Amam “FaCI3tJIOILDIQI: JCZO: 3-29_ n§rím~¡›0vi*= ” ú

 

NO/ &ÃÊRÉ D: CÍL PROLÃFCSOR: J u;  E' ”~ ¡D¡§'1~ " 134343
T'E...
UNIDAD LINTRODUCCION A LOS SISTENXAS

 4

OPERATIVOS  _
1y1 DEFINICIONES v CONCEPTO: ÀS'. l: 

um» müenmm enpzelrrmif...
1.2 FUNCIONES y CILHÊACTERÍS-l-Icíilnf

 

La ñmmterüámx dtaH SfÍͧ11íâIímHa~ @p: eara@üíi1wo~ (ans. Ira» dfe praaustamu...
Êylmdiçnrzrs bs : LSIÍSHHXQÍWÀB : qxjpxgagríñvxos

1_ - Axaapñraqrr* frozdbs Has *ÉWEJÍÍQIGQÍQS* y acmmseztavxatwiltoxs: ...
@i1 ganraadl,   «mta m &warm;  o» íibm; 

1

 

apñmíias aclr'i_id'íiair*'lnii'rdqla2

 

- êrexmxwemriremteííka. . LIH...
1_3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO: _ 

- ' . ›

 

Immexrw-*mtcmmtêmfrie Has saírswñezlmzmçs enprelmmñíiíwosy essaTi...
âfilsíTrêemréxê @um @ysíürmfriwg

fãsimus siftsüüahmtctrs @xpxawmfriíkxv/ @É Síê @zwgtamúvzténmm @trommxca uma JÍQIWGIIIWQ...
1.4 EVOLUCION HISTÓRICA

Los âüsffrelnmxms Olpzelmmfmv/ xosa, @IH igual? que» @H Htaxtradiwzeqme @Lite Item azmmyptuñiet...
1.5 CLASIFICACION DE LOS SISTE¡ AS O? ÉÍÉ2«TI*'É° “t”

 

%tamia Olpxarrairíiwai iiiiuliitmitairazas; 
 ei miardei de tumc...
âfitsteimia Oipieiraitiitv/ za iiitainiaiusutairita. .

Las siisiteimias iíliit@liiit©ll| Jiâil! ii@ili"ii®ts' saini atatu...
É] Níúczilieia del %teimia Opzeir-airííiua. . . ..  
'liazdiais ias apzeraiciiames em» ias atue pzairtíiciiipzaini pr-az...
DÉFINICION DE SISTEMA OPERATIVO

'SuN-tiva im ! Iii : imitam-sw Vigrawqunvxa» ao' ! m x-nnimir ala ylr'culr'l, li| l!l~*v ...
,Hai all : li-*iivliitq »JV-InV-, líbl-; Jtv : Lakiímit ele lu ¡ilaliil-JHTI; -l-J I: cmd-utah (ill: gzqwix dia h* nlvl...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

que es sistemas operativos

255 visualizações

Publicada em

es una investigación muy buena :)

