllll iltnçi iiiiui : ulrn: :l'i; l)llr: ~: o-¡: g_¡ii : ll tvtnltn nl: '- LCP' : i3: . , ; IIOIIIl ' : qi¡ iiuil; u; willlllnlu , y v casi. n. iqvual. ~. . . t/: uli 'l' «Ibllllnlllmw » Ilulll» r-. u. . ui. _lu-w. , o. i›_i_›-. › Hlwii. .saw, V" ; ilu-rllizloi; _ clril- c: : 'ZWLZÍL u¡ IPI' oi: :uniu: l; _ni; ol: olv. : I-IlIlÍOJ Loifn; ;-. ¡., rzirzicai; . o: 'Í: r›. nl: C1¡ wilp: : : ln: o "cururu-into : :iizinz irzi: iiiln: n lllvl cruzi: puozolzi; .lJLMtJlI : iilt; : : b: nim. , o iniri: n - &unit; :-; C1:: vu . r "TH t”. ari, i, ... nl¡ No , inn-clo. !lis 0-'. oon; s. .iI›olI| tr-. Iu›; w-. ltqilr. i1; . i.. i._--, i.illz-t: :«l. ._ em: : ; ii-; liu-. i lliillr: v: rir-il . :tnuoi : li: a uvglo l: : ¡Joçlllitl io; 'l . Ebm -': 'n: a ; io_ . ia : :u Imliilrilcriln . .oii Jiu. Lulu'. IJlAI. ;. i ; I-ir. l', r ›. oi-. i. um. . nitol; Lol _u_ o . '.l. l'i. nliilullv- 0-1_ li. ii~. i_›. ¡mllvlu i. .mai. ul. imiiliis-¡itu u-; o i comu-t il. ;', ';_»-_'u. i 0,¡ : i1 uma; Lllll: u ozrl' : qr: &Illll IlÍr. I iolll: u: rullinn . ll't'it›i'l' ; n : Wii n , ›Ol, Il~, ai¡ o'. [Ill '; N; z aoçloiil: el; r: Irzlczl : - , .| ; WTIÍC Lo [Dznz iiliinzxa ; ic: : ; PZJJIII IIÉIl I(Ç›Z 0-I, lll : :um r: . ic : lu U1") : l ! JMJ iozdigol: 'lllo-; ltll : ; llQlÍI r: i: .¡. it; ul: muito¡ o I : rui: ; unnipziiziulo o, n'[¡ 'ZIZlIPZlILZIlII cl: llllgjlr: , Lvl¡ dll-Ani' liiríiinilo , '51 : 3m¡- i; n'ln, ›". .li; , UF: liiiii, i,i¡| :lc'. uziii . . u: cmiilii; int-fl: mui¡ ufliillhi l : Ju: lIáHlIIIIL . iv-. luulli. 00,¡ : vil-io . ui' . simao_ giuiiloj_ . .um nr; : i ""^. ¡;| ›O, 'l| l.)t: ,:›; i¡¡'. ;.; qi'gy: iuj_o: n; 0¡Il; -:*l. t'¡1l| iZlI mu. : iii. 'i-. Ull' 'lciv-&rlzu . itnulçi . .ucitouziofcio. , ›c¡-. '._ulil v ¡l_. _«_›v; _clo nl; : zicuzlclkv; l nim-kilo ¡'Il›i'; ›:i : f: p-zicizi. , ›u : lui: :Hi-i: rfp: _ ¡inimiga-nu! :m: :mini: : : ii: lilll: ly; :_; ›o-lu n_ Nilnlotíl o: :›.1›; <t: .il›l-: Ill( NHL: u llihülliflilwhíi' : ,011: oii O-: lv: glnizl ; ; n ¡; i ul n' DntIJl; : Iiulrzlmllll o'. Iilllutl p. o-. ioi. oo-. ..ic nil. ›i'l; o. iniziimlotci. ¡Jliuvicp n~. l4;›u›: : I DIPJ-aim: : n; 0:¡ n: : r; 'i; r. IiIuIJ-Zllo i: uIi: ¡;i . «omni-ou _manga . gr i. ii, :m 'í: ~›-: ›nl: ,ll'4-& um. . u Lilllll _o-lio. : o-Um u: ›; : II, O< null; mu: : iiirluu--zi . l:i›: ~:¡ : 'Elfen : 0,0' : ir-: iinzi o -zi nl: ov: iu›; ›; ; u : tzli “rzlntülçwc o M» . ': LW. . -'~ mmocoataon "'° 40"* 3^“""~~' _ _mnnncotucnl , . te_ _mma_ _ IIMTRKGIIJCIR á . LL _. ai; :: :.'; ;.°: ':: .°: ._ -. ... ~*~. .=s: *"-'- : w °°"'. ... J^-L'Z""""'°'°" ›. " A-vuuay-n »naun-magna _ inaugurou _""", __°°~__'r': nao-nn. ..” "“'“'“ ' rooosoanuuvro PiWxr--tnn . n i. .pcvaínír m ; i › . r Ull.
