O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ОДДЕЛЕНИЕ: УЧЕБНА ГОД.
2013 / 2014
ПРАШАЛНИК ЗА
ПРОЦЕНКА НА ДЕТЕ
ООУ „ Страшо Пинџур “- Скопје
Почитувани родители!
Ве молиме точно да ги наведете бараните податоци за Вас и Вашето дете
кои ќе се користат за потребите...
СЕМЕЕН СТАТУС
Име и презиме на татко: Возраст:
Образование на таткото_____________________________________________________...
ЗДРАВСТВЕН СТАТУС НА ДЕТЕТО
НИКОГАШ
ПРЕБОЛЕНО ( наведете
возраст и дали детето
било хоспитализирано )
МОМЕНТАЛНО
ПРИСУТНО
...
НАВЕДЕТЕ ВОЗРАСТ КОГА ВАШЕТО ДЕТЕ:
Изговорило прв збор: _______________ Следело едноставни упатства: _________
Самостално ...
НЕОДАМНЕШНИ ПРОМЕНИ ВО НАЧИНОТ НА ЖИВЕЕЊЕ
/ ПСИХОЛОШКИ ФАКТОРИ НА СТРЕС
Дали во вашиот начин на живот се имаат случено нео...
ОДНЕСУВАЊЕ НА ДЕТЕТО
Доминантна рака:
лева десна ги користи двете раце подеднакво
Заокружете да/не доколку детето има неко...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

прашалник за-проценка-на-детето

Дијгностичко за прво одд а воедно и прашалник со кој сами родителите ги истакнуваат предзнаењата на детето

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

прашалник за-проценка-на-детето

  1. 1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ОДДЕЛЕНИЕ: УЧЕБНА ГОД. 2013 / 2014 ПРАШАЛНИК ЗА ПРОЦЕНКА НА ДЕТЕ ООУ „ Страшо Пинџур “- Скопје
  2. 2. Почитувани родители! Ве молиме точно да ги наведете бараните податоци за Вас и Вашето дете кои ќе се користат за потребите во наставата и преку кои наставниокот ќе ја согледа потребата од соодветно однесување- индивидуално кон секое дете. Податоците кои ќе ни ги дадете за Вас и Вашето дете се доверливи и ќе се користат во училиштето за педагошка евиденција и документација. Име и презиме на детето: _________________________________________ Датум на раѓање: ____________ возраст: ________________ пол: ____ Адреса: ________________________________________________________ Националност:____________________________ Место на раѓање___________________ општина_____________________ држава _________________________државјанство: ___________________ контакт тел. број : _____________________ мобилен:_______________________________ mejl адреса___________________________________________ mejl адреса___________________________________________ За веродостојноста на податоците гарантира: ___________________________________________________________ (ime i prezime na roditel)
  3. 3. СЕМЕЕН СТАТУС Име и презиме на татко: Возраст: Образование на таткото_____________________________________________________ Занимање:_____________________________________________________________ Работна организација:__________________________________________________ Име и презиме на мајката: Возраст: Образование на majkata_____________________________________________________ Занимање:_____________________________________________________________ Работна организација:__________________________________________________ Родителите на детето а) живеат заедно б) разведени се Број на членови во семејството:__________________________________________________ Детето живее: а) потесно семејство б) пошироко семејство
  4. 4. ЗДРАВСТВЕН СТАТУС НА ДЕТЕТО НИКОГАШ ПРЕБОЛЕНО ( наведете возраст и дали детето било хоспитализирано ) МОМЕНТАЛНО ПРИСУТНО алергии Сипаници или сл. детски болести Операција (наведете) Говорно – јазични потешкотии Пречки во развојот Оштетување на слухот Оштетување на видот Проблеми на фина моторика/ракопис Проблеми на груба моторика/ неспретност Проблеми со апетит Срцеви болести, епилепсија, мененгит Проблеми со мокрење Други здравствени потешкотии (наведете кои)
  5. 5. НАВЕДЕТЕ ВОЗРАСТ КОГА ВАШЕТО ДЕТЕ: Изговорило прв збор: _______________ Следело едноставни упатства: _________ Самостално седело: ____________ Изговорило прва реченица : ______________ Проодело: ___________ Проценете ја големината на речникот на вашето дете: Нема ни еден збор до 25 збора од 25 до 100 збора повеќе од 100 збора Дали вашето дете (заокружете да/не): Да Не имитира дејствија, гласови, зборови Да Не Игра со играчки Да Не повторува зборови или фрази Да Не игра со други деца Да Не има невообичаен тон или висина на глас Да Не Јаде храна соодветна за возраста На кој начин комуницира вашето дете (заокружете): гест еден збор фрази од 2 до 3 збора цела реченица Заокружете ја областа во која мислите дека вашето дете има тешкотии: Да Не Именување на предмети или слики Да Не пелтечење Да Не користење на правилна граматика Да Не пронаоѓање на правите зборови во реченицата Да Не задржување на темата од разговорот Да Не Следење на едноставни напатствија Да Не следење на сложени напатствија Да Не правилен изговор на гласови Детето посетувало градинка Да Не
  6. 6. НЕОДАМНЕШНИ ПРОМЕНИ ВО НАЧИНОТ НА ЖИВЕЕЊЕ / ПСИХОЛОШКИ ФАКТОРИ НА СТРЕС Дали во вашиот начин на живот се имаат случено неодамна некои промени како што се: Бременост Да Не Новороден брат/сестра Да Не Брак Да Не Брачни несогласувања Да Не Медицински проблеми Да Не Психијатриски проблеми Да Не Смрт на роднина/пријател Да Не Промена на место на живеење Да Не Промена на распоред на работа Да Не Престанок на работа на родителите/отказ Да Не Сериозни финансиски потешкотии Да Не
  7. 7. ОДНЕСУВАЊЕ НА ДЕТЕТО Доминантна рака: лева десна ги користи двете раце подеднакво Заокружете да/не доколку детето има некои од наведените облици на однесување: Вашето дете успева да следи напатствија? Да Не Вашето дете успева да повтори зборови или фрази слушнати од некој? Да Не Вашето дете ги слуша другите додека зборуваат? Да Не Вашето дете успева да раскаже приказна? Да Не Вашето дете успева да раскаже одредени случки по соодветен редослед? Да Не Вашето дете додека зборува користи правилна граматика или редослед на зборови? Да Не Вашето дете поставува разбирливи прашања? Да Не Вашето дете може да го поврзе минатото време? Да Не Вашето дете има потешкотии во изнаоѓање на правилни зборови за да се изрази? Да Не Вашето дете ретко зборува или треба да се потикнува да зборува? Да Не Вашето дете има некој физички проблем кој вие сметате дека е причина за потешкотии? Вашето дете често ги заменува слоговите или гласовите во зборовите. Да Не Вашето дете покажува потешкотии во одржување на насоченоста на вниманието кон задачите или игрите. Да Не Вашето дете има краткотрајна концентрација. Да Не Вашето дете кога зборува често ги грчи рацете или нозете. Да Не Вашето дете немирно седи на столица. Да Не Вашето дете има проблем во создавањето, склучувањето или одржувањето на пријателствата? Да Не Вашето дете сака да оди на училиште. Да Не Вашето дете покажува симптоми на стомачни болки кога треба да се оди во училиште. Да Не

×