O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Future of marketing av Fredrik Hallberg

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 45 Anúncio

Future of marketing av Fredrik Hallberg

Baixar para ler offline

Det nuvarande medielandskapet har blivit extremt svårt att navigera. Vi säger att konsumenterna har förändrats och dagligen dyker det upp nya metoder för hur vi skall förhålla oss till marknadsföring och marknadskommunikation. Tyvärr saknar de flesta principerna vetenskaplig grund och risken är stor att vi åderlåter våra varumärken istället för att bygga dem.

Det nuvarande medielandskapet har blivit extremt svårt att navigera. Vi säger att konsumenterna har förändrats och dagligen dyker det upp nya metoder för hur vi skall förhålla oss till marknadsföring och marknadskommunikation. Tyvärr saknar de flesta principerna vetenskaplig grund och risken är stor att vi åderlåter våra varumärken istället för att bygga dem.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Future of marketing av Fredrik Hallberg

 1. 1. 1   FUTURE  OF  MARKETING?  
 2. 2. 2   NU  ÄGER  EN  REVOLUTION  RUM  
 3. 3. 3   KÖPARNA  BLIR  ALLTMER  DIGITALA  
 4. 4. 4   VI  KAN  VARA  MER  TRÄFFSÄKRA  I  VÅR  KOMMUNIKATION  
 5. 5. 5   VI  KAN  I  REALTID  MÄTA  OCH  OPTIMERA  VÅRA  INSATSER  
 6. 6. 6   VI  KAN  ENGAGERA  KÖPARE  OCH  BYGGA  RELATIONER  
 7. 7. VI  KAN  SKAPA  INNEHÅLL  SOM  KUNDERNA  SPRIDER  VIDARE   7  
 8. 8. 8   DIGITAL  KOMMUNIKATION  BORDE  DÄRFÖR  VARA  MER  EFFEKTIV  
 9. 9. PEPSI  REFRESH  PROJECT   9  
 10. 10. Under  2010  övergav  Pepsi  Superbowl  och  skar  ner  på  tradiDonell  annonsering   med  mer  än  20  miljoner  USD.  Pengarna  investerades  I  stället  I  eK  socialt  CSR   program  som  kallades  Pepsi  Refresh  Project.  UOall:  80  miljoner  röster,  3,5   miljoner  fans  på  Facebook,  60  000  följare  på  TwiKer  och  10%  förlorad   marknadsandel  Dll  Coke  (ca  500  miljoner  USD)   PEPSI  REFRESH   10   Under  2010  övergav  Pepsi  Superbowl  och  skar   ner  på  tradiDonell  annonsering  med  mer  än  20   miljoner  USD.  Pengarna  investerades  i  stället  i  eK   socialt  CSR  program  som  kallades  Pepsi  Refresh   Project.     UOall:  80  miljoner  röster,  3,5  miljoner  fans  på   Facebook,  60  000  följare  på  TwiKer  och  10%   förlorad  marknadsandel  Dll  Coke  ca  500  miljoner   USD.  
 11. 11. ”SOCIAL  MEDIA  MARKETING  IS  KILLING  BRANDS  SOFTLY”   11  
 12. 12. 12   BETEENDEEKONOMI  (EST  1955)  
 13. 13. 13   NÄTVERKSTEORI  (EST  1956)  
 14. 14. BIG  DATA  (EST  1959)   14  
 15. 15. 80%  HANDLAR  MINDRE  ÄN  ETT  PAR  GÅNGER  PER  ÅR   15  
 16. 16. MARKNADER  HAR  MÅNGA  SÄLLANKÖPARE   16   POPULATION   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS  
 17. 17. STORA  VARUMÄRKEN  ATTRAHERAR  MÅNGA  SÄLLANKÖPARE   17   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   POPULATION   VARUMÄRKE  B   VARUMÄRKE  A  
 18. 18. TILLVÄXT  SKAPAS  AV  PENETRATION   18   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   POPULATION   VARUMÄRKE  B   VARUMÄRKE  A  
 19. 19. PENETRATION  SKAPAS  GENOM  ATT  NÅ  ALLA   19   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   RÄCKVIDD   POPULATION   PENETRATION  
 20. 20. TILLVÄXT  UPPNÅS  GENOM  ATT  FÅ  FLER  ATT  ÖVERVÄGA  DIG  OFTARE   20  
 21. 21. MARKNADER  HAR  FÅ  ENGAGERADE  KÖPARE   21   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   POPULATION   KÖPARE  AV  KATEGORIN   ENGAGERADE  KÖPARE  
