O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
SHKOLLA: THEMISTOKLI GERMENJI
KLASA:XIIB
TEMA: KUPTIMI MBI DERIVATIN
Objektivat:
1. Te gjithe nxenesit duhet te nxjerrim nga interneti te dhenat mbi kuptimin e derivatit.
2. Te jemi te afte t...
Kuptimi gjeometrik: Derivati i funksionit ne nje pike eshte i barabarte me koeficentin kendor te
tangentes ne kete pike.
k...
y-(-1)=k(x-0)
Y+1=kx
Gjejme koeficentin:
K=f’(x)=( )’=2x pra nga kjo nxjerrim k=2x
Atehere shkruajme :y+1=2x => y+1=2
Per ...
PROBLEMI 5
Pika leviz sipas ligjit kurse pika sipas ligjit .
Te gjendet shpejtesia e levizjes se pikave ne castin kur rrug...
Perfundimet:
Ne fund te ketij projekti kam arritur te thellojme njohurite e mia mbi kuptimin e
derivatit si dhe kam zgjidh...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

derivati

14.880 visualizações

Publicada em

Publicada em: Ciências
  • Seja o primeiro a comentar

derivati

  1. 1. SHKOLLA: THEMISTOKLI GERMENJI KLASA:XIIB TEMA: KUPTIMI MBI DERIVATIN
  2. 2. Objektivat: 1. Te gjithe nxenesit duhet te nxjerrim nga interneti te dhenat mbi kuptimin e derivatit. 2. Te jemi te afte te seleksionojme te dhenat e grumbulluara. 3. Te organizojme e te perpunojme te dhenat e grumbulluara sipas njohurive qe kemi marre. 4. Te perdorim njohurite e marra ne informatike per perpunimin e te dhenave dhe per paraqitjen sa me estetike te punes sone. Njohurite kryesore lendore qe do te perdorim: Mbledhja dhe perpunimi i te dhenave statistikore te nevojshme. Kuptimi i derivatit Njohurite praktike te fituara nga lenda e informatikes. Burimet kryesore te informacionit: Tekstet mesimore te matematikes berthame te klases 10,11,12. Tekstet e informatikes 10,11. Interneti . Produkti i pritshem Nje raport i argumentuar ku te jene perdorur sakte njohurite e nxenesve qe kane fituar ne statistiken matematikore te paraqitura ne menyre dinjitoze me njohurite teorike e praktike te fituara ne informatike Permbajtja: Kuptimi mbi derivatin Problemi 1 ,2 dhe 3 si dhe zgjidhja e tyre Perfundimet.
  3. 3. Kuptimi gjeometrik: Derivati i funksionit ne nje pike eshte i barabarte me koeficentin kendor te tangentes ne kete pike. k=tg =f’(x) ekuacioni i tangentes ne piken M( ; ) eshte : y- =f’( ) (x- ) Kuptimi kinematik a) Derivati i pare i rruges ne lidhje me kohen, jep shpejtesine e castit b) Derivati i dyte i rruges ne lidhje me kohen jep nxitimin e castit. Problemi 1 Ligji i levizjes se nje pike materiale eshte S= -4t+5. Pas sa sekondash shpejtesia e pikes behet zero ? Nga kuptimi kinematik i derivatit kemi : V= = ( -4t+5)’=2t-4 Atehere 2t-4=0 t=2 sekonda PERGJIGJE :Pas 2 sekondash shpejtesia e pikes behet 0. Problemi 2 Nje trup leviz ne menyre njetrajtesisht te nxituar nga ligji S=2 +6t.Gjeni nxitimin (a). V= (t)=(2 +6t)’=4t+6 a= (t)= (t)=( 4t+6)=4 m/ PROBLEMI 3 Te gjendet ekuacioni i tangentes ndaj vijes y= duke ditur qe ajo kalon nga pika B(0;-1) Ekuacionin e kerkojme ne trajten y- =k(x- ) Meqenese B(0;-1) eshte nje pike e tangjentes, koordinatat e saj vertetojne ekuacionin e tangjentes.Pra
  4. 4. y-(-1)=k(x-0) Y+1=kx Gjejme koeficentin: K=f’(x)=( )’=2x pra nga kjo nxjerrim k=2x Atehere shkruajme :y+1=2x => y+1=2 Per te gjetur dhe duhet te zgjidhim kete sistem <=> 1= => = 1 dhe Meqe k=2x kemi k=2 = Atehere kemi dy tangente nga pika B(0;-1) 1) Y-1=2(x-1) => 2x-y-1=0 2) Y-1=-2[x-(-1)] => 2x+y+1=0 Problemi 4 Ne nje lekundje harmonike te nje trupi te varur ne suste , largesia nga pozicioni i ekuilibrit jepet me formule : X=10cos2t a)Gjeni shpejtesine e trupit ne castin t= Shpejtesia e trupit ne castin t eshte v(t)=x’(t)=-20sin2t Kjo shpejtesi ne castin t= eshte v( )=-20sin =-10 cm/s b)Gjeni nxitimin e trupit ne castin t= Nxitimi i trupit ne castin t eshte a(t)=v’(t)=-40cost. Ky nxitim ne castin t= eshte a(
  5. 5. PROBLEMI 5 Pika leviz sipas ligjit kurse pika sipas ligjit . Te gjendet shpejtesia e levizjes se pikave ne castin kur rruget e tyre jane te barabarta Per castin mund te shkruajme : => 2 t(2t-12)=0 Atehere kemi : + ’=13+2t=13+2 = 25m/s +1=6 PROBLEMI 6 Ne cilen pika tangjentja ndaj vijes y= formon me boshtin Ox kendin 45 ? Shenojme me A piken e kerkuar dhe me a abshisen e saj. Koeficnti kendor i drejtezes eshte tg prandaj kemi : k=tg 45 => k=1 Por dime qe k=f’(a) duke ditur qe f’(x)=( =4x-1 marim f’(a) f’(a)=4a-1 pra k=4a-1 Barazojme dy shprehjet per k qe ne kete menyre te gjejme a dhe rrjedhimisht 4a-1=1 => a= Pika e kerkuar eshte pika A( .
  6. 6. Perfundimet: Ne fund te ketij projekti kam arritur te thellojme njohurite e mia mbi kuptimin e derivatit si dhe kam zgjidhur problema te ndryshem . Gjithashtu ne fund te ketij projekti jam perpjekur te realizoj te gjitha objektivat e mesiperme. 1. Kam nxjerr nga interneti te dhenat kuptimin e derivateve. 2. Kam seleksionuar te dhenat e grumbulluara. 3. Kam organizuar dhe perpunuar te dhenat e grumbulluara sipas njohurive qe kemi marre ne lidhje me lendet e permendura.

×