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

que es sistemas operativos

 1. 1. Amam “FaCI3tJIOILDIQI: JCZO: 3-29_ n§rím~¡›0vi*= ” ú NO/ &ÃÊRÉ D: CÍL PROLÃFCSOR: J u; E' ”~ ¡D¡§'1~ " 134343 T'E. .É. '~A, A ã UNÍÊDAD il ÍNTIÊQDUQCÍQN A L@â SÍÉÊTÉMAÊ @PÉRATÍVCÊS NÀYATJEÂRÉJLA. : ãítâTíãmAâ @PERATIWJJ A V Ja¡ l. l l CÊÍÊÊXUÂPOE 'lr ' @ÍRJMDKOE nmOyu/ XD 37a. . ,Í ¡fp K '7 E _v f. ; f. , › ~ MÀÉÀCÊX Windowsvista gügda: ta: m¡ Mac
 2. 2. UNIDAD LINTRODUCCION A LOS SISTENXAS 4 OPERATIVOS _ 1y1 DEFINICIONES v CONCEPTO: ÀS'. l: um» müenmm enpzelrrmifíílwa~ 2+5 elH pwoggrmtmza que o: @u¡1|¡*rr@ Im» wemdtemtcd! dte1l htallweimralme @HH prwoggyrmtmmtdtenw* y plr-"êlãíêlmífíei @mm vmm sííInmpHte Y Hçguoxmdmbxlte dte Itos @wdhmvxos mnolmrümrcmdtoxs que pxurezdtenn» Itezeqrae y êSiGFHHÍñÍHrñSíê. . sfísafrelnmm qpzewafrmwo» raepsvgwrcnrmüm @H pnravgraraqnmxmxdmr dtell htenweíwzarree dHeJH câmara y ¡gnrvwelmfrrca @mm ÍHMÍWQFTÍGZ súímpllre omfítemfrrateím. @IH @IIWdhIÍÍV/ IQ, üennníbrríâmx dñrsííímxtullm mxwreilàxw dHeAH ümnbzagjto @cozmzcareramrítezmfrie a Hmfrkewwtuxpzdítcmmrezsy. , Wellkajjtââl co» emmmrânmnenñwozs; HmKmmLeQIoH @te rnmzeirnmmwfítam y @iñmts @aweteifrerákfíítaasy @He ÍbIQÚÍN mrííwelL Axdteimréíísx, elll Tíitemmpzo» wezquuzceamtdb» pz@rw@ Hmñrúwrdílüícílrr" um pmegwatmm @m1 @aquureullltas gzwanmrcítexs: mráquurílmrzas @Lite | t<e1m¡fro› pw0r@(<e¡sr@› sxmjpzesrmlbxam. pm* mantra-mw @H @He eJjIãdElKZ-ÍÍÍÕMI y wessuullñkalbxax piezas) ¡pJw-@wezdlmasrm Item. mñílfiízazerífâmn @Lite acmmplmífraudmwes pzetmn wegsxenltmrerífóümw @te pmwlbllkeimmlã pmfcâíeifíñaos; Se bnmszeaqmammx mzerdfítos más ellmbzamdttars pzelwax mzenmriipmlltatrr* Im: aelmmptuñrelteíísxwaa, pzem que @L situ¡ V162' siínrmplllíifífíleetwelm Ita: lmbrar» dteiH @PIQWGÊÍGXIF o» elll cuzsiumurfirox. @mfrirozmrcezcess euranmzdb» silulrnge. Im mera: @He clarear» tm mzerdlíta» pzarm que e1Í| mgummg pxmtexdtax @pzexmlw It@ @telmlpllyifreüblwax @arm mim¡ elmifraramwgw ltemgwmgte y @pzelrmmíüâmn bítezml dteifüímritdtce» param ! neuem um welwdtaztcsítelwe» um y epxqgltoxfrezeíírcíimm dte mira; âtunargexm¡ Iros müelmms: exprenrmwrmwos. . Um wfirexmm @p: e1rar@¡*ríí1wo› elll elmzerezzragmdtem de @Mianmar @III unswrcmrrfítew uma ñammm @Imrítggalblltea y Sfêllñlc-ÍHÍÍÍM @te @Jpzelwairx Hmiürelralgnrsreifrelvg, GOXÓHÍÍTÍÍÍQGIF" y/ elmtíifüírr* lmss: @videntes @IH prwca: @e›sx@rdb1r› @eimñwelll pz@1r»v@ que eçsífre wercallhíae Ikaysw TÍQWQIGJS mrerezexsieqmíes: y &Sipla-IÍIÍTÍIÍQGS pzexurm erextimgallteifralr* Lumen awdtemu.
 3. 3. 1.2 FUNCIONES y CILHÊACTERÍS-l-Icíilnf La ñmmterüámx dtaH SfÍͧ11íâIímHa~ @p: eara@üíi1wo~ (ans. Ira» dfe praaustamufrwr* @HH mammmfito: em» @HH aquuriivzalltamufre @He @Humax mxâtqnuimzcm @Irnnxypülíreudm o mváqwmmxa» wmv-fixaram que» saw» ñmxtís fíâfrriíl site pxrarmuamtmxetw que @HH hraímdíwzettme ünrmplliífcíiiüoH. "Bmfrreaníprneafrexw Itos QQMnHcQHmHdbS qLlHB pzeirwmriíüamx @HH tussamzcajrafito~ exmmtmHmrnTaauraisie @emu 64H @Jrweittamzmjdmwa --Qoxmradhmm _y mramrílpuulltex! @HI knanradwretme @He Hex» eezmpxumandmramg, emma» Ita( EEHHQIIÍYHHGXFFIÍÍGHH, lmss: Hmpzrñeysxolramssy. , Itens uHmIítdmHeAs @ter düísiêía¡ @H frelelmáb~ a: @H mxeltüísie. . --Qraggcmmriízev Itens: @Imahritwwxs @mx dfííwamsies dfiãpzcmifñlwos dte alllmtcxeielmretmmamifrq, @amp dhtsfgqmjg ñltegxfñfmltepg_ dflsigog dllmrtmyã. , dhlsiaoxâ @ompzazeàfrog o dlmhfras HTHIGIQHHHIÉÊTÍÍYGHGESL. --êfexsmmmmran lhes @mmzmnweks @He @relatam/ reune y Hex» préârsdfitdfa» @He dmufioxsa. - Steam/ mw @He brasa pzcqqm Ita» @nv-@ezcrírâml @tem sxonêúwzeuae ltoguvzexlmzejfe» que» @qumügnzozxsw @Life mmuwerexs dfàfñímffrqs ñumzeíítexmxexmn dr» mmmzaram( @Ilmlâkoggmgh si<a1IHv¡@mIdto› Itas: dfíífíeawelmzeíitezrs êàxãfsiHrezlmñrepg: @miñme elmLbzcms'. --ércazmifñtgwHmmx 24H @mñrcmmnw pzexqw-@L @HH @BSM @tem . szoxffüwxatrwe Htcos pzeawfííffârfitaossr dfapzeamrcdfítamneihw dtelH *Hípica @Lite mzátqwíümmn @mea sie: emrmpHtexeun @tatiana &Sifkglblltexaelfívísfê @rm fíommm. ÍÍÊÉQIÍÍGQL Ita( dhísipzolksíffdfãmu y @aweaeaüarefísafnaaxs dteall ezqggllüpzex, @folnnvm prev cajtamgxltm llllmren mfíteirazazeçoimlpwifnazeimrwca( #name fñtsíítaaxmxamfrie @tem @Hmritdtcazcias site digam, gxtytezdkaa SÍIEIHHEIHÍGJF* @HH «me» site oñms ! IHHIIÍÍGÍKQKGÍKZAS dia dfítseteg, quyta ¡pixyzezdtezmn sem vmreiriturcalltw tyñlílfüzalmtdte» pxM-“fie de. Han mzezmmrrrnrex< pwfümpfíiprmlll pzalmm ? raul fíHmH. . @rm @G50 dra @sairam etolmreíeiüelléib» @n @mm rr-@dk @HI &úüexmxan @pzeawcxfrmwew se @enmwmelwüe @m1 H@ plkelifraifftalrímte( dia *úw@b@g1o› @te Hcms: IEJPSHEIKEIHFÍÍOS «asma @Humana GHOJIHIHTirS-@JÍÍQH Imã @llkeimneamfriw «a wexeitunaksxels @Lute eço1mqprexqrríframu. Dre Hgwttalll fíelriímttâg, @max/ zeze dia gazmmmfraererítétmx @H He¡ Hmífcmmmrcazàfífâml que @Hlmmnezelmrcsst
 4. 4. Êylmdiçnrzrs bs : LSIÍSHHXQÍWÀB : qxjpxgagríñvxos 1_ - Axaapñraqrr* frozdbs Has *ÉWEJÍÍQIGQÍQS* y acmmseztavxatwiltoxs: hrasfrs sua fíilmxnslllüzaaífâm; 2.. - Emñrearrpmnehfraztsíífâmx @He aammmzeíbsií Emmrexwpmafrax Ites aromtalmraíbs @Lute pzezwmríífíemx @HI Lusiwmurfíte» @çolrnmuutmmaairse comu 64H @Jwdtamzadblrra e Cfamiümlll site: wexaunrasoss Cfoxaxmdfíímzax. y mmzmriípiunlmx @H Pnzenweiliwzatwe: site Han eroxmmçgaztuifredmwag, @comia Hat ñmtelmmawitag, Itas ñmpmwanwas; Has Luxmritdtextceites: (site GÍÍIÍSiGOL, 64H #raeiltamcdtcw o @II Mkouuse. . 4.. - Mtcnslmqjta día dfüsàpkosílífíilwest site Éq/ lâ ÕÃFQEHWÍPZKBL Has rmraêihíiwos @mn dis/ ramais dfíTsprasfíifíílxv/ os de QHÍÍMKHKHQJYAIEIMHÍÍQEIMWGL, êrenmme» @físicos ñltexfíílàikêsy. , fdñsaes (ÊÍHGJHIPESi, @Esses &ampxamfros e» @Iíímms mrcqggmrãfiitaqs. . 51. = mkelmzezjte» dte: @Jrswmwreksíí @essüfmenmmn ! tes @Jrrvwenwesã @Her lixratmdiwxelwe y Im: pzâmdhídka( @tea dtañros. . 6;. : âêfêilllíêimxl-HÍÍQL die-z frauwezaçsr? EH! sníswelmxq: @pzexwatfrmwoj @Hebe élkáímflímííísiüwqlñ" He: : mxmmzawax @m1 que se Fêlpzalr-Tfêlmn Ibs ¡gamozaexsosx Dreafííímtíw' @HI owdtexma. «Qgtymemu wa: ¡lazrafnímxenwa y quuíitemn dtcaspturêxsâl. . Prataifíaedifâmü: Eãvziifrqqrw quarta: Itas @tereñtownzexs dte um usulmwfítcm @ifâaeufiamx @HH ürrr<a1bxgg1o› @HUB casifrqt W@<@1|Íí? z(@1m: @;ite» camara» lHEâUJEWÍÍQL. . 81.: Mty1|¡'rí¡'te1t<-: «e: <@1~sor: : um¡ tusturenrfíra se: glilllíêidÍêi QGJIMEQTKGII? " e( @mm mxêçqnylümrexm sim Treme-ira quite: eçsifrelm' @amiga dia @Julian 91.: Cfcexmüralbnílhídhxdl (site. wastutmscasi: @Lsafralíbilteiaer @Ill e(@›si1“io› qHllltê se He atestam( @u @tmn tuswmurfitcem pzcemr' Luñíülhízasnlrr** dtafeawmriímratcjbs waanumozs_ @Ycmwcgzeaüeirwlfísnfíítaas de Itas &Tramxcas apzswcqüiñwonsa.
 5. 5. @i1 ganraadl, «mta m &warm; o» íibm; 1 apñmíias aclr'i_id'íiair*'lnii'rdqla2 - êrexmxwemriremteííka. . LIHmw . âfísaframm Qpzaramffríiiwa: Hume @rexmxv/ zamriramifre» 24| mesa» dte mmzaw azmnrmpazmfrkazeíl 1mm. - Êfiííreíífelmíeíífax. Um âjsframm Qpzaramjfríime. pzammtiiüe que Has mereunnsaes @H2 Hex @HOIHHHHPIIHÊÍGKÉÍÍJYF-@t sie usem dra» Itau mzaimtamax @yfíírerítamfrie pIeJsHÍÉJIHza. . HhdblíllliteitcaxdH provam» axxzaxltmrcíirozmmw LVJJmH @Suframa @jpierimifííiv/ ;e dfafbzaraáx aamsáñmwrirrase die mzavrnraraax que pzammtiitraa 24H dfêksfalriradlllbz, pm-'Lurâbzat e› ¡Imifimmzdiwadífeâma @fíaañíma @H2 miwawavs fíuxmteiítozmtes díelH síísüammw sIiImH iímfriemãfíararírrw* @tem 24H samwírcíírzax. ãmsammmátaw @t2 @KdÇHmHHÍHmHPSiTirí-'álíli' 24H FnHGHIF-YÉHHYIQHEEL. EH ãHsiwmxeH @1§>: e4r›“-'@j| T¡í¡'/1@› se @maewggx mxezimtrzgyalw* @tea 111mm matam mmlmremmx Ibis mezawusses @H2 Item aenmypwñratejtzazmaw @m1 @Luzenmifaa @In liureximdíxzvzeua-'e se meífíitelme. , @safra cas. , asíirg; mre1ír @H sistem pxmmxaeysie» @mm pzair-Tre dtelll grvxozacasiaaábzw* pratas pzozdtew erenmpzenrv-Tíürv* Ibs seguimos. . HÊHQIHHEJIGIÍHQHIIQEW' dhlspzosííítmwos @L@! ~S¡TÍÍÍG>JIHIIGJII'›" a» Hiramwléfs dt24H HI«24mm:24|))H. EH! &iframm @pzsmmñmv/ za» se dtabze CÀYAHIGGIIFIQLGJF* die QQHYHHHHHIIÍÍGIGIIF' e: : ! tos dfítsjpzexsíífíüwoxs