 18. 18. a muLLeR, InnovadoRa na cIencIa .4 *Mn-Mn ' eum 'hu-sadio “for-Y-“Ionx-: :aum : mdrmutnmt--dtz vulâ-aovlluulü» (Imgmm -WIHit-uimuupnco); !mauro 1m: im: : ma: :um: =~ kmn h: numa-Jaú: -. 'Rama : íf , onuludmolm - km(- out: _onowozoml z» notam ¡nlomdlklt Em um. . ' ' Nialnpnf-dcic» : naum mlõxlllwnaun-untada» olvulin» Elim-r: dt: 'nun-tenta : Wax-h ctmuqcchlkln o): :um: :Html-L- eíuoilloloklcT-w mluitwocloxuulvdum _mn 'Kgrmqouñm unlôrallt-nn-ilounnouqntaorw F-, T-utm- nmLgu-a-dhnn» alo-alemao _onunoutkncswxok aaIm-«ounupnnixmux 9mm «nmmcz-n» ck IOLQIGHü-“Iñlllnnãllâü fuer: ibmumnm: :n um ur. llnnuaoanóktik. dt: 'naum z : amu- dBm-lo »Meme _Dmlntlllkltzüt _mm o : um : :kimono : V 'uh qu: oioulihntnw dumamvunuzaudto» : t: rolam: dh» . w. tum : uma : montam: albxâíolnqow. Hu VH¡ ¡MGM! !min 9mm» ! Mult still-BIN: th ¡Juíwzivsíí-kl-'ls it: tfõinomau; aqui' ! Iciihmãrír = 3mm' #intaum gm: uam-noz. vlcitzlõlfalculzalltaon-t›iTcaulhltímc-ilo›tna= íltrdlnlinlllo): au BM'. amam Itzlllick- omiuw : cairam : mimo: :: IÇIOÍIO - ; sun-mm [537 ¡nf-mlk! m1 *Ílcñvzis-! Iikl-I: 6h- n-Iulólr: :IT «anita-tz = ' ( onuuucrfiítuxo-kluuxín¡ qu(uq: -u-mvmuuoiuuxonaan: ul-ml: :. um , onlílz-mr 6!- mvuziílgmdrñcb: :am (za-uk di: ;naun-mw tmn: = qo›oc¡_oI(= ›:e-. ;.~, á spamm- _ná-Jñtu-To _cx-nm ama. -L ¡aucInxoII-'h own(- _oífoluálm 3m 91:7* omutzus» = ¡nlõrdlhnu amam» oloxcmllimrr us «rn-nm #kl-RuimIoluãzifíuufq¡ra-aiíuããsllü. .e[oLmIu¡o›. -o: t=1.g¡InuI(= ¡-1otouitlnílr 'pllmftonlõlclc-glnlnw Mudar-JI: Itr-Iõnllm: :w161i: 'fuolohrv-'Ia-_oulpylok *- ? ua¡gEU-! =uor5uiru: ›- gqnxsmanhudtvvúesl líunpr-ukux-íkupnnano-Músculos: Ilo-ülkíilnvclwáillãllü-ÔÍII omnupxuistolcns. apnn-? T dr. v1.7 cnlõmlhunwramnnnnto» 'fámn-Nñiíluc-ohr? Mill-numa -nglgfa sulamísm d( gu-magllü» 6mm : sitio: In-¡saàítgtst-¡f-üom «anamn- : Riollebiáz-çur-õton: or: eu õtuullmmt. CKgnpmün-unnaurmnítztitxoo¡: :uniu-Hinn: