Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Performans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROI(20)

Anúncio
Anúncio

Performans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROI

 1. 
 PERFORMANS YÖNETİM Yatırımın Geri Dönüşü İpek Aral Kişioğlu • İK Danışmanı • KAYNAĞIM İNSAN
 2. 
 
 
 
 FARKINDALIK
 3. İNSAN KAYNAKLARI bir masraf merkezi .
 4. FİNANSAL BOYUT kısa vadeli, konvansiyol finansal yaklaşımların değişmesi gerekli.
 5. İK KADROLARI şirketin amaç ve stratejik hedefleri kadar bütün iş süreçlerine hakim olmalı, takip etmeli.
 6. İNSAN KAYNAKLARI MİMARİSİ değer nasıl yaratılır ve nasıl ölçümlenecek tanımlamalı. İK Fonksiyonları Çalışan İK Sistemi Davranışları Fonksiyonları işletebilmek için Yüksek performans odaklı ve stratejik İK yetkinliklerine sahip İK stratejik olarak uyumlu İK politika Stratejik olarak odaklanmış çalışanları ve uygulamaları yetkinlikler, motivasyon kaynakları ve bağlantılı tutumlar
 7. ROI Metodolojisi Kar Merkezi İK Dengeli Karne Uygulaması Makro İK Çalışmaları İK Ölçümlenmesi İnsan Sermayesi Ölçümleme Rekabetçi İK Benchmarking – Kıyaslamaları İK Memnuniyet Araştırmaları İK Maliyetleri Takip İK Anahtar Göstergeleri İK Denetimi İK Vaka Çalışmaları Geri Bildirim Araştırmaları Hedeflerle Yönetim 1960’lar 1970’ler 1980’ler 1990’lar 2000 İK’NIN ÖLÇÜMLENME GELİŞİMİ
 8. Değer Yaratmak Süreci FİNANSAL Çalışana Yapılan Yatırımın Geri Dönüşü Müşteri Sadakati MÜŞTERİ Zamanında Teslim İÇ İŞ SÜREÇLERİ Süreç Kalitesi Süreç Cevrim Süresi ÖĞRENME BÜYÜME Çalışan Becerileri
 9. PERFORMANS YÖNETİMİ KALİTESİ dört ölçüt ile inceleniyor:
 10. 1 performans ölçümleniyor mu? 2 performans ölçümlemesi sonrası çalışanlara sistemli geri bildirim yapılıyor mu? 3 performansa dayalı ücretlendime ve ödüllendime yapılıyor mu? 4 kendi kendini yönetebilen, çapraz fonksiyonlu işlerde veya proje ekiplerinde yer alabilen çalışan oranı takip ediliyor mu?
 11. ROI/YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ Yatırımın Faydası – Yatırımın Maliyeti ROI = X 100 Yatırımın Maliyeti 11  
 12. ÇALIŞANIN ÇIKARDIĞI PERFORMANS ÜZERİNDEN ONA YAPILAN YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜNÜ ÖLÇEBİLMEK İNSAN KAYNAKLARININ EN YUMUŞAK KARNIDIR. 12  
 13. ROI/YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ 1 2 3 ROI’yi potansiyel potansiyel uygun bir maliyetleri faydaları gösterge ile tanımlayın tanımlayın hesaplayın. 13  
 14. getiri verisi maliyet verisi maliyet verisi maliyet verisi getiri verisi getiri verisi getiri verisi maliyet verisi maliyet verisi getiri verisi ŞEYTAN DETAYDA GİZLİDİR.
 15. ROI ALTI ÇEŞİT VERİ TOPLAR • tepki ve planlı aksiyon • öğrenme ve güven • İK programı ve uygulama • işe etki • yatırımın geri dönüşü • maddi olmayan faydalar 15  
 16. POTANSİYEL FAYDALARI TANIMLAMAK • geleceğe endeksli olduğu için tanımlanması zordur. • gerçekleşeceği kesin değildir. • üzerine çalışılırken akla yatkın tahminler ve güvenilir tahmin aralıkları kullanılır. 16  
 17. ÖRNEK FAYDALAR • programdan duyulan memnuniyet • programı şirkete katkısı ve meydana getirdiği değişimler • programın hedefleri yakalama oranı • programdan kaynaklı gelişimler • çalışan bilgi, beceri, tutumlarındaki değişim 17  