pzariflârífítaexs. , atuzellmtdtcaw 24H tuswíelmrítes @saí Ho» megaman; @iríLgLúlímIíírz(elrr' @Hamas pKâIIí-@H amasse» mñíprítdta» Siejgywírñõx. Mkalmzexgkazw' Iras @zonnmnnyimríterarç-Htcalmw 24ml madl. EH âítswamm @ipreimmfññwzm pzamnmxñfre @HH Lusmuzcaixsritzw mxnimzemglm' em calliTran fiat-HHIHEHQLGJI *retém lb mesfíamamfrke em Hex Hmsúfrallftatc-Hfâmx y @Sw site Iras merdas 61H24 êitolmípltlifffaidlowmmksx. . Eira-'eieieksialrimmamífrzm pm bxyfras site #Ham en *amas/ réis dt24H : buys @H2 dtqüros. Percííllfiifrcnw Itens @miümmnátqxs y selltitdtrasx. @Ima âitsüexmm C! >¡; ,a:24me¡*rí¡íwo› célebre. Pnrarezezmlh fíãteriHH @III @sistema 24H @Iéíceíe/ ESKG* y mzelmzeáik» @H2 Ibzs dfíspzosííífíiiwos @H2 âmfríramtdfcar/ Sfallfítdhn dH24 Ha cerenmlpzqxífrexsíbozwes_
 6. 6. 1_3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO: _ - ' . › Immexrw-*mtcmmtêmfrie Has saírswñezlmzmçs enprelmmñíiíwosy essaTirv-mreihtummlllmtamfrie dte se @llkaksíífííreçaqmx siegqÉmx @amaro se Eresyemml @ngmmfíírzaçdts Hmfrêmmamzexmfrke 24m» sm» dhseíñfe. , pzom @sam ln» ellrasksíiífííreamrirâu_ aoxmulímx dra Items: 3,0_ saum¡ %afre1mxns mxcmmzenlííítíitaosü ¡ãmx castas; sísatamxes @preiramifíñwmzs se» essemfííbzeimx emxrnmxs» wmv aamguulmufrey site pmmzaexdhímfítamñies; @excita muinto» da Itozsr @Hanks pzmzetdte Illtatmxalsrr* eu eaturcallmgurítelmm: site Itozs @musas sííIemprv-'e @puxe Ita» maawríifre. . QMKaIrKdb se amplas. &ifreu ? iréçamíítaeg @catch plrâmzaadfílhmífelmifiro» dal! &astre/ ¡mxau Tatame» tam» Hmufrezrr-"fímzs bííTelmt dQfÉíImIiIdHQH em *rrâramuímrcozs día pzalmánmnenümws FBIPSHIEJIÍHKGKÉÊDPS; y @adm 191mm #mama Im Ifãbzexwêfrazeií site Illtastmmur* @r dlllíêllmümâmmr emma», Item túílhíílmzen @Ha-acta alltgxtíml (êmíílteiqxllkw tíífíüll qua Ita gxrríímxam mamausríífrea. . ? iqtus-mt acmmysáüraxumm al! gxm-@gpíléllmtax sbgtenfr<a metem! @HH gíàiTíelmlélt qpzammifíiíwc» @itymlmtdkav se ESTG( @Tie mtãürazdtoy, se. eço1mprilltezqmx *rroxdbzs nos gxIw-'ozêleldfíímüfelmifroiã Hmreífüvüídttumlltas @In @Irw-'eilitríiv/ @Is @para asmfríitezmremn Itas pzmzazaetdfímmeimwxos y dteitsgpimréis se @olmbíümmlmn *merdas em tm saum» @IIr-@Fníííwem abate-mo» @emu 24|] snnlmrmcátexw. Em Treãmmmmws site ozatnllifrextmfitelmwrc» dia Hmifíonwmmmrifâímg, &sismzerífalltmxelmifre mw @xütsaüe mríímzgnuxmzcat: *rr@: dto» ¡gxrs-@zcteidfiímfíteimífrcw as xvmíbnlte pregam¡ *rrozdtcazs (çelll aozmfriwairrfíro» «jp alma( ãàTiWJEIK-: iñwlfi-'élt quarta: @rrcwmimelmltaa mádtxulltcoxs o» pzaquuzehfrssa” . arm Itozs GLHIGIIÍES* mnunzeiinmx ümifíonraámxetfifâmn lbzdelH a( um mrâfdttulltzw y . sróíltcw guardam¡ Illtelnmrexlr* pxtulmfriozs (site rAEgísffiIr-w dmügamwxábs oxfiítdirqlllmxamffre dtall @XGTKQIYFÍÍÍQFH @tem mrâfdítulltçaà) ¡âsifrex enâgnatmtíízazeríbínn situggíítezwe «giram QFSiÍÍYELQIK-IiTiLEIHFS-'Glt EQKÊÍLSIÍÍGQH dtaH gmgqremmra @Eazexwqfríüwen 1h: Um ¡pzmmggpr-amxex aezmitimmlll que Hmwxezqwre eaH gxmozetezdfíímmexmfrr<m @its semv/ ¡iteiüon ssxlfítzefíífkaadtrm (êíhrelllll a lítelmmrab) 21.: Um ezomguumwxo de pzmmzeradüímrítezmifros de sezmvmcsrítos @para WQKGIIÍÍHGQ ires Illkatmneuátcas @HH swríísfrenmzexs_ 3km um. e«a1mÍ| HJ1mWre› cite. ¡pzrr-@zsadhímfítexmifros site uso» gamrawslll qua. csrymtejtaa-r C111 lhes grr-teazetadfíímrítelmmes dia. semi/ Retire»
 7. 7. âfilsíTrêemréxê @um @ysíürmfriwg fãsimus siftsüüahmtctrs @xpxawmfriíkxv/ @É Síê @zwgtamúvzténmm @trommxca uma JÍQIWGIIIWQLIJIÍÍGN dfê asiürwcgükamsx, @adm LIJImt©~ @wxmpsiürlwnídtta @Wfübzcm dial* qlwta @ysíüá dtabzagíca site . éilL EI* ; mrfümtar síiksüframtra» @ammpsüüwlwmdto @mx asim ñcoxrímrcu #natal @IIS mfiañmm TIHIÊ @uma 51% fíaxlbnrfitaõ. @mw Tradhlmritsiahxe HtcJgggâusídliutatenV lãilmzdíhxcaxwam» drê Htmlraumxdm ? mm E. . W bríglkcsúümm (39166)) y sua” glllmwmxmrçnsÀ. EI* = <anísifkamm TIHIÉ am» um sftsifiamxcqn @Ita lbiTrâ pmuwg» @mm @(@1r. m¡p1mírr@(dt@1r'@ QIIIaMmMmm. , Ita; ãlteazcüw@xlrágrira í» X8., @ma *rrexmlíícm site pr@| lt@1b1r'@§~* dia 27 bnifis á ! bs bñÍTiâ @wenn @(@x. í§i*ri@1§@1§« @um @tqlmzalllms dñcazsj) ÊIÍ gvmshfrahmzcq» #aum é) @ssiü¡w@ü@›s. , @ssifiexs âlâ mmzassiümmcm» @m Im wlmlitamíriâ ümlbürmr: °“'§""'“'““'” 5 Ólprãllfmdblf' dba ÍEÍHIÊ “Eram w 4 PIMDLQIIWGIIWKGÉ dia* U§íl! J[@1|IF"IÍ© """'““*'"”Ã' . . 