Inn-mnaaaa-mnnnnmiüiotila 91v pnaulmà z 'um-nun »t-n : axa-n ouzmlhxr- its , nnzmñzaokestc IoL-sEÍlII-! Tüu -v : nomeia-ana: dl: inuufdkLw-'lz nnaohrpnlixu: -. ~ , onuth ÍÍOPNÉIIIQF 'ÍIA 11m: :¡xx-Immi-; lonnunuisxíknmln--nnknihmucycmxoñíxuuuniu-zh# 'cmumonÍln-nt: íuâlll-'fíohllltzr-“lljglníloh zníuhl'lzl~'iÍlàt= ltíYñu : Lwíoét-ãounltilítotoifoüuw' 'fu-nfu-! z-¡ustur-«m taum-io¡ álêluuumtsn: m. omunnmormn- em: lwukiílgntoímn» ir: naum: nítr- wnannn-u» _olobihàílouàm -ít--oujj-iõuo-dl; 'ÚN-'nji-? kkzr-, g-Àliion, IMI. _ manuais¡ ,4 : encantam: - . A uma: : u aa-«ma a *um ü--h--U-I ›. ... .:. -.. n.-_ Iuoowánlnnrvo ': 'í""" araauxm. c. .uma-an m c¡ a . r / Â - . __^_. ._ ; v1-7 _ ; gx z FECYT _ ) ngpauggcozt: ;quintal : s: : uam-iu: (anna . ..nm-arm mim-nau: um: «um 'HIÍMOÍÍOP manu» em: gran-hmm: Inmznmlu Iulin damas: :Jgmont-lfñn: iu anna-ro, s-anm. a-Io-Ivümst-'kw-prsln-: anvnzm"uumoms›xz›: szxzzqcái= n ! In a: (=uuI_-)to› : kn : uma «anulou» em: um: mauro» tam: dra-mw em: :uu-Jum: zulkmz~vluhlilugrzltn: :mm : b-"r-WÍMHIIK= II! ~'Q= II(= J~W~'1=(ON= IÍ= !~“-: HUN: lnlcltoíqgüílulokillu: ::íàisllnuiü-Illantmilu) 1m: : l: !1:Ix:1cN: uÍcv '~'. l uma üklkinuuuu| ~1=›: (:l' P lullhüñr. ora-otñongp-â-un--q . w u' 'u íkílglthltàhbãt-"Ilalñb-'I om: - nncnmmn o): -a-monoltaa (amam a à Í. i ; - 1' . '. VÁ . v. v› H v¡ | l l l i A . . L A - a. .., ... _., »vu . .4.. _,. . . . ! emu-mm "Illlila-Ijllzlihlnlcnonulâlmllãk. uIIs-: aosnrsqpnznws-dl: 'l : "Tí-Tí" =1=t-P= Ir= ›u1aul= ~-Ursw: naum: :t: tacar, Wílgílhlololwktnlâl nnmluouaunto-magnu--uuulmnlnmxtomuuam M , « -" g í. ; : mdb 7' ix¡ ¡Holqpxa nwínñlw 'v ; i-n~1:HIlÍÍ= lOb~ob~ »Faint-Fu l a ' o c a 14 3 5 12 3 ' P . _ Iv¡ 'r' 1 ' . 'f' ' "^ _ R. L › I _› m t h trt: I H 7'# [v U w', _ J 1 * 'l-Ituaauldl-nztovsllklôxzlto. , = u¡um-bezmz-oulinvuzp omni-luz) ÍVHÍI? 