O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Festemondo

267 visualizações

Publicada em

Publicada em: Arte e fotografia
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Festemondo

  1. 1. CUMUNK Mu 1mm. .. . nk¡. «., ... ,.w| ... .¡r¡n unlnm Ínw-Íuv n “ Amir-nun: .m. .c. "uma. .. cum . nunngun» u. .n. Inn- . . ; Mini n. . nan' www. Ímngvn vnnkvv u. .. m -mma. .. u. ..” . un Il rodeo negli Stati Unit¡ . ... .., u.. ._. u.. ... ... .. ( r¡ prmu: u Im um: gl¡ wmm. ¡nuwilkr mm: Pnnmwnunl m unguln (rn/ uw um ph . lrlurulv m. . nc¡ ynxh! uu: «I deH um. ; Rum. : L» ~p. -nu. .n. . vmxlxlrhl nc¡ vucnn: In-m r um . . uvnlmuln» u-u Jr¡ ghduhvr¡ mma . h | IHYUp1mhv “gp unnr mm u . axuny vwn c y hmm¡ »num dx' ¡ mm : Nuvi: ; mw¡ nunk nc¡ _um . k. : um . nc | Íl| ^1l| AH~H›x. lIIll . n I'm. ; uma: A. .m. Ac¡ maul. - um r dr¡ ma. : nr-x . m1. un I nm xl mk. - . - mac. - ; n aumnnnn- . m hcuum: I n m» . umyu, an: up: : “uma . ..n çumk dmmnlilnv¡ r uhllumt . z um mu. m. ” mu: : mm . un ¡I mu: mam, hann-I un) nulo! .. lu m u~n| p:x:1e| v.I m Inn» c ln num nr! M. .. . at. .. um . na H wuunlwm- . x. luglw . x-xmawc t nm: ngm (m. anual/ nt¡ . hp . y . npcm . Lmhcx Ind: : »mn-um vqnk- plan: m rmnm . I. multi/ a mu. glumrnlu r hmm. . . In ¡unnuunln I r ¡vvmr uxmu . Lui munlnn: uulh «clu - - . .m u urlh ; I umrnun¡ «u u. .. «cn/ .n «NH r: m. . Ic-u . num. JPflr/ /JLI . w pub. tam. saum: u¡ mu. : d: vnunwnv Íulll L¡ narenínuu 42-' eu¡ u na: de( Menta: de( towbov.
  2. 2. Xm R¡ ('1N(¡[lI'IRI[l Le festa agrarie del Burkina Faso S6 xru. n". .. . n. nun, muda. .. . .a hmm. . um_ n: 7VJ| A›Nl( . Ínnvu . a. annual: .. .w . ..Mm . n. . dvliu/ IY . t. . u. .. m. ..? _m_ n. nu›¡ . .um . a ¡ulu p. .. .m r d. :run: .HI uu S: ;I . nnmun mu_ ~_xv1| ç¡-1:¡v: -J<: u Hlrnynmv : Em 'YIXJH _nun-nun ¡ufnumdhh . .vIL'r. | -n uxwn Lmmm gx , A u. . t; um; . ! uh . n mm: ,. .»n : wa , w . hzchqwnuxxunn u. -vnvaPvluJtmxl n mc ul . 'mw . mu ' , y mx . nu¡ n . m. r rc: »m . uh-JI . m. u ¡mw! . mm 11': . .~,1., .-. .-ux. 'h J] MH x . ,v. .u›», ›n, n- u» «and» . m u J 74~n-u: .¡'1wvvv. ¡~. h:v: -. .nx. .wm, ›.-h. -msm; um nr. .- cpu. - hum m- mrnu: »puuv x 4_- »u . . um ¡~« m. .. t1¡v'¡›w'c. |.¡u| hyrr» m . mcJ-c! .. m n rm qu! ! - «Vrmk . - y mn p -n . ..um J! mam. u m . .m. - 1 . -.¡. ¡v. .., ›,«. 