3*' Aldlmmmlflsiürfatdfõíix dlã Eãmiüwzaxdkav/ 'Sfaxlmtdm w duma. .. w. gun» 2 Ctmmlulmmcrraclitàímx @hmm @JH @1pxaw@(dt©nr y @Ill pmxarasâta): 1 Axdlrnmlümrüsiürmcaíraíml die Ita» mxammxrfitcgr y @IJ Trambxçmr mrcxggmzátmg . ©* brítsàiürfuiblurcimmu cita! ! pnmxaexssíazdbxr* y* mlLlJlliTmpxrmgg¡rar@lñmt@xaitôímx Regatas rMm@u r1 ~ É! ! àsâiüwgíri©› @J ÍÍWQIIbXQjJÍQIÊDIQí @tm Im dñísiürfíijblwrcíifaíml de! !! p1r©1@(@§§f@(db1r? ', aajñmlbüanmtdtta @múmia plrrmctàpsxcoxâ êlüjfélllilldb) ©rauw4wífeum1 mürarwlwulpxaftraxmtâpâ: ©› ! kms rwãkojaâ azzqplflmlbxgzmx. àmbxw @JH apâüwamm» LF ai! síitsiframra @KQIWSÍTÍQLÊXQ dita pzwoxaansraoyâ siaauramrditcqllkasâg” @grain @mw dka ÍÍ©1§í @lumlltgasz pmdñâlt QWGJLQIIWQIKWKQlIÍ-'Síâ sñlran *mamar @Lute , pnwaoratumpxaxlrwsüâ plant? @Il Pmeurdhm dia @Lyra muñlñípiltasâ pnfwxaansimsw @sgiüuwlitawaqm acnwrrfitamrdkc» @um l! Il| i11§f©llÍ©› pnwtâxãâãfülldbllf'. Em @ümlâ pxalltalbwguâ” @III @§i'fr@lr? *”fr©› Ó) @nñwadffa Ita mwllíríílpnrxozglwaxmxgtdífoârau bxcñsnfacqn dia Im CPU). EI¡ @gâiüwetfrrm 1¡ wezalllitzczlbxa ai¡ mr@11mre4J1o› (dia mramrcmrrfñagç_ @fria dhsiümübxulfr<q< @mma pxam pxrwcxaaâmg a<axmní°ieamndbs @um Ita mxamwlmg @animaram @um um ñ“(@nm| bx©1rr* dba pralmlblwdâ @para $164 L! JI§%@_ll| _'§>I@L pldllm! aoxmfrramxarr* pxauwifrausw' dia pxwoxaasios (Çpxrãgmmrcxzsâ) puma: ¡Elâ @Manim mm, hmbxñq @pregam em Im mtãmxaxrrlürq aamraxlll. Srcntbxwer a” asiümfrrc» 1]. ” Im plrF'©I@(@! S*f©1§í mw ? ranma @mas pnwaoxauupxalriêrã @ta @Sifmbxgqmn @um rm mx@1mx@1m@xo› @m ai! *fr@lm| bI©1H' @Ill sionfüwzalrwea dia! ! @siümqffrw 1 âfâ htcmciífgn @rcmwgw dia QSÍQQMJIWQIIIF* @Lute Imã' pxcáíggmmratâ 516¡ ñraragtawgnmx @n 1m mxamxoxmfirqn siítêlmypxrvex @Luva 51a mrêxaetâriifratlwcqlmx_
 8. 8. 1.4 EVOLUCION HISTÓRICA Los âüsffrelnmxms Olpzelmmfmv/ xosa, @IH igual? que» @H Htaxtradiwzeqme @Lite Item azmmyptuñietdblmesg, Harman situiñrafitdko @mm @emite dfea ealmHsrítmzs ¡wemolllturcríramzmtrzfníozs HHHfellímimtdb§ g; e›1m1e4w$e1(@ríI<aJmI@Ls~; Em @H @agem @tem Hfalrñ-YÃHHHZVIQIISQ. , Imã ggmzaramzcrítommrase: Hum sñtdte» mmqrazuxegjkgçg Fazem** ggrzmmndfeusx GMGXHMEQLS* @mx Im @owlnxzpzcmmrezmfrkekâ Lufríülfímaxcábs. , plelíãlfâlmitábr de Válmmllmg H' ; ozrwfiímxarr-a gzamzelmmzcíífâml )› @n *rnwenmysíírxsáfrcmww H siagwimzcdm ggeimxaw-@Keffrcâhx )¡, a» @ürr-@turíiüoxsr ¡Imfriexggamncábzs H “fran-Gama gamteaw-mm-&Émb; eu dímz-: ilulííüoyswãñmfriegpêmlcákos @Life gwmlmn y muuy/ ghtíjmx mexem (emxmrw-*rrem gzamzexmamíirâímbx. @retém gamxeirwereritânu âtuzseaxsííivxa dra kuamdwxaqme Para ñdtco» @tacomrmpzeírfitexxdrzax dê: madhuadítcalmm síllllbisiTiftâímítêíÍalHíekâ @rm Im aoxsafrozs. , Tiaqrnmrralíifczu, @HHYHTÍÍSÃÍÍÕHIH site @ellm y @comysxwlmrcow cite elmzezrwzgtífag, y pray? Hmreirr-@Imeimiües mroifrqbllteysw @rm weàlbzdítdfmzdH y' aeipzewíítdmdl. @feimzezwatcfítcexmx @ram-w (Çdfêzezatceílhn dtea l®r4l©))) ! mas pmímxeamzms &awexmms @amgunñrateritcmmmükczzs mto» pxaxsielífcaímn gaírsaframmss QPICAIWGJÊÍÍÍWGE». !Lois ! IFSHLIIEIIWOS *rexmlítcenmm ezozmplltenü<m @K-ZIGKCALSXQ' @HI ltexmgmmije cite. Ira mzacquymmmg. ííozdtans HHGPS? ümrgümtuzemmmw @rrenan @ozdtíífñíexaxákazs @n mxemm. . Pmímteanàmt : ÊTe-ImIeJmQMQmH @Féxaetejtax dra». 1I915Í©))> Las wfrexmmsw @pzeimmjüííiwolâ dp. R015 @mas @íiímtzêillltelmificm imreammmu dfàefríitetcábg , pzqm Pnrqzzsteaw mms #Human Ita: #iwexqmssíirdxfâml @mfrinr-@A ñmnbmJJbxsx. Amifress dra Itens síüsifrexmms ñtureawaimm dfíãeirfifazdtoxsx, Sie pzexmdíífen um *r¡it@r¡m1p: e» @zamssítdtexwaqbaltez @imfriwe Item 'rreuamtíímmzeíífâml dita um *úmrenbxqgiex y @H ñmfífeííta dteall síitgwritemffre. . âãgãwlmldhn gêfeimzexwamritcmmn @a mtíifrateí! site Item dfêrc-: retdtrzu @tea 1|9Ié1©))) LG¡ @QEGKÉTKQTFIHÍÊTÍÍYQKEH site Itexs: wframmks @pIeImfrñÍv/ Iws #um @HH dtcaaksiaxmmmllltcw eita Itozs wframxess @ezmlpzenrwfmdbxsw @emu MHEIIHHÍÍHEHFÊLQIWGHMYGCÍÉMM y ¡tos pXWíImIc-Iílpfífos @tem mxtullmçyxmazetcàksxelmfíteimfrkox. Íãrm lhes síítsaüamzass dta muullfígxmqgwalmmnflümg, wenmriros ¡gxrazagirilelmxàkã dia. msmmrafíto» sie @mzeityreamñiwaxmx @HH mtíksamxcw #ííamm em @JH @1|lnm: @@@m@1müt@m¡+re› pwrnímpruípzallL, y/ @II gmrazezzaysxeneímw' Sie. @ceaxmíbrícgn rr-'âprítdtextmxelmfrie @E4 : mma ümbxqütew @n emma;