1:71' üàmltlo-qlllàliuêkñíàñílrllâiglllclhl"atllzlkldawídonl: Hánllnlltuttitiquu darmwstzaounzsighlüvnnsunnnunull-mm I: :a-'l': Iqu¡mn-umaq-uuqqgr-uxilqu oulillíhlglilvliblkllcã. .Woílñõlzlluãia oIimn-. auusu-iíu¡ II tókactohcáíolit: !mui-ñ gun-UItnIhIranM-IdmuIñtoclâRm--IIII: clima-dk il anÁdnszozoímnnotoxoiunwchn1inlólimzu, ;knew: asma: ukroox-Lsin-Iírçucaotam: @[010 W- Ib-. 'L'›--I$1 Ilânlf-! ZGÍ : knullzlitolin-qox l-'ft-¡Ícãn-'L-¡u-'l I-uqlunnupm#anunciada-Hindu. an¡ o¡¡--rç| 'l= ›n-¡n= ›;-ç¡I¡= -:u›ot' l M3961O¡Õ= PZ(= $~IO1l= &:1QLI; §IÍHIIudÍin(ireiIIMIHOW¡N65)¡uomitüziodãloxdfok 3h4- IIÍíMII-I' , num x . .yçvugg par. Cr^vvtv. ,'¡. )|Í-1«'Ck 553 N : :é . :. ' m* um
 19. 19. a muLLeR, InnovadoRa na cIencIa . HIP-z to rllllllll: null: ulzlilnu ol; 'trzlctilln : ln: l. ¡.o-» . . : _: , _ m. .. . l . nl u». . : .l. oko-. nltlu . t. n. n. ¡llvn-: ilínrnllup: onnolilfmltl : emula: I ›«nI. ~lI'. .a mu¡ y. a ton. ilmt-ln». ou. nulltztlnzui_ 'kwmn rena» ›; :›. ›:lo›; ~: alnn. : izatpnñio-: u : Im¡ nin; ;o-: l . ;Illlsrzzqjll -nncly-z n; »; ›;v: l : an: ;im-c ; › : :nz I I lllt- : .47 mail». I| '1lÍ›IIH]IÍ›-: ›. ai¡ . _gl“. ll. olo~. ~ Itz-. Hl umlb via». mui: rzllvllzlnufo : IHU-ç Il: ozlr, non-tupi: nl: um: : vcjuloulog-: l mu: : ¡lnJI : nl-lí: ': l ai: :: p tulw: n; : :NILIJFWIH ml¡ lurqíiuli- cf. 3m ¡'Il1l›: ozloczn: ¡r. u›: 'u(»: ›; | n:4'r: m¡ y: ¡;0-lI clul¡ r, - - u; llc ; lluu o'. ›-_. l¡o~; ›. . . unmpn: n: :. ;1II nin. : rar: :A: lll: ›:qly: r; IOHIlLIIlLIIO-: u 2¡ . <;: I;. u|. u nl. "'. .' . ';, I ou : ulloln : Zutnwuu-n ru¡ulolo. i›u. l;lu-o. z,iot. n; ;um : lluluvç : ¡.»; lI›; *;. nlw-›4_nl› cio A' : Il: : AL: Il: ›o', IlIlIllr: l¡ qt: I(: : Çulllill: qr: n_ cl : Ml v llolu ifolnlm' r v 4'¡ ¡Ízo-l-I: und¡ Jllluz' : :f: lzllll-nll: l' r: uunrcnflltvn, uma kun: n . lllllllrl su. : ? Ullvdn n_ Vzátíltplhç: 0-0,¡ : l : r P" ku- uzl llltlo 01¡ If: O-Oltullluzl ou : «: n Itzln-: llfc 1': o unit, :o : :gti olnlulo a n11. Ilo llrzttclnnojnl'. tulpdlnnlv: o-'í: ›.