1-. nvuqrhnl. ; . I w . - x um wI| “ÚH . mw . u--lurh mVlWry-ríwv. . n vumau: .n n_ . l uma. .s. .m vvul: .rc Jaú/ Jum , m . um . - n . ... ,.. _. . A . !rn n. (Juan y um . w- n ,9 wm: ¡›. ›¡». ..n. »_ m». I›*›: .¡: u.1'1u¡'¡›r, .u. ¡ I›rv; l v mu: I. , u¡ wav-x_ n kms) _m x . ..hm mu¡ . L-; h »p 1.¡ vv. ¡¡~¡~. .x1w. :!1mrçhxprvl¡ . -1. vvmx. |u(J “Ílvu n: «kxlYl . - nnhuu N n . VC¡ nr [w . . _. ,_-_. n›. - w. ... _.¡›, . nqnuwv. _.. ... ,~. _.. mpfi. . / ban: : «(4.1 hctthcfl dagl? aula? d? ?Mio
  3. 3. VIYLRI; CON (JVIVI SPIRIVII I. . c . M. . z 5.. ... . . i . ..mim . .HI . pm. umqwknlr humana. .Lu . nmumn. . . n m, ..- . a. . m. s. .., .. .um t. . . pm. nuunlñ. v-luuvnn . n manha¡ . hn. uíhu . hn qua_ k (nn-It . n mu: .nani. La festa degli ignami prcsso gli yacuba _ 7.. ... - A? 5-2.. .- a 7 » Inlnaul u. ... .~. ..c= ... .1z . ... ... ..L. ... .. (Nu . n.». m.. k¡. n.. ,-1. . ... ... ... . I. vqvnv ¡muu rm , Warm e ; wr. ~1c-, ','iAn-› l nn muda . h Imçvuuvr u. .¡-. ... . N. .x Iumn uunh. . a. : . . = Arpm. : . ... ..r. .x. - c m. .h-. rdrvc 1.. ... .s. o. .. nlnvvuvc I. P" , n. r: «rumou-ur . ..«. ... .- . e. 21.». - uuui. .. n. um. .kg. . .u ¡mHu 1¡ IJJNHE qhxuxnl . .,-. u.. .. c ¡. ..n. ..«¡. ... pe. I: ¡. ¡». ›1.. ¡.. ~-. . da! 1 x. .. r . k-H tkcar A u . .¡= ..-. .¡. ... ¡~ . ici. gruta: c . uz . L-u w. .. Imxhlthuit - . m qu . « . i. un: ,mw . mm. ¡. M. .. um qurm- uma. .. . um ~. .. ... -,~. .. um . v uudn lnlxku . h . maní- c d¡ clcmcnl¡ numm¡ ! nlvmm l mimerilplmmkihcmrnun- . ¡.. .-n. . J'(~I~:1rnt| |« ~m . I. nugr rpJutdv hmm. .. a. .. ç . m . hmm . m mu. . . ..nm-us c x m; mm. . [Krxmn . .,«I. .in r. . um. ;ur-t . n.. ... .. . . . wurnpvlxw duunlr I . mu-v ¡nu . ..um . m. lc m. .- ~. .. .«. .~, «.. .x-. .. «cnu . mmun. .. c . u u+huuv a úunnlvc Inl mu. : , .. ... .. . . «mw mu. . , w . ›-. ~ . jaum. .. .um wc . u 4mm . i pano. .. . ..I-cm [Yummc . ulrxlr : m: , -:. ,Mm num. ..” I: 1.. ... !nn-lv zmmh "tJuWr/ t . u. . miau. .x mu: Iuruulz, .- mau. ..- pcv vmxutl nhlxuxLm/ x Ju : :uma a mwc
  4. 4. ONURARI ll l)l ]Il N i. . 4.. ... . M. . : Anil-ritual: .i. .. .u um. .. -hmm una. .., t. . . z a. .. . n. . nmnvrnnu . c ›)IlV1AlI(n1|I4 numut un vmrrrwu mu. .I. mu. I. . (unqunuh uam". .. . . pnnuu . ... ... ¡.. ›,. .. mu. . u. mu. .. . ... ... .1.4.. ... ,.. - p. .. . .. . . .›. ._. ... ›. ›. › Tunü d¡ nor? I: sanar; »mano (t nude con . ' moh/ Í vuioñm. ?n um": di' Geni.

×