 9. 9. 1.5 CLASIFICACION DE LOS SISTE¡ AS O? ÉÍÉ2«TI*'É° “t” %tamia Olpxarrairíiwai iiiiuliitmitairazas; ei miardei de tumciiaimaimiiantai diisipiaimiiaiia em GIIÍÍQLEJIMIQJÊ' siisitaimias alpitarsvaitmwais; medliaimntre eli @uai uma» ciaimipiutradairrai praeesra vxairiiais traireazs aii miismica tieamipxai. iâxiiisitran tarifas: Taipas de miuliitmitralreasi. . Liai aalnlmiuitraicimín de ciainutaxctas @cialmitiezü Stwiitrcitiiimggpi as* uni tíipxai miuy simple de miuitíiitairea ami ai que dias a mtas aipilitcraiaiaimes se @idlrflgidllíi aii miisma tíitaimlpxa. , pera em aii atue santa se esita plraxciesãfdlmidbi ia @lpliiiiãdiêfiiõ/ Ílíli atue se ameuemntra em Pllfiililiiêlr* piliaimai (dia atue vie aii usuariaàl. Para acutivzair antrrai trarea atue se amiaueimitra ami sagiuladtca pliiáiliilwi. , eli usiuarm debe traer' aii pirimiar' pilaimai ia wemitaima a pxainitalilliai atue ciamtiangga esta alplliiciaiciitdmi. Emi Ita miulliriiitairea ciaxaipxelrratnvlagh ia atue se uitiililizai em aii sàiisitreimtai axpxaraitiiliv/ ¡ai iliiatciimitaxslti” ! ias traireas em sagiuimdei piicaiaa reciibxaa tiempa» de pzrvaxcmraidai dlulraimita ias tmeimipxas miuertaxs de ni tarea atue se aaciuemitrai ami pirilmieir piiciinai @par agjeimlpiiaih cuidada assita. aipilircrazciiaími assita asspraraimda inñalrmiaiciiida dei uisuairitagi_ siitaimlpira atue assita aipillicraicifcân lia permiütra. Em ias siiisitramias miuiiríiitrairea de tííteimipxai GOIFíTilIPIQIIFÉÍÍÍÍdÍCJL” @mama 015/245, @adia ttareai reciilbxa lu @atendida dei miraraprarczassatdiair dlulranirira una tírractciifaía de segunda; Parra miamtemar* aii sttsitramiai em ardem” (saida trairea reciibxei um mkv/ ei de plriairtdiciidi a se piraxaiasra ea airrden seciueacêiirali. . [Dradtai atua aii saniríidtai tamipxairrali deii usuartai as miuaitua› midis lenta que ia uaiacitdaidi de pzraxaarsraimiiantrai dei airdenradar; ltas apxarraiaialaas de miuiiriiittaireai ea tíitam1pxa› aamipxairtíitdtai pzairracein ser simiuiittdneazs. stiàtramia Qperaitíivzai miaimantraireas. Las switsñtramias apxarrairíiiv/ ¡ais miaimatraireas saia mais pirfimiiitíilvzaxs V as traxdlai iai craimttrrairfia ali vii-sítra aintierlialrmeatia” decli' saia pueden mrauiagtair um piraxcessrai ami cradai miaimetitai a› atue salta puede êdjiêiduiiídl? " ! as traireas de uma em uma; Par' a1j1am1p1lta› ciuauidia ia ciaimipiuitraidiairai astra imiprtimiiaadlai um daxciuimiantta mia puede intalar* outra praewa Welâiplaliiiidelr" a nuevas insitruecitazaceas tuavstrai atua se termine ia imiprassmín
 10. 10. âfitsteimia Oipieiraitiitv/ za iiitainiaiusutairita. . Las siisiteimias iíliit@liiit©ll| Jiâil! ii@ili"ii®ts' saini atatuteiiliais atue niadta mtas puede aiteintdeir a utni saia utsuairiiai, gtratctiats a ias Ilimiitatctiainteis cireadias piair eii iiiartdtwrairie. , ias piragtratmias a eii tiitpia de aipiiirciataeíti atue se este egjtetciuitrainidiai. lãstais Taipas de sistemas san miuy sitmipiiess, piairatute tiradas Iias dispiasiitíitwais de einitratdai, saiida y ctanitraii depeintdeini de ia tairea atue se esta uttiiiitztaintdat, esstai aturiere dieitaiir, atue ! ias insitrutciciiaines atue se diaini. , san piraeesadas de inimeditattai; ya atue existe utni saita» utsuariai. 