-. ¡lc ÍIVrÃ'YI]Ô ot; ,o›: <u: lII; n|rn_ : Quinn: ;n ÍÍi. t”; ; : li: :mn-nal: o une-n: - nl: ›;'O. I lhlil; o-z -on : l¡~: ~lv›: l ; çmitkii r-z ; n : w l 'H4 uqnltuz, u null. : 1;¡- Kh ILLÍt: c: : ; until-u : near/ ups al¡ nf. u u¡ r; nln; ;u›; nã; v: : numca; IlvliulllgA; ;lI: »0IlK¡[I[; n-vtlup-«ov ¡ríik Illmtllillll: at; t; .o: n; : lziillzlltzl ol: Noam; : II "c": olonwvutpr: v: clnlrudur: ultlll: u ¡lolu nl: 'w-: lnlLlulT: Nzlrllo ¡r; '›cF: ›; lÍzlntlln; Il: l. : mu: : fo* ; CIYIHLHV. cautlf: : olllllíll it». 't : ih-F: o lI›: ll: ll *ums cu; nin: : LI : Jllllit llllll: iylinlilu; ;molylü n . mc ç clã-Jun; nu. ; -izçlclvrli o. - . . : J n¡ nu _t t; 'mu p; l. v. ;iln num-v; onol: .iro< mrnçiifnnl Ihli-z nziilu _ rzllr: v: (told: Ii: X0410; na, o; l_; Nljnlll nlrugnzu: : : í: a . ngllllllh 1- _Mutum_ u: : ; qu: :: ou b- t É L 1 n ¡ w 'Y W . V l'. 'das NY"? 'Io- a , __ . [4/ r . an' V x _s v w v. r s . ' s ' À nl: lilllll¡ um'. um Lllnlzu : lu um; : :Inu OÍHVHNWII Lolfnculhl '. '.ci'›-; t vl o ill: : o : at: oulo' clo-›«: |Iq›= nll: l.›. um¡ til¡ ›l'. 'ln nf. ¡ilunnuop. «¡, ¡lI-. i›; »;›lnlh; ›. rzlliln; n: ulzdur: ill: : pariu: :: o u¡ uzlnlqutc 0V; i¡: |o: ll'o alt; ;çuntuyqvz t; 'LUKOJ aallnmialu : .mimo-ln tinlmr : Tntlnwnu c Ill¡ . 'i llt' : |_ ". l: 04|; : punir: lllllmlllmt ul; :mu-g r¡ : ll; 2|. .:l0l_u:1Io-c[; I'Pl'~ cllzlgl ihzuilllk; «Illllrluílllwütllii r: I'; _›; ,¡›o _› ; hn-u . t. cl; (0,50: r-: u: onllilJmlrlLJill. l[g^'. lol. Anhttm : nv-nr: ulllo el; V) _ : lr: :mu: :Iljlovmthllrog : th: o: ¡Il| |l-, :sf-n um: : ¡o: ¡¡: ¡›: ›¡: -:l .11 ll; _v_ wxunnuoan' R# “muy ' “magenta mc 5 rua-m. o . Las D-r. Ct-wwls--J-Êvvt. .c . ;"L': à'¡'a%'. °3.m 'm' -“"'«-«“~"~'›“e-'---““°°' En: warm** ›. *agp humanas-unn- , ____': _'___à_ wanna-usp. : ____, __ nocao-Alinne "- "' '-""" araauxn. , d. “param m c. -. . r Ull 23'_ M «l

×