O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Т.В.Мироненко. Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково-педагогічним проектом «Росток»

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

Т.В.Мироненко. Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково-педагогічним проектом «Росток»

Baixar para ler offline

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Quem viu também gostou (11)

Anúncio

Semelhante a Т.В.Мироненко. Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково-педагогічним проектом «Росток» (20)

Mais de Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Т.В.Мироненко. Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково-педагогічним проектом «Росток»

 1. 1. Тема освітньої інновації: „Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково – педагогічним проектом „РОСТОК” Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Т.О. Пушкарьова
 2. 2. Терміни реалізації : 1.09.2010 – 31.12.2014. Впровадження програми складається: з підготовчого, діагностично – концептуального та організаційно – прогностичного етапів
 3. 3. Завдання експериментального педагогічного дослідження за етапами: І. Організаційно-підготовчий етап 2010-2011 н.р. 1) Розробка і затвердження програми дослідно-експериментальної роботи. 2) Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми експерименту педагогічних колективів України. 3) Організація спеціальної підготовки педагогічних кадрів на курсах за науково-педагогічним проектом „Росток”. 4) Методичне забезпечення експериментальної роботи: підбір методичної літератури, ознайомлення з навчальним планом нового курсу. 5) Налагодження спільної діяльності з такими установами, як природничий музей, Планетарій. 6) Психодіагностична робота з учнями. 7) Аналіз проблем та потенційних можливостей індивідуального розвитку учнів й класу в цілому в системі навчально-виховного процесу. 8) Розробка та впровадження „Індивідуальної психолого-педагогічної картки учня” (1 кл.).
 4. 4. ІІ. Основний етап 2011-2012, 2012-2013 н.р. 1) Апробація навчального плану та програм окремих навчальних предметів за науково-педагогічним проектом „Росток”. 2) Діагностика творчого розвитку особистості учнів в умовах експерименту. 3) Вивчення динаміки розвитку дітей, здійснення порівняльного аналізу. 4) Аналіз і корекція кадрових, організаційних, науково – методичних, інформаційних, матеріально – технічних, фінансових умов експерименту. 5) Проведення авторських тренінгів та методологічних семінарів- практикумів з питань вирішення задач дослідно – експериментальної роботи. 6)Визначення позитивних і негативних прогнозів дослідно – експериментальної роботи. 7)Удосконалення системи управлінської діяльності навчального закладу з врахуванням попередніх результатів дослідно – експериментальної роботи. 8)Проведення моніторингу досягнутого рівня розвитку, виховання, навчальних досягнень учнів, задіяних в дослідно – експериментальній роботі в порівнянні із середніми показниками у віковій групі.
 5. 5. ІІІ. Узагальнювальний етап 2014 р. 1) Здійснення теоретичного аналізу впливу інтегрованого та діяльнісного підходів на формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково – педагогічним проектом «Росток» на розвиток різних видів обдарованості дитини. 2) Узагальнення результатів діагностики творчого розвитку особистості учнів в умовах формування інтегративного навчання на принципах діяльнісного підходу за програмою розвитку проекту „Росток”. 3) Підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи. 4) Публікації. 5) Поширення досвіду в практику роботи шкіл.
 6. 6. Батьківська задоволеність освітніми послугами школи
 7. 7. Індивідуальна психолого – педагогічна картка учня (зразок) Заповнюється психологом та класним керівником! Уч _________________________________________________________ Клас__________________________________________________________ Дата першого заповнення________________________________________ Дата народження:______________________________________________________ Адреса проживання___________________________________________________________ Телефони ____________________________________________________________ Відомості про батьків__________________________________________________ Відомості про інших членів сім`ї_________________________________________ Відмітки про стан здоров`я (заповнює медпрацівник школи)