3'/ estrani airiieinirtatdias piriintdipzatilmieinite pair ias miiciraictaimtpiuttadaireis. Steiciueintciia pair Lattes; La seiciueintciia piar iatas a plli"©l<ê(ã! ãf(lllliliiiiãmiií® pair iatas: ein liitttiiêlli'©lê(©lñm]pIL! |ñi@(di©1W@! §L, , iai agteciutcríaíni die utnai iiisitai de @(©1iíi| (@liíIdi@)§*' deii sisitreimta apeirairíitvlai utnta tras entra silni initeirweintciiaíni deii uisuairiai. Eni ias ®lrr"(iii(ã1lilI@i(@ii©IIi^"@§S*í midis gtrraintdtess eii PIWQIGQRSÍQD' de WQXQKDLQÉÕE de piragratmias' y de ciaintjtutnitkas de dantas de ias usuarias, , ia. eijteiciutciidni de utnta a utntas piaicias saida Ver; y ia einitiregtai de ias Weldlliiílâttêlâ a ias utsuairiais. PF"©I<§(@J: Êf@liíliÍii@lmITí©› piar iatas traimibiieâni parede reiteiriidste. ati piraxcieusai die atimatceintaitr trraintsatciciiaines dlutranite utni ciieirtai iapsa antes de su anixi/ tia a utni atrai-tirei mtatwtrra, pair ia gtenteirati ulnta apeirratairdni seipairatda. atue se eiteicitaai diutranite ia ntaciiite. .. Las sísiteimtats apeiramvzas piair iatas (ÍÍQXQÍTIGÊÔL, aini ias atue ias piragtraimias eiraini traitatdias pX©1lF“gl| ?'L_JIpI@1§* (diaria); ein was de int itytitdiuatimteinite. . Lai tanta-raia de @tas siiisiteimias aipítiratiiwais Galmâiiâliiiiúli ein GGJIIFIQKGHIF' eini mieimiariia utni piragtrraimtai de iai ciinita Qieiciuitairtiai. Ali tinati @me se reaiiiiztabia eli satlitai a una directa-train de meimtariiai desde diaintdie reaisutmiiai eii cainitraii deii ãíiâíiíeliiiiltd aipierraiuivzai atue ciairgtatbiai eii sitgtutieinitre piragtraimtai ia ejteiciuirkaiibxai. _be eisita mainerrai eii tieimtpai entre utni tratpcnjtai y eii @intra diismtiniutífcii eaintsideirraiailteimteinitre. ,m *a . a- c] s¡ 'sin
 11. 11. É] Níúczilieia del %teimia Opzeir-airííiua. . . .. 'liazdiais ias apzeraiciiames em» ias atue pzairtíiciiipzaini pr-azciwas sem ciamitraiiaidas pair ia par-tie dei sistema apzeir-aitííiwai demamiimiaidia nitiicilea (inuzcileutsz, ciare a kernel. , en ingtlâa). Êii niiúfciieiai mzarmiatimieinfte raiprwentra salta uma pzeiqtueriiia pzairte de lia atue pzair* ia generai se príeinsa atue eis tazda eii szitsateimia apzerrattiiiwai, pzeira eis tati weyz aii caidilga atue mtas se utiiliirzia. , Par (esta ravzaãn, eii niiliciieai reis-ide pair lia rexgtutiair ein ia memiarfia priiniciipzatli, miieinitrras atue aitras pair-mes dei Síliãtiieihtiltél aipeiraitfíiwa saini ciairgtaidieis en: ia memaria prinzciipzaii salta» ciuainidai se necesiitatni. Las niñfcilieiais se diseríiaini pzaira reatllitziair mei miiniíimia"" pzaisiiibiie de prazcizesaimiientiai en ciaida initeirrutpzcrírâini y digital? ” atue eil PBAÉITKO ia rieiatliíicie eili praxe-testei aiprapiíiaaia dei svilsuteimia. , atue puede apreirair miemmreras aii liiiiíliêiiieattâ* se. liiiaieríliiitai patria entender' extras intieirirutpzciiainieis; Eli nuiciieia» (ilíseirnelbi de um Stiêliiêliílilidi apzerattiitw i eis um ciainijtuintiai de ruitiinais ciutyxai misíirdni es ia de gmtianiair aii prazciesiaidair, Ia mieimiarfiai, Ie einitradar/ lsatliida yu eli resta» de praxe-teses: diispzantíiblieis em la imistaiiaiciidnt. ?excita esta atestada Ia rseiaillirzia paira difiêlmtdiêlf' aii Êuinieiíiainiaimiientiai y pzeliííidiamiebãí de ias traibiaitias atue se egjieiciutraini ein eli sistemas. Las. prazciesas reiaiciiianadas ciaini ia einiriidaidi íbziíssiicia de ias sistemas apzeiratiiwas aicituailmnt Las priaciiesas; iãi êkãfqtltltelmitâ' generai dei mismo es ei mutante: : Dieifííiniicríaíni yu cianeeiptica de prrazciesat. Lili , Bliaaue die @iantriraii die @parciais › «P613» ciaimiai imagem diainiide eii saritsteimiai apzeiwatiiiwai ye eli estadia dieii priaciesiai_ iãstraidas par* Iias atue pasa um prazciesai a ia iairgte» de su¡ eixitstreincríiai ea ia caimiputtraicíiarrai. @pzeiriaciianes atue se: pueden Waélliiíizdir' saiprie uni prrazciesai. . @iiasiíífiiciacrian de Iias priazciesas siegtdni sui ? arma de. eijteciuicríaini, de ciairgtai, etc_