 22. 22. DE  FLESTA  KONSUMENTER  ÄR  OENGAGERADE   22  
 23. 23. FÅ  ENGAGERAR  SIG  I  VARUMÄRKEN   23  
 24. 24. FÅ  ÄR  ENGAGERADE  I  VARUMÄRKEN   24  
 25. 25. INTE  ENS  RIKTIGA  FANS  ÄR  SPECIELLT  ENGAGERADE   25   Post  per  fan   1.17   Post  per  fan   1.82  
 26. 26. ORGANISKT  NÅR  BARA  MINORITETEN  ENGAGERADE  KÖPARE   26   POPULATION   1  x   2  x   8  x  9  x   KÖPFREKVENS   IMAGE   KUNSKAP   FANS 1%   KÖPARE  AV  KATEGORIN   ENGAGERADE  KÖPARE  
 27. 27. ORGANISKT  HAR  BEGRÄNSAD  SPRIDNING   27   POPULATION   1  x   2  x   8  x  9  x   KÖPFREKVENS   10%   REKOMMENDERAR  
 28. 28. ORGANISKT  SPRIDS  KORT   28   100   10   1   ANTAL  PERSONER   SPRIDNING   10   1   3  STEG   INTITIAL  RÄCKVIDD   SPRIDDA  STEG   TOTAL  RÄCKVIDD   100   3   111   1000   4   1111   10  000   5   11  111   100  000   6   111  111   1.000.000   7   1.111.111   INTITIAL  RÄCKVIDD   SPRIDDA  STEG   TOTAL  RÄCKVIDD   100   3   122   1000   4   1222   10  000   5   12222   100  000   6   122  222   1.000.000   7   1.222.222   10%   20%  
 29. 29. SPRIDNING  I  STOR  SKALA  KRÄVER  RÄCKVIDD   29   GAGNAM  STYLE   HARLEM  SHAKE  
 30. 30. OLD  SPICE:  12  MILJONER  USD  I  KÖPTA  MEDIER   30   Wieden+Kennedy:  TV,  BIO,  Online.  Kampanj  under  2  mån.  Investering  12  miljoner  USD  =  70  miljoner  kr.  10  miljoner  visningar  på  YouTube.  Försäljningen  ökade  med  80%  under  det  följande  kvartalet  .  Eger   6    månader  hade  försäljningen  ökat  med  mer  än  125%  jämfört  med  föregående  år.  
 31. 31. MASSMEDIER  NÖDVÄNDIGA  FÖR  TILLVÄXT   31  
 32. 32. SVENSKENS  MEDIEVANOR  9-­‐79:  DAGLIG  RÄCKVIDD   32   SOURCE::NORDICOM  2015   DAILY  REACH  (%)   0   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   TV   RADIO   MORNING  PAPERS   SOCIAL  MEDIA   MAGAZINES   MUSIC  ONLINE   ONLINE  GAMING   ONLINE  VIDEO   EVENING  ONLINE   EVENING  PAPERS   WEBTV   MORNING  ONLINE   WEBRADIO   VIDEO  STREAMING  
 33. 33. 33   PÅ  NÄTET  ÄR  SVERIGE  VARJE  MÅNAD  STÖRRE  ÄN  ITALIEN  
 34. 34. 34   VI  ANVÄNDER  FLERA  PLATTFORMAR  
 35. 35. 35   56%  AV  ALL  TRAFIK  UTGÖRS  AV  ROBOTAR  
 36. 36. 36   PÅ  INTERNET  VET  INGEN  ATT  DU  ÄR  EN  HUND  
 37. 37. VI  VET  INTE  HUR  MÅNGA  VI  NÅR   37   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   B   ?   RÄCKVIDD   A   ?   ?   ?   ?   ?  ?   FREKVENS  
 38. 38. 38   PRESTATION  HAR  ERSATT  RÄCKVIDD  
 39. 39. SÄLLANKÖPARE  HAR  LÅG  ROMI   39   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   LÅG  ROMI   VARUMÄRKE  A   HÖG  ROMI  
 40. 40. OPTIMERING  LEDER  TILL  SUBOPTIMERING   40   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   LÅG  ROMI  HÖG  ROMI  
 41. 41. 41   ÖKAD  ROMI  SKER  PÅ  BEKOSTNAD  AV  ROI  
 42. 42. 42   VI  RISKERAR  JUST  NU  ATT  UTFÖRA  ÅDERLÅTNING  I  STOR  SKALA  
 43. 43. 43   VÄGARNA  ÄR  OFÖRENLIGA  MED  VARANDRA   MASSMARKNADS-­‐   FÖRING   ATTRAHERA  KUNDER   HÖG  AFFINITET   ROMI   LITET  SPILL  ÄR  ÖNSKVÄRT   RELATIONSMARKNADS-­‐   FÖRING   BEHÅLLA  KUNDER   HÖG  RÄCKVIDD     ROI   SPILL  ÄR  ÖNSKVÄRT   BUDGET   MASS-­‐   KOMMUNIKATION   PERFORMANCE     MARKETING   SOCIAL  MEDIA-­‐     MARKETING   CRM     LOJALITETSPROGRAM  
 44. 44. UPPOFFRINGAR  ÄR  NÖDVÄNDIGA   44   “THE  ESSECE  OF  STRATEGY  IS   SACRIFICE”   DAVID  OGILVY  
 45. 45. 45   FREDRIK.HALLBERG@VIZEUM.COM   @MEDIAMULLE   +46-­‐702-­‐850378  

×