Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Peter Butenschøn - knutepunkt og byutvikling

 1. Knutepunktutvilling Hva er det for noe? Nettverk for grønn mobilitet Drammen Peter Butenschøn 20. september 2017
 2. Noen utfordringer med knutepunktene en kjølig høstmorgen….
 3. 1. Norge urbaniseres
 4. Andel av befolkningen i eller utenfor byer / tettsteder 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1835 1855 1875 1900 1920 1946 1960 1980 2001 2009 Prosent Befolkningen i tettsteder Befolkningen utenfor tettsteder Kilde SSB, 2010
 5. 2. Økonomisk dynamikk i bymessige strøk
 6. 3. Konkurransen mellom steder og regioner er tøff
 7. 4. Påvirkning kommer utenfra – Sosialt og kulturelt ønske om det bymessige
 8. Alle nordmenn har vært på tur i Syden
 9. Arbeidets by
 10. Fritidens by
 11. Lillestrøm
 12. Er også vi blitt et byfolk? til og med folk i Drammen?
 13. 5. ’Det grønne skiftet’ – Prioritering av det bærekraftige miljøvennlige tettstedet
 14. Regjeringen sier at den ønsker: Tettere utbygging i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkter
 15. Dette handler om forventninger - om tilbud og tjenester – og om kvalitet i tettstedene
 16. Dette handler om forventninger – om en fornuftig klimapolitikk og om bymessig kvalitet Men det handler også om å være konsekvente i en politisk hverdag…
 17. Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen
 18. Shopping er noe annet enn handel (og erstattes ikke av e-handel) Sykehuset i Østfold
 19. …og i Alta
 20. Lillehammer
 21. Byene var knapt nok med under byggingen av det moderne Norge…
 22. Doré: Fleet Street, London 1872
 23. Grünerløkka
 24. Le Corbusier Visjon for Paris 1929
 25. Oslo, Grünerløkka
 26. Transportanalysen for Oslo, 1965
 27. Drømmen om Soria Moria
 28. Drømmen om Torshovdalen
 29. Noen bymessige forutsetninger for at knutepunkt-politikken skal kunne fungere:
 30. 1 Forventninger om kvalitet er dramatisk endret i det moderne Norge
 31. Hva er kvalitet?
 32. Nittedal
 33. Boligsaken 1955
 34. Boligsaken 50 år senere
 35. En kopp kaffe kr. 0,15
 36. En kopp kaffe kr. 20.-
 37. En kopp kaffe kr. 40
 38. En kopp kaffe kr.100.-
 39. 2 Handel er viktig for bruken av sentrum
 40. Vinstra
 41. Ringebu
 42. 3 Trafikk kan ødelegge knutepunktets brukbarhet
 43. Seljord
 44. Oppdal
 45. Rudshøgda
 46. Lillehammer før ’94
 47. Lillehammer ’94
 48. Lillehammer
 49. 4 Byens og landsbyens omgivelser er viktige for folk
 50. Stavanger
 51. Trondheim
 52. Lillehammer Bylivet foregår fra 0 – 3 meter over bakken
 53. Grimstad
 54. Oslo, Barcode i Bjørvika
 55. Alle foto er tatt på fem hundre meters hold
 56. Bjørvika, Dronning Eufemias gate
 57. Vinkelplassen, Majorstua
 58. Hva kan dette bety for en nasjonal knutepunkt-strategi?
 59. Hva kan dette bety for en nasjonal knutepunkt-strategi? Et knutepunkt er noe mye mer enn et transportknutepunkt Et knutepunkt er en bymessig funksjonell samlokalisering
 60. Hamar 1874
 61. Hamar, JBV trasé vest
 62. Hamar, Entasis, trasé øst
 63. knutepunktutvikling er eller bør være politisk styrt! Det betyr kanskje at det må gjøres noen strategiske (upopulære) prioriteringer utenfor sektorkontorene
 64. Hva er viktig for et bymessig knutepunkt? Det er snakk om noen avgjørende kvaliteter – * Tett bygningsstruktur * Små avstander * Rik funksjonsmiks * Sosial tetthet * Inviterende offentlige rom
 65. Derfor, fire konklusjoner:
 66. 1 Nordmenn er blitt et byfolk – og vil bo i gode byer og landsbyer
 67. 2 Vi har behov for knutepunktets mangfold og kvaliteter
 68. 3 Det må bygges for begge hjernehalvdeler
 69. 4 Stedsutvikling er ikke det samme som eiendomsutvikling
 70. 4 Byutvikling er ikke det samme som eiendomsutvikling Og knutepunkt er noe mer enn et transportknutepunkt Husk hva som er høna og hva som er egget!
 71. Takk! Peter Butenschøn
 72. Hva består det bymessige av?
 73. Hva består det bymessige av? Er norske byer delaktig i en europeisk bytradisjon?
 74. Tja
 75. Siena
 76. 3 Handel er viktig for bruken av sentrum Siena
 77. Siena
 78. Paris 1861
 79. Madrid
 80. Kristiansund
 81. Lærdalsøyri
 82. Farsund
 83. Lillehammer
 84. Ålesund
 85. Ålesund 1904
 86. Ålesund
 87. Fredrikstad, Gamlebyen
 88. Oslo, Karl Johans gate
 89. Drammen
 90. Isak Sellanraa
 91. ” Byer er mer produktive. Sterke regionbyer er både den beste distriktspolitikken og det beste for god vekst i produktiviteten” Professor Jørn Rattsø, Kommisjon for Produktivitet 10.2.2015
 92. Ålesund Byutvikling knyttet til bybane
 93. Men - byene var knapt nok med under byggingen av det moderne Norge
 94. Ringebu
Anúncio