 8. 8. Типвищої нервової діяльності Інтелектуальні здібності Ставлення досебе (самооцінка) Ставлення до оточуючих Ставлення до діяльності Сформовані сть навчальної діяльності Творчі здібності Інтересита схильності Загальни йрівень Гуманітар ні Математи чні 1 клас (початок) 1 клас (кінець) 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8клас 9 клас Моніторинг психічного розвитку
 9. 9. Інтереси та захоплення: № Предмет /клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Рівень навчальних досягнень з предметів: № з/п Інформація про додаткову чи поглиблену освіту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Заняття у школах додаткової освіти(музична, художня тощо) Заняття спортом Заняття у гуртках, секціях Навчання у класах з поглибленим вивченням окремих предметів Участь у змаганнях, олімпіадах Суспільна активність Участь у конкурсах, турнірах
 10. 10. Призові місця в олімпіадах та щорічних конкурсах
 11. 11. Оптимальні умови особистісного розвитку школяра забезпечує технологія інтегративно- діяльнісного підходу навчання, яка є методологічною основою науково-педагогічного проекту “Росток”
 12. 12. Можливості науково-педагогічного проекту “Росток”  гармонійний розвиток творчої особистості, самореалізація “Я”;  мінімум готових фактів, максимум активного творчого пошуку, самостійних міркувань
 13. 13. ШУКАТИ Запрошувати різні бази даних Опитувати оточення Консультуватися в експерта Отримувати інформацію Уміти працювати з документами
 14. 14. ДУМАТИ Уміт и прот ист оят и невпевненост і і складност і Займат и позицію в дискусіях і виковуват и свою власну думку Бачит и важливіст ь природного от очення Оцінюват и соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, споживанням, а т акож із навколишнім середовищем
 15. 15. СПІВПРАЦЮВАТИ Уміт и розроблят и й виконуват и конт ракт и Ухвалюват и рішення – залагоджуват и розбіжност і і конфлікт и Уміт и домовлят ися Уміт и співпрацюват и і працюват и в групі
 16. 16. БРАТИСЯ ЗА СПРАВУ Включат ися в проект Нест и відповідальніст ь Доводит и солідарніст ь Уміт и організовуват и робот у Уміт и корист уват ися приладами Входит и до групи і робит и свій внесок
 17. 17. Фотозвіт діяльності за науково- педагогічним проектом “Росток”
 18. 18. Проекти та розповіді про своїх домашніх улюбленців
 19. 19. Уроки - екскурсії до зоопарку, зоологічного музею, Джунглі -парку
 20. 20. Практичні роботи: догляд за кімнатними рослинами, вирощування рослин, полив. Робота над пришкільними клумбами. Екскурсії до Ботанічного саду, в парки, в ліси.
 21. 21. Практична робота: вирощування сільськогосподарських рослин
 22. 22. Що дає “Росток” дитині Учні-ростківці швидше за своїх однолітків. засвоюють програмовий матеріал з різних предметів. Спокійніше і впевненіше відповідають, виконують самостійні роботи, мають дослідницькі навички. Уміють запропонувати свій спосіб діяльності, аргументувати свої думки. Уміють відстоювати свою точку зору. Краще володіють навичками самоконтролю й самооцінки.
 23. 23. Застосування інтегративно-діяльнісного підходу разом з принципами науково- педагогічного проекту «Росток» сприяє  формуванню здібностей до самонавчання, самоорганізації, саморозвитку дитини;  створенню в колективі атмосфери для досягнення спільної мети;  сприйняттю дитиною себе рівною серед рівних;  формуванню екологічної культури особистості;  зниженню рівня невротизації учнів;  соціальній адаптованості вчителів.
 24. 24. Висновок про доцільність упровадження в навчально – виховний процес  «Росток» дає дитині можливість зрозуміти, що вона не слухняний виконавець, а особистість, здатна самостійно шукати варіанти своєї поведінки і вчинків.  Дитина в початкових класах ще не поділяє світ на фізику, хімію, біологію, а сприймає його в комплексі, як єдиний організм. Предмет “Навколишній світ” побудований як комплексний, де є трохи біології, хімії, фізики. Такий інтегрований курс дає можливість зразу дати загальну картину світу, а потім вивчати його деталі.  Основний плюс Комплексної програми розвитку дітей полягає в тому, що дитина вчиться нестандартно мислити і відходить від стереотипів. Як результат, з таких дітей виростуть цікаві люди з міцним логічним мисленням і вмінням прораховувати будь – які життєві ситуації.
 25. 25. Дякуємо за увагу!

×