O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

993 visualizações

Publicada em

education, first aids, elearnig

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

 1. 1. 10θ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΝΙΓΜΟΝΗ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 2. 2. ΣΙ ΘΑ ΜΑΘΕΣΕ ΢το τζλοσ κα μπορείτε με τα χζρια ςασ και μόνον να:  Πλθςιάηετε με αςφάλεια ζναν πάςχοντα από πνιγμονι.  Αναγνωρίηετε ζναν πάςχοντα από πνιγμονι .  Απελευκερώνετε τον αεραγωγό. Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 3. 3. ΕΠΙ΢ΚΟΠΗ΢Η Θεωρητικό μέροσ Θα προθγθκεί μικρι διάλεξθ με κζμα: Σθν αντιμετώπιςθ πνιγμονισ ςε ενιλικα. Σθν αντιμετώπιςθ πνιγμονισ ςε παιδιά και βρζφθ. Πρακτικό μέροσ Θα ακολουκεί το πρακτικό μζροσ με: Πρακτικι εξάςκθςθ ςε προπλάςματα παιδιοφ και βρζφουσ. Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 4. 4. ΟΡΙ΢ΜΟ΢ Είναι θ απόφραξθ του αεραγωγοφ από κάποιο ξζνο ςτερεό ςώμα (τροφι, μικρά αντικείμενα). Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 5. 5. Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 6. 6. Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 7. 7. ΑΝΑΓΝΩΡΙ΢Η Ήπια απόφραξη • Δυςκολία ςτθν αναπνοι • Βιχασ • ΢υριγμόσ Σοβαρή απόφραξη • Δεν μπορεί να μιλιςει, να αναπνεφςει, ςιγι ςτθ προςπάκεια για βιχα • Σελικά κα χάςει τισ αιςκιςεισ του Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 8. 8. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η Αποτελεσματικός βήχας; • Ενκαρρφνουμε τον πάςχοντα να ςυνεχίςει να βιχει ενώ ελζγχουμε για:  Επιδείνωςθ  Μθ αποτελεςματικό βιχα ι  Άρςθ τθσ απόφραξθσ. Μη αποτελεσματικός βήχας; Ξεκινάμε τισ δεξιότθτεσ απομάκρυνςθσ του ξζνου ςώματοσ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 9. 9. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η Γζρνουμε μπροςτά το ςώμα του πάςχοντα και δίνουμε μζχρι πζντε πλήξεις ανάμεςα ςτισ ωμοπλάτεσ με φορά από πίςω προσ τα εμπρόσ. Αν δε βγει το ξζνο ςώμα… Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 10. 10. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η • Αγκαλιάζουμε τον πάςχοντα από πίςω. • Τοποιετοφμε τθν γροκιά του ενόσ χεριοφ μεταξφ ομφαλοφ και ςτζρνου και το δεφτερο χζρι πάνω από το πρώτο. • Εφαρμόηουμε απότομεσ ςυμπιέςεισ με κυκλικι φορά από κάτω προσ τα πάνω με δφναμθ ώςτε να εξζλκει το ξζνο ςώμα Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 11. 11. ΟΣΑΝ Ο ΠΑ΢ΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ΢ ΣΟΤ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 12. 12. ΟΣΑΝ Ο ΠΑ΢ΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ΢ ΣΟΤ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 13. 13. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η Κάνουμε εναλλαγι των δφο παραπάνω ενεργειών Αν ο πάςχων χάςει τισ αιςκιςεισ του και καταρρεφςει, ξεκινάμε ΚΑΡΠΑ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 14. 14. ΠΡΟ΢ΟΧΗ Μετά από κάκε ενζργεια ελζγχουμε αν βγικε το ξζνο ςώμα και αν ξεκινιςουμε ΚΑΡΠΑ ελζγχουμε πριν από κάκε εμφφςθςθ. Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 15. 15. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΠΝΙΓΜΟΝΗ΢ ΢Ε ΠΑΙΔΙ Ή ΒΡΕΦΟ΢ Αξιολογοφμε τθ ςοβαρότθτα Ήπια απόφραξθ αεραγωγοφ (αποτελεςματικόσ βιχασ) Σοβαρθ απόφραξθ αεραγωγοφ (μθ αποτελεςματικόσ βιχασ) Έχει αιςιθςεισ 5 πλιξεισ ςτθν πλάτθ 5 ωκιςεισ (Θωρακικζσ για βρζφθ. Κοιλιακζσ για παιδιά > 1 ζτουσ) Δεν έχει αιςιθςεισ Ελζγχουμε ςτόμα 5 εμφυςιςεισ Ξεκινάμε ΚΑΡΠΑ Τον ενιαρρφνουμε να ςυνεχίςει να βθχει ΢υνεχίηουμε να ελζγχουμε για: -Επιδείνωςθ ι -Μθ αποτελεςματικό βιχα ι -Άρςθ τθσ απόφραξθσ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 16. 16. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΠΝΙΓΜΟΝΗ΢ ΢Ε ΠΑΙΔΙ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 17. 17. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΠΝΙΓΜΟΝΗ΢ ΢Ε ΒΡΕΦΟ΢ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
 18. 18. ΕΡΩΣΗ΢ΕΙ΢; Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

×