 12. 12. DÉFINICION DE SISTEMA OPERATIVO 'SuN-tiva im ! Iii : imitam-sw Vigrawqunvxa» ao' ! m x-nnimir ala ylr'culr'l, li| l!l~*v aiii» Im anáianui liiíolrliittiÍl-(Ii 2m hp: qqr-Jim: _ 3 ! iílm-pu: v ai» n I| yIlr'-'19(Il¡¡[t(¡l! !~* ; um al ! IvlEÍQIrVInJ/ !l qu: 'flex-filho v z-'lii-p» ; IN-Lelrüliullv? 1lt-(qi-i1›1¡r›s~: :an aii-m- v ', o 7 : minar-now v asii- a» iu Vaz. ,agrada qwudlqlr u ! lua iq» dIli| |gl! iÍl, (¡l0lr'IJ Itau». a» (qlÍ-Iud! l'¡r'n_g1q0c› ¡uzihqliiifz aii-i: : ; Iv-gw-_miqst raia» dlkralitur* v away* ! m : lLiiumi-_i Vlr-Iar'c_iíl'1c~ : iv ¡taT-mm at: : 'asiiqlÍ-llzdízlr' andam-p: -IÍ-úamvue: v ; ii-m d-libfflçiiãil : an: 'l°'r'l_lni~'íírlrl'nll. lr' 21| ¡uirv-'lnvr-. irva ata ! um li-lidr-Hiitl-'l-¡Hlx «m um; ¡u-_t-_umm ; um guia-tai «puxa-tar im* ! FmqlHÍ-Itx'. Lqglrüjr' «il matar um Y-i-pilf-¡iu dia iue; Walillllltí-H dia¡ Jnêíiülillli @i2 qoxmrikik» ; L-jmxvxa-¡kiqirv el! môrn¡uc› tax-ii» t» ; me ? tema iq ! (01hlflliitülolrüsglql: hm IJ iii-raiva' cita glrüglNtliil-. Ei eita. qqr-ili-r-. t-¡Bín O) Íñf"4('ÍÀÍ(l¡| l1lÍÀÍ'4'l_l lol# ! lsüiqlrlloleí di? I(-1¡| |,-1!iiq(cíl-1r'0_l~fl, bmT-xan cita ; raw ? iii-ill cita ¡u-Jmarizaiwv, uciiljqllllqlr* $721# (qm-L dia. 'maxilar' ! KIÍIJVIÍÍQÍKYÍI ! l -lll-llqullvlr' qlrWagH-J vai-jim -Zlíd 'alr'r'olr* em -iuqllçpllíalri 'gIrI-Lglrl-_liil-. I dia ! IN-íltalll-(nll-lr* Cfdiiirüllnjr* : Al ¡jd-(fosjci q . jim r'tA-i!1n¡~: ra›; i ; uma qu! ? ; tell-J án tam' ! Bliltcjrü-Ljjqy)rugiruliiulâ y ', -1r'-r9(t›! ~§f-J~: i ; um ? T4 euíidiWjelai *iíaliuialil ! lim «aura-ítem liiíclHiilâíl-(tl O ' cnfilmirnflnlanrlãç» u; um ajriainm <ÍI7¡_I: «Y; Y'[L1'l<Íl ; Kiwi : item-m il? la ¡uam-ima! liiqinatquit-rr' ; tal ¡lH-Iqçsín _aiaaiimil @aiii-m @ta ; irldíanvxciã lvlllliláttlíltlk* cita -iltqpx-pimvxom (lia. amv-xau v/ .x-, mçm
 13. 13. ,Hai all : li-*iivliitq »JV-InV-, líbl-; Jtv : Lakiímit ele lu ¡ilaliil-JHTI; -l-J I: cmd-utah (ill: gzqwix dia h* nlvliilolrüqi 754mm síivlilílv Iiílliul-íl-Àlst ' 'II-lr qllllellyallagll' till: glrüixakíue' de XqWgL-, lrülii 'Ant nlalinnlrlllj lUUlllÍlI* ¡(1111,! 95131-140* IílHV-Ivlilll-! Ív ' qsílgltiqlr' ' Walllltlillllr' 'all 251131114- dia iilãliil-rqqi ! lulu-lr : (211 ¡['›(n('a_l: iI_| r'l-i ai» ¡uqmai-, i-i-ir cial V-Wordakit c('2l¡ir'1ll. ›'_li: ;mu-mim 9P' qu; yvogiu-, iiiiqi em axei-inútil : jiu ¡(›. ¡.(›. g.4¡¡. g. ; um , uma qi; pvzqgjuçrog ! MMA Naullkúlr' in "r-, lvz-_híizmlgl-v dia* CL"Lumi¡ilolrlitsalrullllvcic' ' ÍlHVIIILÍÍÍÍV-H alle' eliiirüx-ílcx ' #India Éh» gpkiíiíii'. -ia IWdiúV-Ic, uam-ma; iu iutlilswil em qllja ia; lnà-¡rlm-x-imn : i2 I, lli| (I, (I('4!iIl“ 'vw 'ÍlldrIIULñnV-H di? , xanax-iii( v; Juli-lupa: ;me ylülrliüiiv a¡ -ilnm-«aiininnxyiiiw *ir-livia : i Himno» dia mqiiiajt-_t-“i-n* dia ilidfHLíÍnV-L* dia ammi-'iqi v . icJli-'i-, v 2m di-m-'it- 'rllqlrflíl dial gíleíifllillti -1'-I'4!r'c_in'1n> uam-xx: : llkl ilaiiqlllas* ÃÍVIIZIÍÍÍÍUÍOF* ilw (qt-lu ilLiY-nLññVuJ-i qui'- V-Iulrliiliira 3101471!" qgiavqlr' com dl vilíláillíld em all : ikiialiit-_i -1pIa1r'-_iíl'h~ -iiwq-(a. ldllíüjíl-lr' ele' âlgllldqtaíl-ltlàítflãííiv em -iiam-: ia , mrmiiia al lqllrjtliilialiii-v -iiez ! m ; iv-gyv-_iiii-_gv/ -i guia 'lu-Ilqr/ ta -irv-: iaiw i'm: italian' v im givsiinrwsa -iie 'lãiihlilllê Li-. im-. i-: iqg «il ; Ílsíivliuqlíêíkfí ! m «amarm- -iia 4mxvn4w ! lua iai-n* plrüi-KIRXOH piqzx-: ian êidlhñiqlr* Lin ; siiui-'li-_miz -íiral irmã-Il Í-I-Ísfi-(u ! ÍÍlNhw qui? " a1¡ @XII u» ',453' mu: : qu: : ; il ; irugivquu-, L a Ira ; xamiiia 'lili-ligllkbjr* iq -tvlinlrll qui-im. : guru. : qu: : dia ; luz-in ' _li-ir mm ali-Mãe* ; situ q¡ amem-m d-lr-'Weícl t) ; i1 : e: «mira-irei ; sir-i tiílrliitquiñlii t? din ? lllll ! m atiraram-i -igxaw-_invn m» mta-lts. Ian-iiqllkxewa i-_n d-liilgui¡ ' i-m ; JP-gwqliileb* v/ auxiliem-tim# qua. o . um 'glH-g]r'1l¡| l!(íl-H v/ ;m vnanan llsiiqllqiélold Jin : alia ; raw-i ? zuar I m 'nur/ ur' TJÁÍÍIÍÍZHOÍTQI 7 dar ! ur-i iiavwqiamaairqn ! Fill v/ ¡iz-iawJrIi-_i ! l i-_i “ai-wi dita. !ÍÍHÍÚJHÍQLÚQI i-_n '[11 ; lua-ici : imitar ! m auuuain 'nas' ãíiaíiaiiiz_ m 'gr-lr'

×