 18. örnek: Planladığınız proje yönetimi eğitiminin yatırım geri dönüş oranının %22 olacağı üzerine tahmin yürütüyorsunuz. Bu oranın +, - %3 gibi bir aralıkta gerçekleşebileceğini öngörüyorsunuz. Aynı tahmin aralğını +, - %20 olarak belirtseydiniz bu eğitimin riski artardı. 18  
 19. POTANSİYEL MALİYETLERİ TANIMLAMAK • bugününe aittir. Tanımlanması kolaydır. • kesindir. • getirilere kıyasla maliyet verisine ulaşmak daha kolaydır. 19  
 20. ÖRNEK OLASI MALİYETLER • İK kadrosunun saat/adam maliyeti • kullanılan yazılım ve diğer techizatın maliyeti • performans form/ekranlarının ortalama doldurulma süresi • geribildirim sürecinin ortalama süresi • programdan faydalanmakta olan çalışanların ortalama saat ücreti üzerinden saatxücret maliyeti 20  
 21. ROI METODOLOJİSİ Önce fayda ve maliyet kategorilerini, sonra tahmin aralıklarını belirleyin. İK’cılar, diğer bölüm yöneticileri, dış uzmanlar ile bir fokus grup oluşturun. Tahmin aralıkları ve parasal karşılıklarını fokus grup ile belirleyin. 21  
 22. PERFORMANS YÖNETİM PROGRAMININ TEDARİK ZİNCİRİ SEVİYE ÖLÇÜMLEME ODAĞI 0 - Girdi Hacim ve verimlilikler gibi girdileri ölçer. 1 - Tepsi ve Planlı Aksiyon Katılımcıların programa tepkilerini ölçer ve planlı aksiyonlar uygular. 2 - Öğrenme Bilgi, beceri ve tutumlardaki değişimleri ölçer. 3 - Uygulama İş üstünde iken performans ve davranış değişimlerini ölçer. 4 - İşe Etkisi İşe olan etki ölçümlerindeki değişime bakar. 5 - ROI Programın faydalarını maliyetleri ile kıyaslar. 22  
 23. ROI METODOLOJİSİ VERİ TOPLAMA VERİ ANALİZİ Programın Maliyetine Hakim Ol ÖLÇÜMLEME 1. SEVİYE: Tepki ve 3. SEVİYE: PLANI Planlı Aksiyon Uygulama Programın Program Hedeflerini Belirle / Ölçümleme Planı ve Program Uygulaması Program Uygulaması Uygulamasını Datayı Parasallaştır ROI Hesapla Gözden Geçir Veri Tabanını Geliştir Esnasında Veri Topla Sonrasında Veri Topla Etkilerden İsole Et 2. SEVİYE: 4. SEVİYE: İşe Etki 4. SEVİYE: ROI Öğrenme ve Güven Maddi Olmayan Faydaları Tanımla ÜST ETKİ YÖNETİME ÜZERİNE RAPORLAMA ÇALIŞMA
 24. ÖRNEK PERFORMANS YÖNETİM PROGRAMI ROI programın maliyeti: 600.000 TL programın faydası (ilk yıl): 980.000 TL (980.000 – 600.000 TL) ROI = x 100 = %63 600.000 TL 24  
 25. ÇALIŞAN PERFORMANSI VE YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ en yüksek performanslı çalışan ile en düşük arasındaki farkı bilmek ve her ikisinin şirkete olan finansal etkilerini iyi analiz etmiş olmak gerekir. Bazen ikisi arasındaki fark ihmal edilecek kadar düşük olabilir. 25  
 26. PERFORMANS YÖNETİMİNİN AZALAN ETKİNLİĞİ ROI’nın Üst Doğru KPI’ların Yönetime Saptanmamış Gösterilmemesi Diğer İK Olması Otomasyona Progranları İle Sürekli Bağlanmamış Etkileşiminin Geliştirilmemesi Olması Yeterince İK’nın Geri Sağlanmaması Performans Bildirimlerin Yönetimi İK’nın Doğru Şekilde Kurumsal Eğitim Eksikliği Yapılmaması İK Kadrosunun Performans Performansın İş Süreçlerine Yönetimi Ölçümlenmiyor Hakim İletişim Olması Olmaması 26   Eksikliği
 27. KAYNAKLAR ° The ROI Of Human Capital - Dr. Jac Fitz-enz ° The HR Scorecard – Ulrich/Huselid/Becker ° Measuring ROI In Human Resources – Jack J. Phillips ° İnsan Kaynaklarında Ölçme Değerlendirme – Doç. Dr. Lale Tüzüner 27  
 28. TEŞEKKÜR EDERİM. İpek Aral Kişioğlu • İK Danışmanı • KAYNAĞIM İNSAN ipek@kaynagiminsan.com www.kaynagiminsan.com 28  
Anúncio